Go directly to content
Naar de homepage

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen V&A 08-037 Wijziging uitvoering pensioenregeling door pensioenuitvoerder en pensioengerechtigde na het einde van de tegenwoordige dienstbetrekking d.d. 210616

21 juni 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-037 d.d. 10 november 2017. Artikel 18 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 08-035 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging stamrechten van voor 1 januari 1995 d.d. 210616

21 juni 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-035 d.d. 6 juli 2016. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964, artikel 11 Wet op de…

Vervallen V&A 08-034 Stamrechtovereenkomst - Echtscheiding, verdeling stamrecht d.d. 210616

21 juni 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-034 d.d. 6 juli 2016. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964, artikel 11 Wet op de…

Vervallen V&A 08-031 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, drijven onderneming d.d. 210616

21 juni 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-031 d.d. 10 november 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet op…

Vervallen V&A 08-030 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, Pensioenwet d.d. 210616

21 juni 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-030 d.d. 6 juli 2016. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964, artikel 11 Wet op de…

Vervallen V&A 16-001 Inhaalindexatie d.d. 240516

24 mei 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 16-001 d.d. 11 april 2019. Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18d, eerste…

Vervallen V&A 08-021 Stamrechtovereenkomst - Bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens d.d. 220416

22 april 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-021 d.d. 10 november 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet op…

Vervallen V&A 08-019 Stamrechtovereenkomst - Afkoopverbod d.d. 220416

22 april 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-019 d.d. 10 november 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet op…

Vervallen V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel d.d. 220116

22 januari 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-082 d.d. 31 januari 2017. Artikel 19f Wet op de loonbelasting 1964 Omzetting (ruil) van een deel…

Vervallen V&A 14-008 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar vanaf 1 januari 2015 (regime Witteveen 2015) d.d. 140116

14 januari 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-008 d.d. 31 januari 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18d Wet op…

Vervallen V&A 08-066 Overkook overbruggingspensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 140116

14 januari 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-066 d.d. 10 november 2017. Artikel 38f Wet op de loonbelasting 1964 en…

Vervallen V&A 08-065 Overkook overbruggingspensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 141116

14 januari 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-065 d.d. 10 november 2017. Artikel 38f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18e Wet op…

Vervallen V&A 08-029 Stamrechtovereenkomst - Contraverzekering d.d. 140116

14 januari 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-029 d.d. 10 november 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet op…

Vervallen V&A 08-025 Stamrechtovereenkomst - Ingangsdatum periodieke uitkering in polis d.d. 140116

14 januari 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-025 d.d. 10 november 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet op…

Vervallen V&A 08-021 Stamrechtovereenkomst - Bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens d.d. 140116

14 januari 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-021 d.d. 22 april 2016. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet op…

Vervallen V&A 08-019 Stamrechtovereenkomst - Afkoopverbod d.d. 140116

14 januari 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-019 d.d. 22 april 2016. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet op…

Vervallen V&A 05-055 Berekeningsgrondslagen omzetting vroegpensioen bij overgang naar de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling d.d. 080116

8 januari 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-055 d.d. 10 november 2017. Artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38e Wet op de…

Vervallen V&A 08-060 Toegestane overschrijding van de 100%-grens door onderlinge ruil van pensioensoorten d.d. 060116

6 januari 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-060 d.d. 10 november 2017. Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18b, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 08-059 Verhoogde opbouw van ouderdomspensioen in een middelloon- of eindloonstelsel bij uitruil van partnerpensioen op opbouwbasis d.d. 060116

6 januari 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-059 d.d. 10 november 2017. Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18b, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 08-056 Partner- en wezenpensioen en het bereiken van de 70%-, resp. 14/28%-grens in een beschikbare-premiestelsel d.d. 060116

6 januari 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-056 d.d. 31 januari 2017. Artikel 18b en 18c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18b, zevende…

Vervallen V&A 08-055 Omschrijving van het ingangstijdstip van het partnerpensioen in een pensioenregeling d.d. 060116

6 januari 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-055 d.d. 10 november 2017. Artikel 18b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18b, zesde lid, Wet…

Vervallen V&A 15-011 Voortgezette opbouw bij gedeeltelijk vervroegd ingegaan pensioen d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-011 d.d. 17 november 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18d Wet op…

Vervallen V&A 11-031 Nihilpensioen door variabilisering vóór de AOW-leeftijd d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-031 d.d. 10 november 2017. Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18d, eerste lid, onderdeel b…

Vervallen V&A 11-027 Prijsgeven pensioenaanspraken door niet actuarieel herrekenen bij uitstel d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-027 d.d. 10 november 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b Wet op…

Vervallen V&A 11-025 Gevolgen korten van pensioen (afstempelen) bij onderdekking pensioenfonds d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-025 d.d. 10 november 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, eerste, tweede, derde…

Vervallen V&A 11-023 Beperkte pensioenopbouw in een eindloonregeling in de laatste 5 jaar vóór de pensioeningangsdatum; uitstel van de pensioeningangsdatum d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-023 d.d. 10 november 2017. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, tweede lid, onderdeel…

Vervallen V&A 10-009 Eindheffing 52% over drukkende uitkeringen regeling voor vervroegde uittreding vanaf 1 januari 2011 d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-009 d.d. 10 november 2017. Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, derde en achtste…

Vervallen V&A 08-095 Begrip pensioengevend loon bij de toets aan de 100%-grens d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 10 november 2017 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, zevende lid, Wet op de loonbelasting 1964 Begrip pensioengevend loon bij de toets aan de…

Vervallen V&A 08-094 Ruil van prepensioen d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-094 d.d. 17 november 2017. Artikel 38b Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38a Wet op de…

Vervallen V&A 08-053 De 100%-grens van artikel 18a, negende lid, Wet LB bij ingang van het pensioen vóór de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, negende lid, Wet op de loonbelasting 1964 De 100%-grens van artikel 18a, negende lid,…

Vervallen V&A 08-051 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in een beschikbare-premiestelsel d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-051 d.d. 31 januari 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel…

Vervallen V&A 08-044 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in eindloon- en middelloonregelingen d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, vierde, vijfde en zevende lid, Wet op de loonbelasting 1964 Ouderdomspensioen en het bereiken van…

Vervallen V&A 08-042 Beschikbare premie en gegarandeerd minimumrendement d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 08-042 d.d. 31 januari 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, derde lid, Wet…

Vervallen V&A 08-014 Vervroegd pensioen en doorwerken d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-014 d.d. 7 september 2016. Artikel 18 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 15-009 Voorlopige bedragen 2016 AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon d.d. 031215

3 december 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 1 januari 2016 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18ga Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, achtste lid, Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 10-006 Overdracht stamrecht artikel 11-1-g Wet LB naar een krediet- of beleggingsinstelling ex artikel 11a Wet LB d.d. 231115

23 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 10-006 d.d. 17 november 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964, artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 10-001 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering d.d. 231115

23 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-001 d.d. 21 oktober 2016. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964, artikel 11 Wet op de…

Vervallen V&A 08-074 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel d.d. 231115

23 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-074 d.d. 31 januari 2017. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, tweede lid, Wet…

Vervallen V&A 08-070 Sabbatsverlof; periode tussen verlof en pensioendatum d.d. 23-11-2015

23 november 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 Sabbatsverlof; periode…

Vervallen V&A 05-037 Inhoudingsplicht pensioenuitvoerder en afkoop van pensioen ten behoeve van de levensloopregeling d.d. 231115

23 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 05-037 d.d. 17 november 2017. Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19b, vierde lid, Wet op…

Vervallen V&A 08-071 Inkoop diensttijd buitenlandse werkgever buiten concernverband d.d. 181115

18 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-071 d.d. 17 november 2017. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet…

Vervallen V&A 08-047 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum voor slapersrechten d.d. 181115

18 november 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, vierde en vijfde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de…

Vervallen V&A 08-046 Ouderdomspensioen en in deeltijd doorwerken na de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 181115

18 november 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017  vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, vierde en vijfde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Ouderdomspensioen en in deeltijd doorwerken na…

Vervallen V&A 08-045 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 181115

18 november 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, vierde en vijfde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de…

Vervallen V&A 05-040 Levensloopverlofkorting en omzetting levensloopvoorziening in een pensioenaanspraak d.d. 181115

18 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 05-040 d.d. 17 november 2017. Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 22ca Wet op de…

Vervallen V&A 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-004 d.d. 11 januari 2018. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet…

Vervallen V&A 08-094 Ruil van prepensioen d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-094 d.d. 17 december 2015. Artikel 38b Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38a Wet op de…

Vervallen V&A 08-089 Overkookregeling prepensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-089 d.d. 17 november 2017. Artikel 38b Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38a Wet op de…

Vervallen V&A 08-088 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-088 d.d. 17 november 2017. Artikel 38b Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38d Wet op de…

Vervallen V&A 08-087 Overkookregeling prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-087 d.d. 17 november 2017. Artikel 38b Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38d Wet op de…