Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

V&A - Handreikingen pensioen/ODV Wet VpB

Overzicht u-rendementen en marktrenten

In het besluit van 30 maart 2018, nr. 2018-2954 is aangegeven dat vanaf 1 januari 2017 de marktrente voor het bepalen van de contante waarde van renteloze verplichtingen per het einde van een

V&A 09-004 Rekenrente balanswaardering eigen beheer pensioen met open indexatie

Dit V&A 09-004 behandelt de vraag of het altijd mogelijk is om een in eigen beheer gehouden pensioenverplichting met een open indexatie op de winstbepalende balans te waarderen uitgaande van een

V&A 13-006 Benaderde Marktwaarde Methode

Dit V&A 13-006 behandelt de vraag wat de rekengrondslagen zijn van het door de Belastingdienst ontwikkelde rekenmodel van de ‘Benaderde Marktwaarde’ voor het benaderen van de koopsom die bij

V&A 20-001 Waarderen pensioenverplichting in eigen beheer volgens de premiekoopsommethode

Dit V&A 20-001 behandelt de vraag of voor het waarderen van een pensioenverplichting in eigen beheer na het beëindigen van de pensioenopbouw nog kan worden uitgegaan van de premiekoopsommethode.

V&A 17-027 Oprenting oudedagsverplichting

Dit V&A 17-027 behandelt de vraag hoe de oprenting van een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting verloopt en hoe die oprenting verwerkt kan worden in de fiscale winst van het

V&A 15-001 Waardering verplichting partnerpensioen in eigen beheer na echtscheiding

Dit V&A 15-001 behandelt de vraag hoe de waardering van een in eigen beheer gehouden verplichting voor het uitkeren van een partnerpensioen plaatsvindt indien er geen aanwijsbare partner is die

V&A 07-002 Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen en fiscale winstbepaling

Dit V&A 07-002 behandelt de vraag op welke wijze een onderneming de kosten die voortvloeien uit de affinanciering van het ouderdomspensioen bij de ingangsdatum van het prepensioen ten laste van