Go directly to content
Naar de homepage

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen V&A 08-049 AOW-inbouw lager dan minimaal vereist d.d. 220709

22 juli 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-049 d.d. 7 september 2016. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel…

Vervallen Handreiking pensioenknip (versie 15 juli 2009)

15 juli 2009 14:12 - Deze handreiking is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. KENNISGROEP PENSIOENEN LOONBELASTING HANDREIKING PENSIOENKNIP (versie 15 juli 2009) Deze handreiking dient ter vervanging van het besluit…

Vervallen V&A 08-058 Overschrijding van de 100%-grens door waardeoverdracht naar een pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel d.d. 240309

24 maart 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-058 d.d. 7 september 2016. Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18d, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 08-057 Bovengrens bij variabilisering van de pensioenuitkeringen d.d. 240309

24 maart 2009 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-057 d.d. 27 juni 2016. Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18d, eerste lid, onderdeel b, Wet…

Vervallen V&A 09-003 VUT-aanspraken op pensioendatum omzetten in hoger ouderdomspensioen d.d. 200309

20 maart 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 09-003 d.d. 7 september 2016. Artikel 38c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38c, derde lid, Wet…

Vervallen V&A 05-056 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding indien bedragen door een derde niet binnen een jaar worden voldaan d.d. 200309

20 maart 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-056 d.d. 27 juni 2016. Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, derde lid, Wet…

Vervallen V&A 05-025 Seniorenregelingen en overgangsrecht d.d. 200309

20 maart 2009 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2015 vervallen. Artikel 32ba en artikel 38c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, zesde lid, en artikel 38c, eerste en tweede lid, Wet op…

Vervallen V&A 05-008 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding en de periode waarin bedragen door een derde kunnen worden voldaan d.d. 200309

20 maart 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-008 d.d. 27 juni 2016. Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, derde lid, Wet…

Vervallen V&A 05-007 Regeling voor vervroegde uittreding geen toezegging in de zin van de Pensioenwet d.d. 200309

20 maart 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-007 d.d. 27 juni 2016. Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, zesde lid, Wet…

Vervallen V&A 08-047 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum voor slapersrechten d.d. 200309

3 maart 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-047 d.d. 18 november 2015. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, vierde en vijfde…

Vervallen V&A 08-094 Ruil van prepensioen d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-094 d.d. 17 november 2015. Artikel 38a (tekst 2004) en artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 08-091 Verhoogd opbouwpercentage bij prepensioen in middelloonstelsel en beschikbare-premiestelsel bij opbouwperiode van minder dan 10 jaar d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2015 vervallen. Artikel  38a (tekst 2004) en artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38a, vijfde lid, (tekst 2004) en artikel 38d, tweede lid,…

Vervallen V&A 08-090 100%-grens bij ruil van een ouderdomspensioen naar een prepensioen dat ingaat vóór de 60-jarige leeftijd d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2015 vervallen. Artikel 38a (tekst 2004) en artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38a, vierde en zevende lid, (tekst 2004) en artikel 38d,…

Vervallen V&A 08-089 Overkookregeling prepensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord  is vervangen door Vraag & Antwoord 08-089 d.d. 17 november 2015. Artikel 38a (tekst 2004) en artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 08-088 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-088 d.d. 17 november 2015. Artikel 38a (tekst 2004) en artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38a,…

Vervallen V&A 08-087 Overkookregeling prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-087 d.d. 17 november 2015. Artikel 38a (tekst 2004) en artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 08-086 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-086 d.d. 17 november 2015. Artikel 38a (tekst 2004) en artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 08-085 Bovengrens bij samenloop van ouderdomspensioen met prepensioen door gedeeltelijke vervroeging van het ouderdomspensioen d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-085 d.d. 17 november 2015. Artikel 38a (tekst 2004) en artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 08-083 Prepensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2015 vervallen. Artikel 38a (tekst 2004) en artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38a, tweede lid, (tekst 2004) en artikel 38d, tweede lid,…

Vervallen V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-082 d.d. 22 januari 2016. Artikel 19f Wet op de loonbelasting 1964 Omzetting (ruil) van een deel…

Vervallen V&A 08-081 Tijdstip indiening verzoek om beschikking pensioenregeling d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-081 d.d. 16 september 2015. Artikel 19c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19c, eerste lid, Wet…

Vervallen V&A 08-080 Inhoud verzoek om beschikking pensioenregeling d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-080 d.d. 16 september 2015. Artikel 19c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19c, eerste en tweede…

Vervallen V&A 08-079 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak; belastbaar feit en belastbaar bedrag d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-079 d.d. 16 september 2015. Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19b, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 08-078 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-078 d.d. 16 september 2015. Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19b, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 08-075 Backservice en externe verzekering d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Artikel 18h Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18h, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 Backservice en externe verzekering (Vraag & Antwoord…

Vervallen V&A 08-071 Inkoop diensttijd buitenlandse werkgever buiten concernverband d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-071 d.d. 18 november 2015. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet…

Vervallen V&A 08-069 Pensioenopbouw over de voorperiode d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-069 d.d. 18 april 2018. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 08-068 d.d. 16 september 2015. Artikel 18f Wet op de loonbelasting 1964 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen (Vraag &…

Vervallen V&A 08-066 Overkook overbruggingspensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-066 d.d. 14 januari 2016. Artikel 18e (tekst 2004), en artikel 38f Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 08-064 Hoogte van de beschikbare premies voor de opbouw van een overbruggingspensioen d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Artikel 18e (tekst 2004), en artikel 38f Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18e, eerste lid, (tekst 2004), en artikel 38f, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 Hoogte van de beschikbare premies voor de…

Vervallen V&A 08-063 Overbruggingspensioen op basis van een beschikbare-premiestelsel d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 6 januari 2006 vervallen. Artikel 18e (tekst 2004), en artikel 38f Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18e, eerste en derde lid, (tekst 2004), en artikel 38f, tweede lid,…

Vervallen V&A 08-062 Berekening van het maximale overbruggingspensioen bij pensioenopbouw die geheel of gedeeltelijk in eigen beheer plaatsvindt d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 6 januari 2006 vervallen. Artikel 18e (tekst 2004), artikel 18h en artikel 38f Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18e, eerste lid, (tekst 2004), artikel 18h, tweede lid, en…

Vervallen V&A 08-061 Berekening van het maximale overbruggingspensioen bij pensioenopbouw die niet in eigen beheer plaatsvindt d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 6 januari 2016 vervallen. Artikel 18e (tekst 2004) en artikel 38f Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18e, eerste lid, (tekst 2004) en artikel 38f, tweede…

Vervallen V&A 08-060 Toegestane overschrijding van de 100%-grens door onderlinge ruil van pensioensoorten d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-060 d.d. 6 januari 2016. Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18b, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 08-059 Verhoogde opbouw van ouderdomspensioen in een middelloon- of eindloonstelsel bij uitruil van partnerpensioen op opbouwbasis d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-059 d.d. 6 januari 2016. Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18b, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 08-056 Partner- en wezenpensioen en het bereiken van de 70%-, resp. 14/28%-grens in een beschikbare-premiestelsel d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-056 d.d. 6 januari 2016. Artikel 18b en 18c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18b, zevende en achtste…

Vervallen V&A 08-055 Omschrijving van het ingangstijdstip van het partnerpensioen in een pensioenregeling d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-055 d.d. 6 januari 2016. Artikel 18b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18b, zesde lid, Wet…

Vervallen V&A 08-053 De 100%-grens van artikel 18a, negende lid, Wet LB bij ingang van het pensioen vóór de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-053 d.d. 6 november 2015. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel…

Vervallen V&A 08-052 Uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 08-052 d.d. 16 september 2015. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, vijfde en negende lid, Wet…

Vervallen V&A 08-051 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in een beschikbare-premiestelseld.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-051 d.d. 17 december 2015. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel…

Vervallen V&A 08-048 Gevolgen voor het partnerpensioen van de actuariële herrekening van het ouderdomspensioen 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-048 d.d. 17 december 2015. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, zesde lid, Wet…

Vervallen V&A 08-046 Ouderdomspensioen en in deeltijd doorwerken na de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-046 d.d. 18 november 2015. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, vierde en vijfde…

Vervallen V&A 08-045 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-045 d.d. 18 november 2015. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, vierde en vijfde…

Vervallen V&A 08-044 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in eindloon- en middelloonregelingen d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-044 d.d. 17 december 2015. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, vierde, vijfde en…

Vervallen V&A 08-043 Beschikbare premie en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-043 d.d. 6 november 2015. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, derde lid, Wet…

Vervallen V&A 08-042 Beschikbare premie en gegarandeerd rendement d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-042 d.d. 17 december 2015. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, derde lid, Wet…

Vervallen V&A 08-041 Samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met een vóór 65 jaar ingaand ouderdomspensioen of met een prepensioen d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-041 d.d. 21 juni 2016. Artikel 18a en artikel 38a (tekst 2004) Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a,…

Vervallen V&A 08-040 Opbouwpercentage en backservice d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-040 d.d. 21 juni 2016. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, eerste lid, Wet…

Vervallen V&A 08-039 Samenloop van een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen met ouderdomspensioen of prepensioen d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-039 d.d. 21 juni 2016. Artikel 18 en 38a (tekst 2004) Wet op de loonbelasting 1964 Artikel…

Vervallen V&A 08-037 Wijziging uitvoering pensioenregeling door pensioenuitvoerder en pensioengerechtigde na het einde van de tegenwoordige dienstbetrekking d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-037 d.d. 21 juni 2016. Artikel 18 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18, eerste lid, onderdeel…