Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen V&A 08-088 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-088 d.d. 17 november 2015. Vraag In prepensioenregelingen is vaak de mogelijkheid opgenomen om de ingangsdatum van…

Vervallen V&A 08-087 Overkookregeling prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-087 d.d. 17 november 2015. Vraag In prepensioenregelingen is vaak de mogelijkheid opgenomen om de…

Vervallen V&A 08-086 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-086 d.d. 17 november 2015. Vraag Een prepensioen gaat normaal gesproken in op de in…

Vervallen V&A 08-085 Bovengrens bij samenloop van ouderdomspensioen met prepensioen door gedeeltelijke vervroeging van het ouderdomspensioen d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-085 d.d. 17 november 2015. Vraag In een pensioenregeling treedt samenloop op van het prepensioen…

Vervallen V&A 08-083 Prepensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2015 vervallen. Vraag Kan aan de verzekering van een prepensioen, zoals bedoeld in artikel 38a van de Wet LB (tekst 2004), een premievrijstelling bij…

Vervallen V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-082 d.d. 22 januari 2016. Vraag Een pensioenregeling voorziet voor een deel in opbouw op…

Vervallen V&A 08-081 Tijdstip indiening verzoek om beschikking pensioenregeling d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-081 d.d. 16 september 2015. Vraag Op welk moment dient het verzoek als bedoeld in…

Vervallen V&A 08-080 Inhoud verzoek om beschikking pensioenregeling d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-080 d.d. 16 september 2015. Vraag Aan welke voorwaarden moet het verzoek om een beschikking…

Vervallen V&A 08-079 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak; belastbaar feit en belastbaar bedrag d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-079 d.d. 16 september 2015 Vraag Wat zijn de gevolgen voor de heffing van loonbelasting…

Vervallen V&A 08-078 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-078 d.d. 16 september 2015. Vraag Wanneer is er sprake van niet voor verwezenlijking vatbare…

Vervallen V&A 08-075 Backservice en externe verzekering d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Vraag Een BV heeft het pensioen voor haar digra volledig ondergebracht bij een professionele verzekeraar. In de regeling leidt een salarisstijging ertoe…

Vervallen V&A 08-071 Inkoop diensttijd buitenlandse werkgever buiten concernverband d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-071 d.d. 18 november 2015. Vraag Een werknemer heeft vóór 8 juli 1994 buiten concernverband…

Vervallen V&A 08-069 Pensioenopbouw over de voorperiode d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-069 d.d. 18 april 2018. Vraag In artikel 10a, eerste lid, van het UBLB is…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 08-068 d.d. 16 september 2015. Vraag Wat is het maximaal toe te kennen nabestaandenoverbruggingspensioen? Antwoord Volgens artikel…

Vervallen V&A 08-066 Overkook overbruggingspensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-066 d.d. 14 januari 2016. Vraag Pensioenregelingen bevatten vaak de mogelijkheid om de ingangsdatum van…

Vervallen V&A 08-064 Hoogte van de beschikbare premies voor de opbouw van een overbruggingspensioen d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 6 januari 2016 vervallen. Vraag Hoe kan men een beschikbare-premiestaffel voor een overbruggingspensioen als bedoeld in artikel 18e van de Wet LB (tekst 2004) vaststellen? Antwoord…

Vervallen V&A 08-063 Overbruggingspensioen op basis van een beschikbare-premiestelsel d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 6 januari 2016 vervallen. Vraag Is het mogelijk een overbruggingspensioen op te bouwen op basis van een beschikbare-premiestelsel? Antwoord Ja, het is mogelijk een overbruggingspensioen op…

Vervallen V&A 08-062 Berekening van het maximale overbruggingspensioen bij pensioenopbouw die geheel of gedeeltelijk in eigen beheer plaatsvindt d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 6 januari 2016 vervallen. Vraag Wat is het maximale overbruggingspensioen bij een geheel of gedeeltelijk in eigen beheer gehouden pensioen? Antwoord Let op! Met…

Vervallen V&A 08-061 Berekening van het maximale overbruggingspensioen bij pensioenopbouw die niet in eigen beheer plaatsvindt d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 6 januari 2016 vervallen. Vraag Wat is het maximale overbruggingspensioen bij een niet (ook niet gedeeltelijk) in eigen beheer gehouden pensioen? Antwoord Een maximaal overbruggingspensioen bestaat…

Vervallen V&A 08-060 Toegestane overschrijding van de 100%-grens door onderlinge ruil van pensioensoorten d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-060 d.d. 6 januari 2016. Vraag In artikel 18d, eerste lid, onderdeel d, van de…

Vervallen V&A 08-059 Verhoogde opbouw van ouderdomspensioen in een middelloon- of eindloonstelsel bij uitruil van partnerpensioen op opbouwbasis d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-059 d.d. 6 januari 2016. Vraag In een pensioenregeling vindt tijdens de opbouw een uitruil…

Vervallen V&A 08-056 Partner- en wezenpensioen en het bereiken van de 70%-, resp. 14/28%-grens in een beschikbare-premiestelsel d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-056 d.d. 6 januari 2016. Vraag In artikel 18a, negende lid, van de Wet LB wordt voorzien…

Vervallen V&A 08-055 Omschrijving van het ingangstijdstip van het partnerpensioen in een pensioenregeling d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-055 d.d. 6 januari 2016. Vraag Het partnerpensioen moet volgens artikel 18b, zesde lid, Wet…

Vervallen V&A 08-053 De 100%-grens van artikel 18a, negende lid, Wet LB bij ingang van het pensioen vóór de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-053 d.d. 6 november 2015. Vraag Een werknemer heeft een ouderdomspensioen opgebouwd op basis van…

Vervallen V&A 08-052 Uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 08-052 d.d. 16 september 2015. Vraag Volgens artikel 18a, negende lid, van de Wet LB moet de…

Vervallen V&A 08-051 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in een beschikbare-premiestelseld.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-051 d.d. 17 december 2015. Vraag Hoe wordt bij een beschikbare-premieregeling getoetst of het ouderdomspensioen…

Vervallen V&A 08-048 Gevolgen voor het partnerpensioen van de actuariële herrekening van het ouderdomspensioen 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-048 d.d. 17 december 2015. Vraag Ouderdomspensioen kan eerder ingaan dan de in de regeling…

Vervallen V&A 08-046 Ouderdomspensioen en in deeltijd doorwerken na de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-046 d.d. 18 november 2015. Vraag Is het mogelijk om het ouderdomspensioen voor een evenredig…

Vervallen V&A 08-045 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-045 d.d. 18 november 2015. Vraag Een ouderdomspensioen gaat normaal gesproken in op de in…

Vervallen V&A 08-044 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in eindloon- en middelloonregelingen d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-044 d.d. 17 december 2015. Vraag Artikel 18a, vierde, vijfde en zevende lid, van de…

Vervallen V&A 08-043 Beschikbare premie en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-043 d.d. 6 november 2015. Vraag Een pensioenregeling op basis van beschikbare premies kent vaak…

Vervallen V&A 08-042 Beschikbare premie en gegarandeerd rendement d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-042 d.d. 17 december 2015. Vraag Welke fiscale gevolgen heeft het garanderen van een minimumrendement…

Vervallen V&A 08-041 Samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met een vóór 65 jaar ingaand ouderdomspensioen of met een prepensioen d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-041 d.d. 21 juni 2016. Vraag Indien een pensioenregeling voorziet in een ouderdomspensioen dat ingaat vóór de…

Vervallen V&A 08-040 Opbouwpercentage en backservice d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-040 d.d. 21 juni 2016. Vraag Een op 1 juni 1999 bestaande pensioenregeling, waarin op…

Vervallen V&A 08-039 Samenloop van een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen met ouderdomspensioen of prepensioen d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-039 d.d. 21 juni 2016. Vraag Indien een pensioenregeling voorziet in een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen kan…

Vervallen V&A 08-037 Wijziging uitvoering pensioenregeling door pensioenuitvoerder en pensioengerechtigde na het einde van de tegenwoordige dienstbetrekking d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-037 d.d. 21 juni 2016. Vraag Bij de uitvoering van pensioenregelingen blijkt soms behoefte te bestaan…

Vervallen V&A 08-036 Stamrechtovereenkomst - Omzetting stamrecht van voor 1 januari 1995 d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-036 d.d. 7 september 2016. Vraag Kan een stamrecht van voor 1 januari 1995 worden…

Vervallen V&A 08-035 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging stamrechten van voor 1 januari 1995 d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-035 d.d. 21 juni 2016. Vraag Een stamrecht mag uitsluitend leiden tot uitkeringen aan toegestane…

Vervallen V&A 08-034 Stamrechtovereenkomst - Echtscheiding, verdeling stamrecht d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-034 d.d. 21 juni 2016. Vraag In verband met een echtscheiding wordt de helft van…

Vervallen V&A 08-032 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, beleggingseisen d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-032 d.d. 21 juni 2016. Vraag Als een stamrecht is verzekerd bij een verzekeraar als…

Vervallen V&A 08-031 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, drijven onderneming d.d. d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-031 d.d. 21 juni 2016. Vraag Als een stamrecht is verzekerd bij een verzekeraar als…

Vervallen V&A 08-030 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, Pensioenwet d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-030 d.d. 21 juni 2016. Vraag Een lichaam als bedoeld in artikel 19a, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-029 Stamrechtovereenkomst - Contraverzekering d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-029 d.d. 14 januari 2016. Vraag Wanneer de gewezen werknemer die een stamrecht krijgt toegekend…

Vervallen V&A 08-028 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging (ex)werkgever d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2015 vervallen. Vraag In artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten eerste, Wet LB wordt een limitatieve opsomming gegeven van de mogelijke begunstigden van een…

Vervallen V&A 08-027 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-027 d.d. 17 november 2015. Vraag Is het toegestaan om naast de in artikel 11,…

Vervallen V&A 08-026 Stamrechtovereenkomst - (Toekomstige) echtgenoot, partner of kinderen d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-026 d.d. 17 november 2015. Vraag In artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten eerste,…

Vervallen V&A 08-025 Stamrechtovereenkomst - Ingangsdatum periodieke uitkering in polis d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-025 d.d. 14 januari 2016. Vraag Moet uit de stamrechtovereenkomst blijken op welk moment de…

Vervallen V&A 08-022 Stamrechtovereenkomst - Rentevergoeding bij te late betaling ontslaguitkering d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2015 vervallen. Vraag Als het uitbetalen van een ontslagvergoeding door een (ex-)werkgever na het ontslag nog op zich laat wachten, bijvoorbeeld ten gevolge van een…

Vervallen V&A 08-021 Stamrechtovereenkomst - Bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord  is vervangen door Vraag & Antwoord 08-021 d.d. 14 januari 2016. Vraag Een werknemer (A) krijgt per 1 januari 2002 een…

Vervallen V&A 08-019 Stamrechtovereenkomst - Afkoopverbod d.d. 110209

11 februari 2009 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-019 d.d. 14 januari 2016. Vraag Moet in een stamrechtovereenkomst een afkoopverbod zijn opgenomen? Antwoord…