Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

V&A 24-001Pensioenopbouw over diensttijd bij een vorige werkgever op basis van artikel 10a, eerste lid, onderdeel e, UBLB, V&A 24-002 Partnerpensioen na het overlijden van de (gewezen) werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de nabestaande en V&A 24-003 Bovengrens bij samenloop van ouderdomspensioen met prepensioen door gedeeltelijke vervroeging van het ouderdomspensioen zijn gepubliceerd. Diverse V&A zijn aangepast n.a.v. inwerkingtreding WTP.

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 24-001, V&A 24-002 en V&A 24-003 gepubliceerd. V&A 24-001 behandelt de vraag in welke gevallen pensioenopbouw mogelijk is over diensttijd bij een vorige werkgever op basis van artikel 10a, eerste lid, onderdeel e, UBLB. V&A 24-002 behandelt de vraag of een partner na het overlijden van de (gewezen) werknemer de aanspraak op (bijzonder) partnerpensioen kan omzetten in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. V&A 24-003 behandelt de vraag over de bovengrens bij samenloop van uitkeringen van prepensioen met vervroegd ingegaan ouderdomspensioen. Daarnaast zijn enkele V&A redactioneel aangepast in verband met het inwerkingtreden van de Wet toekomst pensioenen (WTP) per 1 juli 2023 en het overgangsrecht van artikel 38b en/of artikel 38q van de Wet op de loonbelasting 1964.

Aangepaste V&A

V&A 06-010 Partnerpensioen na het overlijden van de (gewezen) werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de nabestaande onder de werking van het overgangsrecht van artikel 38b, eerste lid, en/of artikel 38q Wet LB 

V&A 08-011 Pensioenopbouw over diensttijd vorige werkgever  op basis van artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, UBLB (tekst 30 juni 2023)

V&A 08-026 Loonstamrechtovereenkomst - (Toekomstige) echtgenoot, partner of kinderen

V&A 08-040 Opbouwpercentage en backservice

V&A 08-066 Uitruil overbruggingspensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum

V&A 08-087 Uitruil prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum

V&A 08-089 Uitruilregeling prepensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum

V&A 18-004 ODV gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct

Deel deze pagina