Ga direct naar de inhoud

162 resultaten, gefilterd op

Categorie: Vervallen beleidsbesluitensluitPost Type: Publicatiessluit

11-12-2009 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/7052M. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente 11 december 2009Nr. CPP2009/2348MBelastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten De staatssecretaris van Financiën heeft het…
08-12-2009 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 20 december 2018, nr. 2018 - 24470. Onderdeel 3 van dit besluit is ingetrokken in het besluit van 14 december 2017, nr. 2017-224004. Vennootschapsbelasting. Subjectieve vrijstellingen (artikel…
26-10-2009 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 16 december 2014, nr. BLKB2014/2186M. Vennootschapsbelasting; Inkomstenbelasting. Ondernemingspensioenfondsen; Aftrek extra dotaties bij kortetermijnherstelplannen 26 oktober 2009Nr. CPP2009/1227MBelastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten De…
07-04-2009 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 24 maart 2014, nr. DGB 2014/144M. Buitenlandse sociale verzekeringen. Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid. Aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen 7 april 2009Nr. CPP2009/93MBelastingdienst/Centrum voor proces-…
16-12-2008 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 11 december 2009, nr. CPP2009/2348M. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente Besluit van 16 december 2008,nr. CPP2008/2696MBelastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten De staatssecretaris van…
08-09-2008 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 9 september 2010, nr. DGB2010/2733M. Loonheffingen. Pensioenen: opbouw, eigen beheer en overgangsrecht. Stamrechten 8 september 2008Nr. CPP2008/1727MBelastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten De Staatssecretaris…
03-07-2008 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 19 maart 2019, nr. 2019-6904. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, loonbelasting, waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten 3 juli 2008Nr. CPP2008/447MBelastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven en beleidsbesluiten De Staatssecretaris…
03-06-2008 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 10 mei 2010, nr. DGB2010/3119M. Inkomstenbelasting. Lijfrenten, lijfrentepremieaftrek en rechten op periodieke uitkeringen 3 juni 2008Nr. CPP2008/287MBelastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten De…
30-05-2008 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 15 september 2010, DGB2010/602M. Successiewet. Vrijstellingen successie- en schenkingsrecht. Juridische fusie. 30 mei 2008,nr. CPP2008/1005M De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit…
31-01-2008 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M. Loonheffingen. Inkomstenbelasting. Internationale aspecten van pensioenen 31 januari 2008Nr. CPP2007/98MBelastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven en beleidsbesluiten De Staatssecretaris van…
07-01-2008 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 9 september 2010, nr. DGB2010/2733M. Loonheffingen. Stamrechten; aanwijzing buitenlandse verzekeraars 7 januari 2008Nr. CPP2007/2826MBelastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten De Staatssecretaris van Financiën heeft…
20-12-2007 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 16 december 2008, nr. CPP2008/2696M. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente 20 december 2007Nr. CPP2007/3321MBelastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende…
14-11-2007 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 15 december 2015, nr. IZV 2015/1054M. Regeling voor de toepassing van het Nederlands-Duitse belastingverdrag met betrekking tot de toedeling van het recht tot belastingheffing over aan werknemers…
23-10-2007 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 21 december 2009, nr. CPP2009/1487M. Loonheffingen. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen 23 oktober 2007Nr. CPP2007/552MBelastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Dit besluit bevat een samenvoeging en actualisering…
23-03-2007 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is vervallen met ingang van 1 mei 2007 (zie onderdeel 3 van het besluit). Loonheffingen. Pensioenen; intrekking diverse besluiten 23 maart 2007Nr. CPP2007/293MBelastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten De Staatssecretaris…
16-03-2007 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 9 september 2010, nr. DGB2010/2733M. Loonheffingen. Pensioenen; aanwijzingen als pensioenregeling 16 maart 2007Nr. CPP2007/483MBelastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten De Staatssecretaris van Financiën heeft…
16-03-2007 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 27 april 2012, nr. BLKB2012/157M. Inkomstenbelasting. Loonheffingen. Pensioenen; niet-ingehouden pensioenbijdragen 16 maart 2007Nr. CPP2007/482MBelastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Dit besluit vervangt twee besluiten…
13-12-2006 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 20 december 2007, nr. CPP2007/3321M. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente 13 december 2006Nr. CPP2006/2579MBelastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen De Minister van Financiën heeft het volgende besloten:…
02-11-2006 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 3 juni 2008, nr. CPP2008/287M. Inkomstenbelasting. Lijfrenten, lijfrentepremieaftrek en bestaande rechten op periodieke uitkeringen 2 november 2006Nr. CPP2006/2362MBelastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten De…
11-10-2006 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 9 september 2010, nr. DGB2010/2733M. Loonheffingen. Pensioenopbouw; premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 11 oktober 2006Nr. CPP2006/1977MBelastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven en beleidsbesluiten De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens…
27-06-2006 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is vervallen met ingang van 1 oktober 2006 (zie onderdeel 2 van het besluit). Loonheffingen. Levensloopregeling; terugdraaien spaarloon 2006 27 juni 2006Nr. CPP2006/1422MBelastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten De Staatssecretaris…
15-05-2006 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 8 december 2009, nr. CPP2009/1368M. Vennootschapsbelasting. Subjectieve vrijstellingen (Artikel 5) 15 mei 2006Nr. CPP2005/3043MBelastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten De Staatssecretaris van Financiën heeft…
31-03-2006 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 21 december 2012, nr. BLKB2012/1963M. Invorderingswet 1990. Aansprakelijkheid verzekeraars in verband met een inkomensvoorziening, een arbeids- of beroepspensioen, een loonbelastingstamrecht of een kapitaalverzekering eigen woning 31…
28-03-2006 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 3 juli 2008, nr. CPP2008/447M. Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting. Loonbelasting. Zakelijkheid pensioenregeling directeur-grootaandeelhouder 28 maart 2006Nr. CPP2005/2742MBelastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten De Staatssecretaris van Financiën…
17-01-2006 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 23 december 2019, nr. 2019-26178 (Staatscourant 2019, nr. 66177). Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting. Waardering van VUT- en aanverwante verplichtingen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluitenBesluit…
23-12-2005 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is vervangen door het besluit van 13 december 2006, nr. CPP2006/2579M. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluitenBesluit van 23 december 2005, nr. CPP2005/3258M De directeur-generaal…
16-12-2005 - Intrekking verouderde besluiten vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting/winst en kapitaalsbelasting Besluit | 16-12-2005 | nr CPP05-2663 Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluitenBesluit van 16 december 2005, nr. CPP2005/2663M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris…
08-12-2005 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514. Loonheffing. Financiële regelingen bij ontslag in relatie tot het begrip regeling voor vervroegde uittreding Besluit van 8 december 2005, nr. DGB2005/6722M De…
11-11-2005 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 3 juli 2008, nr. CPP2008/447M. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waardering van pensioen- en lijfrenteverplichtingen algemeen 11 november 2005, nr. CPP2005/2740M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën…
21-10-2005 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 augustus 2013, nr. DGB 2013/70M. Inkomstenbelasting, loonheffingen, vragen en antwoorden extraterritoriale werknemers 21 oktober 2005, nr. CPP2005/2378M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën…
24-08-2005 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 21 oktober 2005, nr. CPP2005/2378M. Inkomstenbelasting. Loonheffingen. Vragen en antwoorden extraterritoriale werknemers Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Aspectgebied Internationaal BelastingrechtBesluit van 24 augustus 2005, nr. CPP2005/464M…
08-06-2005 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 8 december 2005, nr. DGB2005/6722M. Loonheffing. Begrip regeling voor vervroegde uittreding; afgrenzing met loonstamrechten en eenmalige ontslaguitkeringen; overgangsrecht Directoraat-generaal BelastingdienstTeam particulieren en formeel recht Besluit van…
26-05-2005 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514. Loonheffing. Begrip regeling voor vervroegde uittreding; afgrenzing met loonstamrechten en eenmalige ontslaguitkeringen; overgangsrecht Besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M De Staatssecretaris…
05-04-2005 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is vervangen door het besluit van 23 december 2005, nr. CPP2005/3258M. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein WinstbelastingenBesluit van 5 april 2005, nr. CPP2005/356M De directeur-generaal Belastingdienst heeft…
21-01-2005 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M. Loonbelasting. Pensioen; (vaste) indexatie van pensioenen Besluit van 21 januari 2005,nr. CPP2004/1257M De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het…
12-01-2005 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M. Loonbelasting. Pensioen. Vaststelling pensioenbijdragen (premies) bij eigen beheer. Besluit van 12 januari 2005,nr. CPP2004/2422M De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van…
03-11-2004 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M. Loonbelasting. Inkoop van pensioen in een eindloonregeling Besluit van 3 november 2004, nr. CPP2004/1657M De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris…
12-08-2004 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M. Loonbelasting. Aanpassing van pensioenregelingen aan het Witteveenkader Besluit van 12 augustus 2004, nr. CPP2004/1779M De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Saatssecretaris van…
08-07-2004 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M. Loonbelasting. Pensioen; vragen en antwoorden hoofdstuk IIB en artikel 38a van de Wet op de loonbelasting 1964; deel 4 Besluit van…
08-07-2004 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 16 maart 2007, nr. CPP2007/482M. Inkomstenbelasting. Fiscale behandeling van door de werknemer rechtstreeks aan de verzekeraar betaalde pensioenpremies op PSW-C-polissen Besluit van 8 juli 2004, nr. CPP2004/874M…
05-07-2004 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 30 mei 2008, nr. CPP2008/1005M. Successiewet 1956. Pensioen- en lijfrentevrijstelling voor het successierecht Besluit van 5 juli 2004,nr. CPP2004/1541M De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van…
14-05-2004 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M, Stcrt. nr. 65. Loonbelasting. Pensioen; intrekking diverse besluiten Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein Belastingen op arbeid en vermogen Besluit van…
22-04-2004 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M. Loonbelasting. Pensioen; pensioenknip in verband met lage rentestand Besluit van 22 april 2004, nr. CPP2004/245M De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris…
22-04-2004 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M. Loonbelasting. Pensioen; vragen en antwoorden hoofdstuk IIB en artikel 38a van de Wet op de loonbelasting 1964; deel 3 Besluit van…
09-04-2004 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is vervangen door het besluit van 14 mei 2004, nr. CPP2004/1013M). Loonbelasting. Pensioen; intrekking diverse besluiten Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein Belastingen op arbeid en vermogenBesluit van 9 april 2004, nr.…
28-03-2004 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M, Stcrt. nr. 65. Loonbelasting. Overgang naar Witteveenkader. Modelpensioenregelingen. Herziening besluit. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogenBesluit…
11-03-2004 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is vervangen door het besluit van 5 april 2005, nr. CPP2005/356M). Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingenBesluit van 11 maart 2004, nr. CPP2004/517M De directeur-generaal Belastingdienst heeft…
09-03-2004 - Belangrijk! Vervallen Deze kennisgeving is ingetrokken in het  besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M. Vakbondscontributies en IKAP Kennisgeving van 9 maart 2004,nr. DGB2004/1265M, Stcrt. 45 Circulaire Aan: de ministers Datum: 23 februari 2004 Kenmerk: PMR/AV 04/54049…
01-03-2004 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 oktober 2007, nr. CPP2007/552M. Er is onder voorwaarden voorzien in een overgangsregeling voor pensioenaanspraken die zijn verworven vóór 1 januari 2008. Deze overgangsregeling is thans opgenomen in…
10-02-2004 - Belangrijk! Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M. Loonbelasting. Pensioen; vragen en antwoorden hoofdstuk IIB en de artikelen 38a en 38b van de Wet op de loonbelasting 1964; deel…