Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

507 resultaten, gefilterd op

Categorie: Vervallen V&A - HandreikingenInformatiesoort: Publicaties

Vervallen V&A 17-018 Overdracht pensioenverplichting aan een ander eigenbeheerlichaam na 31 maart 2017/einde overgangsperiode besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-7412 d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-018 d.d. 1 januari 2020. Vraag Een dga heeft pensioen opgebouwd in eigen beheer. De dga heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden van…

Vervallen V&A 17-017 Uitkeringstermijnen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-017 d.d. 4 april 2018. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen…

Vervallen V&A 17-016 Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ingegaan partnerpensioen d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017 zijn de…

Vervallen V&A 17-015 Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ouderdomspensioen na overlijden partner d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017 zijn de…

Vervallen V&A 17-014 Grondslagen fiscale balanswaarde pensioenverplichting in eigen beheer bij afkoop of omzetten in een oudedagsverplichting d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Vraag Volgens artikel 38n van de Wet…

Vervallen V&A 17-013 Afkoop- of omzettingswaarde pensioen in eigen beheer bij onjuiste waardering pensioenverplichting op fiscale balans d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017 zijn de…

Vervallen V&A 17-011 Prijsgeven in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken op pensioeningangsdatum wegens onderdekking vanaf 1 april 2017 d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-011 d.d. 1 januari 2020. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale…

Vervallen V&A 17-010 Handhaven van de op 1 juli 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-010 Handhaven van de op 1 juli 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken (versie 1 januari 2020). Inleiding Op 1 april 2017 zijn de…

Vervallen V&A 17-009 Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-009 d.d. 4 april 2018. Vraag Op grond van artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB)…

Vervallen V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-008 d.d. 4 april 2018. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen…

Vervallen V&A 17-007 Uiterste termijn voor overdracht van extern verzekerd pensioen naar eigen beheer d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017 zijn de…

Vervallen V&A 17-006 Afkoop van pensioenaanspraak in eigen beheer en elders verzekerd pensioen d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017 zijn de…

Vervallen V&A 17-005 Afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van in eigen beheer verzekerde aanspraak op ingegaan partnerpensioen en wezenpensioen d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017 zijn de…

Vervallen V&A 17-004 Afkoop van pensioenaanspraak in eigen beheer bij onderdekking d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen…

Vervallen V&A 17-003 Afkoop van in eigen beheer verzekerde stamrechten en lijfrenten d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Vraag Voor in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken…

Vervallen V&A 17-001 Afkoop pensioen in eigen beheer in combinatie met een in eigen beheer gehouden stamrecht d.d. 010417

01-04-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-001 d.d. 27 oktober 2017. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen…

Vervallen V&A 17-012 Pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar vanaf 1 januari 2018 d.d. 170317

17-03-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-012 d.d. 10 januari 2018. Vraag In artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB)…

Vervallen V&A 14-008 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017 (regime Witteveen 2015) d.d. 170317

17-03-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-008 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages…

Vervallen V&A 12-004 Pensioenopbouw Wet VAP en pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar d.d. 170317

17-03-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Inleiding Op 1 januari 2013 zijn de maatregelen van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) in werking getreden. Per 1 januari…

Vervallen V&A 05-046 Pensioeningangsdatum vóór 65 jaar d.d. 170317

17-03-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Inleiding Per 1 januari 2005 zijn de maatregelen van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (Wet VPL) in werking getreden.…

Vervallen V&A 17-002 Voorlopige aangepaste premiestaffels bij pensioenrichtleeftijd van 68 jaar d.d. 100317

10-03-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-002 d.d. 29 september 2017. Inleiding In artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst…

Vervallen V&A 14-008 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar vanaf 1 januari 2015 (regime Witteveen 2015) d.d. 310117

31-01-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-008 d.d. 17 maart 2017. Vraag Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages…

Vervallen V&A 14-007 Verlaagde AOW-inbouw artikel 10aa UBLB vanaf 1 januari 2015 d.d. 310117

31-01-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Inleiding Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en Wijziging van…

Vervallen V&A 14-006 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015 d.d. 310117

31-01-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-006 d.d. 26 oktober 2017. Inleiding Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 310117

31-01-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-005 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Wat is het bedrag van de in te bouwen AOW-uitkering indien voor de pensioenopbouw…

Vervallen V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel d.d. 310117

31-01-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-082 d.d. 19 januari 2018. Vraag Een pensioenregeling voorziet voor een deel in opbouw op basis van een beschikbare-premiestelsel en…

Vervallen V&A 08-074 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel d.d. 310117

31-01-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-074 d.d. 10 januari 2018. Vraag Op grond van artikel 10b, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) kan…

Vervallen V&A 08-056 Partner- en wezenpensioen en het bereiken van de 70%-, resp. 14/28%-grens in een beschikbare-premiestelsel d.d. 310117

31-01-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Vraag In artikel 18a, negende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) wordt voorzien in een (fictieve) uitkering ineens voor…

Vervallen V&A 08-051 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in een beschikbare-premiestelsel d.d. 310117

31-01-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 31 december 2017 vervallen. Vraag Wanneer wordt bij een beschikbare-premieregeling getoetst of het ouderdomspensioen uitgaat boven 100% van het pensioengevend loon en wat zijn de gevolgen indien dit…

Vervallen V&A 08-042 Beschikbare premie en gegarandeerd minimumrendement d.d. 310117

31-01-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-42 d.d. 10 januari 2018. Vraag Welke fiscale gevolgen heeft het garanderen van een minimumrendement in een beschikbare-premiestelsel? Antwoord Als…

Vervallen V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten bij besluit van 20 januari 2017, nr. 2017-7168 d.d. 310117

31-01-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-016 d.d. 10 januari 2018. Vraag Kan een voorbeeld worden gegeven van de toetsing van het verzekerd kapitaal bij kapitaalovereenkomsten…

Vervallen V&A 08-037 Wijziging uitvoering pensioenregeling door pensioenuitvoerder en pensioengerechtigde na het einde van de tegenwoordige dienstbetrekking d.d. 101117

10-01-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-037 d.d. 11 januari 2018. Vraag Bij de uitvoering van pensioenregelingen blijkt soms behoefte te bestaan bij pensioengerechtigden (de ex-werknemer…

Vervallen V&A 16-004 Wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen; Overige fiscale pensioenmaatregelen en beleggingsondernemingen als toegelaten aanbieders voor lijfrenteproducten d.d. 221216

22-12-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Vraag Het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (Kamerstukken 34 555) bevat naast het voorstel om het pensioen…

Vervallen V&A 16-003 Voorlopige bedragen 2017 AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon d.d. 091216

09-12-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 01 januari 2017 vervallen. De vanaf 1 januari 2017 geldende bedragen van de AOW-franchises voor de toepassing van artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de…

Vervallen V&A 15-007 Overschrijding redelijke termijn voor de aankoop van een pensioenuitkering d.d. 211016

21-10-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Inleiding Bij expiratie van een pensioenpolis waarbij de hoogte van de pensioenuitkering niet reeds van tevoren vaststaat, moet binnen een redelijke termijn een…

Vervallen V&A 10-001 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering d.d. 211016

21-10-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-001 d.d. 27 oktober 2017. Vraag In de praktijk blijkt behoefte te bestaan aan meer duidelijkheid over de redelijke fiscale…

Vervallen V&A 09-003 VUT-aanspraken op pensioendatum omzetten in hoger ouderdomspensioen d.d. 070916

07-09-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Vraag Volgens artikel 38c, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is het mogelijk om de na uitstel van…

Vervallen V&A 08-058 Waardeoverdracht naar een pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel d.d. 070916

07-09-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-058 d.d. 26 oktober 2017. Vraag In artikel 18d, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 08-049 AOW-inbouw lager dan minimaal vereist d.d. 070916

07-09-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-049 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Moet in een pensioenregeling altijd rekening worden gehouden met de in artikel 18a, achtste…

Vervallen V&A 08-036 Stamrechtovereenkomst - Omzetting op 31 december 2013 bestaand stamrecht d.d. 070916

07-09-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-036 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Kan een op 31 december 2013 bestaand stamrecht worden vervangen door een ander kwalificerend…

Vervallen V&A 08-014 Vervroegd pensioen en doorwerken d.d. 070916

07-09-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-014 d.d. 11 januari 2018. Vraag Wat zijn de voorwaarden voor (door)werken en bijverdienen als een werknemer zonder fiscale sancties…

Vervallen V&A 08-035 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging stamrechten van voor 1 januari 1995 d.d. 060716

06-07-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-035 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Een stamrecht mag uitsluitend voorzien in uitkeringen aan toegestane begunstigden, zoals genoemd in artikel…

Vervallen V&A 08-034 Stamrechtovereenkomst - Echtscheiding, verdeling stamrecht d.d. 060716

06-07-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-034 d.d. 26 oktober 2017. Vraag In verband met een echtscheiding wordt de helft van de waarde van een stamrecht…

Vervallen V&A 08-030 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, Pensioenwet d.d. 060716

06-07-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-030 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Een lichaam als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdeel d, van de Wet…

Vervallen V&A 08-057 Bovengrens bij variabilisering van de pensioenuitkeringen d.d. 270616

27-06-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-057 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Op grond van artikel 18d, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de…

Vervallen V&A 05-056 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding indien bedragen door een derde niet binnen een jaar worden voldaan d.d. 270616

27-06-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-056 d.d. 26 oktober 2017. Vraag In artikel 32ba, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 is bepaald…

Vervallen V&A 08-032 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, beleggingseisen d.d. 210616)

21-06-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-032 d.d. 10 november 2017. Vraag Als een stamrecht is verzekerd bij een verzekeraar als bedoeld in artikel 19a, eerste…

Vervallen V&A 15-001 Waardering verplichting partnerpensioen in eigen beheer na echtscheiding d.d. 210616

21-06-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-001 d.d. 10 november 2017. Inleiding Op grond van artikel 3a, tweede lid, van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding…

Vervallen V&A 08-041 Samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met een vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ingaand ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen d.d. 210616

21-06-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-041 d.d. 10 november 2017. Vraag Indien een pensioenregeling voorziet in een ouderdomspensioen of overbruggingspensioen dat ingaat vóór de AOW-gerechtigde…

Vervallen V&A 08-039 Samenloop van een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen met ouderdomspensioen, overbruggingspensioen en prepensioen d.d. 210616

21-06-2016 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-039 d.d. 6 juli 2016. Vraag Indien een pensioenregeling voorziet in een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen kan (binnen de regeling) samenloop ontstaan met de…