Ga direct naar de inhoud

162 resultaten, gefilterd op

Categorie: Vervallen beleidsbesluitensluitPost Type: Publicatiessluit

04-07-2022 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is vervallen met ingang van 1 januari 2023 (zie onderdeel 4 van het besluit). Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst VaktechniekBesluit van 22 juni 2022, nr. 2022-13302 De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit…
05-01-2022 - Belangrijk! Vervallen Deze bekendmaking is geactualiseerd in de kennisgeving van 21 juli 2022, nr. 2022-192641. Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek15 maart 2021, nr. 2021-5656 De Staatssecretaris van Financiën — Fiscaliteit en Belastingdienst geeftkennis van het volgende. Deze…
13-01-2021 - Belangrijk! Vervallen Het besluit is gewijzigd bij besluit van 27 juli 2022, nr. 2022-8874. De gewijzigde versie van het besluit vindt u hier. Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet…
24-12-2019 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 21 juli 2022, nr. 2022-8234. Besluit van 13-12-2019, nr. 2019-0000024804Belastingdienst/Corporate dienst Vaktechniek De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisatie van…
17-12-2019 - Belangrijk! Vervallen Het besluit is gewijzigd bij besluit van 17 december 2020, nr. 2020-27575. De gewijzigde versie van het besluit vindt u hier. Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet…
20-12-2018 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 25 november 2019, nr. 2019 - 187751. Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969) Besluit van…
10-12-2018 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 20 december 2019, nr. 2019-21333. Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (Staffelbesluit pensioenen) Besluit van 10 december 2018,nr. 2018-28515Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris…
18-10-2018 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 31 maart 2020, nr. 2020-845. Loonheffingen, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer, informatieformulier Belastingdienst/Directie Vaktechniek BelastingenBesluit van 18 oktober 2018, nr. 2018-23862 De Staatssecretaris van Financiën…
21-03-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze bekendmaking is geactualiseerd in de kennisgeving van 15 maart 2021, nr. 2021-5656 Internationaal belastingrecht. Toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen. Directoraat-generaal Belastingdienst/Cluster Fiscaliteit Bekendmaking van 21 maart 2018, nr. 2018-5799 De Wet op de…
14-12-2017 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 20 december 2018, nr. 2018 - 24470. Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969) 14 december 2017nr. 2017-224004Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris…
24-11-2017 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514. Loonheffingen, pensioenen; opbouw, vervroegen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht 24 november 2017nr. 2017-126948Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft…
23-11-2017 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 10 december 2018, nr. 2018-28514. Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen;beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten ennettopensioenregelingen Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen23 november 2017, nr. 2017-187605 De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende…
22-03-2017 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is vervallen met ingang van 1 juli 2017 (zie onderdeel 3 van het besluit). Loonbelasting. Pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer 22 maart 2017nr. 2017-7412Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het…
07-03-2017 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 30 maart 2018, nr. 2018-2954. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting; Vaststelling marktrente 7 maart 2017nr. 2017- 22042Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit vervangt het…
20-01-2017 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 november 2017, nr. 2017-187605. Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen;beschikbarepremieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten ennettopensioenregelingen 20 januari 2017nr. 2017-7168Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende…
20-01-2017 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is vervallen met ingang van 1 januari 2018 (zie onderdeel 3 van het besluit). Loonheffingen. Pensioenen; Wet verbeterde premieregeling. Goedkeuring voor pensioenen met een ingangsdatum in de periode van 1 januari 2014 tot8…
10-12-2015 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 7 maart 2017, nr. 2017- 22042. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting; Vaststelling marktrente 10 december 2015nr. BLKB2015/1650MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit…
06-11-2015 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 24 november 2017, nr. 2017-126948. Loonheffingen. Pensioenen; opbouw, eigen beheer, vervroegen en uitstellen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht. 6 november 2015nr. BLKB2015/830MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De…
03-09-2015 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021. Inkomstenbelasting, lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen 13 juni 2012Nr. BLKB2012/283M (aangepast in de besluiten van 27 januari 2015 (nr. BLKB2015/54M), 3 juni 2015 (nr.…
20-04-2015 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 15 juni 2022, nr. 2022-0000013460. 20 april 2015Nr. BLKB 2015/488MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen, Brieven en beleidsbesluiten De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een…
17-12-2014 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 20 januari 2017, nr. 2017-7168. Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen 17 december 2014nr. BLKB2014/2132MBelastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende…
16-12-2014 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 10 december 2015, nr. BLKB2015/1650M. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting; Vaststelling marktrente 16 december 2014nr. BLKB2014/2146MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit vervangt het…
23-09-2014 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 16 november 2015, nr. BLKB2015/830M. Loonheffingen. Pensioenen en stamrechten; tegemoetkomingen voor partner- en wezenpensioenen, conversie van opgebouwde pensioenaanspraken, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en opnemen van stamrechten 23 september 2014nr. BLKB2014/1702MBelastingdienst/Directie Vaktechniek…
23-06-2014 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M. Loonheffingen. Pensioenen en stamrechten; tegemoetkomingen voor partner- en wezenpensioenen, conversie van opgebouwde pensioenaanspraken, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en opnemen van stamrechten 23 juni 2014,nr. BLKB2014/0351MBelastingdienst/Directie Vaktechniek…
23-06-2014 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 16 december 2020, nr. 2020-226944 (Staatscourant 2020, 62987) Inkomstenbelasting, middeling 23 juni 2014nr. BLKB/2013/2058MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit…
10-04-2014 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 15 juli 2016, nr. BLKB 2016/764M. Loonheffingen. Diverse onderwerpen 10 april 2014nr. BLKB2014/0549MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een…
20-12-2013 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M. Loonheffingen. Pensioenen; tegemoetkomingen voor partner- en wezenpensioenen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 20 december 2013nr. BLKB2013/2199MBelastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris van Financiën…
18-12-2013 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514. Loonheffingen. Regeling voor vervroegd uittreden; pseudo-eindheffing; sociaal plan 18 december 2013Nr. BLKB2013/2200MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.…
17-12-2013 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 13 december 2019, nr. 2019-0000024804. Loonheffingen, inkomstenbelasting, VUT-regelingen, (overbruggings)pensioenen en overbruggingslijfrenten; verlenging looptijd wegens verhoging van de AOW-leeftijd 17 december 2013Nr. BLKB 2013/2201MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De…
28-11-2013 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 16 december 2014, nr. BLKB2014/2146M. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente, Ministerie van Financiën 28 november 2013Nr. BLKB2013/2197MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit…
16-09-2013 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 10 april 2014, nr. BLKB2014/0549M. Loonheffingen. Diverse onderwerpen 16 september 2013Nr. BLKB2013/0801MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een…
12-02-2013 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit). Loonheffingen. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten 12 februari 2013nr. BLKB2013/43MBelastingdienst/Landelijk kantoor Belastingen, Sector brieven & beleidsbesluiten De staatssecretaris van Financiën…
20-12-2012 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 29 november 2018, nr. 2018-194402. Schenk- en erfbelasting. Vrijstellingen. Omzetting, fusie of taakafsplitsing 20 december 2012Nr. BLKB2012/417MBelastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris van Financiën…
13-12-2012 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 12 februari 2013, nr. BLKB2013/43M. Loonheffingen. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten 13 december 2012Nr. BLKB 2012 1761MBelastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten…
05-12-2012 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 28 november 2013, nr. BLKB2013/2197M. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente 5 december 2012nr. BLKB2012/1865MBelastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit…
05-12-2012 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is vervallen met ingang van 1 april 2015 (zie onderdeel 3 van het besluit). Loonheffingen. Pensioenen; in bepaalde gevallen tijdelijk geen doorwerkvereiste 5 december 2012Nr. BLKB2012/1822MBelastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven en beleidsbesluiten De…
27-10-2012 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is vervallen met ingang van 1 januari 2015 (zie onderdeel 3 van het besluit). Loonheffingen. Pensioenen; aanwijzing van pensioenregelingen in verband met de invoering van de Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd. 27 november 2012nr.…
27-04-2012 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 6 november 2015, nr. BLKB2015/830M. Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Pensioenen; niet op het loon ingehouden pensioenbijdragen; voorwaarden voor vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw tot 10 jaar na ontslag Besluit…
17-01-2012 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB/2013/2058M. Inkomstenbelasting. Middeling. 17 januari 2012Nr. BLKB 2011/2384MBelastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit…
09-12-2011 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 5 december 2012, nr. BLKB2012/1865M. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente Besluit van 9 december 2011, nr. BLKB2011/2437M,Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris van Financiën heeft het…
30-08-2011 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 6 november 2015, nr. BLKB2015/830M. Loonheffingen. Pensioenen; vervroegen ingangsdatum pensioenuitkeringen en samenloop met arbeidsinkomsten. 30 augustus 2011Nr. BLKB2011/1231MBelastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris van…
14-12-2010 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 9 december 2011, nr. BLKB2011/2437M. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente 14 december 2010Nr. DGB2010/7052MBelastingdienst/Directoraat-Generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit…
14-12-2010 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 16 september 2013, nr. BLKB2013/0801M. Loonheffingen. Diverse onderwerpen 14 december 2010Nr. DGB2010/7826MDirectoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit…
15-09-2010 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 20 december 2012, nr. BLKB2012/417M. Schenk- en erfbelasting. Vrijstellingen. Omzetting, fusie of taakafsplitsing 15 september 2010Nr. DGB2010/602MDirectoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en Beleidsbesluiten De minister van Financiën heeft…
09-09-2010 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 6 november 2015, nr. BLKB2015/830M. Loonheffingen. Pensioenen; opbouw, eigen beheer, aanwijzingen, uitstel pensioendatum en overgangsrecht. Stamrechten 9 september 2010Nr. DGB2010/2733MDirectoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten De minister van…
26-08-2010 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/7826M. Loonheffingen. Diverse onderwerpen 26 augustus 2010Nr. DGB2010/2527MDirectoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten De minister van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit…
10-06-2010 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 20 april 2015, nr. BLKB 2015/488M. Schenk- en erfbelasting. Waardering 10 juni 2010Nr. DGB2010/778MDirectoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten De Minister van Financiën heeft het volgende besloten.…
10-05-2010 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 13 juni 2012, nr. BLKB2012/283M. Inkomstenbelasting. Lijfrenten, lijfrentepremieaftrek en rechten op periodieke uitkeringen 10 mei 2010Nr. DGB2010/3119MDirectoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten De minister van Financiën heeft het…
22-01-2010 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 20 december 2011, nr. BLKB 2011/1954M. Inkomstenbelasting. Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen 22 januari 2010Nr. DGB 2010/415 MDirectoraat-Generaal Belastingdienst/ Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris van Financiën heeft het…
21-12-2009 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken met ingang van 1 januari 2014 (zie onderdeel 8 van het besluit van 12 februari 2013, nr. BLKB2013/43M). Loonheffingen. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten 21 december 2009Nr. CPP2009/1487MBelastingdienst/Centrum voor…