Ga direct naar de inhoud

506 resultaten, gefilterd op

Categorie: Vervallen V&A - HandreikingensluitPost Type: Publicatiessluit

24-05-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 18-006 d.d. 1 januari 2020. Vraag Een dga heeft zijn in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak met toepassing van artikel 38n van de Wet op de…
24-05-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 18-005 d.d. 4 januari 2019. Inleiding In onderdeel 6 van het besluit van 23 november 2017, nr. 2017-187605 (BPR-besluit) zijn onder…
08-05-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking oudedagsverplichting en vererving van de termijnen (versie 1 januari 2020). In de brief van 26 februari 2018, Kamerstukken II , 2017-2018, 34 785, nr.…
04-04-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 18-004 d.d. 11 januari 2019. Vraag Een dga heeft zijn in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak omgezet in een aanspraak ingevolge een…
04-04-2018 - Belangrijk! Vervallen Dit V&A 17-042 is vervallen omdat het zijn belang heeft verloren. Dit V&A 17-042 behandelt de vraag of het ook na na 1 januari 2018 nog mogelijk is om een pensioenregeling aan te passen…
04-04-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-030 d.d. 11 januari 2019. Vraag Op grond van artikel 19b, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet…
04-04-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-021 d.d. 11 januari 2019. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer…
04-04-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-017 d.d. 11 januari 2019. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer…
04-04-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord  is vervangen door Vraag & Antwoord 17-009 d.d. 11 januari 2019. Vraag Op grond van artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is…
04-04-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-008 d.d. 11 januari 2019. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer…
04-04-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 12-008 d.d. 3 april 2019. Vraag Vanaf 1 oktober 2012 is het nieuwe BV-recht (Flex BV) van kracht. In het nieuwe BV-recht…
04-04-2018 - Belangrijk! Vervallen Dit vraag en antwoord is d.d. 22 juni 2018 met terugwerkende kracht vervallen in verband met de publicatie van het arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:958). Vraag Een oudere werknemer neemt vrijwillig ontslag. Hij…
04-04-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 09-011 d.d. 18 juli 2018. Vraag Wat wordt precies bedoeld met de term ‘regulier (jaar)loon’ in het besluit van 26 mei…
04-04-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-006 d.d. 30 april 2021 Dit V&A 05-006 behandelt de vraag of het mogelijk is om (een deel van) het saldo van een levensloopregeling over…
04-04-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-003 d.d. 1 november 2021. Vraag Dit V&A 05-003 behandelt de vraag of er recht bestaat op de levensloopverlofkorting voor de jaren waarin het saldo…
04-04-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 1 januari 2020). Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en…
19-01-2018 - Belangrijk! Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van…
19-01-2018 - Belangrijk! Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen…
19-01-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-006 d.d. 4 januari 2019. Inleiding Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen…
19-01-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-082 d.d. 4 januari 2019. Vraag Een pensioenregeling voorziet voor een deel in opbouw op basis van een beschikbare-premiestelsel en voor…
11-01-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-004 d.d. 11 januari 2019. Vraag Is het mogelijk om de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld in…
11-01-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-088 d.d. 11 januari 2019. Vraag In prepensioenregelingen is vaak de mogelijkheid opgenomen om de ingangsdatum van het prepensioen uit te…
11-01-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-087 d.d. 11 januari 2019. Vraag In prepensioenregelingen is vaak de mogelijkheid opgenomen om de ingangsdatum van het prepensioen uit te…
11-01-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-086 d.d. 11 januari 2019. Vraag Een prepensioen gaat normaal gesproken in op de in de regeling vastgestelde prepensioendatum. Is het…
11-01-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-076 d.d. 4 januari 2019. Vraag Biedt artikel 19 van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) de mogelijkheid om…
11-01-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-041 d.d. 4 januari 2019. Vraag Indien een pensioenregeling voorziet in een ouderdomspensioen of overbruggingspensioen dat ingaat vóór de AOW-gerechtigde leeftijd,…
11-01-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-037 d.d. 4 januari 2019. Vraag Bij de uitvoering van pensioenregelingen blijkt soms behoefte te bestaan bij pensioengerechtigden (de ex-werknemer of…
11-01-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-014 d.d. 4 januari 2019. Vraag Wat zijn de voorwaarden voor (door)werken en bijverdienen als een werknemer zonder fiscale sancties zijn…
10-01-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-012 d.d. 4 januari 2019. Vraag In artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst…
10-01-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-005 d.d. 1 augustus 2018. Vraag Wat is het bedrag van de in te bouwen AOW-uitkering indien voor de pensioenopbouw wordt…
10-01-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-074 d.d. 4 januari 2019. Vraag Op grond van artikel 10b, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) kan de…
10-01-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-042 d.d. 4 januari 2019. Vraag Welke fiscale gevolgen heeft het garanderen van een minimumrendement in een beschikbare-premiestelsel? Antwoord Als de…
10-01-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-016 d.d. 4 januari 2019. Vraag Kan een voorbeeld worden gegeven van de toetsing van het verzekerd kapitaal bij kapitaalovereenkomsten om…
01-01-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-005 d.d. 11 januari 2019. Vraag Dient de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld in artikel 10a, eerste…
19-12-2017 - Belangrijk! Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen…
15-12-2017 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-042 d.d. 4 april 2018. Inleiding Op 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd van artikel 18a, zesde lid, van de Wet…
15-12-2017 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-040 d.d. 11 januari 2019. Inleiding In onderdeel 8.7 van het besluit van 24 november 2017, nr. 2017-126948 (het besluit) is…
12-12-2017 - Belangrijk! Vervallen Dit Vraag en Antwoord is d.d. 1 januari 2018 vervallen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 8 december 2017 de ‘Rekenregels 1 januari 2018’ gepubliceerd. In bijlage II.1 bij de rekenregels…
22-11-2017 - Belangrijk! Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen…
17-11-2017 - Belangrijk! Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen…
17-11-2017 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-036 d.d. 18 juli 2018. Inleiding Op grond van artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is…
17-11-2017 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 15-011 d.d. 20 april 2020 Dit V&A 15-011 behandelt de vraag of het mogelijk is om de pensioenopbouw voort te zetten terwijl het pensioen gedeeltelijk…
17-11-2017 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 13-008 d.d. 12 mei 2020. Dit V&A 13-008 behandelt de vraag of een sociaal plan dat voorziet in ontslaguitkeringen of loondoorbetalingen afhankelijk van het aantal…
17-11-2017 - Belangrijk! Vervallen Dit V&A is d.d. 20 mei 2022 vervallen. Vraag Met ingang van 1 januari 2011 wordt een door een inhoudingsplichtige gedane en op hem drukkende uitkering ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding alsmede een…
17-11-2017 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 10-008 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 10-008 behandelt de vraag hoe de belastingheffing verloopt over de uitkeringen uit de levensloopregeling indien het levenslooptegoed gedeeltelijk…
17-11-2017 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 10-006 d.d. 11 januari 2019. Vraag Bij overdracht van een aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11, eerste lid, onderdeel g,…
17-11-2017 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-088 d.d. 11 januari 2018. Vraag In prepensioenregelingen is vaak de mogelijkheid opgenomen om de ingangsdatum van het prepensioen uit te…
17-11-2017 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-087 d.d. 11 januari 2018. Vraag In prepensioenregelingen is vaak de mogelijkheid opgenomen om de ingangsdatum van het prepensioen uit te…
17-11-2017 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-086 d.d. 11 januari 2018. Vraag Een prepensioen gaat normaal gesproken in op de in de regeling vastgestelde prepensioendatum. Is het…
17-11-2017 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-071 d.d. 18 juni 2021. Vraag Een werknemer heeft vóór 8 juli 1994 gewerkt bij een buitenlandse werkgever buiten concernverband en…