Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

1114 resultaten

  • Soort informatie

  • Onderwerp

  • Label

  • Sorteren

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

16-11-2022 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

18-10-2022 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

16-09-2022 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

V&A 17-008, 17-009, 17-021 en 18-004 zijn geactualiseerd.

16-09-2022 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft op 16 september 2022 V&A 17-008 (Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase), 17-009 (Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking), 17-021 (Prijsgeven van een oudedagsverplichting op ingangsdatum vanwege onderdekking) en 18-004 (Oudedagsverplichting gedeeltelijk…

Vervallen V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase d.d. 160922

16-09-2022 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is d.d. 14 februari 2024 vervallen. Dit V&A 17-008 behandelt de vraag of een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting in de uitkeringsfase nog kan worden aangewend voor het verkrijgen van een lijfrenteproduct.…

V&A 17-009 Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking

16-09-2022 -

Dit V&A 17-009 behandelt de vraag hoe en onder welke voorwaarden een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting kan worden afgewikkeld in een situatie van onderdekking. Vraag Een dga heeft de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak omgezet…

Vervallen V&A 17-021 Prijsgeven van een oudedagsverplichting op ingangsdatum vanwege onderdekking d.d. 160922

16-09-2022 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-021 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 17-021 behandelt de vraag of het mogelijk is om een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting op de ingangsdatum van…

Vervallen V&A 18-004 Oudedagsverplichting gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct d.d. 160922

16-09-2022 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 18-004 d.d. 29 maart 2024. Dit V&A 18-004 behandelt de vraag of een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting ook gedeeltelijk kan worden aangewend voor het…

Besluit Pensioenen Internationale Organisaties toegevoegd

24-08-2022 -

Het besluit Inkomstenbelasting, Premie volksverzekeringen en Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Pensioenen Internationale Organisaties (besluit van 19 augustus 2022, nr. 2022-206968) is toegevoegd aan de site. Dit besluit bevat beleid over de fiscale behandeling van pensioenuitkeringen van…

Besluit Inkomstenbelasting, Premie volksverzekeringen en Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Pensioenen Internationale Organisaties (besluit van 19 augustus 2022, nr. 2022-206968)

24-08-2022 -

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst VaktechniekBesluit van 19 augustus 2022, nr. 2022-206968 De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit bevat beleid over de fiscale behandeling van pensioenuitkeringen van Internationale Organisaties. 1. Inleiding Inwoners van…

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

17-08-2022 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Besluit Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969) gewijzigd

08-08-2022 -

De wijzigingen van het besluit van 27 juli 2022, nr. 2022-8874 zijn verwerkt in het besluit Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969) (besluit van 25 november…

Besluit Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969) (besluit van 25 november 2019, nr. 2019-187751, gewijzigd in de besluiten van 17 december 2020, nr. 2020-27575 en 27 juli 2022, nr. 2022-8874)

08-08-2022 -

Belastingdienst/Corporate Dienst VaktechniekBesluit van 25 november 2019, nr. 2019 - 187751 De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit is het beleid opgenomen over de subjectieve vrijstellingen voor natuurschoon-lichamen, pensioenlichamen, lichamen die…

Kennisgeving toegelaten buitenlandse aanbieders en Besluit aanpassing looptijd wegens (getemporiseerde) verhoging van de AOW-leeftijd geactualiseerd

27-07-2022 -

De Kennisgeving Internationaal belastingrecht. Toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen, lijfrenteverzekeringen, lijfrenterekeningen, lijfrentebeleggingsrechten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van 21 juli 2022, nr. 2022-192641 is toevoegd aan de site. Deze kennisgeving is een actualisering van de bekendmaking van 15…

Besluit Loonbelasting, inkomstenbelasting, overbruggings- en prepensioenen, nabestaandenoverbruggingspensioenen en overbruggingslijfrenten; aanpassing looptijd wegens (getemporiseerde) verhoging van de AOW-leeftijd (besluit van 21 juli 2022, nr. 2022-8234)

27-07-2022 -

Besluit van 21 juli 2022, nr. 2022-8234Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het Besluit van 13 december 2019, nr. 2019-0000024804. Bij de eerdere actualisering van dit…

Kennisgeving Internationaal belastingrecht. Toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen, lijfrenteverzekeringen, lijfrenterekeningen, lijfrentebeleggingsrechten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (kennisgeving van 21 juli 2022, nr. 2022-192641)

27-07-2022 -

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst VaktechniekKennisgeving van 21 juli 2022, nr. 2022-192641 De Staatssecretaris van Financiën geeft kennis van het volgende. Deze kennisgeving is een actualisering van de bekendmaking van 15 maart 2021, nr. 2021-5656 aangaande toegelaten…

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

19-07-2022 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Onderhoud pensioensite 7 juli 2022

06-07-2022 -

Op donderdag 7 juli 2022 worden noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de pensioensite uitgevoerd. Het is mogelijk dat de pensioensite daardoor tijdelijk niet beschikbaar zal zijn.

Besluit aanwenden ODV ter verkrijging van een lijfrente na uiterste ingangsdatum lijfrente toegevoegd

04-07-2022 -

Het besluit 'Loonbelasting, inkomstenbelasting, oudedagsverplichting, lijfrente, aanwenden oudedagsverplichting ter verkrijging van een lijfrente na uiterste ingangsdatum lijfrente' (besluit van 22 juni 2022, nr. 2022-13302) is toegevoegd aan de site. Dit besluit bevat een goedkeuring voor het…

Vervallen Besluit Loonbelasting, inkomstenbelasting, oudedagsverplichting, lijfrente, aanwenden oudedagsverplichting ter verkrijging van een lijfrente na uiterste ingangsdatum lijfrente (besluit van 22 juni 2022, nr. 2022-13302)

04-07-2022 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is vervallen met ingang van 1 januari 2023 (zie onderdeel 4 van het besluit). Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst VaktechniekBesluit van 22 juni 2022, nr. 2022-13302 De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit…

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

17-06-2022 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

V&A 20-008 is aangepast. V&A 10-009 is vervallen.

20-05-2022 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft op 20 mei 2022 V&A 20-008 (ODV-uitkeringsrecht erfgenaam aanwenden voor een lijfrente) aangepast. V&A 10-009 is vervallen.

Vervallen V&A 20-008 ODV-uitkeringsrecht erfgenaam aanwenden voor een direct ingaande tijdelijke nabestaandenlijfrente, die uitkeert aan die erfgenaam zelf d.d. 200522

20-05-2022 -

Dit V&A 20-008 behandelt de vraag of een erfgenaam van een overleden ODV-gerechtigde het verkregen recht op ODV-termijnen kan aanwenden voor een direct ingaande tijdelijke nabestaandenlijfrente, die uitkeert aan die erfgenaam zelf. Belangrijk!  Vervallen Deze…

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

18-05-2022 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

V&A 08-078 is aangepast

29-04-2022 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft op 29 april 2022 V&A 08-078 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar aangepast. Dit V&A behandelt de vraag wanneer in een eigenbeheerlichaam verzekerde pensioenaanspraak of aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting…

V&A 08-078 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar

29-04-2022 -

Dit V&A 08-078 behandelt de vraag wanneer in een eigenbeheerlichaam verzekerde pensioenaanspraak of aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting kan worden prijsgegeven omdat deze niet voor verwezenlijking vatbaar is. Vraag Op grond van artikel 38n van de…

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

19-04-2022 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Diverse V&A aangepast

31-03-2022 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft de volgende V&A aangepast:

Vervallen V&A 08-058 Waardeoverdracht naar een pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel d.d. 310322

31-03-2022 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-058 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 08-058 behandelt de vraag hoe in een pensioenregeling die (ook) is gebaseerd op een eindloonstelsel de overschrijding van…

Vervallen V&A 08-079 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak; belastbaar feit en belastbaar bedrag d.d. 310322

31-03-2022 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-079 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 08-079 behandelt de fiscale gevolgen die de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) verbindt aan het geheel…

Vervallen V&A 10-006 Omzetten aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting (tekst 2013) in stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht d.d. 310322

31-03-2022 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 10-006 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 10-006 behandelt de vraag of een loonstamrecht kan worden omgezet in een stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht zonder dat het…

Vervallen V&A 08-073 Fictieve waardeoverdracht van nihil d.d. 310322

31-03-2022 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-073 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 08-073 behandelt de vraag of artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, UBLB ook kan worden toegepast indien…

V&A 17-029 Uitkeringsperiode oudedagsverplichting

31-03-2022 -

Dit V&A 17-029 behandelt de gevolgen van het eerder of later ingaan van de ODV-termijnen voor de duur van de ODV-uitkeringsperiode. Inleiding Voor een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) geldt als hoofdregel dat de waarde…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 310322

31-03-2022 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-068 d.d. 13 april 2023. Dit V&A 08-068 behandelt de vraag wat fiscaal de maximale omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen mag zijn. Hierbij komen ook…

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

17-03-2022 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

17-02-2022 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Wettenpockets vanaf 1 maart 2022 niet meer beschikbaar

08-02-2022 -

De uitgever van de Wettenpockets heeft kenbaar gemaakt dat de Wettenpocket-app en het bijbehorende portaal per 1 maart 2022 niet meer aangeboden zullen worden. Hierdoor zullen ook de door het CAP gepubliceerde Wettenpockets vanaf 1…

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

18-01-2022 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Kennisgeving toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen en lijfrenten en Verzamelbesluit Lijfrenten geactualiseerd

06-01-2022 -

De kennisgeving inzake toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen en lijfrenten (kennisgeving van 15 maart 2021, nr. 2021-5656) is toegevoegd aan de site. Deze kennisgeving vervangt de bekendmaking van 21 maart 2018, nr. 2018/5799. Ook zijn…

Besluit Inkomstenbelasting. Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen (besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021)

06-01-2022 -

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst VaktechniekBesluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021(aangepast in het besluit van 8 september 2020, nr. 2020-16039 en het besluit van 13 december 2021, nr. 2021-22413) De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.…

Vervallen bekendmaking Internationaal belastingrecht. Toegelaten aanbieders van pensioenen en lijfrenten (kennisgeving van 15 maart 2021, nr. 2021-5656)

05-01-2022 -

Belangrijk!  Vervallen Deze bekendmaking is geactualiseerd in de kennisgeving van 21 juli 2022, nr. 2022-192641. Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek15 maart 2021, nr. 2021-5656 De Staatssecretaris van Financiën — Fiscaliteit en Belastingdienst geeftkennis van het volgende.…

V&A 21-008 vervallen

04-01-2022 -

V&A 21-008 met de voorlopige bedragen van de voor 2022 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2022 is vervallen. De betreffende bedragen zijn inmiddels definitief vastgesteld.…

V&A over de levensloopregeling vervallen c.q. aangepast

03-01-2022 -

Zoals al is aangegeven in het nieuwsbericht van 1 november 2021 zijn de V&A met betrekking tot de levensloopregeling gelijk met het overgangsrecht van artikel 39d Wet LB vervallen per 1 januari 2022. Ook zijn…

Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 d.d. 3 januari 2022

03-01-2022 -

1. Inleiding Op 22 juni 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het bij de beoordeling of een regeling een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) is, als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op…

V&A 09-011 Het begrip regulier (jaar)loon in Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964

03-01-2022 -

Dit V&A 09-011 behandelt de vraag wat wordt bedoeld met de term ‘regulier (jaar)loon’ in de Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet…

V&A 12-003 is ge­ac­tu­a­li­seerd

01-01-2022 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft op 1 januari 2022 V&A 12-003 aangepast. Dit V&A behandelt de vraag of een werkgever de RVU-eindheffing van artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 moet afdragen over het tijdens…

V&A 12-003 Verlofstuwmeren en regelingen voor vervroegde uittreding

01-01-2022 -

Dit V&A 12-003 behandelt de vraag of een werkgever de RVU-eindheffing van artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) moet afdragen over het tijdens de opname van een verlofstuwmeer uitbetaalde loon.…

V&A 21-009 over het door één van de erfgenamen aanwenden van een geërfd recht op ODV-termijnen voor het verkrijgen van een lijfrenteproduct gepubliceerd

23-12-2021 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 21-009 gepubliceerd. Dit V&A behandelt de vraag of één van de erfgenamen een geërfd recht op ODV-termijnen kan aanwenden voor het verkrijgen van een lijfrenteproduct.

Vervallen V&A 21-009 Geërfd recht op ODV-termijnen aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct door één van de erfgenamen d.d. 231221

23-12-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 21-009 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 21-009 behandelt de vraag of één van de erfgenamen het geërfde recht op de ODV-termijnen naar eigen…

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

17-12-2021 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.