Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen beleidsbesluiten

Vervallen Besluit Pensioenregeling/ aanvullende pensioenregeling voor commissarissen (besluit van 15 december 1987, nr. db87/4631)

1. Pensioenregeling/ aanvullende pensioenregeling voor commissarissen Besluit van 15 december 1987, nr. db87/4631 De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financien

Vervallen Besluit Dotaties aan directiepensioenlichamen (besluit van 11 oktober 1984, nr. 284-11359)

Dotaties aan directiepensioenlichamen Besluit van 11 oktober 1984, nr. 284-11359 1. Inleiding In toenemende mate worden in het kader van de pensioenvoorziening van directeuren-aandeelhouders

Vervallen Besluit Loonbelasting en sociale verzekering. (besluit van 11 oktober 1984, nr. 284-13448)

Loonbelasting en sociale verzekering. Besluit van 11 oktober 1984, nr. 284-13448 1. Inleiding Bij haar in 1969 aangevangen studie inzake een wettelijke pensioenplicht voor werknemers in het

Vervallen Besluit Overlijdensuitkeringen ingevolge de regeling vervroegde uittreding sociale werkvoorziening (besluit van 16 juli 1982, nr. 282-10294)

Overlijdensuitkeringen ingevolge de regeling vervroegde uittreding sociale werkvoorziening Besluit van 16 juli 1982, nr. 282-10294 De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de

Vervallen Besluit Pensioenregeling, bijzondere halve-wezenuitkering (besluit van 15 augustus 1980, nr. 279-17415)

1. Pensioenregeling,bijzondere halve-wezenuitkering Besluit van 15 augustus 1980, nr. 279-17415 De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financien het volgende

Vervallen Besluit Verzekerde pensioenen met zogenaamde "vaste klimming" na ingangsdatum. inbouw AOW en AWW (besluit van 8 februari 1978, nr. 277-43)

Verzekerde pensioenen met zogenaamde "vaste klimming" na ingangsdatum. inbouw AOW en AWW Besluit van 8 februari 1978, nr. 277-43 De omstandigheid dat een regeling voor oudedagsvoorziening en

Vervallen Besluit Lijst van regelingen voor oudedagsvoorziening en gezinsverzorging welke zijn aangewezen als pensioenregeling (besluit van 25 mei 1971, nr. B71/9428)

Lijst van regelingen voor oudedagsvoorziening en gezinsverzorging welke zijn aangewezen als pensioenregeling Besluit van 25 mei 1971, nr. B71/9428 De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens