Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

584 resultaten, gefilterd op

Onderwerp: Vervallen V&A - HandreikingenInformatiesoort: Publicaties

  • Soort informatie

  • Onderwerp

  • Label

  • Sorteren

Vervallen V&A 08-057 Bovengrens bij variabilisering van de pensioenuitkeringen d.d. 240309

24-03-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-057 d.d. 27 juni 2016. Vraag Op grond van artikel 18d, eerste lid, onderdeel b, van de Wet LB mogen de maxima…

Vervallen V&A 09-003 VUT-aanspraken op pensioendatum omzetten in hoger ouderdomspensioen d.d. 200309

20-03-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 09-003 d.d. 7 september 2016. Vraag Volgens artikel 38c, derde lid, Wet LB is het mogelijk om de na uitstel…

Vervallen V&A 05-056 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding indien bedragen door een derde niet binnen een jaar worden voldaan d.d. 200309

20-03-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-056 d.d. 27 juni 2016. Vraag In artikel 32ba, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 is bepaald…

Vervallen V&A 05-025 Seniorenregelingen en overgangsrecht d.d. 200309

20-03-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2015 vervallen. Vraag Seniorenregelingen" (regelingen die oudere werknemers de mogelijkheid bieden om minder te gaan werken terwijl het loon niet overeenkomstig wordt verminderd) worden onder…

Vervallen V&A 05-008 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding en de periode waarin bedragen door een derde kunnen worden voldaan d.d. 200309

20-03-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-008 d.d. 27 juni 2016. Vraag In artikel 32ba, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 is bepaald…

Vervallen V&A 05-007 Regeling voor vervroegde uittreding geen toezegging in de zin van de Pensioenwet d.d. 200309

20-03-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-007 d.d. 27 juni 2016. Vraag In artikel 32ba, zesde lid van de Wet op de loonbelasting 1964 is bepaald…

Vervallen V&A 08-047 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum voor slapersrechten d.d. 200309

03-03-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-047 d.d. 18 november 2015. Vraag Als een werknemer na de in de regeling vastgestelde pensioendatum doorwerkt, mag de feitelijke…

Vervallen V&A 08-094 Ruil van prepensioen d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-094 d.d. 17 november 2015. Vraag In artikel 38a, zevende lid, Wet LB (tekst 2004) is geregeld dat een prepensioen…

Vervallen V&A 08-091 Verhoogd opbouwpercentage bij prepensioen in middelloonstelsel en beschikbare-premiestelsel bij opbouwperiode van minder dan 10 jaar d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2015 vervallen. Vraag Als een werknemer minder dan 10 jaar kan deelnemen aan een prepensioenregeling maar wel ten minste 10 jaar belanghebbende is bij een…

Vervallen V&A 08-090 100%-grens bij ruil van een ouderdomspensioen naar een prepensioen dat ingaat vóór de 60-jarige leeftijd d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2015 vervallen. Vraag Een werknemer heeft een ouderdomspensioen opgebouwd. Hij wenst dit pensioen (gedeeltelijk) uit te ruilen naar een prepensioen (op basis van het eindloon-…

Vervallen V&A 08-089 Overkookregeling prepensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord  is vervangen door Vraag & Antwoord 08-089 d.d. 17 november 2015. Vraag Hoe werkt de overkookregeling van artikel 38a, derde lid, tweede volzin, van de Wet…

Vervallen V&A 08-088 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-088 d.d. 17 november 2015. Vraag In prepensioenregelingen is vaak de mogelijkheid opgenomen om de ingangsdatum van het prepensioen uit te stellen…

Vervallen V&A 08-087 Overkookregeling prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-087 d.d. 17 november 2015. Vraag In prepensioenregelingen is vaak de mogelijkheid opgenomen om de ingangsdatum van het prepensioen uit…

Vervallen V&A 08-086 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-086 d.d. 17 november 2015. Vraag Een prepensioen gaat normaal gesproken in op de in de regeling vastgestelde prepensioendatum. Is…

Vervallen V&A 08-085 Bovengrens bij samenloop van ouderdomspensioen met prepensioen door gedeeltelijke vervroeging van het ouderdomspensioen d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-085 d.d. 17 november 2015. Vraag In een pensioenregeling treedt samenloop op van het prepensioen met het ouderdomspensioen als gevolg…

Vervallen V&A 08-083 Prepensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2015 vervallen. Vraag Kan aan de verzekering van een prepensioen, zoals bedoeld in artikel 38a van de Wet LB (tekst 2004), een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid…

Vervallen V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-082 d.d. 22 januari 2016. Vraag Een pensioenregeling voorziet voor een deel in opbouw op basis van een beschikbare-premiestelsel en…

Vervallen V&A 08-081 Tijdstip indiening verzoek om beschikking pensioenregeling d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-081 d.d. 16 september 2015. Vraag Op welk moment dient het verzoek als bedoeld in artikel 19c van de Wet…

Vervallen V&A 08-080 Inhoud verzoek om beschikking pensioenregeling d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-080 d.d. 16 september 2015. Vraag Aan welke voorwaarden moet het verzoek om een beschikking voor een pensioenregeling voldoen? Antwoord…

Vervallen V&A 08-079 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak; belastbaar feit en belastbaar bedrag d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-079 d.d. 16 september 2015 Vraag Wat zijn de gevolgen voor de heffing van loonbelasting indien een DGA een in…

Vervallen V&A 08-078 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-078 d.d. 16 september 2015. Vraag Wanneer is er sprake van niet voor verwezenlijking vatbare aanspraken? Antwoord Er is sprake…

Vervallen V&A 08-075 Backservice en externe verzekering d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Vraag Een BV heeft het pensioen voor haar digra volledig ondergebracht bij een professionele verzekeraar. In de regeling leidt een salarisstijging ertoe dat…

Vervallen V&A 08-071 Inkoop diensttijd buitenlandse werkgever buiten concernverband d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-071 d.d. 18 november 2015. Vraag Een werknemer heeft vóór 8 juli 1994 buiten concernverband gewerkt bij een buitenlandse werkgever.…

Vervallen V&A 08-069 Pensioenopbouw over de voorperiode d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-069 d.d. 18 april 2018. Vraag In artikel 10a, eerste lid, van het UBLB is het begrip diensttijd uitgewerkt. Kan…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 08-068 d.d. 16 september 2015. Vraag Wat is het maximaal toe te kennen nabestaandenoverbruggingspensioen? Antwoord Volgens artikel 18f van de Wet LB…

Vervallen V&A 08-067 Ruil van nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-067 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 08-067 behandelt de vraag of het mogelijk is om een nabestaandenoverbruggingspensioen te ruilen voor een andere pensioensoort. Vraag…

Vervallen V&A 08-066 Overkook overbruggingspensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-066 d.d. 14 januari 2016. Vraag Pensioenregelingen bevatten vaak de mogelijkheid om de ingangsdatum van het ouderdomspensioen en het overbruggingspensioen…

Vervallen V&A 08-064 Hoogte van de beschikbare premies voor de opbouw van een overbruggingspensioen d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 6 januari 2016 vervallen. Vraag Hoe kan men een beschikbare-premiestaffel voor een overbruggingspensioen als bedoeld in artikel 18e van de Wet LB (tekst 2004) vaststellen? Antwoord Let…

Vervallen V&A 08-063 Overbruggingspensioen op basis van een beschikbare-premiestelsel d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 6 januari 2016 vervallen. Vraag Is het mogelijk een overbruggingspensioen op te bouwen op basis van een beschikbare-premiestelsel? Antwoord Ja, het is mogelijk een overbruggingspensioen op te…

Vervallen V&A 08-062 Berekening van het maximale overbruggingspensioen bij pensioenopbouw die geheel of gedeeltelijk in eigen beheer plaatsvindt d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 6 januari 2016 vervallen. Vraag Wat is het maximale overbruggingspensioen bij een geheel of gedeeltelijk in eigen beheer gehouden pensioen? Antwoord Let op!  Let op! Met het…

Vervallen V&A 08-061 Berekening van het maximale overbruggingspensioen bij pensioenopbouw die niet in eigen beheer plaatsvindt d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 6 januari 2016 vervallen. Vraag Wat is het maximale overbruggingspensioen bij een niet (ook niet gedeeltelijk) in eigen beheer gehouden pensioen? Antwoord Een maximaal overbruggingspensioen bestaat uit…

Vervallen V&A 08-060 Toegestane overschrijding van de 100%-grens door onderlinge ruil van pensioensoorten d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-060 d.d. 6 januari 2016. Vraag In artikel 18d, eerste lid, onderdeel d, van de Wet LB wordt voor het…

Vervallen V&A 08-059 Verhoogde opbouw van ouderdomspensioen in een middelloon- of eindloonstelsel bij uitruil van partnerpensioen op opbouwbasis d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-059 d.d. 6 januari 2016. Vraag In een pensioenregeling vindt tijdens de opbouw een uitruil plaats van het opgebouwde partnerpensioen…

Vervallen V&A 08-056 Partner- en wezenpensioen en het bereiken van de 70%-, resp. 14/28%-grens in een beschikbare-premiestelsel d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-056 d.d. 6 januari 2016. Vraag In artikel 18a, negende lid, van de Wet LB wordt voorzien in een (fictieve) uitkering ineens…

Vervallen V&A 08-055 Omschrijving van het ingangstijdstip van het partnerpensioen in een pensioenregeling d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-055 d.d. 6 januari 2016. Vraag Het partnerpensioen moet volgens artikel 18b, zesde lid, Wet LB ingaan onmiddellijk na het…

Vervallen V&A 08-053 De 100%-grens van artikel 18a, negende lid, Wet LB bij ingang van het pensioen vóór de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-053 d.d. 6 november 2015. Vraag Een werknemer heeft een ouderdomspensioen opgebouwd op basis van beschikbare premies. Hij besluit zijn…

Vervallen V&A 08-052 Uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 08-052 d.d. 16 september 2015. Vraag Volgens artikel 18a, negende lid, van de Wet LB moet de 100%-toets voor een beschikbare-premieregeling plaatsvinden…

Vervallen V&A 08-051 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in een beschikbare-premiestelseld.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-051 d.d. 17 december 2015. Vraag Hoe wordt bij een beschikbare-premieregeling getoetst of het ouderdomspensioen uitgaat boven 100% van het…

Vervallen V&A 08-048 Gevolgen voor het partnerpensioen van de actuariële herrekening van het ouderdomspensioen 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-048 d.d. 17 december 2015. Vraag Ouderdomspensioen kan eerder ingaan dan de in de regeling vastgestelde pensioendatum. Indien het ouderdomspensioen…

Vervallen V&A 08-046 Ouderdomspensioen en in deeltijd doorwerken na de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-046 d.d. 18 november 2015. Vraag Is het mogelijk om het ouderdomspensioen voor een evenredig gedeelte van het pensioen later…

Vervallen V&A 08-045 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-045 d.d. 18 november 2015. Vraag Een ouderdomspensioen gaat normaal gesproken in op de in de regeling vastgestelde pensioendatum. Is…

Vervallen V&A 08-044 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in eindloon- en middelloonregelingen d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-044 d.d. 17 december 2015. Vraag Artikel 18a, vierde, vijfde en zevende lid, van de Wet LB bepaalt dat een…

Vervallen V&A 08-043 Beschikbare premie en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-043 d.d. 6 november 2015. Vraag Een pensioenregeling op basis van beschikbare premies kent vaak een regeling voor premievrijstelling bij…

Vervallen V&A 08-042 Beschikbare premie en gegarandeerd rendement d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-042 d.d. 17 december 2015. Vraag Welke fiscale gevolgen heeft het garanderen van een minimumrendement in een beschikbare-premiestelsel? Antwoord Als…

Vervallen V&A 08-041 Samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met een vóór 65 jaar ingaand ouderdomspensioen of met een prepensioen d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-041 d.d. 21 juni 2016. Vraag Indien een pensioenregeling voorziet in een ouderdomspensioen dat ingaat vóór de leeftijd van 65 jaar, kan…

Vervallen V&A 08-040 Opbouwpercentage en backservice d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-040 d.d. 21 juni 2016. Vraag Een op 1 juni 1999 bestaande pensioenregeling, waarin op basis van het eindloonstelsel een…

Vervallen V&A 08-039 Samenloop van een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen met ouderdomspensioen of prepensioen d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-039 d.d. 21 juni 2016. Vraag Indien een pensioenregeling voorziet in een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen kan (binnen de regeling) samenloop ontstaan…

Vervallen V&A 08-037 Wijziging uitvoering pensioenregeling door pensioenuitvoerder en pensioengerechtigde na het einde van de tegenwoordige dienstbetrekking d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-037 d.d. 21 juni 2016. Vraag Bij de uitvoering van pensioenregelingen blijkt soms behoefte te bestaan bij pensioengerechtigden (de ex-werknemer of…

Vervallen V&A 08-036 Stamrechtovereenkomst - Omzetting stamrecht van voor 1 januari 1995 d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-036 d.d. 7 september 2016. Vraag Kan een stamrecht van voor 1 januari 1995 worden omgezet in een nieuw stamrecht…

Vervallen V&A 08-035 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging stamrechten van voor 1 januari 1995 d.d. 110209

11-02-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-035 d.d. 21 juni 2016. Vraag Een stamrecht mag uitsluitend leiden tot uitkeringen aan toegestane begunstigden, zoals genoemd in artikel…