Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

584 resultaten, gefilterd op

Onderwerp: Vervallen V&A - HandreikingenInformatiesoort: Publicaties

  • Soort informatie

  • Onderwerp

  • Label

  • Sorteren

Vervallen V&A 17-035 Afkoop pensioen eigen beheer onder schuldigerkenning (netto) afkoopsom d.d. 131017

13-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017 zijn de…

Vervallen V&A 17-034 Afkoop pensioen eigen beheer en uitgestelde uitbetaling (netto) afkoopsom d.d. 131017

13-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017 zijn de…

Vervallen Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017)

13-10-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 4 april 2018) Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en…

Vervallen V&A 17-027 Oprenting oudedagsverplichting d.d. 290917

29-09-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 17-027 d.d. 13 mei 2019. Inleiding Op grond van artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is…

Vervallen V&A 17-002 Voorlopige aangepaste premiestaffels bij pensioenrichtleeftijd van 68 jaar d.d. 290917

29-09-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 1 januari 2018 vervallen. Inleiding In artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst na het invoeren van de maatregelen van…

Vervallen Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen (versie 7 juli 2017)

07-07-2017 -

Vervallen V&A 17-031 Veel gestelde vragen over bijdrage Zorgverzekeringswet bij afkoop pensioen eigen beheer d.d. 050717

05-07-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Volgens het op 1 april 2017…

Vervallen Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen (versie 30 juni 2017)

30-06-2017 -

Vervallen V&A 17-033 Pensioen partner dga opgebouwd voor 1 januari 1995 overdragen naar eigen beheer en overgangsrecht artikel 36b Wet LB d.d. 280617

28-06-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-033 d.d. 1 januari 2020. Vraag Een BV heeft in het verleden aan de partner van de dga een in eigen beheer verzekerd pensioen…

Vervallen V&A 17-032 Waarderen pensioenverplichting volgens de premiekoopsommethode en afkoop/omzetting van een pensioenaanspraak in eigen beheer d.d. 140617

14-06-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017 zijn de…

Vervallen V&A 17-030 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking d.d. 140617

14-06-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-030 d.d. 4 april 2018. Vraag Op grond van artikel 19b, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 17-026 Afkopen in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken en aangifte loonheffingen d.d. 140617

14-06-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn. Inleiding Volgens artikel 38n van de Wet op…

Vervallen V&A 17-023 Prijsgeven verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale waarde pensioen eigen beheer; Informatieplicht en instemming partner d.d. 140617

14-06-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-023 d.d. 1 januari 2020. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale…

Vervallen V&A 17-031 Veel gestelde vragen over bijdrage Zorgverzekeringswet bij afkoop pensioen eigen beheer d.d. 020617

02-06-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-031 d.d. 5 juli 2017. Inleiding Volgens het op 1 april 2017 ingevoerde artikel 38n van de Wet op de…

Vervallen V&A 17-025 Instemming (gewezen) partner met afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer d.d. 020617

02-06-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-025 d.d. 8 juni 2018. Inleiding Volgens het op 1 april 2017 ingevoerde artikel 38n van de Wet op de…

Vervallen V&A 17-023 Prijsgeven verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale waarde pensioen eigen beheer; Informatieplicht en instemming partner d.d. 180417

18-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-023 d.d. 14 juni 2017. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen…

Vervallen V&A 17-020 Vergelijken pensioenopbouw 2015 met de pensioenopbouw in 2016/2017 d.d. 180417

18-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Vraag Volgens het op 1 april 2017…

Vervallen V&A 17-023 Prijsgeven verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale waarde pensioen eigen beheer; Informatieplicht en instemming partner d.d. 060417

06-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-023 d.d. 18 april 2017. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen…

Vervallen V&A 17-021 Prijsgeven van aanspraak ingevolge oudedagsverplichting bij ingang uitkeringen vanwege onderdekking d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-021 d.d. 4 april 2018. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen…

Vervallen V&A 17-020 Vergelijken pensioenopbouw 2015 met de pensioenopbouw in 2016/2017 d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-020 d.d. 18 april 2017. Vraag Volgens het op 1 april 2017 ingevoerde artikel 38n van de Wet op de…

Vervallen V&A 17-019 Ouderdomspensioen met uitgestelde pensioeningangsdatum omzetten in oudedagsverplichting d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-019 d.d. 22 november 2017. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen…

Vervallen V&A 17-018 Overdracht pensioenverplichting aan een ander eigenbeheerlichaam na 31 maart 2017/einde overgangsperiode besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-7412 d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-018 d.d. 1 januari 2020. Vraag Een dga heeft pensioen opgebouwd in eigen beheer. De dga heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden van…

Vervallen V&A 17-017 Uitkeringstermijnen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-017 d.d. 4 april 2018. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen…

Vervallen V&A 17-016 Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ingegaan partnerpensioen d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017 zijn de…

Vervallen V&A 17-015 Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ouderdomspensioen na overlijden partner d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017 zijn de…

Vervallen V&A 17-014 Grondslagen fiscale balanswaarde pensioenverplichting in eigen beheer bij afkoop of omzetten in een oudedagsverplichting d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Vraag Volgens artikel 38n van de Wet…

Vervallen V&A 17-013 Afkoop- of omzettingswaarde pensioen in eigen beheer bij onjuiste waardering pensioenverplichting op fiscale balans d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017 zijn de…

Vervallen V&A 17-011 Prijsgeven in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken op pensioeningangsdatum wegens onderdekking vanaf 1 april 2017 d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-011 d.d. 1 januari 2020. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale…

Vervallen V&A 17-010 Handhaven van de op 1 juli 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-010 Handhaven van de op 1 juli 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken (versie 1 januari 2020). Inleiding Op 1 april 2017 zijn de…

Vervallen V&A 17-009 Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-009 d.d. 4 april 2018. Vraag Op grond van artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB)…

Vervallen V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-008 d.d. 4 april 2018. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen…

Vervallen V&A 17-007 Uiterste termijn voor overdracht van extern verzekerd pensioen naar eigen beheer d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017 zijn de…

Vervallen V&A 17-006 Afkoop van pensioenaanspraak in eigen beheer en elders verzekerd pensioen d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017 zijn de…

Vervallen V&A 17-005 Afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van in eigen beheer verzekerde aanspraak op ingegaan partnerpensioen en wezenpensioen d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017 zijn de…

Vervallen V&A 17-004 Afkoop van pensioenaanspraak in eigen beheer bij onderdekking d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen…

Vervallen V&A 17-003 Afkoop van in eigen beheer verzekerde stamrechten en lijfrenten d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Vraag Voor in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken…

Vervallen V&A 17-001 Afkoop pensioen in eigen beheer in combinatie met een in eigen beheer gehouden stamrecht d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-001 d.d. 27 oktober 2017. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen…

Vervallen V&A 17-012 Pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar vanaf 1 januari 2018 d.d. 170317

17-03-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-012 d.d. 10 januari 2018. Vraag In artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB)…

Vervallen V&A 14-008 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017 (regime Witteveen 2015) d.d. 170317

17-03-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-008 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages…

Vervallen V&A 12-004 Pensioenopbouw Wet VAP en pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar d.d. 170317

17-03-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Inleiding Op 1 januari 2013 zijn de maatregelen van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) in werking getreden. Per 1 januari…

Vervallen V&A 05-046 Pensioeningangsdatum vóór 65 jaar d.d. 170317

17-03-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Inleiding Per 1 januari 2005 zijn de maatregelen van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (Wet VPL) in werking getreden.…

Vervallen V&A 17-002 Voorlopige aangepaste premiestaffels bij pensioenrichtleeftijd van 68 jaar d.d. 100317

10-03-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-002 d.d. 29 september 2017. Inleiding In artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst…

Vervallen V&A 14-008 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar vanaf 1 januari 2015 (regime Witteveen 2015) d.d. 310117

31-01-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-008 d.d. 17 maart 2017. Vraag Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages…

Vervallen V&A 14-007 Verlaagde AOW-inbouw artikel 10aa UBLB vanaf 1 januari 2015 d.d. 310117

31-01-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Inleiding Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en Wijziging van…

Vervallen V&A 14-006 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015 d.d. 310117

31-01-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-006 d.d. 26 oktober 2017. Inleiding Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 310117

31-01-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-005 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Wat is het bedrag van de in te bouwen AOW-uitkering indien voor de pensioenopbouw…

Vervallen V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel d.d. 310117

31-01-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-082 d.d. 19 januari 2018. Vraag Een pensioenregeling voorziet voor een deel in opbouw op basis van een beschikbare-premiestelsel en…

Vervallen V&A 08-074 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel d.d. 310117

31-01-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-074 d.d. 10 januari 2018. Vraag Op grond van artikel 10b, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) kan…

Vervallen V&A 08-056 Partner- en wezenpensioen en het bereiken van de 70%-, resp. 14/28%-grens in een beschikbare-premiestelsel d.d. 310117

31-01-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Vraag In artikel 18a, negende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) wordt voorzien in een (fictieve) uitkering ineens voor…

Vervallen V&A 08-051 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in een beschikbare-premiestelsel d.d. 310117

31-01-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 31 december 2017 vervallen. Vraag Wanneer wordt bij een beschikbare-premieregeling getoetst of het ouderdomspensioen uitgaat boven 100% van het pensioengevend loon en wat zijn de gevolgen indien dit…