Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Overzicht u-rendementen en marktrenten

17 maart 2020 00:00 - In het besluit van 30 maart 2018, nr. 2018-2954 is aangegeven dat vanaf 1 januari 2017 de marktrente voor het bepalen van de contante waarde van renteloze verplichtingen per het einde…

V&A 20-001 Waarderen pensioenverplichting in eigen beheer volgens de premiekoopsommethode

2 januari 2020 10:26 - Dit V&A 20-001 behandelt de vraag of voor het waarderen van een pensioenverplichting in eigen beheer na het beëindigen van de pensioenopbouw nog kan worden uitgegaan van de premiekoopsommethode.

V&A 17-027 Oprenting oudedagsverplichting

1 januari 2020 00:00 - Dit V&A 17-027 behandelt de vraag hoe de oprenting van een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting verloopt en hoe die oprenting verwerkt kan worden in de fiscale winst van het eigenbeheerlichaam dat de oudedagsverplichting uitvoert.

V&A 13-006 Benaderde Marktwaarde Methode d.d. 030419

3 april 2019 08:35 - Artikel 13 Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 13, vijfde lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2014), artikel 18d,…

V&A 09-004 Rekenrente balanswaardering eigen beheer pensioen met open indexatie d.d. 030419

3 april 2019 07:38 - Artikel 8 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 3.25 en artikel 3.29 Wet inkomstenbelasting 2001 Rekenrente balanswaardering eigen beheer pensioen met open indexatie (Vraag & Antwoord 09-004 d.d. 030419) Vraag Is het altijd mogelijk…

V&A 05-006 Overboeken saldo levensloopregeling naar pensioenregeling

4 april 2018 15:23 - Dit V&A 05-006 behandelt de vraag of het mogelijk is om (een deel van) het saldo van een levensloopregeling over te boeken naar een pensioenregeling. Vraag Is het mogelijk om (een deel van) het saldo…

V&A 15-001 Waardering verplichting partnerpensioen in eigen beheer na echtscheiding

10 november 2017 15:23 - Dit V&A 15-001 behandelt de vraag hoe de waardering van een in eigen beheer gehouden verplichting voor het uitkeren van een partnerpensioen plaatsvindt indien er geen aanwijsbare partner is die in aanmerking komt voor de…

V&A 11-027 Prijsgeven pensioenaanspraken door niet actuarieel herrekenen bij uitstel d.d.101117

10 november 2017 15:23 - Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016) Artikel 18a, vierde en vijfde lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b, eerste lid, onderdeel c,…

V&A 08-048 Gevolgen voor het partnerpensioen van de actuariële herrekening van het ouderdoms pensioen d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, zesde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Gevolgen voor het partnerpensioen van de actuariële herrekening van het ouderdomspensioen (Vraag & Antwoord 08-048 d.d. 171215) Vraag Ouderdomspensioen…

V&A 05-047 Storten in levensloopregeling uit netto loon of privé middelen werknemer d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel 19g, derde lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Storten in levensloopregeling uit netto loon of…

V&A 09-002 Gevolgen voor de waardering van een verlaagde actuariële oprenting VUT d.d. 210109

21 januari 2009 15:23 - Artikel 3.25 Wet op de inkomstenbelasting 2001 Gevolgen voor de waardering van een verlaagde actuariële oprenting VUT (Vraag & Antwoord 09-002 d.d. 21 januari 2009) Vraag Uit paragraaf 1.5, onderdeel b, van het…

V&A 08-017 Overgangsrecht financieringsovereenkomsten open geïndexeerde pensioenen d.d. 101108

10 november 2008 15:23 - Artikel 8 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 3.27 Wet op de inkomstenbelasting 2001 Overgangsrecht financieringsovereenkomsten open geïndexeerde pensioenen (Vraag & Antwoord 08-017 d.d. 101108) Vraag Wanneer moeten financieringsovereenkomsten inzake open geïndexeerde pensioenaanspraken worden…

V&A 07-002 Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen en fiscale winstbepaling d.d. 170407

17 april 2007 15:23 - Artikel 8 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 3.25 Wet op de inkomstenbelasting 2001 Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen en fiscale winstbepaling (Vraag & Antwoord 07-002 d.d. 170407) Vraag Op welke wijze kan de…

V&A 05-071 GKG bij voorwaardelijk toezeggen en financieren van extra pensioen in het kader van de Wet VPL d.d. 300106

30 januari 2006 15:23 - Artikel 3.25 Wet op de inkomstenbelasting 2001 Goed koopmansgebruik bij het voorwaardelijk toezeggen en financieren van extra pensioen in het kader van de Wet VPL (Vraag & Antwoord 05-071 d.d. 30 januari 2006) Vraag In…