Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Diverse V&A aangepast

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft de volgende V&A aangepast: V&A 08-058 (Waardeoverdracht naar een pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel) Artikel 70a van de

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Wettenpockets vanaf 1 maart 2022 niet meer beschikbaar

De uitgever van de Wettenpockets heeft kenbaar gemaakt dat de Wettenpocket-app en het bijbehorende portaal per 1 maart 2022 niet meer aangeboden zullen worden. Hierdoor zullen ook de door het CAP

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Kennisgeving toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen en lijfrenten en Verzamelbesluit Lijfrenten geactualiseerd

De kennisgeving inzake toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen en lijfrenten (kennisgeving van 15 maart 2021, nr. 2021-5656) is toegevoegd aan de site. Deze kennisgeving vervangt de

V&A 21-008 vervallen

V&A 21-008 met de voorlopige bedragen van de voor 2022 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2022 is vervallen. De

V&A over de levensloopregeling vervallen c.q. aangepast

Zoals al is aangegeven in het nieuwsbericht van 1 november 2021 zijn de V&A met betrekking tot de levensloopregeling gelijk met het overgangsrecht van artikel 39d Wet LB vervallen per 1 januari

V&A 12-003 is ge­ac­tu­a­li­seerd

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft op 1 januari 2022 V&A 12-003 aangepast. Dit V&A behandelt de vraag of een werkgever de RVU-eindheffing van artikel 32ba van de Wet op de

V&A 21-009 over het door één van de erfgenamen aanwenden van een geërfd recht op ODV-termijnen voor het verkrijgen van een lijfrenteproduct gepubliceerd

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 21-009 gepubliceerd. Dit V&A behandelt de vraag of één van de erfgenamen een geërfd recht op ODV-termijnen kan aanwenden voor het