Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen V&A 05-057 Opbouwen levensloopvoorziening in kalenderjaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-057 d.d. 17 november 2017. Vraag Mag in het jaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen de…

Vervallen V&A 05-049 Levenslooploon in een periode van deeltijd en of demotie d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 05-049 d.d. 17 november 2017. Vraag In artikel 10b van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 is geregeld…

Vervallen V&A 05-035 Opname levenslooploon en opbouw van pensioen d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-035 d.d. 19 december 2019. Vraag Mag een werknemer pensioen opbouwen tijdens en over een periode van levensloopverlof? Zo ja,…

Vervallen V&A 05-006 Overboeken saldo levensloopregeling naar pensioenregeling d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-006 d.d. 4 april 2018. Vraag Is het mogelijk om (een deel van) het saldo van…

Vervallen V&A 05-003 Levensloopverlofkorting voor aanspraken opgebouwd in een verlofspaarregeling d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-003 d.d. 4 april 2018. Vraag Het saldo van een verlofspaarregeling wordt op grond van…

Vervallen V&A 13-004 Termijn overgangsrecht gebruik bruto-staffels d.d. 130313

13 maart 2013 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 1 januari 2015 vervallen. Vraag Wat is overgangstermijn voor het gebruik van bruto-staffels in een beschikbare-premieregeling? Antwoord Zoals aangegeven in onderdeel 3.4…

Vervallen V&A 13-003 RVU - Reorganisaties; vrijwillige fase, plaatsmakers- of remplaçantenregelingen d.d. 130313

13 maart 2013 15:23 - Vervallen Dit vraag en antwoord is d.d. 22 juni 2018 met terugwerkende kracht vervallen in verband met de publicatie van het arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:958) Vraag Een…

Vervallen V&A 12-009 VUT-regeling en compenseren verhoging AOW-leeftijd d.d. 171012

17 oktober 2012 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Vraag De door een VUT-uitvoerder uitgevoerde VUT-regeling omvat een maandelijkse VUT-uitkering tot de maand waarin de VUT-gerechtigde 65 jaar wordt. Vanaf de…

Vervallen V&A 12-007 Pensioen eigen beheer voor DGA met aandelen zonder stemrecht d.d. 161012

16 oktober 2012 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord  12-007 d.d. 16 september 2015. Vraag Een DGA bezit ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal…

Vervallen V&A 12-008 Pensioen/stamrecht eigen beheer en terugbetalen aandelenkapitaal of uitkeren dividend d.d. 200912

20 september 2012 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 12-008 d.d. 4 april 2018. Vraag Vanaf 1 oktober 2012 is het nieuwe BV-recht (Flex…

Vervallen V&A 08-024 Stamrechtovereenkomst - Ontslagvergoeding in de vorm van een uitkering ineens d.d. 090512

9 mei 2012 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen Vraag Kan een werknemer gebruik maken van de stamrechtvrijstelling, wanneer hij met zijn werkgever vóór het ontslag een ontslagvergoeding in de vorm van…

Vervallen V&A 08-023 Stamrechtovereenkomst - Een door de rechter toegekende ontslagvergoeding d.d. 090512

9 mei 2012 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Vraag Het komt voor dat de kantonrechter uitspraak moet doen voordat tot ontslag kan worden overgegaan. In die uitspraak wordt dan wel de…

Vervallen Handreiking gederfd of te derven loon (versie 8 mei 2012)

8 mei 2012 13:26 - Vervallen Deze handreiking is d.d. 18 september 2015 vervallen. HANDREIKING GEDERFD OF TE DERVEN LOON (versie 8 mei 2012) Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen: DGAdirecteur-grootaandeelhouderRVUregeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in artikel…

Vervallen V&A 05-046 Pensioeningangsdatum vóór 65 jaar d.d. 020312

2 maart 2012 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-046 d.d. 16 september 2015. Vraag Moet sinds de invoering van de Wet VPL in een…

Vervallen V&A 11-032 Toepassing artikel 32ba Wet LB bij ontslag op verzoek werknemer d.d. 010312

1 maart 2012 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-032 d.d. 4 april 2018. Vraag Een oudere werknemer neemt vrijwillig ontslag. Hij krijgt van zijn…

Vervallen V&A 11-031 Nihilpensioen door variabilisering vóór 65 jaar d.d. 281111

28 november 2011 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-031 d.d. 17 december 2015. Vraag Een ouderdomspensioen gaat vervroegd in, dat wil zeggen vóór de…

Vervallen V&A 11-027 Prijsgeven pensioenaanspraken door niet actuarieel herrekenen bij uitstel d.d. 281111

28 november 2011 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-027 d.d. 17 december 2015. Vraag Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft een pensioenregeling met een overeengekomen…

Vervallen V&A 10-002 Redelijke termijn voor onderbrengen stamrechtkapitaal (of kapitaal voor een stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht) d.d. 281111

28 november 2011 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Vraag Werkgevers kennen bij ontslag vaak ontslagvergoedingen toe die bestemd zijn voor de aankoop van een stamrecht ingevolge een aanspraak op een…

Vervallen V&A 11-023 Beperkte pensioenopbouw in een eindloonregeling in de laatste 5 jaar vóór de pensioeningangsdatum; uitstel van de pensioeningangsdatum d.d. 280911

28 september 2011 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-023 d.d. 17 december 2015. Vraag Artikel 10b, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965…

Vervallen V&A 11-028 Fiscaal partnerbegrip en pensioen d.d. 270911

27 september 2011 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-028 d.d. 17 december 2015. Vraag Inleiding Tot 1 januari 2011 kon men als ongetrouwd…

Vervallen V&A 11-025 Gevolgen korten van pensioen (afstempelen) bij onderdekking pensioenfonds d.d. 270911

27 september 2011 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-025 d.d. 17 december 2015. Vraag Door de financiële crisis en de aanhoudende lage rentestand…

Vervallen V&A 10-005 Variabiliseren periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon d.d. 270911

27 september 2011 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-005 d.d. 17 december 2015. Vraag In tegenstelling tot pensioenen zijn voor periodieke uitkeringen ter…

Vervallen V&A 08-014 Vervroegd pensioen en doorwerken d.d. 190911

19 september 2011 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-014 d.d. 17 december 2015. Vraag Wat zijn de voorwaarden voor (door)werken en bijverdienen als…

Vervallen V&A 08-002 Saldoregeling pensioenuitkeringen zonder fiscale faciliteit opgebouwd in buitenland d.d. 080711

8 juli 2011 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-002 d.d. 17 december 2015. Vraag Een werknemer woont in Nederland. Hij geniet pensioen van…

Vervallen V&A 10-009 Eindheffing 52% over drukkende uitkeringen regeling voor vervroegde uittreding vanaf 1 januari 2011 d.d. 010211

1 februari 2011 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-009 d.d. 17 december 2015. Vraag Met ingang van 1 januari 2011 wordt een door…

Vervallen V&A 10-006 Overdracht stamrecht artikel 11-1-g Wet LB naar een krediet- of beleggingsinstelling ex artikel 11a Wet LB d.d. 201210

20 december 2010 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 10-006 d.d. 23 november 2015. Vraag Bij overdracht van een aanspraak op periodieke uitkeringen ex…

Vervallen V&A 08-095 Begrip pensioengevend loon bij de toets aan de 100%-grens d.d. 201210

20 december 2010 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-095 d.d. 17 december 2015. Vraag Artikel 18a, zevende lid, van de Wet LB schrijft…

Vervallen V&A 08-070 Sabbatsverlof; periode tussen verlof en pensioendatum d.d. 201210

20 december 2010 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-070 d.d. 23 november 2015. Vraag Welke diensttijd moet minimaal resteren tussen het einde van…

Vervallen V&A 08-054 Toepassing van artikel 18a, negende lid, Wet LB bij samenloop van verschillende pensioenstelsels d.d. 210910

21 september 2010 16:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-054 d.d. 23 november 2015. Vraag Artikel 61, eerste lid, URLB regelt hoe een pensioenregeling…

Vervallen V&A 10-001 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering d.d. 040510

4 mei 2010 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-001 d.d. 23 november 2015. Vraag In de praktijk blijkt behoefte te bestaan aan meer…

Vervallen V&A 09-011 Het begrip regulier (jaar)loon in het besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M d.d. 180909

18 september 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 09-011 d.d. 4 april 2018. Vraag Wat wordt precies bedoeld met de term ‘regulier (jaar)loon’…

Vervallen V&A 08-077 Gevolgen van hertrouwen met de ex-echtgenoot d.d. 290709

29 juli 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-077 d.d. 23 november 2015. Vraag Wat zijn de fiscale gevolgen voor een op de…

Vervallen V&A 08-074 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel d.d. 290709

29 juli 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-074 d.d. 23 november 2015. Vraag Op grond van artikel 10b, tweede lid, van het…

Vervallen V&A 08-073 Fictieve waardeoverdracht van nihil d.d. 290709

29 juli 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-073 d.d. 23 november 2015. Vraag In artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, van het…

Vervallen V&A 05-037 Inhoudingsplicht pensioenuitvoerder en afkoop van pensioen ten behoeve van de levensloopregeling d.d. 290709

29 juli 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-037 d.d. 23 november 2015. Vraag Moet een pensioenverzekeraar ook loonbelasting inhouden voor levensloopuitkeringen die…

Vervallen V&A 05-001 Hoogte nabestaandenoverbruggingspensioen voor (half)wezen d.d. 290709

29 juli 2009 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is vervallen d.d. 4 april 2018. Vraag Welke uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet (ANW) kan worden gebruikt voor het berekenen van het nabestaandenoverbruggingspensioen van een (half)wees? Antwoord Het…

Vervallen V&A 08-049 AOW-inbouw lager dan minimaal vereist d.d. 220709

22 juli 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-049 d.d. 7 september 2016. Vraag Moet in een pensioenregeling altijd rekening worden gehouden met…

Vervallen Handreiking pensioenknip (versie 15 juli 2009)

15 juli 2009 14:12 - Vervallen Deze handreiking is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. KENNISGROEP PENSIOENEN LOONBELASTING HANDREIKING PENSIOENKNIP (versie 15 juli 2009) Deze handreiking dient ter vervanging van het besluit Pensioenknip in verband…

Vervallen V&A 08-058 Overschrijding van de 100%-grens door waardeoverdracht naar een pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel d.d. 240309

24 maart 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-058 d.d. 7 september 2016. Vraag In artikel 18d, eerste lid, onderdeel c, van de…

Vervallen V&A 08-057 Bovengrens bij variabilisering van de pensioenuitkeringen d.d. 240309

24 maart 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-057 d.d. 27 juni 2016. Vraag Op grond van artikel 18d, eerste lid, onderdeel b, van de…

Vervallen V&A 09-003 VUT-aanspraken op pensioendatum omzetten in hoger ouderdomspensioen d.d. 200309

20 maart 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 09-003 d.d. 7 september 2016. Vraag Volgens artikel 38c, derde lid, Wet LB is het…

Vervallen V&A 05-056 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding indien bedragen door een derde niet binnen een jaar worden voldaan d.d. 200309

20 maart 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-056 d.d. 27 juni 2016. Vraag In artikel 32ba, derde lid, van de Wet op…

Vervallen V&A 05-025 Seniorenregelingen en overgangsrecht d.d. 200309

20 maart 2009 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2015 vervallen. Vraag Seniorenregelingen" (regelingen die oudere werknemers de mogelijkheid bieden om minder te gaan werken terwijl het loon niet overeenkomstig wordt verminderd) worden…

Vervallen V&A 05-008 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding en de periode waarin bedragen door een derde kunnen worden voldaan d.d. 200309

20 maart 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-008 d.d. 27 juni 2016. Vraag In artikel 32ba, derde lid, van de Wet op…

Vervallen V&A 05-007 Regeling voor vervroegde uittreding geen toezegging in de zin van de Pensioenwet d.d. 200309

20 maart 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-007 d.d. 27 juni 2016. Vraag In artikel 32ba, zesde lid van de Wet op…

Vervallen V&A 08-047 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum voor slapersrechten d.d. 200309

3 maart 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-047 d.d. 18 november 2015. Vraag Als een werknemer na de in de regeling vastgestelde…

Vervallen V&A 08-094 Ruil van prepensioen d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-094 d.d. 17 november 2015. Vraag In artikel 38a, zevende lid, Wet LB (tekst 2004)…

Vervallen V&A 08-091 Verhoogd opbouwpercentage bij prepensioen in middelloonstelsel en beschikbare-premiestelsel bij opbouwperiode van minder dan 10 jaar d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2015 vervallen. Vraag Als een werknemer minder dan 10 jaar kan deelnemen aan een prepensioenregeling maar wel ten minste 10 jaar belanghebbende is bij…

Vervallen V&A 08-090 100%-grens bij ruil van een ouderdomspensioen naar een prepensioen dat ingaat vóór de 60-jarige leeftijd d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2015 vervallen. Vraag Een werknemer heeft een ouderdomspensioen opgebouwd. Hij wenst dit pensioen (gedeeltelijk) uit te ruilen naar een prepensioen (op basis van het…

Vervallen V&A 08-089 Overkookregeling prepensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord  is vervangen door Vraag & Antwoord 08-089 d.d. 17 november 2015. Vraag Hoe werkt de overkookregeling van artikel 38a, derde lid,…