Go directly to content
Naar de homepage

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen V&A 08-036 Stamrechtovereenkomst - Omzetting stamrecht van voor 1 januari 1995 d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-036 d.d. 7 september 2016. Artikel 11 en artikel 37 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11,…

Vervallen V&A 08-035 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging stamrechten van voor 1 januari 1995 d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-035 d.d. 21 juni 2016. Artikel 11 en artikel 37 Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 08-034 Stamrechtovereenkomst - Echtscheiding, verdeling stamrecht d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-034 d.d. 21 juni 2016. Artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 08-032 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, beleggingseisen d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-032 d.d. 21 juni 2016. Artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 08-031 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, drijven onderneming d.d. d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-031 d.d. 21 juni 2016. Artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 08-030 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, Pensioenwet d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-030 d.d. 21 juni 2016. Artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 08-029 Stamrechtovereenkomst - Contraverzekering d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-029 d.d. 14 januari 2016. Artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 08-028 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging (ex)werkgever d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2015 vervallen. Artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbeerlasting 1964 Stamrechtovereenkomst – Slotbegunstiging (ex)werkgever (Vraag &…

Vervallen V&A 08-027 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-027 d.d. 17 november 2015. Artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 08-026 Stamrechtovereenkomst - (Toekomstige) echtgenoot, partner of kinderen d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-026 d.d. 17 november 2015. Artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 08-025 Stamrechtovereenkomst - Ingangsdatum periodieke uitkering in polis d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-025 d.d. 14 januari 2016. Artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 08-022 Stamrechtovereenkomst - Rentevergoeding bij te late betaling ontslaguitkering d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2015 vervallen. Artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting 1964 Stamrechtovereenkomst – Rentevergoeding bij te late…

Vervallen V&A 08-021 Stamrechtovereenkomst - Bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord  is vervangen door Vraag & Antwoord 08-021 d.d. 14 januari 2016. Artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 08-019 Stamrechtovereenkomst - Afkoopverbod d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-019 d.d. 14 januari 2016. Artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 08-018 Stamrechtvrijstelling - Toestemming vooraf van de inspecteur d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2015 vervallen. Artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting 1964 Stamrechtvrijstelling – Toestemming vooraf van de…

Vervallen V&A 08-065 Overkook overbruggingspensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 110209

11 februari 2009 13:59 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-065 d.d. 14 januari 2016. Artikel 18e (tekst 2004), en artikel 38f Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten bij besluit 23 oktober 2007, nr. CPP2007/552M d.d. 240708

24 juli 2008 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-016 d.d. 17 november 2015. Artikel 19d Wet op de loonbelasting 1964 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal…

Vervallen V&A 06-004 Toetsen 100%-grens voor aanspraken op ouderdomspensioen met verschillende pensioeningangsdata d.d. 170308

17 maart 2008 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is vervallen per 1 januari 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, zevende lid, Wet op de loonbelasting 1964 Toetsen 100%-grens voor aanspraken op ouderdomspensioen met…

Vervallen V&A 05-024 Verlaagde AOW-franchise en splitsen pensioenregeling d.d. 170308

17 maart 2008 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 05-024 d.d. 1 augustus 2018. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, achtste lid, Wet op…

Vervallen Handreiking modelpensioenovereenkomsten (versie 12 juni 2007)

12 juni 2007 12:18 - Deze handreiking is d.d. 1 juli 2017 vervallen. Handreiking modelpensioenovereenkomsten (versie 12 juni 2007) 1. Inleiding Deze handreiking betreft zowel modelovereenkomsten die extern (met name door advieskantoren) zijn ontworpen als modelovereenkomsten die de…

Vervallen Handreiking pensioenknip in verband met lage rentestand (versie 6 juni 2007)

6 juni 2007 14:11 - Deze handreiking is vervangen door de Handreiking pensioenknip (versie 15 juli 2009) KENNISGROEP PENSIOENEN LOONBELASTING HANDREIKING PENSIOENKNIP IN VERBAND MET LAGE RENTESTAND (versie 6 juni 2007) Deze handreiking dient…

Vervallen V&A 07-001 Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen d.d. 170407

17 april 2007 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 07-001 d.d. 14 februari 2019. Artikel 18a en 38d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, eerste, tweede…

Vervallen V&A 05-069 Voldoende reservering voor pensioentoezegging in eigen beheer d.d. 200306

20 maart 2006 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 5 februari 2019 vervallen. Artikel 19a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19a, eerste lid, onderdeel d, en tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 Voldoende reservering…

Vervallen V&A 06-013 Ontgaan voorwaarden spaar-VUT door in VUT-regeling verschillende ingangsdata van de VUT-uitkeringen op te nemen d.d. 130306

13 maart 2006 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Artikel 38c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38c, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 Ontgaan voorwaarden spaar-VUT door in VUT-regeling verschillende…

Vervallen V&A 06-011 Ontgaan voorwaarden spaar-VUT door ingangsdatum VUT-regeling te verhogen zonder actuariële herrekening d.d. 130306

13 maart 2006 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Artikel 38c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38c, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 Ontgaan voorwaarden spaar-VUT door ingangsdatum VUT-regeling te…

Vervallen V&A 06-010 Nabestaandenpensioen na het overlijden van de werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de nabestaande d.d. 130306

13 maart 2006 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 06-010 d.d. 16 september 2015. Artikel 18b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18b, zesde lid, Wet…

Vervallen V&A 06-001 Eis van een op 31 december 2004 bestaande regeling geldt niet voor 55+-regeling d.d. 130306

13 maart 2006 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Artikel 38e en 38f Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38e, tweede lid, en artikel 38f, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 05-054 Op 1 januari 2005 bestaande regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in artikel 18i Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 31 december 2004) d.d.130306

13 maart 2006 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Artikel 38c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38c, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 Op 1 januari 2005 bestaande regeling voor…

Vervallen V&A 05-055 Berekeningsgrondslagen omzetting vroegpensioen bij overgang naar de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling d.d. 120905

12 september 2005 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-055 d.d. 8 januari 2016. Artikel 38d, 38e en 38f Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 05-002 Uitstel van de pensioendatum in een, aan de Wet VPL aangepaste, beschikbare-premieregeling en de 100%-toets d.d. 120905

12 september 2005 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 05-002 d.d. 16 september 2015. Artikel 38b en artikel 18a, Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38b en…

Vervallen V&A 05-040 Levensloopverlofkorting en omzetting levensloopvoorziening in een pensioenaanspraak d.d. 240705

24 juli 2005 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-040 d.d. 18 november 2015. Artikel 22ca Wet op de loonbelasting 1964…