Ga direct naar de inhoud

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen V&A 08-080 Inhoud verzoek om beschikking pensioenregeling d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-080 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 19c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19c, eerste en…

Vervallen V&A 08-079 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak; belastbaar feit en belastbaar bedrag d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-079 d.d. 10 november 2017. Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19b, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-078 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-078 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19b, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-068 d.d. 20 oktober 2015. Artikel 18f Wet op de loonbelasting 1964 Berekening van het maximale…

Vervallen V&A 08-052 Uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, vijfde en negende lid, Wet op de loonbelasting 1964 Uitstel van de in de…

Vervallen V&A 08-020 Stamrechtovereenkomst - Variabele termijnen d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-020 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964, artikel 11 Wet op…

Vervallen V&A 08-012 Toepassing van artikel 10a, derde lid, UBLB d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag en Antwoord 08-012 d.d. 10 november 2017. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet op de…

Vervallen V&A 06-010 Partnerpensioen na het overlijden van de werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de nabestaande d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 06-010 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 18b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18b, zesde lid,…

Vervallen V&A 05-046 Pensioeningangsdatum vóór 65 jaar d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-046 d.d. 17 maart 2017. Artikel 18a, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2005 t/m 2013) Artikel…

Vervallen V&A 05-002 Uitstel van de pensioendatum in een, aan de Wet VPL aangepaste, beschikbare-premieregeling en de 100%-toets d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 38b en artikel 18a, Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38b en artikel 18a, vijfde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Uitstel…

Vervallen V&A 15-002 Bepalen gemiddelde pensioengevend loon d.d. 110915

11 september 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-002 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, tweede lid,…

Vervallen V&A 15-006 Uitspraak Rechtbank Gelderland van 5 november 2013, nr. 2011/3084 (ECLI:NL:RBGEL:2013:4262) niet als richtsnoer voor belasten bovenmatig deel pensioenaanspraak d.d. 280715

28 juli 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-006 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19b, eerste lid,…

Vervallen V&A 15-005 Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen dienstbetrekking d.d. 280715

28 juli 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-005 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid,…

Vervallen V&A 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag d.d. 280715

28 juli 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-004 d.d. 17 november 2015. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid,…

Vervallen Handreiking tijdelijke pensioenknip (versie 24 juli 2015)

24 juli 2015 10:31 - Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking tijdelijke pensioenknip 2015 (versie 26 oktober 2017). CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN HANDREIKING TIJDELIJKE PENSIOENKNIP 2015 (versie 24 juli 2015)…

Vervallen V&A 15-001 Waardering verplichting partnerpensioen in eigen beheer na echtscheiding d.d. 260615

26 juni 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-001 d.d. 21 juni 2016. Artikelen 18d, 18h en 19b Wet op de loonbelasting 1964, artikelen…

Vervallen V&A 14-011 Samenloop tegemoetkomingen partner- en wezenpensioen op risicobasis d.d. 120615

12 juni 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 18a, artikel 18b en artikel 18c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, achtste lid, artikel 18b, eerste lid, en artikel 18c,…

Vervallen V&A 14-008 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar vanaf 1 januari 2015 (regime Witteveen 2015) d.d. 230115

23 januari 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-008 d.d. 14 januari 2016. Artikel 18a en artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel…

Vervallen V&A 14-012 Aanpassen pensioenregeling aan gewijzigde fiscale pensioenkaders per 1 januari 2015 d.d. 070115

7 januari 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 18 Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18, derde lid, Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 14-007 Verlaagde AOW-inbouw artikel 10aa UBLB vanaf 1 januari 2015 d.d. 070115

7 januari 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-007 d.d. 31 januari 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, achtste lid,…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 070115

7 januari 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-005 d.d. 16 september 2015. Vraag Wat is het bedrag van de in te bouwen…

Vervallen V&A 08-038 Restbegunstiging in uitkeringsfase d.d. 101214

10 december 2014 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-038 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 18 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18, eerste lid,…

Vervallen V&A 12-002 Uitstroom oudere werknemers d.d. 141014

14 oktober 2014 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 18a, 18b en 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Uitstroom oudere werknemers (Vraag & Antwoord 12-002 d.d. 141014) Vraag Een werkgever wil…

Vervallen V&A 08-012 Toepassing van artikel 10a, derde lid, UBLB d.d. 040914

4 september 2014 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 08-012 d.d. 16 september 2015. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet op…

Vervallen V&A 08-076 Gebruikelijk loon en pensioengevend loon d.d. 020914

2 september 2014 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-076 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 18g en artikel 19 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel…

Vervallen V&A 08-011 Toepassing van artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, UBLB d.d. 020914

2 september 2014 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-011 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid,…

Vervallen Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 9 juli 2014)

9 juli 2014 13:33 - Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 11 april 2019). KENNISGROEP PENSIOENEN (LOONBELASTING)  HANDREIKING INHAAL EN INKOOP VAN PENSIOEN…

Vervallen V&A 08-033 Stamrechtovereenkomst - Omzetting ingegane stamrechten d.d. 290414

29 april 2014 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-033 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet…

Vervallen V&A 14-003 Verlaagde franchises en opbouwpercentages artikel 10aa UBLB bij pensioen in eigen beheer d.d. 190314

19 maart 2014 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 18a en artikel 18h, Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, achtste lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18h Wet…

Vervallen V&A 12-004 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar d.d. 190314

19 maart 2014 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 12-004 d.d. 16 september 2015. Artikel 18a en artikel 18d, Wet op de loonbelasting 1964 Artikel…

Vervallen V&A14-002 Te belasten bedrag bij afkoop loonstamrecht bij een professionele verzekeraar, een bank of een beheerder van een beleggingsinstelling d.d. 290114

29 januari 2014 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-002 d.d. 16 september 2015. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 Te belasten bedrag…

Vervallen V&A 14-001 Afkoopwaarde loonstamrecht eigen beheer d.d. 290114

29 januari 2014 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 Afkoopwaarde loonstamrecht eigen beheer (Vraag & Antwoord 14-001 d.d. 290114) Vraag Op grond van het…

Vervallen V&A 05-029 Saldo levensloopregeling en het loon van het voorafgaande kalenderjaar d.d. 111213

11 december 2013 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 05-029 d.d. 16 september 2015. Vraag Het is alleen mogelijk om binnen een levensloopregeling aanspraken op…

Vervallen V&A 13-001 Pensioenregeling met pensioenrichtleeftijd lager dan 67 jaar en hoger dan wettelijk maximaal opbouwpercentage na 1 januari 2014 d.d. 051213

5 december 2013 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 13-001 d.d. 16 september 2015. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Pensioenregeling met…

Vervallen V&A 13-006 Benaderde Marktwaarde Methode d.d. 271113

27 november 2013 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 13-006 d.d. 3 april 2019. Artikel 13 Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18d Wet op de…

Vervallen V&A 09-004 Rekenrente balanswaardering eigen beheer pensioen met open indexatie d.d. 271113

27 november 2013 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 09-004 d.d. 3 april 2019. Artikel 8 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 3.25 en…

Vervallen Informatie over het overgangsrecht inzake het vervallen van de stamrechtvrijstelling (versie 14 november 2013)

14 november 2013 13:57 - Deze informatie is d.d. 17 november 2017 vervallen. Informatie over het overgangsrecht inzake het vervallen van de stamrechtvrijstelling zoals toegezegd door Staatssecretaris Weekers tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Belastingplan 2014 op 13…

Vervallen V&A 13-009 Toepassing artikel 19b, negende lid, Wet LB indien sprake is van op 1 januari 2013 al ingegane pensioenuitkeringen d.d. 240913

24 september 2013 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19b, negende lid, Wet op de loonbelasting 1964 Toepassing artikel 19b, negende lid, Wet op…

Vervallen V&A 13-008 Reorganisaties; objectief criterium voor ontslag; oudere werknemers hogere ontslaguitkering d.d. 230913

23 september 2013 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 13-008 d.d. 17 november 2017. Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, zesde lid,…

Vervallen V&A 13-007 Uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een stamrecht d.d. 230913

23 september 2013 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 13-007 d.d. 16 september 2015. Artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid,…

Vervallen V&A 12-003 Verlofstuwmeren en regelingen voor vervroegde uittreding d.d. 230913

23 september 2013 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 12-003 d.d. 16 september 2015. Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, zesde lid, Wet…

Vervallen V&A 08-020 Stamrechtovereenkomst - Variabele termijnen d.d. 230913

23 september 2013 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord  is vervangen door Vraag & Antwoord 08-020 d.d. 16 september 2015. Artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11a Wet…

Vervallen V&A 10-008 Levensloop in grensoverschrijdende situaties d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-008 d.d. 17 november 2017. Artikel 39d wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet…

Vervallen V&A 07-004 Maximale toevoeging levensloopregeling werknemer geboren tussen 1 januari 1950 en 31 december 1954 d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 07-004 d.d. 17 november 2017. Vraag Een werknemer is geboren na 31 december 1949 maar…

Vervallen V&A 06-005 Begrippen ‘waarde van de polis’ en ‘premievrije waarde’ van artikel 61d, Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 06-005 d.d. 17 november 2017. Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet…

Vervallen V&A 05-062 Eenmalige bijdrage werkgever levensloopregeling op datum vervroegd uittreden d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964, artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst…

Vervallen V&A 05-058 Opbouwen levensloopvoorziening nadat in het gehele voorgaande jaar levensloopverlof is opgenomen d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-058 d.d. 17 november 2017. Artikel 39d Wet op de…

Vervallen V&A 05-057 Opbouwen levensloopvoorziening in kalenderjaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-057 d.d. 17 november 2017. Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet…

Vervallen V&A 05-049 Levenslooploon in een periode van deeltijd en of demotie d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 05-049 d.d. 17 november 2017. Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op…

Vervallen V&A 05-035 Opname levenslooploon en opbouw van pensioen d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-035 d.d. 19 december 2019. Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964, artikel 19 Wet op de loonbelasting…