Ga direct naar de inhoud

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen V&A 05-006 Overboeken saldo levensloopregeling naar pensioenregeling d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-006 d.d. 4 april 2018. Vraag Is het mogelijk om (een deel van) het saldo van…

Vervallen V&A 05-003 Levensloopverlofkorting voor aanspraken opgebouwd in een verlofspaarregeling d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-003 d.d. 4 april 2018. Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 22ca Wet…

Vervallen V&A 13-004 Termijn overgangsrecht gebruik bruto-staffels d.d. 130313

13 maart 2013 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 1 januari 2015 vervallen. Artikel 18a, Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, derde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Termijn overgangsrecht gebruik bruto-staffels (Vraag & Antwoord…

Vervallen V&A 13-003 RVU - Reorganisaties; vrijwillige fase, plaatsmakers- of remplaçantenregelingen d.d. 130313

13 maart 2013 15:23 - Dit vraag en antwoord is d.d. 22 juni 2018 met terugwerkende kracht vervallen in verband met de publicatie van het arrest van de Hoge Raad   (ECLI:NL:HR:2018:958) Artikel 32ba Wet op…

Vervallen V&A 12-009 VUT-regeling en compenseren verhoging AOW-leeftijd d.d. 171012

17 oktober 2012 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Artikel 38c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38c, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 VUT-regeling en compenseren verhoging AOW-leeftijd (Vraag &…

Vervallen V&A 12-007 Pensioen eigen beheer voor DGA met aandelen zonder stemrecht d.d. 161012

16 oktober 2012 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord  12-007 d.d. 16 september 2015. Artikel 19a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19a, eerste lid, onderdelen…

Vervallen V&A 12-008 Pensioen/stamrecht eigen beheer en terugbetalen aandelenkapitaal of uitkeren dividend d.d. 200912

20 september 2012 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 12-008 d.d. 4 april 2018. Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19b, eerste en…

Vervallen V&A 08-024 Stamrechtovereenkomst - Ontslagvergoeding in de vorm van een uitkering ineens d.d. 090512

9 mei 2012 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Artikel 11 en 11a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, en artikel 11a, eerste lid, Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 08-023 Stamrechtovereenkomst - Een door de rechter toegekende ontslagvergoeding d.d. 090512

9 mei 2012 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Artikel 11 en 11a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, en artikel 11a, eerste lid, Wet op de loonbelasting…

Vervallen Handreiking gederfd of te derven loon (versie 8 mei 2012)

8 mei 2012 13:26 - Deze handreiking is d.d. 18 september 2015 vervallen. HANDREIKING GEDERFD OF TE DERVEN LOON (versie 8 mei 2012) Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen: DGA directeur-grootaandeelhouder RVU regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld…

Vervallen V&A 05-046 Pensioeningangsdatum vóór 65 jaar d.d. 020312

2 maart 2012 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-046 d.d. 16 september 2015. Artikel 18a, Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, zesde lid, Wet…

Vervallen V&A 11-032 Toepassing artikel 32ba Wet LB bij ontslag op verzoek werknemer d.d. 010312

1 maart 2012 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-032 d.d. 4 april 2018. Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, zesde lid, Wet…

Vervallen V&A 11-031 Nihilpensioen door variabilisering vóór 65 jaar d.d. 281111

28 november 2011 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-031 d.d. 17 december 2015. Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18d, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 11-027 Prijsgeven pensioenaanspraken door niet actuarieel herrekenen bij uitstel d.d. 281111

28 november 2011 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-027 d.d. 17 december 2015. Artikel 18a en 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a,…

Vervallen V&A 10-002 Redelijke termijn voor onderbrengen stamrechtkapitaal (of kapitaal voor een stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht) d.d. 281111

28 november 2011 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Artikel 11 en 11a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, en 11a Wet op de loonbelasting 1964 Redelijke…

Vervallen V&A 11-023 Beperkte pensioenopbouw in een eindloonregeling in de laatste 5 jaar vóór de pensioeningangsdatum; uitstel van de pensioeningangsdatum d.d.280911

28 september 2011 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-023 d.d. 17 december 2015. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, tweede lid,…

Vervallen V&A 11-028 Fiscaal partnerbegrip en pensioen d.d. 270911

27 september 2011 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-028 d.d. 17 december 2015. Artikel 18 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18, eerste lid,…

Vervallen V&A 11-025 Gevolgen korten van pensioen (afstempelen) bij onderdekking pensioenfonds d.d. 270911

27 september 2011 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-025 d.d. 17 december 2015. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, eerste, tweede,…

Vervallen V&A 10-005 Variabiliseren periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon d.d. 270911

27 september 2011 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-005 d.d. 17 december 2015. Artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-014 Vervroegd pensioen en doorwerken d.d. 190911

19 september 2011 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-014 d.d. 17 december 2015. Artikel 18 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-002 Saldoregeling pensioenuitkeringen zonder fiscale faciliteit opgebouwd in buitenland d.d. 080711

8 juli 2011 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-002 d.d. 17 december 2015. Artikel 10, Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 10, eerste lid,…

Vervallen V&A 10-009 Eindheffing 52% over drukkende uitkeringen regeling voor vervroegde uittreding vanaf 1 januari 2011 d.d. 010211

1 februari 2011 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-009 d.d. 17 december 2015. Vraag Met ingang van 1 januari 2011 wordt een door…

Vervallen V&A 10-006 Overdracht stamrecht artikel 11-1-g Wet LB naar een krediet- of beleggingsinstelling ex artikel 11a Wet LB d.d. 201210

20 december 2010 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 10-006 d.d. 23 november 2015. Artikel 11, 11a en 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel…

Vervallen V&A 08-095 Begrip pensioengevend loon bij de toets aan de 100%-grens d.d. 201210

20 december 2010 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-095 d.d. 17 december 2015. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, zevende lid,…

Vervallen V&A 08-070 Sabbatsverlof; periode tussen verlof en pensioendatum d.d. 201210

20 december 2010 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-070 d.d. 23 november 2015. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-054 Toepassing van artikel 18a, negende lid, Wet LB bij samenloop van verschillende pensioenstelsels d.d. 210910

21 september 2010 16:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-054 d.d. 23 november 2015. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, negende lid,…

Vervallen V&A 10-001 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering d.d. 040510

4 mei 2010 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-001 d.d. 23 november 2015. Artikel 11, 11a, 18a, 18b en 18c Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 09-011 Het begrip regulier (jaar)loon in het besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M d.d. 180909

18 september 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 09-011 d.d. 4 april 2018. Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, zesde lid,…

Vervallen V&A 08-077 Gevolgen van hertrouwen met de ex-echtgenoot d.d. 290709

29 juli 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-077 d.d. 23 november 2015. Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19b, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-074 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel d.d. 290709

29 juli 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-074 d.d. 23 november 2015. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, tweede lid,…

Vervallen V&A 08-073 Fictieve waardeoverdracht van nihil d.d. 290709

29 juli 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-073 d.d. 23 november 2015. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid,…

Vervallen V&A 05-037 Inhoudingsplicht pensioenuitvoerder en afkoop van pensioen ten behoeve van de levensloopregeling d.d. 290709

29 juli 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-037 d.d. 23 november 2015. Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19b, vierde lid,…

Vervallen V&A 05-001 Hoogte nabestaandenoverbruggingspensioen voor (half)wezen d.d. 290709

29 juli 2009 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is vervallen d.d. 4 april 2018. Artikel 18f Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18f, onderdeel c, Wet op de loonbelasting 1964 Hoogte nabestaandenoverbruggingspensioen voor (half)wezen (Vraag & Antwoord…

Vervallen V&A 08-049 AOW-inbouw lager dan minimaal vereist d.d. 220709

22 juli 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-049 d.d. 7 september 2016. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen Handreiking pensioenknip (versie 15 juli 2009)

15 juli 2009 14:12 - Deze handreiking is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. KENNISGROEP PENSIOENEN LOONBELASTING HANDREIKING PENSIOENKNIP (versie 15 juli 2009) Deze handreiking dient ter vervanging van het besluit…

Vervallen V&A 08-058 Overschrijding van de 100%-grens door waardeoverdracht naar een pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel d.d. 240309

24 maart 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-058 d.d. 7 september 2016. Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18d, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-057 Bovengrens bij variabilisering van de pensioenuitkeringen d.d. 240309

24 maart 2009 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-057 d.d. 27 juni 2016. Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18d, eerste lid, onderdeel b,…

Vervallen V&A 09-003 VUT-aanspraken op pensioendatum omzetten in hoger ouderdomspensioen d.d. 200309

20 maart 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 09-003 d.d. 7 september 2016. Artikel 38c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38c, derde lid,…

Vervallen V&A 05-056 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding indien bedragen door een derde niet binnen een jaar worden voldaan d.d. 200309

20 maart 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-056 d.d. 27 juni 2016. Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, derde lid,…

Vervallen V&A 05-025 Seniorenregelingen en overgangsrecht d.d. 200309

20 maart 2009 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2015 vervallen. Artikel 32ba en artikel 38c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, zesde lid, en artikel 38c, eerste en tweede lid, Wet op…

Vervallen V&A 05-008 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding en de periode waarin bedragen door een derde kunnen worden voldaan d.d. 200309

20 maart 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-008 d.d. 27 juni 2016. Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, derde lid,…

Vervallen V&A 05-007 Regeling voor vervroegde uittreding geen toezegging in de zin van de Pensioenwet d.d. 200309

20 maart 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-007 d.d. 27 juni 2016. Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, zesde lid,…

Vervallen V&A 08-047 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum voor slapersrechten d.d. 200309

3 maart 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-047 d.d. 18 november 2015. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, vierde en…

Vervallen V&A 08-094 Ruil van prepensioen d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-094 d.d. 17 november 2015. Artikel 38a (tekst 2004) en artikel 38d Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 08-091 Verhoogd opbouwpercentage bij prepensioen in middelloonstelsel en beschikbare-premiestelsel bij opbouwperiode van minder dan 10 jaar d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2015 vervallen. Artikel  38a (tekst 2004) en artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38a, vijfde lid, (tekst 2004) en artikel 38d, tweede lid,…

Vervallen V&A 08-090 100%-grens bij ruil van een ouderdomspensioen naar een prepensioen dat ingaat vóór de 60-jarige leeftijd d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2015 vervallen. Artikel 38a (tekst 2004) en artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38a, vierde en zevende lid, (tekst 2004) en artikel 38d,…

Vervallen V&A 08-089 Overkookregeling prepensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord  is vervangen door Vraag & Antwoord 08-089 d.d. 17 november 2015. Artikel 38a (tekst 2004) en artikel 38d Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 08-088 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-088 d.d. 17 november 2015. Artikel 38a (tekst 2004) en artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel…

Vervallen V&A 08-087 Overkookregeling prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-087 d.d. 17 november 2015. Artikel 38a (tekst 2004) en artikel 38d Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 08-086 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-086 d.d. 17 november 2015. Artikel 38a (tekst 2004) en artikel 38d Wet op de loonbelasting…