Go directly to content
Naar de homepage

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen Besluit Regeling voor de toepassing van het Nederlands-Duitse belastingverdrag met betrekking tot de toedeling van het recht tot belastingheffing over aan werknemers betaalde afkoopsommen (besluit van 14 november 2007, nr. IFZ 2007/754M)

14 november 2007 10:23 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 15 december 2015, nr. IZV 2015/1054M. Regeling voor de toepassing van het Nederlands-Duitse belastingverdrag met betrekking tot de toedeling van het…

Vervallen Besluit Loonheffingen. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen (besluit van 23 oktober 2007, nr. CPP2007/552M)

23 oktober 2007 10:16 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 21 december 2009, nr. CPP2009/1487M. Loonheffingen. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen 23 oktober 2007 Nr. CPP2007/552M Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector…

Vervallen Besluit Loonheffingen. Pensioenen; intrekking diverse besluiten (besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M)

23 maart 2007 10:33 - Dit besluit is vervallen met ingang van 1 mei 2007 (zie onderdeel 3 van het besluit). Loonheffingen. Pensioenen; intrekking diverse besluiten 23 maart 2007 Nr. CPP2007/293M Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector…

Vervallen Besluit Loonheffingen. Pensioenen; aanwijzingen als pensioenregeling (besluit van 16 maart 2007, nr. CPP2007/483M)

16 maart 2007 10:47 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 9 september 2010, nr. DGB2010/2733M. Loonheffingen. Pensioenen; aanwijzingen als pensioenregeling 16 maart 2007 Nr. CPP2007/483M Belastingdienst/Centrum voor proces- en…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Loonheffingen. Pensioenen; niet-ingehouden pensioenbijdragen (besluit van 16 maart 2007, nr. CPP2007/482M)

16 maart 2007 10:40 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 27 april 2012, nr. BLKB2012/157M. Inkomstenbelasting. Loonheffingen. Pensioenen; niet-ingehouden pensioenbijdragen 16 maart 2007 Nr. CPP2007/482M Belastingdienst/Centrum voor proces- en…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente (besluit van 13 december 2006, nr. CPP2006/2579M)

13 december 2006 10:52 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 20 december 2007, nr. CPP2007/3321M. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente 13 december 2006 Nr. CPP2006/2579M Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Lijfrenten, lijfrentepremieaftrek en bestaande rechten op periodieke uitkeringen (besluit van 2 november 2006, nr. CPP2006/2362M)

2 november 2006 10:59 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 3 juni 2008, nr. CPP2008/287M. Inkomstenbelasting. Lijfrenten, lijfrentepremieaftrek en bestaande rechten op periodieke uitkeringen 2 november 2006 Nr. CPP2006/2362M…

Vervallen Besluit Loonheffingen. Pensioenopbouw; premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (besluit van 11 oktober 2006, nr. CPP2006/1977M)

11 oktober 2006 11:04 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 9 september 2010, nr. DGB2010/2733M. Loonheffingen. Pensioenopbouw; premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 11 oktober 2006 Nr. CPP2006/1977M Belastingdienst/Centrum voor proces- en…

Vervallen Besluit Loonheffingen. Levensloopregeling; terugdraaien spaarloon 2006 (besluit van 27 juni 2006, nr. CPP2006/1422M)

27 juni 2006 11:16 - Dit besluit is vervallen met ingang van 1 oktober 2006 (zie onderdeel 2 van het besluit). Loonheffingen. Levensloopregeling; terugdraaien spaarloon 2006 27 juni 2006 Nr. CPP2006/1422M Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector…

Vervallen Besluit Vennootschapsbelasting. Subjectieve vrijstellingen (Artikel 5) (besluit van 15 mei 2006, nr. CPP2005/3043M)

15 mei 2006 11:20 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 8 december 2009, nr. CPP2009/1368M. Vennootschapsbelasting. Subjectieve vrijstellingen (Artikel 5) 15 mei 2006 Nr. CPP2005/3043M Belastingdienst/Centrum voor proces- en…

Vervallen Besluit Invorderingswet 1990. Aansprakelijkheid verzekeraars in verband met een inkomensvoorziening, een arbeids- of beroepspensioen, een loonbelastingstamrecht of een kapitaalverzekering eigen woning (besluit van 31 maart 2006, nr. CPP2006/507M)

31 maart 2006 11:26 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 21 december 2012, nr. BLKB2012/1963M. Invorderingswet 1990. Aansprakelijkheid verzekeraars in verband met een inkomensvoorziening, een arbeids- of beroepspensioen, een loonbelastingstamrecht…

Vervallen Besluit Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting. Loonbelasting. Zakelijkheid pensioenregeling directeur-grootaandeelhouder (besluit van 28 maart 2006, nr. CPP2005/2742M)

28 maart 2006 11:33 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 3 juli 2008, nr. CPP2008/447M. Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting. Loonbelasting. Zakelijkheid pensioenregeling directeur-grootaandeelhouder 28 maart 2006 Nr. CPP2005/2742M Belastingdienst/Centrum voor…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente (besluit van 23 december 2005, nr. CPP2005/3258M)

23 december 2005 06:34 - Dit besluit is vervangen door het besluit van 13 december 2006, nr. CPP2006/2579M. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van…

Vervallen Besluit Intrekking verouderde besluiten vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting/winst en kapitaalsbelasting (besluit van 16 december 2005, nr. CPP2005-2663)

16 december 2005 12:20 - Intrekking verouderde besluiten vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting/winst en kapitaalsbelasting Besluit | 16-12-2005 | nr CPP05-2663 Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 16 december 2005, nr. CPP2005/2663M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens…

Vervallen Besluit Loonheffing. Financiële regelingen bij ontslag in relatie tot het begrip regeling voor vervroegde uittreding (besluit van 8 december 2005, nr. DGB2005/6722M)

8 december 2005 11:42 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514. Loonheffing. Financiële regelingen bij ontslag in relatie tot het begrip regeling voor vervroegde uittreding Besluit van…

Vervallen Besluit Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waardering van pensioen- en lijfrenteverplichtingen algemeen (besluit van 11 november 2005, nr. CPP2005/2740M)

11 november 2005 11:59 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 3 juli 2008, nr. CPP2008/447M. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waardering van pensioen- en lijfrenteverplichtingen algemeen 11 november 2005, nr. CPP2005/2740M…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting, loonheffingen, vragen en antwoorden extraterritoriale werknemers (besluit van 21 oktober 2005, nr. CPP2005/2378M)

21 oktober 2005 13:03 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 augustus 2013, nr. DGB 2013/70M. Inkomstenbelasting, loonheffingen, vragen en antwoorden extraterritoriale werknemers 21 oktober 2005, nr. CPP2005/2378M…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Loonheffingen. Vragen en antwoorden extraterritoriale werknemers (besluit van 24 augustus 2005, nr. CPP2005/464M)

24 augustus 2005 00:00 - Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 21 oktober 2005, nr. CPP2005/2378M. Inkomstenbelasting. Loonheffingen. Vragen en antwoorden extraterritoriale werknemers Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Aspectgebied Internationaal Belastingrechtf Besluit…

Vervallen Besluit Loonheffing. Begrip regeling voor vervroegde uittreding; afgrenzing met loonstamrechten en eenmalige ontslaguitkeringen; overgangsrecht (besluit van 8 juni 2005, nr. DGB2005/3620M)

8 juni 2005 13:28 - Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 8 december 2005, nr. DGB2005/6722M. Loonheffing. Begrip regeling voor vervroegde uittreding; afgrenzing met loonstamrechten en eenmalige ontslaguitkeringen; overgangsrecht Directoraat-generaal Belastingdienst…

Vervallen Besluit Loonheffing. Begrip regeling voor vervroegde uittreding; afgrenzing met loonstamrechten en eenmalige ontslaguitkeringen; overgangsrecht (besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M)

26 mei 2005 13:14 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514. Loonheffing. Begrip regeling voor vervroegde uittreding; afgrenzing met loonstamrechten en eenmalige ontslaguitkeringen; overgangsrecht Besluit van 26…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente (besluit van 5 april 2005, nr. CPP2005/356M)

5 april 2005 07:23 - Dit besluit is vervangen door het besluit van 23 december 2005, nr. CPP2005/3258M. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein Winstbelastingen Besluit van 5 april 2005,…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Pensioen; (vaste) indexatie van pensioenen (besluit van 21 januari 2005, nr. CPP2004/1257M)

21 januari 2005 08:32 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M. Loonbelasting. Pensioen; (vaste) indexatie van pensioenen Besluit van 21 januari 2005, nr. CPP2004/1257M De Directeur-Generaal…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Pensioen. Vaststelling pensioenbijdragen (premies) bij eigen beheer. (besluit van 12 januari 2005, nr. CPP2004/2422M)

12 januari 2005 08:38 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M. Loonbelasting. Pensioen. Vaststelling pensioenbijdragen (premies) bij eigen beheer. Besluit van 12 januari 2005, nr. CPP2004/2422M…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Inkoop van pensioen in een eindloonregeling (besluit van 3 november 2004, nr. CPP2004/1657M)

3 november 2004 15:02 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M. Loonbelasting. Inkoop van pensioen in een eindloonregeling Besluit van 3 november 2004, nr.

Vervallen Besluit Loonbelasting. Aanpassing van pensioenregelingen aan het Witteveenkader (besluit van 12 augustus 2004, nr. CPP2004/1779M)

12 augustus 2004 20:14 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M. Loonbelasting. Aanpassing van pensioenregelingen aan het Witteveenkader Besluit van 12 augustus 2004, nr. CPP2004/1779M…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Pensioen; vragen en antwoorden hoofdstuk IIB en artikel 38a van de Wet op de loonbelasting 1964; deel 4 (besluit van 8 juli 2004, nr. CPP2004/244M)

8 juli 2004 07:47 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M. Loonbelasting. Pensioen; vragen en antwoorden hoofdstuk IIB en artikel 38a van de Wet op de loonbelasting…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Fiscale behandeling van door de werknemer rechtstreeks aan de verzekeraar betaalde pensioenpremies op PSW-C-polissen (besluit van 8 juli 2004, nr. CPP2004/874M)

8 juli 2004 07:40 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 16 maart 2007, nr. CPP2007/482M. Inkomstenbelasting. Fiscale behandeling van door de werknemer rechtstreeks aan de verzekeraar betaalde pensioenpremies op PSW-C-polissen Besluit…

Vervallen Besluit Successiewet 1956. Pensioen- en lijfrentevrijstelling voor het successierecht (besluit van 5 juli 2004, nr. CPP2004/1541M)

5 juli 2004 07:53 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 30 mei 2008, nr. CPP2008/1005M. Successiewet 1956. Pensioen- en lijfrentevrijstelling voor het successierecht Besluit van 5 juli 2004, nr. CPP2004/1541M…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Pensioen; intrekking diverse besluiten (besluit van 14 mei 2004, nr. CPP2004/1013M)

14 mei 2004 16:23 - Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M, Stcrt. nr. 65. Loonbelasting. Pensioen; intrekking diverse besluiten Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Pensioen; pensioenknip in verband met lage rentestand (besluit van 22 april 2004, nr. CPP2004/245M)

22 april 2004 08:13 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M. Loonbelasting. Pensioen; pensioenknip in verband met lage rentestand Besluit van 22 april 2004, nr. CPP2004/245M…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Pensioen; vragen en antwoorden hoofdstuk IIB en artikel 38a van de Wet op de loonbelasting 1964; deel 3 (besluit van 22 april 2004, nr. CPP2003/2794M)

22 april 2004 08:00 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M. Loonbelasting. Pensioen; vragen en antwoorden hoofdstuk IIB en artikel 38a van de Wet op de loonbelasting…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Pensioen; intrekking diverse besluiten (besluit van 9 april 2004, nr. CPP2004/165M)

9 april 2004 16:29 - Dit besluit is vervangen door het besluit van 14 mei 2004, nr. CPP2004/1013M). Loonbelasting. Pensioen; intrekking diverse besluiten Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein Belastingen op arbeid en vermogen…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Overgang naar Witteveenkader. Modelpensioenregelingen. Herziening besluit. (besluit van 28 maart 2004, nr. CPP2004/489M)

28 maart 2004 09:56 - Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M, Stcrt. nr. 65. Loonbelasting. Overgang naar Witteveenkader. Modelpensioenregelingen. Herziening besluit. Belastingdienst/Centrum…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente (besluit van 11 maart 2004, nr. CPP2004/517M)

11 maart 2004 07:49 - Dit besluit is vervangen door het besluit van 5 april 2005, nr. CPP2005/356M). Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen Besluit van 11 maart 2004,…

Vervallen Kennisgeving Vakbondscontributies en IKAP (kennisgeving van 9 maart 2004, nr. DGB2004/1265M)

9 maart 2004 10:43 - Deze kennisgeving is ingetrokken in het  besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M. Vakbondscontributies en IKAP Kennisgeving van 9 maart 2004, nr. DGB2004/1265M, Stcrt. 45…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Pensioen; aanwijzing van pensioenregelingen waarbij de uitkeringen in beleggingseenheden worden gedaan (besluit van 1 maart 2004, nr. CPP2003/2813M)

1 maart 2004 10:54 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 oktober 2007, nr. CPP2007/552M. Er is onder voorwaarden voorzien in een overgangsregeling voor pensioenaanspraken die zijn verworven vóór 1 januari 2008.

Vervallen Besluit Loonbelasting. Pensioen; vragen en antwoorden hoofdstuk IIB en de artikelen 38a en 38b van de Wet op de loonbelasting 1964; deel 2 (besluit van 10 februari 2004, nr. CPP2003/1610M)

10 februari 2004 11:03 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M. Loonbelasting. Pensioen; vragen en antwoorden hoofdstuk IIB en de artikelen 38a en 38b van de Wet…

Vervallen Besluit Overdracht van pensioenkapitaal aan een pensioenfonds van een internationale organisatie (Besluit van 22 januari 2004, nr. CPP2003/200M)

22 januari 2004 11:07 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 31 januari 2008 nr. CPP2007/98M. Overdracht van pensioenkapitaal aan een pensioenfonds van een internationale organisatie Besluit van 22 januari 2004,…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Pensioenopbouw; premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (besluit van 9 januari 2004, nr. CPP2003/1821M)

9 januari 2004 11:14 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 11 oktober 2006, nr. CPP2006/1977M. Loonbelasting. Pensioenopbouw; premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Besluit van 9 januari 2004, nr. CPP2003/1821M De Directeur-Generaal Belastingdienst…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Pensioen; kapitaalverzekering met pensioenclausule; aanwijzing als beschikbare-premieregeling (besluit van 19 december 2003, nr. CPP2003/1648M)

19 december 2003 11:19 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 oktober 2007, nr. CPP2007/552M. Loonbelasting. Pensioen; kapitaalverzekering met pensioenclausule; aanwijzing als beschikbare-premieregeling Besluit van 19 december 2003, nr.

Vervallen Besluit Belasting Algemeen: Nieuwe samenstelling Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (besluit van 10 december 2003 nr. CPP2003/2808M)

10 december 2003 10:43 - Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M, Stcrt. nr. 65. Belasting Algemeen: Nieuwe samenstelling Centraal Aanspreekpunt Pensioenen Belastingdienst/Centrum voor proces…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Pensioen; vragen en antwoorden hoofdstuk IIB en artikel 38a van de Wet op de loonbelasting 1964; deel 1 (besluit van 29 augustus 2003, nr. CPP2003/530M)

29 augustus 2003 11:23 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M. Loonbelasting. Pensioen; vragen en antwoorden hoofdstuk IIB en artikel 38a van de Wet op de…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Pensioengevend loon; demotie en deeltijd (besluit van 27 augustus 2003, nr. CPP2003/233M)

27 augustus 2003 11:26 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M. Loonbelasting. Pensioengevend loon; demotie en deeltijd Besluit van 27 augustus 2003, nr. CPP2003/233M De Directeur-Generaal Belastingdienst…

Vervallen Besluit Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van pensioenrechten (besluit van 26 juni 2003, nr. CPP2003/1406M)

26 juni 2003 09:13 - Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 27 december 2018, nr. 2018-31167 (Staatscourant 2018, nr. 68648). Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van pensioenrechten Belastingdienst/Centrum voor proces- en…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Aanwijzing pensioen- en VUT-regelingen met rechten op eenmalige overlijdensuitkeringen (besluit van 12 juni 2003, nr. CPP2003/1510M)

12 juni 2003 11:56 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 16 maart 2007, nr. CPP2007/483M. Loonbelasting. Aanwijzing pensioen- en VUT-regelingen met rechten op eenmalige overlijdensuitkeringen Besluit van 12 juni 2003,…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Overgang naar Witteveenkader. Modelpensioenregelingen (besluit van 11 juni 2003, nr. CPP2003/1500M)

11 juni 2003 09:37 - Dit besluit is vervangen door het besluit van 28 maart 2004, nr. CPP2004/489M). Loonbelasting. Overgang naar Witteveenkader. Modelpensioenregelingen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Pensioen. Beschikbare-premiestaffels (besluit van 28 april 2003, nr. CPP2003/308M)

28 april 2003 12:06 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 oktober 2007, nr. CPP2007/552M. Loonbelasting. Pensioen. Beschikbare-premiestaffels Besluit van 28 april 2003, nr. CPP2003/308M Loonbelasting, pensioen, beschikbare-premiestaffels De…

Vervallen Besluit Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van pensioenrechten (besluit van 22 april 2003, nr. CPP2003/650M)

22 april 2003 10:56 - Dit besluit is vervangen door het besluit van 26 juni 2003, nr. CPP2003/1406M). Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van pensioenrechten Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen Besluit…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Fiscale behandeling van verplichte bijdragen voor beroepspensioenregelingen (besluit van 7 april 2003, nr. DGB2002/7207M)

7 april 2003 12:13 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 6 november 2015, nr. BLKB2015/830M. Inkomstenbelasting. Fiscale behandeling van verplichte bijdragen voor beroepspensioenregelingen Besluit van 7 april 2003, nr. DGB2002/7207M…

Vervallen Besluit Loonbelasting. Premieverdeling bij inkoop van pensioen in geval van eigen beheer (besluit van 1 april 2003, nr. CPP2002/2980M)

1 april 2003 12:17 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M. Loonbelasting. Premieverdeling bij inkoop van pensioen in geval van eigen beheer Besluit van 1 april 2003,…