Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

951 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Publicaties

  • Soort informatie

  • Onderwerp

  • Label

  • Sorteren

Vervallen V&A 05-071 GKG bij voorwaardelijk toezeggen en financieren van extra pensioen in het kader van de Wet VPL d.d. 300106

30-01-2006 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de termijn voor de financiering van de voorwaardelijke pensioentoezeggingen is verstreken. Dit V&A 05-071 behandelt de vraag of een werkgever een voorziening of kostenegalisatiereserve kan vormen voor de…

Vervallen besluit Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting. Waardering van VUT- en aanverwante verplichtingen (besluit van 17 januari 2006, nr. CPP2005/2741M)

17-01-2006 -

Wetteksten - Uitvoeringsbesluiten - Uitvoeringsregelingen (fiscaal) 2005

29-12-2005 -

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente (besluit van 23 december 2005, nr. CPP2005/3258M)

23-12-2005 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervangen door het besluit van 13 december 2006, nr. CPP2006/2579M. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluitenBesluit van 23 december 2005, nr. CPP2005/3258M De…

Vervallen Besluit Intrekking verouderde besluiten vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting/winst en kapitaalsbelasting (besluit van 16 december 2005, nr. CPP2005-2663)

16-12-2005 -

Intrekking verouderde besluiten vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting/winst en kapitaalsbelasting Besluit | 16-12-2005 | nr CPP05-2663 Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluitenBesluit van 16 december 2005, nr. CPP2005/2663M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris…

Vervallen Besluit Loonheffing. Financiële regelingen bij ontslag in relatie tot het begrip regeling voor vervroegde uittreding (besluit van 8 december 2005, nr. DGB2005/6722M)

08-12-2005 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514. Loonheffing. Financiële regelingen bij ontslag in relatie tot het begrip regeling voor vervroegde uittreding Besluit van 8 december 2005, nr. DGB2005/6722M…

Vervallen Besluit Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waardering van pensioen- en lijfrenteverplichtingen algemeen (besluit van 11 november 2005, nr. CPP2005/2740M)

11-11-2005 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 3 juli 2008, nr. CPP2008/447M. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waardering van pensioen- en lijfrenteverplichtingen algemeen 11 november 2005, nr. CPP2005/2740M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting, loonheffingen, vragen en antwoorden extraterritoriale werknemers (besluit van 21 oktober 2005, nr. CPP2005/2378M)

21-10-2005 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 augustus 2013, nr. DGB 2013/70M. Inkomstenbelasting, loonheffingen, vragen en antwoorden extraterritoriale werknemers 21 oktober 2005, nr. CPP2005/2378M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van…

Vervallen V&A 05-059 Inbouw aanspraken uit een beroepspensioenregeling d.d. 120905

12-09-2005 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is d.d. 14 februari 2024 vervallen. Dit V&A 05-059 behandelt de vraag of de inbouw van een verplichte deelname aan een beroepspensioenregeling mag worden beperkt tot de diensttijd waarover de vennootschap…

Vervallen V&A 05-055 Berekeningsgrondslagen omzetting vroegpensioen bij overgang naar de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling d.d. 120905

12-09-2005 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-055 d.d. 8 januari 2016. Vraag In het kader van de overgang naar de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en…

Vervallen V&A 05-002 Uitstel van de pensioendatum in een, aan de Wet VPL aangepaste, beschikbare-premieregeling en de 100%-toets d.d. 120905

12-09-2005 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 05-002 d.d. 16 september 2015. Vraag In vraag en antwoord 17 van het besluit “Pensioen; vragen en antwoorden hoofdstuk IIB en…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Loonheffingen. Vragen en antwoorden extraterritoriale werknemers (besluit van 24 augustus 2005, nr. CPP2005/464M)

24-08-2005 -

Vervallen V&A 05-040 Levensloopverlofkorting en omzetting levensloopvoorziening in een pensioenaanspraak d.d. 240705

24-07-2005 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-040 d.d. 18 november 2015. Vraag Heeft de werknemer bij het omzetten van een aanspraak ingevolge een levensloopregeling in een…

Vervallen Besluit Loonheffing. Begrip regeling voor vervroegde uittreding; afgrenzing met loonstamrechten en eenmalige ontslaguitkeringen; overgangsrecht (besluit van 8 juni 2005, nr. DGB2005/3620M)

08-06-2005 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 8 december 2005, nr. DGB2005/6722M. Loonheffing. Begrip regeling voor vervroegde uittreding; afgrenzing met loonstamrechten en eenmalige ontslaguitkeringen; overgangsrecht Directoraat-generaal BelastingdienstTeam particulieren en formeel recht Besluit…

Vervallen Besluit Loonheffing. Begrip regeling voor vervroegde uittreding; afgrenzing met loonstamrechten en eenmalige ontslaguitkeringen; overgangsrecht (besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M)

26-05-2005 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514. Loonheffing. Begrip regeling voor vervroegde uittreding; afgrenzing met loonstamrechten en eenmalige ontslaguitkeringen; overgangsrecht Besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M De…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente (besluit van 5 april 2005, nr. CPP2005/356M)

05-04-2005 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervangen door het besluit van 23 december 2005, nr. CPP2005/3258M. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein WinstbelastingenBesluit van 5 april 2005, nr. CPP2005/356M De directeur-generaal Belastingdienst…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Pensioen; (vaste) indexatie van pensioenen (besluit van 21 januari 2005, nr. CPP2004/1257M)

21-01-2005 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M. Loonbelasting. Pensioen; (vaste) indexatie van pensioenen Besluit van 21 januari 2005,nr. CPP2004/1257M De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Pensioen. Vaststelling pensioenbijdragen (premies) bij eigen beheer. (besluit van 12 januari 2005, nr. CPP2004/2422M)

12-01-2005 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M. Loonbelasting. Pensioen. Vaststelling pensioenbijdragen (premies) bij eigen beheer. Besluit van 12 januari 2005,nr. CPP2004/2422M De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Inkoop van pensioen in een eindloonregeling (besluit van 3 november 2004, nr. CPP2004/1657M)

03-11-2004 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M. Loonbelasting. Inkoop van pensioen in een eindloonregeling Besluit van 3 november 2004, nr. CPP2004/1657M De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de…

Wetteksten - Uitvoeringsbesluiten - Uitvoeringsregelingen (fiscaal) 2004

16-09-2004 -

Vervallen Besluit Loonbelasting. Aanpassing van pensioenregelingen aan het Witteveenkader (besluit van 12 augustus 2004, nr. CPP2004/1779M)

12-08-2004 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M. Loonbelasting. Aanpassing van pensioenregelingen aan het Witteveenkader Besluit van 12 augustus 2004, nr. CPP2004/1779M De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Saatssecretaris…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Pensioen; vragen en antwoorden hoofdstuk IIB en artikel 38a van de Wet op de loonbelasting 1964; deel 4 (besluit van 8 juli 2004, nr. CPP2004/244M)

08-07-2004 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M. Loonbelasting. Pensioen; vragen en antwoorden hoofdstuk IIB en artikel 38a van de Wet op de loonbelasting 1964; deel 4 Besluit…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Fiscale behandeling van door de werknemer rechtstreeks aan de verzekeraar betaalde pensioenpremies op PSW-C-polissen (besluit van 8 juli 2004, nr. CPP2004/874M)

08-07-2004 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 16 maart 2007, nr. CPP2007/482M. Inkomstenbelasting. Fiscale behandeling van door de werknemer rechtstreeks aan de verzekeraar betaalde pensioenpremies op PSW-C-polissen Besluit van 8 juli 2004, nr.…

Vervallen Besluit Successiewet 1956. Pensioen- en lijfrentevrijstelling voor het successierecht (besluit van 5 juli 2004, nr. CPP2004/1541M)

05-07-2004 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 30 mei 2008, nr. CPP2008/1005M. Successiewet 1956. Pensioen- en lijfrentevrijstelling voor het successierecht Besluit van 5 juli 2004,nr. CPP2004/1541M De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Pensioen; intrekking diverse besluiten (besluit van 14 mei 2004, nr. CPP2004/1013M)

14-05-2004 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M, Stcrt. nr. 65. Loonbelasting. Pensioen; intrekking diverse besluiten Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein Belastingen op arbeid en vermogen Besluit…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Pensioen; pensioenknip in verband met lage rentestand (besluit van 22 april 2004, nr. CPP2004/245M)

22-04-2004 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M. Loonbelasting. Pensioen; pensioenknip in verband met lage rentestand Besluit van 22 april 2004, nr. CPP2004/245M De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Pensioen; vragen en antwoorden hoofdstuk IIB en artikel 38a van de Wet op de loonbelasting 1964; deel 3 (besluit van 22 april 2004, nr. CPP2003/2794M)

22-04-2004 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M. Loonbelasting. Pensioen; vragen en antwoorden hoofdstuk IIB en artikel 38a van de Wet op de loonbelasting 1964; deel 3 Besluit…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Pensioen; intrekking diverse besluiten (besluit van 9 april 2004, nr. CPP2004/165M)

09-04-2004 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervangen door het besluit van 14 mei 2004, nr. CPP2004/1013M). Loonbelasting. Pensioen; intrekking diverse besluiten Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein Belastingen op arbeid en vermogenBesluit van 9 april 2004,…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Overgang naar Witteveenkader. Modelpensioenregelingen. Herziening besluit. (besluit van 28 maart 2004, nr. CPP2004/489M)

28-03-2004 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M, Stcrt. nr. 65. Loonbelasting. Overgang naar Witteveenkader. Modelpensioenregelingen. Herziening besluit. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente (besluit van 11 maart 2004, nr. CPP2004/517M)

11-03-2004 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervangen door het besluit van 5 april 2005, nr. CPP2005/356M). Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingenBesluit van 11 maart 2004, nr. CPP2004/517M De directeur-generaal Belastingdienst…

Vervallen Kennisgeving Vakbondscontributies en IKAP (kennisgeving van 9 maart 2004, nr. DGB2004/1265M)

09-03-2004 -

Belangrijk!  Vervallen Deze kennisgeving is ingetrokken in het  besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M. Vakbondscontributies en IKAP Kennisgeving van 9 maart 2004,nr. DGB2004/1265M, Stcrt. 45 Circulaire Aan: de ministers Datum: 23 februari 2004 Kenmerk: PMR/AV…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Pensioen; aanwijzing van pensioenregelingen waarbij de uitkeringen in beleggingseenheden worden gedaan (besluit van 1 maart 2004, nr. CPP2003/2813M)

01-03-2004 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 oktober 2007, nr. CPP2007/552M. Er is onder voorwaarden voorzien in een overgangsregeling voor pensioenaanspraken die zijn verworven vóór 1 januari 2008. Deze overgangsregeling is thans opgenomen…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Pensioen; vragen en antwoorden hoofdstuk IIB en de artikelen 38a en 38b van de Wet op de loonbelasting 1964; deel 2 (besluit van 10 februari 2004, nr. CPP2003/1610M)

10-02-2004 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M. Loonbelasting. Pensioen; vragen en antwoorden hoofdstuk IIB en de artikelen 38a en 38b van de Wet op de loonbelasting 1964;…

Vervallen Besluit Overdracht van pensioenkapitaal aan een pensioenfonds van een internationale organisatie (Besluit van 22 januari 2004, nr. CPP2003/200M)

22-01-2004 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 31 januari 2008 nr. CPP2007/98M. Overdracht van pensioenkapitaal aan een pensioenfonds van een internationale organisatie Besluit van 22 januari 2004,nr. CPP2003/200M De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Pensioenopbouw; premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (besluit van 9 januari 2004, nr. CPP2003/1821M)

09-01-2004 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 11 oktober 2006, nr. CPP2006/1977M. Loonbelasting. Pensioenopbouw; premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Besluit van 9 januari 2004,nr. CPP2003/1821M De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Pensioen; kapitaalverzekering met pensioenclausule; aanwijzing als beschikbare-premieregeling (besluit van 19 december 2003, nr. CPP2003/1648M)

19-12-2003 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 oktober 2007, nr. CPP2007/552M. Loonbelasting. Pensioen; kapitaalverzekering met pensioenclausule; aanwijzing als beschikbare-premieregeling Besluit van 19 december 2003,nr. CPP2003/1648M De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris…

Vervallen Besluit Belasting Algemeen: Nieuwe samenstelling Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (besluit van 10 december 2003 nr. CPP2003/2808M)

10-12-2003 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M, Stcrt. nr. 65. Belasting Algemeen: Nieuwe samenstelling Centraal Aanspreekpunt Pensioenen Belastingdienst/Centrum voor proces en productontwikkeling, Domein belasting op arbeid en…

Wetteksten - Uitvoeringsbesluiten - Uitvoeringsregelingen (fiscaal) 2003

01-09-2003 -

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 (tekst per 1 januari 2003, het besluit van 31 maart 2003, nr. WDB 2003/141M, Stcrt. nr. 64 is verwerkt) Artikel 1 Reikwijdte Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 6, 8, 8a,…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Pensioen; vragen en antwoorden hoofdstuk IIB en artikel 38a van de Wet op de loonbelasting 1964; deel 1 (besluit van 29 augustus 2003, nr. CPP2003/530M)

29-08-2003 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M. Loonbelasting. Pensioen; vragen en antwoorden hoofdstuk IIB en artikel 38a van de Wet op de loonbelasting 1964; deel 1 Besluit…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Pensioengevend loon; demotie en deeltijd (besluit van 27 augustus 2003, nr. CPP2003/233M)

27-08-2003 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M. Loonbelasting. Pensioengevend loon; demotie en deeltijd Besluit van 27 augustus 2003, nr. CPP2003/233M De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van…

Vervallen Besluit Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van pensioenrechten (besluit van 26 juni 2003, nr. CPP2003/1406M)

26-06-2003 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 27 december 2018, nr. 2018-31167 (Staatscourant 2018, nr. 68648) en in het besluit van 23 december 2019, nr. 2019-26178 (Staatscourant 2019, nr. 66177). Vennootschapsbelasting. Pensioen;…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Aanwijzing pensioen- en VUT-regelingen met rechten op eenmalige overlijdensuitkeringen (besluit van 12 juni 2003, nr. CPP2003/1510M)

12-06-2003 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 16 maart 2007, nr. CPP2007/483M. Loonbelasting. Aanwijzing pensioen- en VUT-regelingen met rechten op eenmalige overlijdensuitkeringen Besluit van 12 juni 2003,nr. CPP2003/1510M De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Overgang naar Witteveenkader. Modelpensioenregelingen (besluit van 11 juni 2003, nr. CPP2003/1500M)

11-06-2003 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervangen door het besluit van 28 maart 2004, nr. CPP2004/489M). Loonbelasting. Overgang naar Witteveenkader. Modelpensioenregelingen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogenBesluit van 11 juni 2003,…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Pensioen. Beschikbare-premiestaffels (besluit van 28 april 2003, nr. CPP2003/308M)

28-04-2003 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 oktober 2007, nr. CPP2007/552M. Loonbelasting. Pensioen. Beschikbare-premiestaffels Besluit van 28 april 2003,nr. CPP2003/308M De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.…

Vervallen Besluit Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van pensioenrechten (besluit van 22 april 2003, nr. CPP2003/650M)

22-04-2003 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervangen door het besluit van 26 juni 2003, nr. CPP2003/1406M). Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van pensioenrechten Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingenBesluit van 22 april 2003, nr.…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Fiscale behandeling van verplichte bijdragen voor beroepspensioenregelingen (besluit van 7 april 2003, nr. DGB2002/7207M)

07-04-2003 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 6 november 2015, nr. BLKB2015/830M. Inkomstenbelasting. Fiscale behandeling van verplichte bijdragen voor beroepspensioenregelingen Besluit van 7 april 2003,nr. DGB2002/7207M De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Premieverdeling bij inkoop van pensioen in geval van eigen beheer (besluit van 1 april 2003, nr. CPP2002/2980M)

01-04-2003 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M. Loonbelasting. Premieverdeling bij inkoop van pensioen in geval van eigen beheer Besluit van 1 april 2003,nr. CPP2002/2980M De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft…

Vervallen Besluit Instellingsbesluit Adviescommissie fiscale behandeling pensioenen (besluit van 18 maart 2003 nr. WDB2003/85M)

18-03-2003 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M. Instellingsbesluit Adviescommissie fiscale behandeling pensioenen 18 maart 2003nr. WDB2003/85M De Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Minister van sociale…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente (besluit van 4 februari 2003, nr. CPP2003/93M)

04-02-2003 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervangen door het besluit van 11 maart 2004, nr. CPP2004/517M. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingenBesluit van 4 februari 2003, nr. CPP2003/93M De directeur-generaal Belastingdienst…

Vervallen Besluit Aanwijzing pensioenregeling voor het Horecabedrijf (besluit van 10 januari 2003, nr. DGB2002/6376M)

10-01-2003 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M. Aanwijzing pensioenregeling voor het Horecabedrijf Besluit van 10 januari 2003,nr. DGB2002/6376M De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het…