Go directly to content
Naar de homepage

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Overzicht u-rendementen en marktrenten

17 oktober 2019 00:00 - In het besluit van 30 maart 2018, nr. 2018-2954 is aangegeven dat vanaf 1 januari 2017 de marktrente voor het bepalen van de contante waarde van renteloze verplichtingen per het einde…

V&A 17-027 Oprenting oudedagsverplichting d.d. 130519

13 mei 2019 12:42 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 8 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 3.25 Wet IB 2001 Artikel 38n, tweede lid, onderdeel b, Wet…

V&A 13-006 Benaderde Marktwaarde Methode d.d. 030419

3 april 2019 08:35 - Artikel 13 Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 13, vijfde lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2014), artikel 18d,…

V&A 09-004 Rekenrente balanswaardering eigen beheer pensioen met open indexatie d.d. 030419

3 april 2019 07:38 - Artikel 8 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 3.25 en artikel 3.29 Wet inkomstenbelasting 2001 Rekenrente balanswaardering eigen beheer pensioen met open indexatie (Vraag & Antwoord 09-004 d.d. 030419) Vraag Is het…

V&A 17-036 Aftrek geactiveerde indexatielasten bij afkoop of omzetten in ODV van pensioen in eigen beheer; verzoek om toepassing goedkeuring besluit 22 maart 2017, nr. 2017-22793 d.d. 180718

18 juli 2018 15:23 - Artikel 34e Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Artikel 34e, vierde lid, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Aftrek geactiveerde indexatielasten bij afkoop of omzetten in ODV van pensioen in eigen beheer; verzoek om toepassing goedkeuring…

V&A 05-006 Overboeken saldo levensloopregeling naar pensioenregeling d.d. 040418

4 april 2018 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel 19g, zevende lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Overboeken saldo levensloopregeling naar pensioenregeling (Vraag &…

V&A 15-001 Waardering verplichting partnerpensioen in eigen beheer na echtscheiding d.d. 101117

10 november 2017 15:23 - Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18h Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016), artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964, artikel 3.25 Wet IB 2001,…

V&A 11-027 Prijsgeven pensioenaanspraken door niet actuarieel herrekenen bij uitstel d.d.101117

10 november 2017 15:23 - Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016) Artikel 18a, vierde en vijfde lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b, eerste lid, onderdeel c,…

V&A 17-032 Waarderen pensioenverplichting volgens de premiekoopsommethode en afkoop/omzetting van een pensioenaanspraak in eigen beheer d.d. 140617

14 juni 2017 15:23 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38o Wet op de loonbelasting 1964, artikel 8 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (tekst 2016) en artikel 34e Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Artikel 38n, tweede lid,…

V&A 08-048 Gevolgen voor het partnerpensioen van de actuariële herrekening van het ouderdoms pensioen d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, zesde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Gevolgen voor het partnerpensioen van de actuariële herrekening van het ouderdomspensioen (Vraag & Antwoord 08-048 d.d. 171215) Vraag…

V&A 05-047 Storten in levensloopregeling uit netto loon of privé middelen werknemer d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel 19g, derde lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Storten in levensloopregeling uit netto loon of…

V&A 09-002 Gevolgen voor de waardering van een verlaagde actuariële oprenting VUT d.d. 210109

21 januari 2009 15:23 - Artikel 3.25 Wet op de inkomstenbelasting 2001 Gevolgen voor de waardering van een verlaagde actuariële oprenting VUT (Vraag & Antwoord 09-002 d.d. 21 januari 2009) Vraag Uit paragraaf 1.5, onderdeel b, van het…

V&A 08-017 Overgangsrecht financieringsovereenkomsten open geïndexeerde pensioenen d.d. 101108

10 november 2008 15:23 - Artikel 8 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 3.27 Wet op de inkomstenbelasting 2001 Overgangsrecht financieringsovereenkomsten open geïndexeerde pensioenen (Vraag & Antwoord 08-017 d.d. 101108) Vraag Wanneer moeten financieringsovereenkomsten inzake open geïndexeerde…

V&A 07-002 Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen en fiscale winstbepaling d.d. 170407

17 april 2007 15:23 - Artikel 8 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 3.25 Wet op de inkomstenbelasting 2001 Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen en fiscale winstbepaling (Vraag & Antwoord 07-002 d.d. 170407) Vraag Op welke wijze…

V&A 05-071 GKG bij voorwaardelijk toezeggen en financieren van extra pensioen in het kader van de Wet VPL d.d. 300106

30 januari 2006 15:23 - Artikel 3.25 Wet op de inkomstenbelasting 2001 Goed koopmansgebruik bij het voorwaardelijk toezeggen en financieren van extra pensioen in het kader van de Wet VPL (Vraag & Antwoord 05-071 d.d. 30 januari 2006)…