Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

882 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Publicaties

Vervallen V&A 08-026 Stamrechtovereenkomst - (Toekomstige) echtgenoot, partner of kinderen d.d. 171115

17-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-026 d.d. 17 november 2017. Vraag In artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten eerste, van de Wet op de…

Vervallen V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten bij besluit van 17 december 2014, nr. BLKB2014/2134M d.d. 171115

17-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-016 d.d. 31 januari 2017. Vraag Kan een voorbeeld worden gegeven van de toetsing van het verzekerd kapitaal bij kapitaalovereenkomsten…

Vervallen V&A 14-006 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015 d.d. 070115

07-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-006 d.d. 31 januari 2017. Inleiding Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages…

Vervallen V&A 15-007 Overschrijding redelijke termijn voor de aankoop van een pensioenuitkering d.d. 061115

06-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-007 d.d. 21 oktober 2016. Inleiding Bij expiratie van een pensioenpolis waarbij de hoogte van de pensioenuitkering niet reeds van tevoren…

Vervallen V&A 08-053 De 100%-grens van artikel 18a, negende lid, Wet LB bij ingang van het pensioen vóór de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 061115

06-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-053 d.d. 17 december 2015. Vraag Een werknemer heeft een ouderdomspensioen opgebouwd op basis van beschikbare premies. Hij besluit zijn…

V&A 08-043 Beschikbare premie en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

06-11-2015 -

Dit V&A 08-043 behandelt de vraag op welke premie (of welk gedeelte daarvan) de premievrijstelling van voortgezette pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid betrekking heeft ingeval van een beschikbare-premieregeling. Vraag Een pensioenregeling op basis van beschikbare premies kent…

Vervallen Besluit Loonheffingen. Pensioenen; opbouw, eigen beheer, vervroegen en uitstellen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht. (besluit van 6 november 2015, nr. BLKB2015/830M)

06-11-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 24 november 2017, nr. 2017-126948. Loonheffingen. Pensioenen; opbouw, eigen beheer, vervroegen en uitstellen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht. 6 november 2015nr. BLKB2015/830MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen…

Vervallen V&A 08-054 Toepassing van artikel 18a, negende lid, Wet LB bij samenloop van verschillende pensioenstelsels d.d.231115

23-10-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Vraag Artikel 4.3, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB) regelt hoe een pensioenregeling bij een samenloop van verschillende pensioenstelsels moet worden…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 201015

20-10-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-068 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Wat is het maximaal toe te kennen nabestaandenoverbruggingspensioen? Antwoord Volgens artikel 18f van de…

Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten (besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M)

09-10-2015 -

9 oktober 2015nr. DGB2015/7010M,Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 31 januari 2008, nr. CPP2007/98M (Stcrt. 2008, 27). In dit besluit…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-005 d.d. 31 januari 2017. Vraag Wat is het bedrag van de in te bouwen AOW-uitkering indien voor de pensioenopbouw…

Vervallen V&A 14-002 Te belasten bedrag bij afkoop loonstamrecht bij een professionele verzekeraar, een bank of een beheerder van een beleggingsinstelling d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Vraag Op grond van het per 1 januari 2014 ingevoerde artikel 39f Wet LB is het mogelijk om een loonstamrecht zonder fiscale sancties…

Vervallen V&A 13-007 Uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een stamrecht d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 13-007 d.d. 27 oktober 2017. Vraag Met ingang van 1 januari 2014 kunnen geen nieuwe loonstamrechten meer ontstaan. Onder een…

Vervallen V&A 13-001 Pensioenregeling met pensioenrichtleeftijd lager dan 67 jaar en hoger dan wettelijk maximaal opbouwpercentage na 1 januari 2014 d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Vraag Op 1 januari 2013 is de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) in werking getreden. Met het invoeren van deze wet…

Vervallen V&A 12-007 Pensioen eigen beheer voor DGA met aandelen zonder stemrecht d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Vraag Een DGA bezit ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van zijn werkgever. Aan de aandelen van de DGA is echter geen…

Vervallen V&A 12-004 Pensioenopbouw Wet VAP en pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 12-004 d.d. 17 maart 2017. Inleiding Op 1 januari 2013 zijn de maatregelen van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd…

Vervallen V&A 12-003 Verlofstuwmeren en regelingen voor vervroegde uittreding d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 12-003 d.d. 27 oktober 2017. Vraag Een werknemer, geboren op 1 januari 1951, nam gedurende enige jaren deel aan een seniorenregeling.…

Vervallen V&A 08-081 Tijdstip indiening verzoek om beschikking pensioenregeling d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-081 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Op welk moment dient het verzoek als bedoeld in artikel 19c van de Wet…

Vervallen V&A 08-080 Inhoud verzoek om beschikking pensioenregeling d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-080 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Aan welke voorwaarden moet het verzoek om een beschikking voor een pensioenregeling voldoen? Antwoord…

Vervallen V&A 08-079 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak; belastbaar feit en belastbaar bedrag d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-079 d.d. 10 november 2017. Vraag In artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 08-078 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-078 d.d. 26 oktober 2017. Vraag In artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-068 d.d. 20 oktober 2015. Vraag Wat is het maximaal toe te kennen nabestaandenoverbruggingspensioen? Antwoord Volgens artikel 18f van de…

Vervallen V&A 08-052 Uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Vraag Volgens artikel 18a, negende lid, van de de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) moet de 100%-toets voor een beschikbare-premieregeling plaatsvinden…

Vervallen V&A 08-020 Stamrechtovereenkomst - Variabele termijnen d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-020 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Met ingang van 1 januari 2014 kunnen geen nieuwe loonstamrechten meer ontstaan. Onder een…

Vervallen V&A 08-012 Toepassing van artikel 10a, derde lid, UBLB d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag en Antwoord 08-012 d.d. 10 november 2017. Vraag In welke gevallen kan artikel 10a, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB)…

Vervallen V&A 06-010 Partnerpensioen na het overlijden van de werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de nabestaande d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 06-010 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Kan een partner na het overlijden van de werknemer de aanspraak op (bijzonder) partnerpensioen…

Vervallen V&A 05-046 Pensioeningangsdatum vóór 65 jaar d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-046 d.d. 17 maart 2017. Inleiding Per 1 januari 2005 zijn de maatregelen van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en…

Vervallen V&A 05-029 Saldo levensloopregeling en het loon van het voorafgaande kalenderjaar d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-029 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 05-029 behandelt de vraag welk loon bepalend is voor de toets of het saldo van de levensloopvoorziening…

Vervallen V&A 05-002 Uitstel van de pensioendatum in een, aan de Wet VPL aangepaste, beschikbare-premieregeling en de 100%-toets d.d. 160915

16-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Vraag In V&A 08-052 is aangegeven dat artikel 18a, vijfde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) van toepassing is…

Vervallen V&A 15-002 Bepalen gemiddelde pensioengevend loon d.d. 110915

11-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-002 d.d. 26 oktober 2017. Vraag In een aantal gevallen moet men voor de toepassing van de artikelen 18a en…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting, lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen (besluit van 13 juni 2012, nr. BLKB2012/283M)

03-09-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021. Inkomstenbelasting, lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen 13 juni 2012Nr. BLKB2012/283M (aangepast in de besluiten van 27 januari 2015 (nr. BLKB2015/54M), 3 juni 2015…

Vervallen V&A 15-006 Uitspraak Rechtbank Gelderland van 5 november 2013, nr. 2011/3084 (ECLI:NL:RBGEL:2013:4262) niet als richtsnoer voor belasten bovenmatig deel pensioenaanspraak d.d. 280715

28-07-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-006 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Rechtbank Gelderland heeft op 5 november 2013 uitspraak gedaan in een procedure waarbij in…

Vervallen V&A 15-005 Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen dienstbetrekking d.d. 280715

28-07-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-005 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Dient de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld in artikel 10a,…

Vervallen V&A 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag d.d. 280715

28-07-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-004 d.d. 17 november 2015. Vraag Is het mogelijk om de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld…

Vervallen Handreiking tijdelijke pensioenknip (versie 24 juli 2015)

24-07-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking tijdelijke pensioenknip 2015 (versie 26 oktober 2017). CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN 1.     Inleiding Bij zuivere premieovereenkomsten wordt de beschikbaar gestelde premie belegd tot de…

Vervallen V&A 15-001 Waardering verplichting partnerpensioen in eigen beheer na echtscheiding d.d. 260615

26-06-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-001 d.d. 21 juni 2016. Inleiding Op grond van artikel 3a, tweede lid, van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding…

Vervallen V&A 14-011 Samenloop tegemoetkomingen partner- en wezenpensioen op risicobasis d.d. 120615

12-06-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Inleiding In onderdeel 2.6 van het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M is een tegemoetkoming opgenomen voor het partner- en wezenpensioen op…

Vervallen besluit Schenk- en erfbelasting, waardering (besluit van 20 april 2015, nr. BLKB 2015/488M)

20-04-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 15 juni 2022, nr. 2022-0000013460. 20 april 2015Nr. BLKB 2015/488MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen, Brieven en beleidsbesluiten De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is…

Vervallen V&A 14-008 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar vanaf 1 januari 2015 (regime Witteveen 2015) d.d. 230115

23-01-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-008 d.d. 14 januari 2016. Vraag Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages…

Vervallen V&A 14-012 Aanpassen pensioenregeling aan gewijzigde fiscale pensioenkaders per 1 januari 2015 d.d. 070115

07-01-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Inleiding Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (kamerstukken 33 610)…

Vervallen V&A 14-007 Verlaagde AOW-inbouw artikel 10aa UBLB vanaf 1 januari 2015 d.d. 070115

07-01-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-007 d.d. 31 januari 2017. Inleiding Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 070115

07-01-2015 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-005 d.d. 16 september 2015. Vraag Wat is het bedrag van de in te bouwen AOW-uitkering indien voor de pensioenopbouw…

Vervallen Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (besluit van 17 december 2014, nr. BLKB2014/2132M)

17-12-2014 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 20 januari 2017, nr. 2017-7168. Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen 17 december 2014nr. BLKB2014/2132MBelastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het…

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting; Vaststelling marktrente (besluit van 16 december 2014, nr. BLKB2014/2146M)

16-12-2014 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 10 december 2015, nr. BLKB2015/1650M. Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting; Vaststelling marktrente 16 december 2014nr. BLKB2014/2146MBelastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit vervangt…

Vervallen V&A 08-038 Restbegunstiging in uitkeringsfase d.d. 101214

10-12-2014 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-038 d.d. 26 oktober 2017. Vraag De aanhef van artikel 18, eerste lid onderdeel a, van de Wet LB geeft…

Vervallen V&A 12-002 Uitstroom oudere werknemers d.d. 141014

14-10-2014 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Vraag Een werkgever wil één of meer oudere werknemers stimuleren tot het nemen van ontslag dan wel hen zelf ontslaan onder toekenning van…

Vervallen Besluit Loonheffingen. Pensioenen en stamrechten; tegemoetkomingen voor partner- en wezenpensioenen, conversie van opgebouwde pensioenaanspraken, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en opnemen van stamrechten (besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M)

23-09-2014 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 16 november 2015, nr. BLKB2015/830M. Loonheffingen. Pensioenen en stamrechten; tegemoetkomingen voor partner- en wezenpensioenen, conversie van opgebouwde pensioenaanspraken, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en opnemen van stamrechten 23 september 2014nr. BLKB2014/1702MBelastingdienst/Directie…

Wetteksten - Uitvoeringsbesluiten - Uitvoeringsregelingen (fiscaal) 2014

13-09-2014 -

Vervallen V&A 08-012 Toepassing van artikel 10a, derde lid, UBLB d.d. 040914

04-09-2014 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 08-012 d.d. 16 september 2015. Vraag In welke gevallen kan artikel 10a, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) worden toegepast?…

V&A 06-002 Inhaal van pensioen en dienstjaren bij verschillende werkgevers in hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds

03-09-2014 -

Dit V&A 06-002 behandelt de vraag of inhaal van pensioen mogelijk is als een werknemer werkzaam is geweest bij meerdere werkgevers die zijn aangesloten bij hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds. Vraag Is inhaal van pensioen ook mogelijk als…