Ga direct naar de inhoud

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen V&A 10-001 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering d.d. 271017

27 oktober 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-001 d.d. 20 juni 2019. Artikel 39f Wet op de…

Vervallen V&A 08-079 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak; belastbaar feit en belastbaar bedrag d.d. 271017

27 oktober 2017 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-079 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak; belastbaar feit en belastbaar bedrag (versie 1 januari 2020). Artikel 38n Wet op…

Vervallen V&A 15-005 Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen dienstbetrekking d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-005 d.d. 11 januari 2018. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid,…

Vervallen V&A 14-008 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017 (regime Witteveen 2015) d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 1 januari 2018 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, eerste, tweede, zesde, zevende en achtste…

Vervallen V&A 14-006 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015 d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-006 d.d. 19 januari 2018. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, zevende lid,…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-005 d.d. 10 januari 2018. Vraag Wat is het bedrag van de in te bouwen…

Vervallen V&A 08-078 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-078 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar (versie 1 januari 2020). Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964, artikel…

Vervallen V&A 08-076 Gebruikelijk loon en pensioengevend loon d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-076 d.d. 11 januari 2018. Artikel 18g en artikel 19 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-068 d.d. 1 augustus 2018. Artikel 18f Wet op de loonbelasting 1964 Berekening van het maximale…

Vervallen Handreiking tijdelijke pensioenknip (versie 26 oktober 2017)

26 oktober 2017 10:45 - Deze Handreiking tijdelijke pensioenknip (versie 26 oktober 2017) is vervallen. Voor alle situaties waar gebruik gemaakt kon worden van de tijdelijke pensioenknip is de maximale looptijd van de tijdelijke uitkering verstreken. De levenslange…

Vervallen V&A 17-035 Afkoop pensioen eigen beheer onder schuldigerkenning (netto) afkoopsom d.d. 131017

13 oktober 2017 15:23 - Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 17-034 Afkoop pensioen eigen beheer en uitgestelde uitbetaling (netto) afkoopsom d.d. 131017

13 oktober 2017 15:23 - Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Artikel 19b Wet LB (tekst 2016), artikel…

Vervallen Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017)

13 oktober 2017 12:34 - Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 4 april 2018) Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Inleiding Op 1 april 2017…

Vervallen V&A 17-027 Oprenting oudedagsverplichting d.d. 290917

29 september 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 17-027 d.d. 13 mei 2019. Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38p Wet op de…

Vervallen V&A 17-002 Voorlopige aangepaste premiestaffels bij pensioenrichtleeftijd van 68 jaar d.d. 290917

29 september 2017 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 1 januari 2018 vervallen. Artikel 18a, 18b en 18c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, derde lid, artikel 18b, derde lid, en artikel 18c, derde lid,…

Vervallen Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen (versie 7 juli 2017)

7 juli 2017 10:13 - Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen (versie 1 januari 2020). CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN 1. Inleiding Op 1 april 2017…

Vervallen V&A 17-031 Veel gestelde vragen over bijdrage Zorgverzekeringswet bij afkoop pensioen eigen beheer d.d. 050717

5 juli 2017 15:23 - Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen (versie 30 juni 2017)

30 juni 2017 12:58 - Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen (versie 7 juli 2017). CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN 1. Inleiding Op 1 april 2017…

Vervallen V&A 17-033 Pensioen partner dga opgebouwd voor 1 januari 1995 overdragen naar eigen beheer en overgangsrecht artikel 36b Wet LB d.d. 280617

28 juni 2017 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-033 Pensioen partner dga opgebouwd voor 1 januari 1995 overdragen naar eigen beheer en overgangsrecht artikel 36b Wet LB (versie…

Vervallen V&A 17-032 Waarderen pensioenverplichting volgens de premiekoopsommethode en afkoop/omzetting van een pensioenaanspraak in eigen beheer d.d. 140617

14 juni 2017 15:23 - Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Artikel 38n Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 17-030 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking d.d. 140617

14 juni 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-030 d.d. 4 april 2018. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b Wet…

Vervallen V&A 17-026 Afkopen in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken en aangifte loonheffingen d.d. 140617

14 juni 2017 15:23 - Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 17-023 Prijsgeven verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale waarde pensioen eigen beheer; Informatieplicht en instemming partner d.d. 140617

14 juni 2017 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-023 Prijsgeven verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale waarde pensioen eigen beheer; Informatieplicht en instemming partner (versie 1…

Vervallen V&A 17-031 Veel gestelde vragen over bijdrage Zorgverzekeringswet bij afkoop pensioen eigen beheer d.d. 020617

2 juni 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-031 d.d. 5 juli 2017. Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38o Wet…

Vervallen V&A 17-025 Instemming (gewezen) partner met afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer d.d. 020617

2 juni 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-025 d.d. 8 juni 2018. Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38n, vierde lid,…

Vervallen V&A 17-023 Prijsgeven verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale waarde pensioen eigen beheer; Informatieplicht en instemming partner d.d. 180417

18 april 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-023 d.d. 14 juni 2017. Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38n, tweede, vierde…

Vervallen V&A 17-020 Vergelijken pensioenopbouw 2015 met de pensioenopbouw in 2016/2017 d.d. 180417

18 april 2017 15:23 - Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Artikel 38q Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 17-023 Prijsgeven verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale waarde pensioen eigen beheer; Informatieplicht en instemming partner d.d. 060417

6 april 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-023 d.d. 18 april 2017. Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38n, tweede, vierde…

Vervallen V&A 17-021 Prijsgeven van aanspraak ingevolge oudedagsverplichting bij ingang uitkeringen vanwege onderdekking d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-021 d.d. 4 april 2018. Artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b Wet…

Vervallen V&A 17-020 Vergelijken pensioenopbouw 2015 met de pensioenopbouw in 2016/2017 d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-020 d.d. 18 april 2017. Artikel 38q Wet op de loonbelasting 1964 Vergelijken pensioenopbouw 2015 met…

Vervallen V&A 17-019 Ouderdomspensioen met uitgestelde pensioeningangsdatum omzetten in oudedagsverplichting d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-019 d.d. 22 november 2017. Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38p Wet…

Vervallen V&A 17-018 Overdracht pensioenverplichting aan een ander eigenbeheerlichaam na 31 maart 2017/einde overgangsperiode besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-7412 d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-018 Overdracht pensioenverplichting aan een ander eigenbeheerlichaam na 31 maart 2017/einde overgangsperiode besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-7412 (versie…

Vervallen V&A 17-017 Uitkeringstermijnen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-017 d.d. 4 april 2018. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de…

Vervallen V&A 17-016 Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ingegaan partnerpensioen d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 17-015 Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ouderdomspensioen na overlijden partner d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 17-014 Grondslagen fiscale balanswaarde pensioenverplichting in eigen beheer bij afkoop of omzetten in een oudedagsverplichting d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 17-013 Afkoop- of omzettingswaarde pensioen in eigen beheer bij onjuiste waardering pensioenverplichting op fiscale balans d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 17-011 Prijsgeven in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken op pensioeningangsdatum wegens onderdekking vanaf 1 april 2017 d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-011 Prijsgeven in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken op pensioeningangsdatum wegens onderdekking (versie 1 januari 2020). Artikel 38n Wet op de…

Vervallen V&A 17-010 Handhaven van de op 1 juli 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-010 Handhaven van de op 1 juli 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken (versie 1 januari 2020). Artikel 38n Wet…

Vervallen V&A 17-009 Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-009 d.d. 4 april 2018. Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016) en artikel…

Vervallen V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-008 d.d. 4 april 2018. Artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38p, tweede lid,…

Vervallen V&A 17-007 Uiterste termijn voor overdracht van extern verzekerd pensioen naar eigen beheer d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 17-006 Afkoop van pensioenaanspraak in eigen beheer en elders verzekerd pensioen d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 17-005 Afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van in eigen beheer verzekerde aanspraak op ingegaan partnerpensioen en wezenpensioen d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964,…

Vervallen V&A 17-004 Afkoop van pensioenaanspraak in eigen beheer bij onderdekking d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 17-003 Afkoop van in eigen beheer verzekerde stamrechten en lijfrenten d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964,…

Vervallen V&A 17-001 Afkoop pensioen in eigen beheer in combinatie met een in eigen beheer gehouden stamrecht d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-001 d.d. 27 oktober 2017. Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013 + 2016),…

Vervallen V&A 17-012 Pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar vanaf 1 januari 2018 d.d. 170317

17 maart 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-012 d.d. 10 januari 2018. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel…

Vervallen V&A 14-008 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017 (regime Witteveen 2015) d.d. 170317

17 maart 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-008 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18d Wet…

Vervallen V&A 12-004 Pensioenopbouw Wet VAP en pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar d.d. 170317

17 maart 2017 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 18a en artikel 18d, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2014) Artikel 18a, eerste, tweede, zesde en achtste lid, en artikel 18d,…