Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

V&A - Handreikingen uitfaseren pensioen in eigen beheer

V&A 19-007 Negatieve marktrente oprenten ODV

Dit V&A 19-007 behandelt de vraag of ingeval van een negatieve marktrente voor het oprenten van een ODV uitgegaan moet worden van dat negatieve rentepercentage. Inleiding In artikel 38p van de

V&A 17-017 Ingang ODV-uitkeringen na omzetten ingegaan partnerpensioen

Dit V&A 17-017 behandelt de vraag wanneer de uitkeringen kunnen ingaan van een ODV die is ontstaan na het omzetten van een aanspraak op ingegaan partnerpensioen. Vraag Een nabestaande heeft de in

V&A 08-078 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar

Dit V&A 08-078 behandelt de vraag wanneer in een eigenbeheerlichaam verzekerde pensioenaanspraak of aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting kan worden prijsgegeven omdat deze niet voor

V&A 17-029 Uitkeringsperiode oudedagsverplichting

Dit V&A 17-029 behandelt de gevolgen van het eerder of later ingaan van de ODV-termijnen voor de duur van de ODV-uitkeringsperiode. Inleiding Voor een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting

Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer (versie 30 april 2021)

Deze handreiking behandelt diverse aspecten van de compensatie ter voorkoming van de belaste schenking als gevolg het prijsgeven van pensioen in het kader van uitfaseren van pensioen in eigen beheer.

V&A 17-025 Instemming (gewezen) partner met afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer

Dit V&A 17-025 behandelt de vraag wie de instemmingsgerechtigde (gewezen) partner was ingeval de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak gedeeltelijk werd prijsgegeven, afgekocht of omgezet

Vervallen V&A 08-078 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar

Dit V&A 08-078 behandelt de vraag wanneer in een eigenbeheerlichaam verzekerde pensioenaanspraak of aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting kan worden prijsgegeven omdat deze niet voor

V&A 19-005 Opschorten ingang uitkering ODV-termijnen aan erfgenamen

Dit V&A 19-005 behandelt de vraag of het mogelijk is om de ingang van de uitkeringen van de ODV-termijnen aan de erfgenamen op te schorten, tot het moment dat de erfgenamen bekend zijn.

V&A 17-036 Aftrek geactiveerde indexatielasten na afkoop of omzetten in ODV van pensioen in eigen beheer; verzoek om toepassing goedkeuring besluit 22 maart 2017, nr. 2017-22793

Dit V&A 17-036 behandelt de vraag tot wanneer uiterlijk kan worden verzocht om toepassing van de goedkeuring van het besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-22793 inzake de aftrek van eerder

V&A 17-010 Handhaven van de op 1 juli 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken

Dit V&A 17-010 behandelt de vraag of reeds in eigen beheer verzekerd pensioen ook na 1 juli 2017 in eigen beheer verzekerd kan blijven en onder welke voorwaarden dit mogelijk is.