Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen V&A 12-004 Pensioenopbouw Wet VAP en pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 12-004 d.d. 17 maart 2017. Inleiding Op 1 januari 2013 zijn de maatregelen van de…

Vervallen V&A 12-003 Verlofstuwmeren en regelingen voor vervroegde uittreding d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 12-003 d.d. 27 oktober 2017. Vraag Een werknemer, geboren op 1 januari 1951, nam gedurende enige…

Vervallen V&A 08-081 Tijdstip indiening verzoek om beschikking pensioenregeling d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-081 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Op welk moment dient het verzoek als bedoeld in…

Vervallen V&A 08-080 Inhoud verzoek om beschikking pensioenregeling d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-080 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Aan welke voorwaarden moet het verzoek om een beschikking…

Vervallen V&A 08-079 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak; belastbaar feit en belastbaar bedrag d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-079 d.d. 10 november 2017. Vraag In artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, van de…

Vervallen V&A 08-078 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-078 d.d. 26 oktober 2017. Vraag In artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, van de…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-068 d.d. 20 oktober 2015. Vraag Wat is het maximaal toe te kennen nabestaandenoverbruggingspensioen? Antwoord…

Vervallen V&A 08-052 Uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Vraag Volgens artikel 18a, negende lid, van de de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) moet de 100%-toets voor een beschikbare-premieregeling…

Vervallen V&A 08-020 Stamrechtovereenkomst - Variabele termijnen d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-020 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Met ingang van 1 januari 2014 kunnen geen nieuwe…

Vervallen V&A 08-012 Toepassing van artikel 10a, derde lid, UBLB d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag en Antwoord 08-012 d.d. 10 november 2017. Vraag In welke gevallen kan artikel 10a, derde lid, van…

Vervallen V&A 06-010 Partnerpensioen na het overlijden van de werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de nabestaande d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 06-010 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Kan een partner na het overlijden van de werknemer…

Vervallen V&A 05-046 Pensioeningangsdatum vóór 65 jaar d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-046 d.d. 17 maart 2017. Inleiding Per 1 januari 2005 zijn de maatregelen van de Wet…

Vervallen V&A 05-002 Uitstel van de pensioendatum in een, aan de Wet VPL aangepaste, beschikbare-premieregeling en de 100%-toets d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Vraag In V&A 08-052 is aangegeven dat artikel 18a, vijfde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 15-002 Bepalen gemiddelde pensioengevend loon d.d. 110915

11 september 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-002 d.d. 26 oktober 2017. Vraag In een aantal gevallen moet men voor de toepassing…

Vervallen V&A 15-006 Uitspraak Rechtbank Gelderland van 5 november 2013, nr. 2011/3084 (ECLI:NL:RBGEL:2013:4262) niet als richtsnoer voor belasten bovenmatig deel pensioenaanspraak d.d. 280715

28 juli 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-006 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Rechtbank Gelderland heeft op 5 november 2013 uitspraak gedaan…

Vervallen V&A 15-005 Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen dienstbetrekking d.d. 280715

28 juli 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-005 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Dient de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag…

Vervallen V&A 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag d.d. 280715

28 juli 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-004 d.d. 17 november 2015. Vraag Is het mogelijk om de vrijwillige voortzetting van de…

Vervallen Handreiking tijdelijke pensioenknip (versie 24 juli 2015)

24 juli 2015 10:31 - Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking tijdelijke pensioenknip 2015 (versie 26 oktober 2017). CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN 1.     Inleiding Bij zuivere premieovereenkomsten wordt de beschikbaar…

Vervallen V&A 15-001 Waardering verplichting partnerpensioen in eigen beheer na echtscheiding d.d. 260615

26 juni 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-001 d.d. 21 juni 2016. Inleiding Op grond van artikel 3a, tweede lid, van de…

Vervallen V&A 14-011 Samenloop tegemoetkomingen partner- en wezenpensioen op risicobasis d.d. 120615

12 juni 2015 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Inleiding In onderdeel 2.6 van het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M is…

Vervallen V&A 14-008 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar vanaf 1 januari 2015 (regime Witteveen 2015) d.d. 230115

23 januari 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-008 d.d. 14 januari 2016. Vraag Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de…

Vervallen V&A 14-012 Aanpassen pensioenregeling aan gewijzigde fiscale pensioenkaders per 1 januari 2015 d.d. 070115

7 januari 2015 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Inleiding Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (kamerstukken…

Vervallen V&A 14-007 Verlaagde AOW-inbouw artikel 10aa UBLB vanaf 1 januari 2015 d.d. 070115

7 januari 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-007 d.d. 31 januari 2017. Inleiding Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 070115

7 januari 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-005 d.d. 16 september 2015. Vraag Wat is het bedrag van de in te bouwen…

Vervallen V&A 08-038 Restbegunstiging in uitkeringsfase d.d. 101214

10 december 2014 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-038 d.d. 26 oktober 2017. Vraag De aanhef van artikel 18, eerste lid onderdeel a,…

Vervallen V&A 12-002 Uitstroom oudere werknemers d.d. 141014

14 oktober 2014 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Vraag Een werkgever wil één of meer oudere werknemers stimuleren tot het nemen van ontslag dan wel hen zelf ontslaan onder toekenning…

Vervallen V&A 08-012 Toepassing van artikel 10a, derde lid, UBLB d.d. 040914

4 september 2014 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 08-012 d.d. 16 september 2015. Vraag In welke gevallen kan artikel 10a, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit…

Vervallen V&A 08-076 Gebruikelijk loon en pensioengevend loon d.d. 020914

2 september 2014 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-076 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Biedt artikel 19 van de Wet LB de mogelijkheid…

Vervallen V&A 08-011 Toepassing van artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, UBLB d.d. 020914

2 september 2014 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-011 d.d. 26 oktober 2017. Vraag In welke gevallen kan artikel 10a, eerste lid, onderdeel…

Vervallen Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 9 juli 2014)

9 juli 2014 13:33 - Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 11 april 2019). KENNISGROEP PENSIOENEN (LOONBELASTING)  HANDREIKING INHAAL EN INKOOP VAN PENSIOEN (versie…

Vervallen V&A 08-033 Stamrechtovereenkomst - Omzetting ingegane stamrechten d.d. 290414

29 april 2014 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-033 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Uit artikel 19b, eerste en achtste lid, Wet LB…

Vervallen V&A 14-003 Verlaagde franchises en opbouwpercentages artikel 10aa UBLB bij pensioen in eigen beheer d.d. 190314

19 maart 2014 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Vraag Artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) bepaalt dat de maxima voor pensioen moeten worden…

Vervallen V&A 12-004 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar d.d. 190314

19 maart 2014 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 12-004 d.d. 16 september 2015. Vraag Op 1 januari 2014 is de Wet verhoging AOW-…

Vervallen V&A14-002 Te belasten bedrag bij afkoop loonstamrecht bij een professionele verzekeraar, een bank of een beheerder van een beleggingsinstelling d.d. 290114

29 januari 2014 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-002 d.d. 16 september 2015. Vraag Op grond van het per 1 januari 2014 ingevoerde…

Vervallen V&A 14-001 Afkoopwaarde loonstamrecht eigen beheer d.d. 290114

29 januari 2014 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Vraag Op grond van het per 1 januari 2014 ingevoerde artikel 39f Wet LB is het mogelijk om een loonstamrecht zonder fiscale…

Vervallen V&A 05-029 Saldo levensloopregeling en het loon van het voorafgaande kalenderjaar d.d. 111213

11 december 2013 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 05-029 d.d. 16 september 2015. Vraag Het is alleen mogelijk om binnen een levensloopregeling aanspraken op…

Vervallen V&A 13-001 Pensioenregeling met pensioenrichtleeftijd lager dan 67 jaar en hoger dan wettelijk maximaal opbouwpercentage na 1 januari 2014 d.d. 051213

5 december 2013 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 13-001 d.d. 16 september 2015. Vraag Op 1 januari 2013 is de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd…

Vervallen V&A 13-006 Benaderde Marktwaarde Methode d.d. 271113

27 november 2013 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 13-006 d.d. 3 april 2019. Vraag Volgens HR 14 april 2006, nr. 41…

Vervallen V&A 09-004 Rekenrente balanswaardering eigen beheer pensioen met open indexatie d.d. 271113

27 november 2013 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 09-004 d.d. 3 april 2019. Vraag Is het altijd mogelijk een in eigen beheer gehouden…

Vervallen Informatie over het overgangsrecht inzake het vervallen van de stamrechtvrijstelling (versie 14 november 2013)

14 november 2013 13:57 - Vervallen Deze informatie is d.d. 17 november 2017 vervallen. Let op! Onderstaande informatie over afschaffing van de stamrechtvrijstelling en het overgangsrecht moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd…

Vervallen V&A 13-009 Toepassing artikel 19b, negende lid, Wet LB indien sprake is van op 1 januari 2013 al ingegane pensioenuitkeringen d.d. 240913

24 september 2013 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Vraag In het Besluit van 18 maart 2013, BLKB 2013/27M is een regeling getroffen voor gevallen waarin de…

Vervallen V&A 13-008 Reorganisaties; objectief criterium voor ontslag; oudere werknemers hogere ontslaguitkering d.d. 230913

23 september 2013 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 13-008 d.d. 17 november 2017. Vraag Een bedrijf gaat reorganiseren en wil daarbij het personeelsbestand inkrimpen. Met…

Vervallen V&A 13-007 Uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een stamrecht d.d. 230913

23 september 2013 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 13-007 d.d. 16 september 2015. Vraag Een natuurlijk persoon heeft een stamrechtaanspraak in de vorm…

Vervallen V&A 12-003 Verlofstuwmeren en regelingen voor vervroegde uittreding d.d. 230913

23 september 2013 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 12-003 d.d. 16 september 2015. Vraag Een werknemer, geboren op 1 januari 1951, neemt enige jaren…

Vervallen V&A 08-020 Stamrechtovereenkomst - Variabele termijnen d.d. 230913

23 september 2013 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord  is vervangen door Vraag & Antwoord 08-020 d.d. 16 september 2015. Vraag Mogen de termijnen uit een stamrecht in hoogte variëren?…

Vervallen V&A 10-008 Levensloop in grensoverschrijdende situaties d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-008 d.d. 17 november 2017. Vraag Een werknemer wordt gedetacheerd in het buitenland. Hij geniet…

Vervallen V&A 07-004 Maximale toevoeging levensloopregeling werknemer geboren tussen 1 januari 1950 en 31 december 1954 d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 07-004 d.d. 17 november 2017. Vraag Een werknemer is geboren na 31 december 1949 maar…

Vervallen V&A 06-005 Begrippen 'waarde van de polis' en 'premievrije waarde' van artikel 61d, Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 06-005 d.d. 17 november 2017. Vraag In artikel 5.4, Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 2011) worden…

Vervallen V&A 05-062 Eenmalige bijdrage werkgever levensloopregeling op datum vervroegd uittreden d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Vraag Voor de groep werknemers als bedoeld in artikel XIII, onderdeel D, van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling…

Vervallen V&A 05-058 Opbouwen levensloopvoorziening nadat in het gehele voorgaande jaar levensloopverlof is opgenomen d.d. 180913

18 september 2013 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-058 d.d. 17 november 2017. Vraag Als gedurende het gehele kalenderjaar levensloopverlof is opgenomen, kan…