Go directly to content
Naar de homepage

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen Besluit Instellingsbesluit Adviescommissie fiscale behandeling pensioenen (besluit van 18 maart 2003 nr. WDB2003/85M)

18 maart 2003 12:24 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M. Instellingsbesluit Adviescommissie fiscale behandeling pensioenen 18 maart 2003 nr. WDB2003/85M De Staatssecretaris van Financiën,…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente (besluit van 4 februari 2003, nr. CPP2003/93M)

4 februari 2003 07:54 - Dit besluit is vervangen door het besluit van 11 maart 2004, nr. CPP2004/517M. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen Besluit van 4 februari 2003,…

Vervallen Besluit Aanwijzing pensioenregeling voor het Horecabedrijf (besluit van 10 januari 2003, nr. DGB2002/6376M)

10 januari 2003 12:29 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M. Aanwijzing pensioenregeling voor het Horecabedrijf Besluit van 10 januari 2003, nr. DGB2002/6376M De Directeur-Generaal Belastingdienst…

Vervallen Besluit Inhaal en inkoop van pensioen door middel van beschikbare premies (besluit van 11 december 2002, nr. CPP2002/1448M)

11 december 2002 12:33 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 23 maart 2007, nr. CPP2007/293M. Inhaal en inkoop van pensioen door middel van beschikbare premies Besluit van 11 december 2002,…

Vervallen Besluit Vragen en antwoorden op het gebied van stamrechten (besluit van 27 november 2002, nr. CPP2002/896M)

27 november 2002 12:41 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M. Vragen en antwoorden op het gebied van stamrechten Besluit van 27 november 2002, nr. CPP2002/896M…

Vervallen Besluit Vrijwillige voortzetting pensioenregeling na ontslag (besluit van 20 november 2002, nr. CPP2002/1303M)

20 november 2002 12:44 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 16 maart 2007, nr. CPP2007/482M. Vrijwillige voortzetting pensioenregeling na ontslag Besluit van 20 november 2002, nr. CPP2002/1303M De Directeur-Generaal Belastingdienst…

Vervallen Besluit Aanwijzing onzuivere buitenlandse pensioenregelingen (besluit van 24 september 2002, nr. CPP2002/1640M)

24 september 2002 12:57 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 31 januari 2008 nr. CPP2007/98M. Aanwijzing onzuivere buitenlandse pensioenregelingen Besluit van 24 september 2002, nr. CPP2002/1640M De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft…

Vervallen Besluit Voorwaarden voor aanwijzing als pensioenregeling van pensioenvervangende regelingen voor gemoedsbezwaarden, zoals bedoeld in artikel 19d, onderdeel b, van de wet op de loonbelasting 1964. (besluit van 15 augustus 2002, nr. DGB2002/1407M)

15 augustus 2002 13:01 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 16 maart 2007, nr. CPP2007/483M. Voorwaarden voor aanwijzing als pensioenregeling van pensioenvervangende regelingen voor gemoedsbezwaarden, zoals bedoeld in…

Vervallen Besluit Vragen en antwoorden verzekeringen; pensioenaangroei (besluit van 13 augustus 2002, nr. CPP2002/2152M)

13 augustus 2002 00:00 - Dit besluit is gedeeltelijk ingetrokken en overigens vervangen door het besluit van 28 april 2006, nr. CPP2005/2728M. Vragen en antwoorden verzekeringen; pensioenaangroei Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein Belastingen…

Vervallen Besluit Loon- en inkomstenbelasting. In het buitenland opgebouwde zuivere pensioenen waarvoor tijdens de opbouw geen tegemoetkoming is genoten (besluit van 6 augustus 2002, nr. CPP2002/784M)

6 augustus 2002 13:05 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 31 januari 2008 nr. CPP2007/98M. Loon- en inkomstenbelasting. In het buitenland opgebouwde zuivere pensioenen waarvoor tijdens de opbouw geen tegemoetkoming…

Vervallen Besluit Voortzetting van Nederlandse pensioenregeling bij uitzending naar het buitenland in concernverband (besluit van 24 juli 2002, nr. CPP2002/1073M)

24 juli 2002 13:10 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 31 januari 2008 nr. CPP2007/98M. Voortzetting van Nederlandse pensioenregeling bij uitzending naar het buitenland in concernverband Besluit van 24 juli…

Vervallen Besluit Overdracht van pensioenkapitaal door een toegelaten verzekeraar aan een niet-toegelaten buitenlandse verzekeraar (besluit van 16 juli 2002, nr. CPP2002/192M)

16 juli 2002 13:14 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 31 januari 2008 nr. CPP2007/98M. Overdracht van pensioenkapitaal door een toegelaten verzekeraar aan een niet-toegelaten buitenlandse verzekeraar Besluit van 16 juli…

Vervallen Besluit Begrip pensioengevend loon. Onregelmatig salaris. Cafetariasystemen (besluit van 22 februari 2002, nr. CPP2001/3047M)

22 februari 2002 13:17 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M. Begrip pensioengevend loon. Onregelmatig salaris. Cafetariasystemen Besluit van 22 februari 2002, nr. CPP2001/3047M De Directeur-Generaal…

Vervallen Besluit Verzekering ANW-hiaat (besluit van 25 januari 2002, nr. CPP2001/3728M)

25 januari 2002 11:18 - Dit besluit is vervallen met ingang van 1 juni 2004 (Besluit Intrekking diverse besluiten, besluit van 14 mei 2004, nr. CPP2004/1013M). Verzekering ANW-hiaat Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,…

Vervallen Besluit Overdracht van pensioenkapitaal vanuit het buitenland (besluit van 17 januari 2002, nr. CPP2001/3181M)

17 januari 2002 13:22 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 31 januari 2008 nr. CPP2007/98M. Overdracht van pensioenkapitaal vanuit het buitenland Besluit van 17 januari 2002, nr. CPP2001/3181M De Directeur-Generaal…

Vervallen Besluit Vragen en antwoorden extraterritoriale werknemers (besluit van 26 november 2001, nr. CPP2001/2970M)

26 november 2001 15:45 - Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 24 augustus 2005, nr. CPP2005/464M. Vragen en antwoorden extraterritoriale werknemers Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen…

Vervallen Besluit Aansprakelijkheid verzekeraars (besluit van 13 november 2001, nr. CPP2001/2138M)

13 november 2001 15:31 - Dit besluit is vervangen door het besluit van 31 maart 2006, nr. CPP2006/507M). Aansprakelijkheid verzekeraars Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen Besluit van 13…

Vervallen Besluit Gevolgen van nieuwe pensioenwetgeving voor besluit inzake toekenning pensioenregeling aan directeur/aandeelhouder (besluit van 31 oktober 2001, nr. CPP2001/2188M)

31 oktober 2001 10:31 - Dit besluit is vervangen door het besluit van 28 maart 2006, nr. CPP2005/2742M). Gevolgen van nieuwe pensioenwetgeving voor besluit inzake toekenning pensioenregeling aan directeur/aandeelhouder Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,…

Vervallen Besluit Aftrek van vrijwillig betaalde premie voor aanvullende pensioenrechten als negatief loon (besluit van 10 augustus 2001, nr. CPP2001/1770M)

10 augustus 2001 13:29 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 16 maart 2007, nr. CPP2007/482M. Aftrek van vrijwillig betaalde premie voor aanvullende pensioenrechten als negatief loon Besluit van 10 augustus 2001,…

Vervallen Besluit Uitbreiding begrip dienstjaren bij nabestaanden- en wezenpensioenen op risicobasis (besluit van 9 augustus 2001, nr. RTB2001/2390M)

9 augustus 2001 13:32 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M. Uitbreiding begrip dienstjaren bij nabestaanden- en wezenpensioenen op risicobasis Besluit van 9 augustus 2001, nr.

Vervallen Besluit Fiscale behandeling van pensioenregelingen welke zijn verzekerd door middel van een kapitaalverzekering met pensioenclausule (besluit van 2 juli 2001, nr. RTB2001/739M)

2 juli 2001 15:19 - Dit besluit is vervangen door het besluit van 19 december 2003, nr. CPP2003/1648M). Fiscale behandeling van pensioenregelingen welke zijn verzekerd door middel van een kapitaalverzekering met pensioenclausule Directie…

Vervallen Besluit Beperkte pensioenopbouw gedurende salarissplitsing (besluit van 16 april 2001, nr. RTB2001/1325M)

16 april 2001 13:37 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 31 januari 2008 nr. CPP2007/98M. Beperkte pensioenopbouw gedurende salarissplitsing Besluit van 16 april 2001, nr. RTB2001/1325M De staatssecretaris van…

Vervallen Besluit Taak, werkwijze en samenstelling Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (besluit van 13 april 2001 nr. CPP2001/872M)

13 april 2001 10:27 - Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 16 december 2005, nr. CPP2005/2663M. Taak, werkwijze en samenstelling Centraal Aanspreekpunt Pensioenen Belastingdienst/Centrum voor proces en productontwikkeling, domein winstbelastingen Besluit van…

Vervallen Besluit Buitenlandse sociale verzekeringen. Duitse en Belgische sociale zekerheid. Belastbaarheid uitkeringen en aftrek premies (besluit van 9 januari 2001, nr. CPP2000/2593M)

9 januari 2001 15:07 - Dit besluit is vervangen door het besluit van  7 april 2009, nr. CPP2009/93M, Stcrt. nr. 76. Buitenlandse sociale verzekeringen. Duitse en Belgische sociale zekerheid. Belastbaarheid uitkeringen…

Vervallen Besluit Toepassing van de artikelen 19b en 36 van de Wet op de loonbelasting 1964 in internationaal verband (besluit van 21 december 2000, nr. CPP2000/2971M)

21 december 2000 13:46 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 31 januari 2008 nr. CPP2007/98M. Toepassing van de artikelen 19b en 36 van de Wet op de loonbelasting 1964 in internationaal…

Vervallen Besluit Toepassing stamrechtvrijstelling loonbelasting (besluit van 21 december 2000, nr. CPP2000/3040M)

21 december 2000 13:41 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M. Toepassing stamrechtvrijstelling loonbelasting Besluit van 21 december 2000, nr. CPP2000/3040M De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens…

Vervallen Besluit Overdracht van pensioenkapitaal aan EU/ECB bij indiensttreding (besluit van 20 december 2000, nr. CPP2000/3178M)

20 december 2000 13:50 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 31 januari 2008 nr. CPP2007/98M. Overdracht van pensioenkapitaal aan EU/ECB bij indiensttreding Besluit van 20 december 2000, nr.

Vervallen Besluit Nadere uitwerking van de te hanteren grondslagen voor het opstellen van individueel en collectief toepasbare beschikbare-premiestaffels (besluit van 4 november 2000, nr. RTB2000/969M)

4 november 2000 14:30 - Dit besluit is vervangen door het besluit van 28 april 2003, nr. CPP2003/308M) Nadere uitwerking van de te hanteren grondslagen voor het opstellen van individueel en collectief toepasbare…

Vervallen Besluit Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen (besluit van 31 maart 2000, nr. DB2000/972)

31 maart 2000 14:11 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 17 januari 2006, nr. CPP2005/2741M. Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen Besluit van 31 maart 2000, nr. DB2000/972 De plv. Directeur-Generaal…

Vervallen Besluit Overgang VUT naar prepensioen (besluit van 29 februari 2000, nr. DB99/3768M)

29 februari 2000 08:50 - Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 17 januari 2006, nr. CPP2005/2741M. Overgang VUT naar prepensioen Besluit van 29 februari 2000, nr. DB99/3768M De plv. Directeur-Generaal Belastingdienst heeft…

Vervallen Besluit Toestemming statutenwijziging pensioen BV (besluit van 11 augustus 1999, nr. DB1999/2674M)

11 augustus 1999 14:14 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 15 mei 2006, nr. CPP2005/3043M. Toestemming statutenwijziging pensioen BV Besluit van 11 augustus 1999, nr. DB1999/2674M De plaatsvervangend Directeur-Generaal der…

Vervallen Besluit AOW-inbouw in nabestaandenpensioen en wezenpensioen (besluit van 2 juli 1999, nr. DB99/1896M)

2 juli 1999 14:04 - Dit besluit is ingetrokken in het besluit van  8 september 2008, nr. CPP2008/1727M. BESLUIT van 2 juli 1999, nr. DB99/1896M AOW-inbouw in nabestaandenpensioen en wezenpensioen Inzake bovenvermeld onderwerp heeft de…

Vervallen Besluit Aftrekbaarheid van vrijwillig aan pensioenfondsen betaalde premies (besluit van 26 april 1999, nr. DB99/1273M)

26 april 1999 14:19 - Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 16 maart 2007, nr. CPP2007/482M. Aftrekbaarheid van vrijwillig aan pensioenfondsen betaalde premies Besluit van 26 april 1999, nr. DB99/1273M De…

Vervallen Besluit Overdracht van pensioenkapitaal vanuit het buitenland naar Nederland (besluit van 22 oktober 1998, nr. DB98/3474M)

22 oktober 1998 13:54 - Dit besluit is vervangen door het besluit van 17 januari 2002, nr. CPP2001/3181M. Overdracht van pensioenkapitaal vanuit het buitenland naar Nederland BESLUIT van 22 oktober 1998, nr. DB98/3474M Inzake…

Vervallen Besluit Oneigenlijke handeling met betrekking tot pensioenaanspraak. Verdragstoepassing (besluit van 26 mei 1998, nr. DB98/2028M)

26 mei 1998 13:41 - Dit besluit is vervangen door het besluit van 21 december 2000, nr. CPP2000/2971M. Oneigenlijke handeling met betrekking tot pensioenaanspraak. Verdragstoepassing Besluit van 26 mei 1998, nr. DB98/2028M Inzake bovenvermeld…

Vervallen Besluit Beoordeling Pensioenregelingen (besluit van 13 november 1997, nr. DB97/4469M)

13 november 1997 11:11 - Dit besluit is vervallen met ingang van 1 juni 2004 (Besluit Intrekking diverse besluiten, besluit van 14 mei 2004, nr. CPP2004/1013M). 1. Beoordeling Pensioenregelingen Besluit van 13 november 1997,…

Vervallen Besluit Pensioenopbouw over een periodieke salarisvervangende uitkering (bijv. WAO-, WW-, VUT- of wachtgelduitkering) (besluit van 12 september 1997, nr. DB97/1715M)

12 september 1997 11:03 - Dit besluit is vervallen met ingang van 1 juni 2004 (Besluit Intrekking diverse besluiten, besluit van 14 mei 2004, nr. CPP2004/1013M). 1. Pensioenopbouw over een periodieke salarisvervangende uitkering (bijv.

Vervallen Besluit In het buitenland opgebouwde zuivere pensioenen waarvoor tijdens de opbouw geen tegemoetkoming is genoten (besluit van 26 maart 1997, nr. DB97/596M)

26 maart 1997 13:27 - Dit besluit is vervangen door het besluit van  6 augustus 2002, nr. CPP2002/784M. In het buitenland opgebouwde zuivere pensioenen waarvoor tijdens de opbouw geen tegemoetkoming is genoten Besluit van 26…

Vervallen Besluit Overdracht pensioenkapitaal naar een buitenlandse verzekeraar (besluit van 2 december 1996, nr DB96/113M)

2 december 1996 13:14 - Dit besluit is vervangen door het besluit van 16 juli 2002, nr. CPP2002/192M. Overdracht pensioenkapitaal naar een buitenlandse verzekeraar Besluit van 2 december 1996, nr DB96/113M De staatssecretaris van…

Vervallen Besluit Pensioenregeling. Aanwijzing als zodanig van onzuivere buitenlandse regelingen (besluit van 22 mei 1996, nr. DB96/841M)

22 mei 1996 12:58 - Dit besluit is vervangen door het besluit van 24 september 2002, nr. CPP2002/1640M. Pensioenregeling. Aanwijzing als zodanig van onzuivere buitenlandse regelingen Besluit van 22 mei 1996, nr. DB96/841M Inzake bovenvermeld…

Vervallen Besluit Beoordeling van nieuwe, moderne pensioenregelingen (besluit van 8 april 1994, nr. DB94/871M)

8 april 1994 10:56 - Dit besluit is vervallen met ingang van 1 juni 2004 (Besluit Intrekking diverse besluiten, besluit van 14 mei 2004, nr. CPP2004/1013M). Beoordeling van nieuwe, moderne pensioenregelingen Besluit van 8…

Vervallen Besluit Toekenning van pensioenrechten aan de directeur/aandeelhouder van naamloze- of besloten vennootschappen (besluit van 6 april 1993, nr. DB93/469)

6 april 1993 10:45 - Dit besluit is vervallen met ingang van 1 juni 2004 (Besluit Intrekking diverse besluiten, besluit van 14 mei 2004, nr. CPP2004/1013M). Toekenning van pensioenrechten aan de directeur/aandeelhouder van…

Vervallen Besluit Pensioenregeling/ aanvullende pensioenregeling voor commissarissen (besluit van 15 december 1987, nr. db87/4631)

15 december 1987 10:32 - Dit besluit is vervallen met ingang van 1 juni 2004 (Besluit Intrekking diverse besluiten, besluit van 14 mei 2004, nr. CPP2004/1013M). 1. Pensioenregeling/ aanvullende pensioenregeling voor commissarissen Besluit van…

Vervallen Besluit Dotaties aan directiepensioenlichamen (besluit van 11 oktober 1984, nr. 284-11359)

11 oktober 1984 12:48 - Dit besluit is vervangen door het besluit van 28 maart 2006, nr. CPP2005-2742M). Dotaties aan directiepensioenlichamen Besluit van 11 oktober 1984, nr. 284-11359   1. Inleiding In toenemende mate…

Vervallen Besluit Loonbelasting en sociale verzekering. (besluit van 11 oktober 1984, nr. 284-13448)

11 oktober 1984 10:26 - Dit besluit is vervallen met ingang van 1 juni 2004 (Besluit Intrekking diverse besluiten, besluit van 14 mei 2004, nr. CPP2004/1013M). Loonbelasting en sociale verzekering. Besluit van 11 oktober…

Vervallen Besluit Overlijdensuitkeringen ingevolge de regeling vervroegde uittreding sociale werkvoorziening (besluit van 16 juli 1982, nr. 282-10294)

16 juli 1982 11:36 - Dit besluit is vervallen met ingang van 1 juni 2004 (Besluit Intrekking diverse besluiten, besluit van 14 mei 2004, nr. CPP2004/1013M). Overlijdensuitkeringen ingevolge de regeling vervroegde uittreding sociale werkvoorziening…

Vervallen Besluit Pensioenregeling, bijzondere halve-wezenuitkering (besluit van 15 augustus 1980, nr. 279-17415)

15 augustus 1980 16:40 - Dit besluit is vervallen met ingang van 1 juni 2004 (Besluit Intrekking diverse besluiten, besluit van 14 mei 2004, nr. CPP2004/1013M). 1. Pensioenregeling,bijzondere halve-wezenuitkering Besluit van 15 augustus 1980,…

Vervallen Besluit Verzekerde pensioenen met zogenaamde "vaste klimming" na ingangsdatum. inbouw AOW en AWW (besluit van 8 februari 1978, nr. 277-43)

8 februari 1978 11:53 - Dit besluit is vervangen door het besluit van (Vaste) indexatie van pensioenen (besluit van 21 januari 2005, nr. CPP2004/1257M. Verzekerde pensioenen met zogenaamde “vaste klimming” na ingangsdatum. inbouw AOW…

Vervallen Besluit Lijst van regelingen voor oudedagsvoorziening en gezinsverzorging welke zijn aangewezen als pensioenregeling (besluit van 25 mei 1971, nr. B71/9428)

25 mei 1971 16:32 - Dit besluit is vervallen met ingang van 1 juni 2004 (Besluit Intrekking diverse besluiten, besluit van 14 mei 2004, nr. CPP2004/1013M). Lijst van regelingen voor oudedagsvoorziening en gezinsverzorging welke…