Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

169 resultaten, gefilterd op

Onderwerp: Vervallen beleidsbesluiten

  • Soort informatie

  • Onderwerp

  • Label

  • Sorteren

Vervallen besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten (besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M)

08-04-2024 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is in het besluit van 21 maart 2024, nr. 2024-6955 (Stcrt. 2024-10467) gewijzigd met terugwerkende kracht tot en met 16 november 2023. De gewijzigde versie van het besluit vindt u hier.…

Vervallen besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (Staffelbesluit pensioenen) (besluit van 26 juni 2023, nr. 2023-13825, gewijzigd in het besluit van 13 september 2023, nr. 2023-20266)

02-01-2024 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is aanvullend gewijzigd in het besluit van 12 juni 2024, nr. 2024-10674, (Stcrt. 2024-19889). De aanvullend gewijzigde versie van het besluit vindt u hier. Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek Besluit van 26 juni 2023, nr. 2023-13825…

Vervallen besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (Staffelbesluit pensioenen) (besluit van 26 juni 2023, nr. 2023-13825)

10-07-2023 -

Vervallen Dit besluit is in het besluit van 13 september 2023 nr. 2023-20266 (Stcrt. 2023, 25923) gewijzigd per 1 januari 2024. De gewijzigde versie van het besluit vindt u hier. Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek Besluit van…

Vervallen Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen (besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514)

07-03-2023 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 27 juni 2023, nr. 2023-13641. Besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514 Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen(aangepast in het besluit van 17 februari 2023, nr. 2023-1520) De Staatssecretaris van Financiën…

Vervallen Besluit Loonbelasting, inkomstenbelasting, oudedagsverplichting, lijfrente, aanwenden oudedagsverplichting ter verkrijging van een lijfrente na uiterste ingangsdatum lijfrente (besluit van 22 juni 2022, nr. 2022-13302)

04-07-2022 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervallen met ingang van 1 januari 2023 (zie onderdeel 4 van het besluit). Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst VaktechniekBesluit van 22 juni 2022, nr. 2022-13302 De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit…

Vervallen bekendmaking Internationaal belastingrecht. Toegelaten aanbieders van pensioenen en lijfrenten (kennisgeving van 15 maart 2021, nr. 2021-5656)

05-01-2022 -

Belangrijk!  Vervallen Deze bekendmaking is geactualiseerd in de kennisgeving van 21 juli 2022, nr. 2022-192641. Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek15 maart 2021, nr. 2021-5656 De Staatssecretaris van Financiën — Fiscaliteit en Belastingdienst geeftkennis van het volgende.…

Vervallen besluit Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969) (besluit van 25 november 2019, nr. 2019 - 187751, gewijzigd in het besluit van 17 december 2020, nr. 2020-27575)

13-01-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Het besluit is gewijzigd bij besluit van 27 juli 2022, nr. 2022-8874. De gewijzigde versie van het besluit vindt u hier. Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5…

Besluit Loonbelasting, inkomstenbelasting. Pensioenen. Klein verzamelbesluit pensioenen (besluit van 7 december 2020, nr. 2020-234674)

14-12-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 27 juni 2023, nr. 2023-13641. Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst VaktechniekBesluit van 7 december 2020, nr. 2020-234674 De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit betreft de…

Vervallen besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (Staffelbesluit pensioenen) (besluit van 20 december 2019, nr. 2019-21333)

27-12-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 26 juni 2023, nr. 2023-13825. Besluit van 20 december 2019, nr. 2019-21333Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Minister van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering…

Vervallen Besluit Loonbelasting, inkomstenbelasting, VUT-regelingen, overbruggings- en prepensioenen, nabestaandenoverbruggingspensioenen en overbruggingslijfrenten; aanpassing looptijd wegens (getemporiseerde) verhoging van de AOW-leeftijd (besluit van 13-12-2019, nr. 2019-0000024804)

24-12-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 21 juli 2022, nr. 2022-8234. Besluit van 13-12-2019, nr. 2019-0000024804Belastingdienst/Corporate dienst Vaktechniek De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisatie…

Vervallen besluit Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969) (besluit van 25 november 2019, nr. 2019 - 187751)

17-12-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Het besluit is gewijzigd bij besluit van 17 december 2020, nr. 2020-27575. De gewijzigde versie van het besluit vindt u hier. Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5…

Vervallen Besluit Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969) (besluit van 20 december 2018, nr. 2018 - 24470)

20-12-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 25 november 2019, nr. 2019 - 187751. Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969) Besluit…

Vervallen besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (Staffelbesluit pensioenen) (besluit van 10 december 2018, nr. 2018-28515)

10-12-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 20 december 2019, nr. 2019-21333. Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (Staffelbesluit pensioenen) Besluit van 10 december 2018,nr. 2018-28515Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De…

Vervallen V&A 18-008 Vaste indexatie d.d. 241018

24-10-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 18-008 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 18-008 behandelt de vraag hoe een vaste indexatie van pensioen vormgegeven kan worden. Vraag Op grond van artikel…

Vervallen Besluit Loonheffingen, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer, informatieformulier (besluit van 18 oktober 2018, nr. 2018-23862)

18-10-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 31 maart 2020, nr. 2020-845. Loonheffingen, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer, informatieformulier Belastingdienst/Directie Vaktechniek BelastingenBesluit van 18 oktober 2018, nr. 2018-23862 De Staatssecretaris van…

Vervallen Bekendmaking Internationaal belastingrecht. Toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen. (bekendmaking van 21 maart 2018, nr. 2018-5799)

21-03-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze bekendmaking is geactualiseerd in de kennisgeving van 15 maart 2021, nr. 2021-5656 Internationaal belastingrecht. Toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen. Directoraat-generaal Belastingdienst/Cluster Fiscaliteit Bekendmaking van 21 maart 2018, nr. 2018-5799 De Wet op…

Vervallen Besluit Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969) (besluit van 14 december 2017, nr. 2017-224004)

14-12-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 20 december 2018, nr. 2018 - 24470. Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969) 14 december 2017nr. 2017-224004Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De…

Vervallen Besluit Loonheffingen, pensioenen; opbouw, vervroegen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht (besluit van 24 november 2017, nr. 2017-126948)

24-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514. Loonheffingen, pensioenen; opbouw, vervroegen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht 24 november 2017nr. 2017-126948Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën…

Vervallen Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (besluit van 23 november 2017, nr. 2017-187605)

23-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 10 december 2018, nr. 2018-28514. Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen;beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten ennettopensioenregelingen Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen23 november 2017, nr. 2017-187605 De Staatssecretaris van Financiën heeft het…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer (besluit van 22 maart 2017 nr. 2017-7412)

22-03-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervallen met ingang van 1 juli 2017 (zie onderdeel 3 van het besluit). Loonbelasting. Pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer 22 maart 2017nr. 2017-7412Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting; Vaststelling marktrente (besluit van 7 maart 2017, nr. 2017- 22042)

07-03-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 30 maart 2018, nr. 2018-2954. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting; Vaststelling marktrente 7 maart 2017nr. 2017- 22042Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit vervangt…

Vervallen Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbarepremieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (besluit van 20 januari 2017, nr. 2017-7168)

20-01-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 november 2017, nr. 2017-187605. Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen;beschikbarepremieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten ennettopensioenregelingen 20 januari 2017nr. 2017-7168Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het…

Vervallen Besluit Loonheffingen. Pensioenen; Wet verbeterde premieregeling. Goedkeuring voor pensioenen met een ingangsdatum in de periode van 1 januari 2014 tot 8 juli 2015 (besluit van 20 januari 2017, nr. 2017-7169)

20-01-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervallen met ingang van 1 januari 2018 (zie onderdeel 3 van het besluit). Loonheffingen. Pensioenen; Wet verbeterde premieregeling. Goedkeuring voor pensioenen met een ingangsdatum in de periode van 1 januari 2014…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting; Vaststelling marktrente (besluit van 10 december 2015, nr. BLKB2015/1650M)

10-12-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 7 maart 2017, nr. 2017- 22042. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting; Vaststelling marktrente 10 december 2015nr. BLKB2015/1650MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit…

Vervallen Besluit Loonheffingen. Pensioenen; opbouw, eigen beheer, vervroegen en uitstellen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht. (besluit van 6 november 2015, nr. BLKB2015/830M)

06-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 24 november 2017, nr. 2017-126948. Loonheffingen. Pensioenen; opbouw, eigen beheer, vervroegen en uitstellen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht. 6 november 2015nr. BLKB2015/830MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting, lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen (besluit van 13 juni 2012, nr. BLKB2012/283M)

03-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021. Inkomstenbelasting, lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen 13 juni 2012Nr. BLKB2012/283M (aangepast in de besluiten van 27 januari 2015 (nr. BLKB2015/54M), 3 juni 2015…

Vervallen besluit Schenk- en erfbelasting, waardering (besluit van 20 april 2015, nr. BLKB 2015/488M)

20-04-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 15 juni 2022, nr. 2022-0000013460. 20 april 2015Nr. BLKB 2015/488MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen, Brieven en beleidsbesluiten De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is…

Vervallen Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (besluit van 17 december 2014, nr. BLKB2014/2132M)

17-12-2014 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 20 januari 2017, nr. 2017-7168. Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen 17 december 2014nr. BLKB2014/2132MBelastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting; Vaststelling marktrente (besluit van 16 december 2014, nr. BLKB2014/2146M)

16-12-2014 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 10 december 2015, nr. BLKB2015/1650M. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting; Vaststelling marktrente 16 december 2014nr. BLKB2014/2146MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit vervangt…

Vervallen Besluit Loonheffingen. Pensioenen en stamrechten; tegemoetkomingen voor partner- en wezenpensioenen, conversie van opgebouwde pensioenaanspraken, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en opnemen van stamrechten (besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M)

23-09-2014 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 16 november 2015, nr. BLKB2015/830M. Loonheffingen. Pensioenen en stamrechten; tegemoetkomingen voor partner- en wezenpensioenen, conversie van opgebouwde pensioenaanspraken, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en opnemen van stamrechten 23 september 2014nr. BLKB2014/1702MBelastingdienst/Directie…

Vervallen Besluit Loonheffingen. Pensioenen en stamrechten; tegemoetkomingen voor partner- en wezenpensioenen, conversie van opgebouwde pensioenaanspraken, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en opnemen van stamrechten (besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M)

23-06-2014 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M. Loonheffingen. Pensioenen en stamrechten; tegemoetkomingen voor partner- en wezenpensioenen, conversie van opgebouwde pensioenaanspraken, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en opnemen van stamrechten 23 juni 2014,nr. BLKB2014/0351MBelastingdienst/Directie…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting, middeling (besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB/2013/2058M)

23-06-2014 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 16 december 2020, nr. 2020-226944 (Staatscourant 2020, 62987) Inkomstenbelasting, middeling 23 juni 2014nr. BLKB/2013/2058MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In…

Vervallen Besluit Loonheffingen. Diverse onderwerpen (besluit van 10 april 2014, nr. BLKB2014/0549M)

10-04-2014 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 15 juli 2016, nr. BLKB 2016/764M. Loonheffingen. Diverse onderwerpen 10 april 2014nr. BLKB2014/0549MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is…

Vervallen Besluit Loonheffingen. Pensioenen; tegemoetkomingen voor partner- en wezenpensioenen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (besluit van 20 december 2013, nr. BLKB2013/2199M)

20-12-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M. Loonheffingen. Pensioenen; tegemoetkomingen voor partner- en wezenpensioenen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 20 december 2013nr. BLKB2013/2199MBelastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris van…

Vervallen Besluit Loonheffingen. Regeling voor vervroegd uittreden; pseudo-eindheffing; sociaal plan (besluit van 18 december 2013, nr. BLKB2013/2200M)

18-12-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514. Loonheffingen. Regeling voor vervroegd uittreden; pseudo-eindheffing; sociaal plan 18 december 2013Nr. BLKB2013/2200MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende…

Vervallen besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting, VUT-regelingen, (overbruggings)pensioenen en overbruggingslijfrenten; verlenging looptijd wegens verhoging van de AOW-leeftijd (besluit van 17 december 2013, nr. BLKB 2013/2201M)

17-12-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 13 december 2019, nr. 2019-0000024804. Loonheffingen, inkomstenbelasting, VUT-regelingen, (overbruggings)pensioenen en overbruggingslijfrenten; verlenging looptijd wegens verhoging van de AOW-leeftijd 17 december 2013Nr. BLKB 2013/2201MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente, Ministerie van Financiën (besluit van 28 november 2013, nr. BLKB2013/2197M)

28-11-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 16 december 2014, nr. BLKB2014/2146M. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente, Ministerie van Financiën 28 november 2013Nr. BLKB2013/2197MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.…

Vervallen Besluit Loonheffingen. Diverse onderwerpen (besluit van 16 september 2013, nr. BLKB2013/0801M)

16-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 10 april 2014, nr. BLKB2014/0549M. Loonheffingen. Diverse onderwerpen 16 september 2013Nr. BLKB2013/0801MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is…

Vervallen Besluit Loonheffingen. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten (besluit van 12 februari 2013, nr. BLKB2013/43M)

12-02-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit). Loonheffingen. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten 12 februari 2013nr. BLKB2013/43MBelastingdienst/Landelijk kantoor Belastingen, Sector brieven & beleidsbesluiten De staatssecretaris van…

Vervallen Besluit Schenk- en erfbelasting. Vrijstellingen. Omzetting, fusie of taakafsplitsing (besluit van 20 december 2012, nr. BLKB2012/417M)

20-12-2012 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 29 november 2018, nr. 2018-194402. Schenk- en erfbelasting. Vrijstellingen. Omzetting, fusie of taakafsplitsing 20 december 2012Nr. BLKB2012/417MBelastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris van…

Vervallen Besluit Loonheffingen. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten (besluit van 13 december 2012, nr. BLKB 2012 1761M)

13-12-2012 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 12 februari 2013, nr. BLKB2013/43M. Loonheffingen. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten 13 december 2012Nr. BLKB 2012 1761MBelastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven &…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente (besluit van 5 december 2012, nr. BLKB2012/1865M)

05-12-2012 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 28 november 2013, nr. BLKB2013/2197M. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente 5 december 2012nr. BLKB2012/1865MBelastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.…

Vervallen Besluit Loonheffingen. Pensioenen; in bepaalde gevallen tijdelijk geen doorwerkvereiste (besluit van 5 december 2012, nr. BLKB2012/1822M)

05-12-2012 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervallen met ingang van 1 april 2015 (zie onderdeel 3 van het besluit). Loonheffingen. Pensioenen; in bepaalde gevallen tijdelijk geen doorwerkvereiste 5 december 2012Nr. BLKB2012/1822MBelastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven en beleidsbesluiten…

Vervallen Besluit Loonheffingen. Pensioenen; aanwijzing van pensioenregelingen in verband met de invoering van de Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd. (besluit van 27 november 2012, nr. BLKB2012/1628M)

27-10-2012 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervallen met ingang van 1 januari 2015 (zie onderdeel 3 van het besluit). Loonheffingen. Pensioenen; aanwijzing van pensioenregelingen in verband met de invoering van de Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd. 27 november…

Vervallen Besluit Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Pensioenen; niet op het loon ingehouden pensioenbijdragen; voorwaarden voor vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw tot 10 jaar na ontslag (besluit van 27 april 2012, nr. BLKB2012/157M)

27-04-2012 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 6 november 2015, nr. BLKB2015/830M. Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Pensioenen; niet op het loon ingehouden pensioenbijdragen; voorwaarden voor vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw tot 10 jaar na ontslag…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Middeling. (besluit van 17 januari 2012, nr. BLKB 2011/2384M)

17-01-2012 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB/2013/2058M. Inkomstenbelasting. Middeling. 17 januari 2012Nr. BLKB 2011/2384MBelastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente (besluit van 9 december 2011, nr. BLKB2011/2437M)

09-12-2011 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 5 december 2012, nr. BLKB2012/1865M. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente Besluit van 9 december 2011, nr. BLKB2011/2437M,Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris van Financiën heeft…

Vervallen Besluit Loonheffingen. Pensioenen; vervroegen ingangsdatum pensioenuitkeringen en samenloop met arbeidsinkomsten. (besluit van 30 augustus 2011, nr. BLKB2011/1231M)

30-08-2011 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 6 november 2015, nr. BLKB2015/830M. Loonheffingen. Pensioenen; vervroegen ingangsdatum pensioenuitkeringen en samenloop met arbeidsinkomsten. 30 augustus 2011Nr. BLKB2011/1231MBelastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente (besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/7052M)

14-12-2010 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 9 december 2011, nr. BLKB2011/2437M. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente 14 december 2010Nr. DGB2010/7052MBelastingdienst/Directoraat-Generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit…

Vervallen Besluit Loonheffingen. Diverse onderwerpen (besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/7826M)

14-12-2010 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 16 september 2013, nr. BLKB2013/0801M. Loonheffingen. Diverse onderwerpen 14 december 2010Nr. DGB2010/7826MDirectoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit…