Ga direct naar de inhoud

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen V&A 08-075 Backservice en externe verzekering d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Artikel 18h Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18h, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 Backservice en externe verzekering (Vraag & Antwoord…

Vervallen V&A 08-071 Inkoop diensttijd buitenlandse werkgever buiten concernverband d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-071 d.d. 18 november 2015. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-069 Pensioenopbouw over de voorperiode d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-069 d.d. 18 april 2018. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 08-068 d.d. 16 september 2015. Artikel 18f Wet op de loonbelasting 1964 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen (Vraag…

Vervallen V&A 08-066 Overkook overbruggingspensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-066 d.d. 14 januari 2016. Artikel 18e (tekst 2004), en artikel 38f Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 08-064 Hoogte van de beschikbare premies voor de opbouw van een overbruggingspensioen d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Artikel 18e (tekst 2004), en artikel 38f Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18e, eerste lid, (tekst 2004), en artikel 38f, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 Hoogte van de beschikbare premies voor de…

Vervallen V&A 08-063 Overbruggingspensioen op basis van een beschikbare-premiestelsel d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 6 januari 2006 vervallen. Artikel 18e (tekst 2004), en artikel 38f Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18e, eerste en derde lid, (tekst 2004), en artikel 38f, tweede lid,…

Vervallen V&A 08-062 Berekening van het maximale overbruggingspensioen bij pensioenopbouw die geheel of gedeeltelijk in eigen beheer plaatsvindt d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 6 januari 2006 vervallen. Artikel 18e (tekst 2004), artikel 18h en artikel 38f Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18e, eerste lid, (tekst 2004), artikel 18h, tweede lid, en…

Vervallen V&A 08-061 Berekening van het maximale overbruggingspensioen bij pensioenopbouw die niet in eigen beheer plaatsvindt d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 6 januari 2016 vervallen. Artikel 18e (tekst 2004) en artikel 38f Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18e, eerste lid, (tekst 2004) en artikel 38f, tweede…

Vervallen V&A 08-060 Toegestane overschrijding van de 100%-grens door onderlinge ruil van pensioensoorten d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-060 d.d. 6 januari 2016. Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18b, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-059 Verhoogde opbouw van ouderdomspensioen in een middelloon- of eindloonstelsel bij uitruil van partnerpensioen op opbouwbasis d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-059 d.d. 6 januari 2016. Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18b, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-056 Partner- en wezenpensioen en het bereiken van de 70%-, resp. 14/28%-grens in een beschikbare-premiestelsel d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-056 d.d. 6 januari 2016. Artikel 18b en 18c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18b, zevende en…

Vervallen V&A 08-055 Omschrijving van het ingangstijdstip van het partnerpensioen in een pensioenregeling d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-055 d.d. 6 januari 2016. Artikel 18b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18b, zesde lid,…

Vervallen V&A 08-053 De 100%-grens van artikel 18a, negende lid, Wet LB bij ingang van het pensioen vóór de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-053 d.d. 6 november 2015. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 08-052 Uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 08-052 d.d. 16 september 2015. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, vijfde en negende lid,…

Vervallen V&A 08-051 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in een beschikbare-premiestelseld.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-051 d.d. 17 december 2015. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 08-048 Gevolgen voor het partnerpensioen van de actuariële herrekening van het ouderdomspensioen 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-048 d.d. 17 december 2015. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, zesde lid,…

Vervallen V&A 08-046 Ouderdomspensioen en in deeltijd doorwerken na de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-046 d.d. 18 november 2015. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, vierde en…

Vervallen V&A 08-045 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-045 d.d. 18 november 2015. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, vierde en…

Vervallen V&A 08-044 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in eindloon- en middelloonregelingen d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-044 d.d. 17 december 2015. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, vierde, vijfde…

Vervallen V&A 08-043 Beschikbare premie en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-043 d.d. 6 november 2015. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, derde lid,…

Vervallen V&A 08-042 Beschikbare premie en gegarandeerd rendement d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-042 d.d. 17 december 2015. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, derde lid,…

Vervallen V&A 08-041 Samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met een vóór 65 jaar ingaand ouderdomspensioen of met een prepensioen d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-041 d.d. 21 juni 2016. Artikel 18a en artikel 38a (tekst 2004) Wet op de loonbelasting 1964 Artikel…

Vervallen V&A 08-040 Opbouwpercentage en backservice d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-040 d.d. 21 juni 2016. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-039 Samenloop van een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen met ouderdomspensioen of prepensioen d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-039 d.d. 21 juni 2016. Artikel 18 en 38a (tekst 2004) Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 08-037 Wijziging uitvoering pensioenregeling door pensioenuitvoerder en pensioengerechtigde na het einde van de tegenwoordige dienstbetrekking d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-037 d.d. 21 juni 2016. Artikel 18 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-036 Stamrechtovereenkomst - Omzetting stamrecht van voor 1 januari 1995 d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-036 d.d. 7 september 2016. Artikel 11 en artikel 37 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel…

Vervallen V&A 08-035 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging stamrechten van voor 1 januari 1995 d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-035 d.d. 21 juni 2016. Artikel 11 en artikel 37 Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 08-034 Stamrechtovereenkomst - Echtscheiding, verdeling stamrecht d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-034 d.d. 21 juni 2016. Artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-032 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, beleggingseisen d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-032 d.d. 21 juni 2016. Artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-031 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, drijven onderneming d.d. d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-031 d.d. 21 juni 2016. Artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-030 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, Pensioenwet d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-030 d.d. 21 juni 2016. Artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-029 Stamrechtovereenkomst - Contraverzekering d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-029 d.d. 14 januari 2016. Artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-028 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging (ex)werkgever d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2015 vervallen. Artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbeerlasting 1964 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging (ex)werkgever (Vraag &…

Vervallen V&A 08-027 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-027 d.d. 17 november 2015. Artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-026 Stamrechtovereenkomst - (Toekomstige) echtgenoot, partner of kinderen d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-026 d.d. 17 november 2015. Artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-025 Stamrechtovereenkomst - Ingangsdatum periodieke uitkering in polis d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-025 d.d. 14 januari 2016. Artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-022 Stamrechtovereenkomst - Rentevergoeding bij te late betaling ontslaguitkering d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2015 vervallen. Artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting 1964 Stamrechtovereenkomst - Rentevergoeding bij te late…

Vervallen V&A 08-021 Stamrechtovereenkomst - Bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord  is vervangen door Vraag & Antwoord 08-021 d.d. 14 januari 2016. Artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-019 Stamrechtovereenkomst - Afkoopverbod d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-019 d.d. 14 januari 2016. Artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-018 Stamrechtvrijstelling - Toestemming vooraf van de inspecteur d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2015 vervallen. Artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting 1964 Stamrechtvrijstelling - Toestemming vooraf van de…

Vervallen V&A 08-065 Overkook overbruggingspensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 110209

11 februari 2009 13:59 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-065 d.d. 14 januari 2016. Artikel 18e (tekst 2004), en artikel 38f Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 09-002 Gevolgen voor de waardering van een verlaagde actuariële oprenting VUT d.d. 210109

21 januari 2009 15:23 - Dit V&A 09-002 is vervallen omdat het zijn belang heeft verloren. Artikel 3.25 Wet op de inkomstenbelasting 2001 Gevolgen voor de waardering van een verlaagde actuariële oprenting VUT (Vraag & Antwoord…

Vervallen V&A 08-017 Overgangsrecht financieringsovereenkomsten open geïndexeerde pensioenen d.d. 101108

10 november 2008 15:23 - Dit V&A 08-017 is vervallen omdat de overgangstermijn geëindigd is. Artikel 8 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 3.27 Wet op de inkomstenbelasting 2001 Overgangsrecht financieringsovereenkomsten open geïndexeerde pensioenen (Vraag & Antwoord…

Vervallen V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten bij besluit 23 oktober 2007, nr. CPP2007/552M d.d. 240708

24 juli 2008 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-016 d.d. 17 november 2015. Artikel 19d Wet op de loonbelasting 1964 Voorbeeld toetsing te verzekeren…

Vervallen V&A 06-004 Toetsen 100%-grens voor aanspraken op ouderdomspensioen met verschillende pensioeningangsdata d.d. 170308

17 maart 2008 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is vervallen per 1 januari 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, zevende lid, Wet op de loonbelasting 1964 Toetsen 100%-grens voor aanspraken op ouderdomspensioen met…

Vervallen V&A 05-024 Verlaagde AOW-franchise en splitsen pensioenregeling d.d. 170308

17 maart 2008 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 05-024 d.d. 1 augustus 2018. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, achtste lid, Wet…

Vervallen Handreiking modelpensioenovereenkomsten (versie 12 juni 2007)

12 juni 2007 12:18 - Deze handreiking is d.d. 1 juli 2017 vervallen. Handreiking modelpensioenovereenkomsten (versie 12 juni 2007) 1. Inleiding Deze handreiking betreft zowel modelovereenkomsten die extern (met name door advieskantoren) zijn ontworpen als modelovereenkomsten die de…

Vervallen Handreiking pensioenknip in verband met lage rentestand (versie 6 juni 2007)

6 juni 2007 14:11 - Deze handreiking is vervangen door de Handreiking pensioenknip (versie 15 juli 2009) KENNISGROEP PENSIOENEN LOONBELASTING HANDREIKING PENSIOENKNIP IN VERBAND MET LAGE RENTESTAND (versie 6 juni 2007) Deze handreiking…

Vervallen V&A 07-001 Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen d.d. 170407

17 april 2007 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 07-001 d.d. 14 februari 2019. Artikel 18a en 38d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, eerste,…