Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Nieuws

27 juni 2019 12:43  - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 19-002 gepubliceerd. Het V&A gaat in op de situatie waarin een ingegaan partnerpensioen wordt afgekocht na overlijden van de DGA in…
20 juni 2019 19:28  - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag een nieuwe versie van V&A 10-001 inzake de redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen…
7 juni 2019 14:00  - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 19-004 gepubliceerd. Het V&A gaat in op de situatie waarin inhaal van pensioen op basis van een 3%-staffel plaatsvindt over diensttijd…
4 juni 2019 07:47  - Op 31 mei 2019 is in de Staatscourant het besluit Inkomstenbelasting. Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen (besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021) gepubliceerd. In dit besluit zijn de…
13 mei 2019 13:00  - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag een nieuwe versie van V&A 17-027 inzake de oprenting van een oudedagsverplichting (ODV) gepubliceerd. In V&A 17-027 is onder meer opgemerkt…
10 mei 2019 07:08  - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft op 28 december 2018 de handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op…
11 april 2019 13:50  - Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 11 april 2019) gepubliceerd. De vandaag gepubliceerde versie van de handreiking vervangt de…
3 april 2019 09:33  - Op 1 april 2019 is in de Staatscourant het besluit Waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten (besluit van 19 maart 2019,  nr. 2019-6904) gepubliceerd. Dit besluit vervangt het besluit van…
25 februari 2019 09:53  - De nieuwe pensioensite van de Belastingdienst is vandaag 25 februari 2019 vervroegd online gegaan. Het was de bedoeling dat de nieuwe pensioensite vanaf vrijdag 1 maart 2019 de 'oude' pensioensite zou…
14 februari 2019 13:00  - De site van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen wordt vernieuwd! Vanaf 1 maart 2019 zullen de bezoekers van www.belastingdienstpensioensite.nl de nieuwe site kunnen gebruiken. De nieuwe site is…