Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

882 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Publicaties

Vervallen Besluit Fiscale behandeling van pensioenregelingen welke zijn verzekerd door middel van een kapitaalverzekering met pensioenclausule (besluit van 2 juli 2001, nr. RTB2001/739M)

02-07-2001 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervangen door het besluit van 19 december 2003, nr. CPP2003/1648M). Fiscale behandeling van pensioenregelingen welke zijn verzekerd door middel van een kapitaalverzekering met pensioenclausule Directie Rechtstoepassingsbeleid BelastingdienstBesluit van 2 juli…

Vervallen Besluit Beperkte pensioenopbouw gedurende salarissplitsing (besluit van 16 april 2001, nr. RTB2001/1325M)

16-04-2001 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 31 januari 2008 nr. CPP2007/98M. Beperkte pensioenopbouw gedurende salarissplitsing Besluit van 16 april 2001,nr. RTB2001/1325M De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Inleiding In…

Vervallen Besluit Taak, werkwijze en samenstelling Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (besluit van 13 april 2001 nr. CPP2001/872M)

13-04-2001 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 16 december 2005, nr. CPP2005/2663M. Taak, werkwijze en samenstelling Centraal Aanspreekpunt Pensioenen Belastingdienst/Centrum voor proces en productontwikkeling, domein winstbelastingenBesluit van 13 april 2001 nr. CPP2001/872M…

Vervallen Besluit Buitenlandse sociale verzekeringen. Duitse en Belgische sociale zekerheid. Belastbaarheid uitkeringen en aftrek premies (besluit van 9 januari 2001, nr. CPP2000/2593M)

09-01-2001 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervangen door het besluit van  7 april 2009, nr. CPP2009/93M, Stcrt. nr. 76. Buitenlandse sociale verzekeringen. Duitse en Belgische sociale zekerheid. Belastbaarheid uitkeringen en aftrek premies Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,…

Wetteksten - Uitvoeringsbesluiten - Uitvoeringsregelingen (fiscaal) 2001

01-01-2001 -

Pensioenartikelen Wet op de loonbelasting 1964 per 1 januari 2001 Hoofdstuk IIB. Pensioenregelingen en regelingen voor vervroegde uittreding Artikel 18 1. Onder pensioenregeling wordt verstaan een regeling: a. die uitsluitend of, met het oog op…

Vervallen Besluit Toepassing van de artikelen 19b en 36 van de Wet op de loonbelasting 1964 in internationaal verband (besluit van 21 december 2000, nr. CPP2000/2971M)

21-12-2000 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 31 januari 2008 nr. CPP2007/98M. Toepassing van de artikelen 19b en 36 van de Wet op de loonbelasting 1964 in internationaal verband Besluit van 21 december…

Vervallen Besluit Toepassing stamrechtvrijstelling loonbelasting (besluit van 21 december 2000, nr. CPP2000/3040M)

21-12-2000 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M. Toepassing stamrechtvrijstelling loonbelasting Besluit van 21 december 2000,nr. CPP2000/3040M De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.…

Vervallen Besluit Overdracht van pensioenkapitaal aan EU/ECB bij indiensttreding (besluit van 20 december 2000, nr. CPP2000/3178M)

20-12-2000 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 31 januari 2008 nr. CPP2007/98M. Overdracht van pensioenkapitaal aan EU/ECB bij indiensttreding Besluit van 20 december 2000,nr. CPP2000/3178M De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris…

Vervallen Besluit Nadere uitwerking van de te hanteren grondslagen voor het opstellen van individueel en collectief toepasbare beschikbare-premiestaffels (besluit van 4 november 2000, nr. RTB2000/969M)

04-11-2000 -

Vervallen Besluit Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen (besluit van 31 maart 2000, nr. DB2000/972)

31-03-2000 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 17 januari 2006, nr. CPP2005/2741M. Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen Besluit van 31 maart 2000,nr. DB2000/972 De plv. Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën…

Vervallen Besluit Overgang VUT naar prepensioen (besluit van 29 februari 2000, nr. DB99/3768M)

29-02-2000 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 17 januari 2006, nr. CPP2005/2741M. Overgang VUT naar prepensioen Besluit van 29 februari 2000, nr. DB99/3768M De plv. Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van…

Vervallen Besluit Toestemming statutenwijziging pensioen BV (besluit van 11 augustus 1999, nr. DB1999/2674M)

11-08-1999 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 15 mei 2006, nr. CPP2005/3043M. Toestemming statutenwijziging pensioen BV Besluit van 11 augustus 1999,nr. DB1999/2674M De plaatsvervangend Directeur-Generaal der Belastingen heeft namens de Staatssecretaris van Financiën…

Vervallen Besluit AOW-inbouw in nabestaandenpensioen en wezenpensioen (besluit van 2 juli 1999, nr. DB99/1896M)

02-07-1999 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van  8 september 2008, nr. CPP2008/1727M. AOW-inbouw in nabestaandenpensioen en wezenpensioen Besluit van 2 juli 1999, nr. DB99/1896M Inzake bovenvermeld onderwerp heeft de Plv. Directeur-Generaal der Belastingen…

Vervallen Besluit Aftrekbaarheid van vrijwillig aan pensioenfondsen betaalde premies (besluit van 26 april 1999, nr. DB99/1273M)

26-04-1999 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 16 maart 2007, nr. CPP2007/482M. Aftrekbaarheid van vrijwillig aan pensioenfondsen betaalde premies Besluit van 26 april 1999,nr. DB99/1273M De plv. Directeur-Generaal der Belastingen heeft namens de…

Vervallen Besluit Overdracht van pensioenkapitaal vanuit het buitenland naar Nederland (besluit van 22 oktober 1998, nr. DB98/3474M)

22-10-1998 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervangen door het besluit van 17 januari 2002, nr. CPP2001/3181M. Overdracht van pensioenkapitaal vanuit het buitenland naar Nederland Besluit van 22 oktober 1998, nr. DB98/3474M Inzake bovenvermeld onderwerp heeft de…

Besluit Vragen en antwoorden over kapitaalverzekeringen afgesloten met de eigen BV (besluit van 9 juli 1998, nr. DB98/1429M)

09-07-1998 -

Vragen en antwoorden over kapitaalverzekeringen afgesloten met de eigen BV Besluit van 9 juli 1998, nr. DB98/1429M De plv. Directeur-Generaal der Belastingen heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Inleiding Bij Besluit van…

Vervallen Besluit Oneigenlijke handeling met betrekking tot pensioenaanspraak. Verdragstoepassing (besluit van 26 mei 1998, nr. DB98/2028M)

26-05-1998 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervangen door het besluit van 21 december 2000, nr. CPP2000/2971M. Oneigenlijke handeling met betrekking tot pensioenaanspraak. Verdragstoepassing Besluit van 26 mei 1998, nr. DB98/2028M Inzake bovenvermeld onderwerp heeft de Plv.…

Vervallen Besluit Beoordeling Pensioenregelingen (besluit van 13 november 1997, nr. DB97/4469M)

13-11-1997 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervallen met ingang van 1 juni 2004 (Besluit Intrekking diverse besluiten, besluit van 14 mei 2004, nr. CPP2004/1013M). 1. Beoordeling Pensioenregelingen Besluit van 13 november 1997, nr. DB97/4469M De directeur-generaal…

Vervallen Besluit Pensioenopbouw over een periodieke salarisvervangende uitkering (bijv. WAO-, WW-, VUT- of wachtgelduitkering) (besluit van 12 september 1997, nr. DB97/1715M)

12-09-1997 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervallen met ingang van 1 juni 2004 (Besluit Intrekking diverse besluiten, besluit van 14 mei 2004, nr. CPP2004/1013M). 1. Pensioenopbouw over een periodieke salarisvervangende uitkering (bijv. WAO-, WW-, VUT- of…

Vervallen Besluit In het buitenland opgebouwde zuivere pensioenen waarvoor tijdens de opbouw geen tegemoetkoming is genoten (besluit van 26 maart 1997, nr. DB97/596M)

26-03-1997 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervangen door het besluit van  6 augustus 2002, nr. CPP2002/784M. In het buitenland opgebouwde zuivere pensioenen waarvoor tijdens de opbouw geen tegemoetkoming is genoten Besluit van 26 maart 1997, nr.…

Vervallen Besluit Overdracht pensioenkapitaal naar een buitenlandse verzekeraar (besluit van 2 december 1996, nr DB96/113M)

02-12-1996 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervangen door het besluit van 16 juli 2002, nr. CPP2002/192M. Overdracht pensioenkapitaal naar een buitenlandse verzekeraar Besluit van 2 december 1996, nr DB96/113M De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende…

Vervallen Besluit Pensioenregeling. Aanwijzing als zodanig van onzuivere buitenlandse regelingen (besluit van 22 mei 1996, nr. DB96/841M)

22-05-1996 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervangen door het besluit van 24 september 2002, nr. CPP2002/1640M. Pensioenregeling. Aanwijzing als zodanig van onzuivere buitenlandse regelingen Besluit van 22 mei 1996, nr. DB96/841M Inzake bovenvermeld onderwerp heeft de…

Besluit Kapitaalverzekeringen overeengekomen met de eigen BV (besluit van 10 augustus 1995, nr. DB95/3186M)

10-08-1995 -

Kapitaalverzekeringen overeengekomen met de eigen BV Besluit van 10 augustus 1995, nr. DB95/3186M De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. 1. Inleiding Het komt veelvuldig voor dat levensverzekeringen waarbij een kapitaal bij leven en/of…

Vervallen Besluit Beoordeling van nieuwe, moderne pensioenregelingen (besluit van 8 april 1994, nr. DB94/871M)

08-04-1994 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervallen met ingang van 1 juni 2004 (Besluit Intrekking diverse besluiten, besluit van 14 mei 2004, nr. CPP2004/1013M). Beoordeling van nieuwe, moderne pensioenregelingen Besluit van 8 april 1994, nr. DB94/871M…

Vervallen Besluit Toekenning van pensioenrechten aan de directeur/aandeelhouder van naamloze- of besloten vennootschappen (besluit van 6 april 1993, nr. DB93/469)

06-04-1993 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervallen met ingang van 1 juni 2004 (Besluit Intrekking diverse besluiten, besluit van 14 mei 2004, nr. CPP2004/1013M). Toekenning van pensioenrechten aan de directeur/aandeelhouder van naamloze- of besloten vennootschappen Besluit…

Vervallen Besluit Pensioenregeling/ aanvullende pensioenregeling voor commissarissen (besluit van 15 december 1987, nr. db87/4631)

15-12-1987 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervallen met ingang van 1 juni 2004 (Besluit Intrekking diverse besluiten, besluit van 14 mei 2004, nr. CPP2004/1013M). 1. Pensioenregeling/ aanvullende pensioenregeling voor commissarissen Besluit van 15 december 1987, nr.…

Vervallen Besluit Dotaties aan directiepensioenlichamen (besluit van 11 oktober 1984, nr. 284-11359)

11-10-1984 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervangen door het besluit van 28 maart 2006, nr. CPP2005-2742M). Dotaties aan directiepensioenlichamen Besluit van 11 oktober 1984, nr. 284-11359 1. Inleiding In toenemende mate worden in het kader van…

Vervallen Besluit Loonbelasting en sociale verzekering. (besluit van 11 oktober 1984, nr. 284-13448)

11-10-1984 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervallen met ingang van 1 juni 2004 (Besluit Intrekking diverse besluiten, besluit van 14 mei 2004, nr. CPP2004/1013M). Loonbelasting en sociale verzekering. Besluit van 11 oktober 1984, nr. 284-13448 1.…

Vervallen Besluit Overlijdensuitkeringen ingevolge de regeling vervroegde uittreding sociale werkvoorziening (besluit van 16 juli 1982, nr. 282-10294)

16-07-1982 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervallen met ingang van 1 juni 2004 (Besluit Intrekking diverse besluiten, besluit van 14 mei 2004, nr. CPP2004/1013M). Overlijdensuitkeringen ingevolge de regeling vervroegde uittreding sociale werkvoorziening Besluit van 16 juli…

Vervallen Besluit Pensioenregeling, bijzondere halve-wezenuitkering (besluit van 15 augustus 1980, nr. 279-17415)

15-08-1980 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervallen met ingang van 1 juni 2004 (Besluit Intrekking diverse besluiten, besluit van 14 mei 2004, nr. CPP2004/1013M). 1. Pensioenregeling,bijzondere halve-wezenuitkering Besluit van 15 augustus 1980, nr. 279-17415 De directeur-generaal…

Vervallen Besluit Verzekerde pensioenen met zogenaamde "vaste klimming" na ingangsdatum. inbouw AOW en AWW (besluit van 8 februari 1978, nr. 277-43)

08-02-1978 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervangen door het besluit van (Vaste) indexatie van pensioenen (besluit van 21 januari 2005, nr. CPP2004/1257M. Verzekerde pensioenen met zogenaamde "vaste klimming" na ingangsdatum. inbouw AOW en AWW Besluit van…

Vervallen Besluit Lijst van regelingen voor oudedagsvoorziening en gezinsverzorging welke zijn aangewezen als pensioenregeling (besluit van 25 mei 1971, nr. B71/9428)

25-05-1971 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervallen met ingang van 1 juni 2004 (Besluit Intrekking diverse besluiten, besluit van 14 mei 2004, nr. CPP2004/1013M). Lijst van regelingen voor oudedagsvoorziening en gezinsverzorging welke zijn aangewezen als pensioenregeling…