Go directly to content
Naar de homepage

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen V&A 05-037 Inhoudingsplicht pensioenuitvoerder en afkoop van pensioen ten behoeve van de levensloopregeling d.d. 231115

23 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 05-037 d.d. 17 november 2017. Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19b, vierde lid, Wet op…

Vervallen V&A 08-071 Inkoop diensttijd buitenlandse werkgever buiten concernverband d.d. 181115

18 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-071 d.d. 17 november 2017. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet…

Vervallen V&A 08-047 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum voor slapersrechten d.d. 181115

18 november 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, vierde en vijfde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de…

Vervallen V&A 08-046 Ouderdomspensioen en in deeltijd doorwerken na de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 181115

18 november 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017  vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, vierde en vijfde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Ouderdomspensioen en in deeltijd doorwerken na…

Vervallen V&A 08-045 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 181115

18 november 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, vierde en vijfde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de…

Vervallen V&A 05-040 Levensloopverlofkorting en omzetting levensloopvoorziening in een pensioenaanspraak d.d. 181115

18 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 05-040 d.d. 17 november 2017. Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 22ca Wet op de…

Vervallen V&A 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-004 d.d. 11 januari 2018. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet…

Vervallen V&A 08-094 Ruil van prepensioen d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-094 d.d. 17 december 2015. Artikel 38b Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38a Wet op de…

Vervallen V&A 08-089 Overkookregeling prepensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-089 d.d. 17 november 2017. Artikel 38b Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38a Wet op de…

Vervallen V&A 08-088 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-088 d.d. 17 november 2017. Artikel 38b Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38d Wet op de…

Vervallen V&A 08-087 Overkookregeling prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-087 d.d. 17 november 2017. Artikel 38b Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38d Wet op de…

Vervallen V&A 08-086 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-086 d.d. 17 november 2017. Artikel 38b Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38a Wet op…

Vervallen V&A 08-085 Bovengrens bij samenloop van ouderdomspensioen met prepensioen door gedeeltelijke vervroeging van het ouderdomspensioen d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-085 d.d. 17 november 2017. Artikel 38b Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38a Wet op…

Vervallen V&A 08-027 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-027 d.d. 17 november 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet op…

Vervallen V&A 08-026 Stamrechtovereenkomst - (Toekomstige) echtgenoot, partner of kinderen d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-026 d.d. 17 november 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet op…

Vervallen V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten bij besluit van 17 december 2014, nr. BLKB2014/2134M d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-016 d.d. 31 januari 2017. Artikel 19d Wet op de loonbelasting 1964 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal…

Vervallen V&A 14-006 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015 d.d. 070115

7 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-006 d.d. 31 januari 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, achtste lid, Wet…

Vervallen V&A 15-007 Overschrijding redelijke termijn voor de aankoop van een pensioenuitkering d.d. 061115

6 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-007 d.d. 21 oktober 2016. Artikel 18a, 18b, 18c en 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel…

Vervallen V&A 08-053 De 100%-grens van artikel 18a, negende lid, Wet LB bij ingang van het pensioen vóór de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 061115

6 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-053 d.d. 17 december 2015. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, negende lid, Wet…

Vervallen V&A 08-054 Toepassing van artikel 18a, negende lid, Wet LB bij samenloop van verschillende pensioenstelsels d.d.231115

23 oktober 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, negende lid, Wet op de loonbelasting 1964 Toepassing van artikel 18a, negende lid, Wet…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 201015

20 oktober 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-068 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 18f Wet op de loonbelasting 1964 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-005 d.d. 31 januari 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, achtste lid, Wet…

Vervallen V&A 14-002 Te belasten bedrag bij afkoop loonstamrecht bij een professionele verzekeraar, een bank of een beheerder van een beleggingsinstelling d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 Te belasten bedrag bij afkoop loonstamrecht bij een professionele verzekeraar, een bank of een beheerder van…

Vervallen V&A 13-007 Uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een stamrecht d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 13-007 d.d. 27 oktober 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet op…

Vervallen V&A 13-001 Pensioenregeling met pensioenrichtleeftijd lager dan 67 jaar en hoger dan wettelijk maximaal opbouwpercentage na 1 januari 2014 d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Pensioenregeling met pensioenrichtleeftijd lager dan 67 jaar en hoger dan wettelijk maximaal opbouwpercentage in 2014 (Vraag…

Vervallen V&A 12-007 Pensioen eigen beheer voor DGA met aandelen zonder stemrecht d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 19a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19a, eerste lid, onderdelen d en e en tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 12-004 Pensioenopbouw Wet VAP en pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 12-004 d.d. 17 maart 2017. Artikel 18a en artikel 18d, Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 12-003 Verlofstuwmeren en regelingen voor vervroegde uittreding d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 12-003 d.d. 27 oktober 2017. Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, zesde lid, Wet op…

Vervallen V&A 08-081 Tijdstip indiening verzoek om beschikking pensioenregeling d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-081 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 19c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19c, eerste lid, Wet…

Vervallen V&A 08-080 Inhoud verzoek om beschikking pensioenregeling d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-080 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 19c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19c, eerste en tweede…

Vervallen V&A 08-079 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak; belastbaar feit en belastbaar bedrag d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-079 d.d. 10 november 2017. Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19b, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 08-078 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-078 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19b, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-068 d.d. 20 oktober 2015. Artikel 18f Wet op de loonbelasting 1964 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen…

Vervallen V&A 08-052 Uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, vijfde en negende lid, Wet op de loonbelasting 1964 Uitstel van de in de…

Vervallen V&A 08-020 Stamrechtovereenkomst - Variabele termijnen d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-020 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964, artikel 11 Wet op de…

Vervallen V&A 08-012 Toepassing van artikel 10a, derde lid, UBLB d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag en Antwoord 08-012 d.d. 10 november 2017. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet op de…

Vervallen V&A 06-010 Partnerpensioen na het overlijden van de werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de nabestaande d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 06-010 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 18b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18b, zesde lid, Wet…

Vervallen V&A 05-046 Pensioeningangsdatum vóór 65 jaar d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-046 d.d. 17 maart 2017. Artikel 18a, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2005 t/m 2013) Artikel 18a,…

Vervallen V&A 05-002 Uitstel van de pensioendatum in een, aan de Wet VPL aangepaste, beschikbare-premieregeling en de 100%-toets d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 38b en artikel 18a, Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38b en artikel 18a, vijfde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Uitstel…

Vervallen V&A 15-002 Bepalen gemiddelde pensioengevend loon d.d. 110915

11 september 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-002 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, tweede lid, onderdeel…

Vervallen V&A 15-006 Uitspraak Rechtbank Gelderland van 5 november 2013, nr. 2011/3084 (ECLI:NL:RBGEL:2013:4262) niet als richtsnoer voor belasten bovenmatig deel pensioenaanspraak d.d. 280715

28 juli 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-006 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19b, eerste lid, Wet…

Vervallen V&A 15-005 Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen dienstbetrekking d.d. 280715

28 juli 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-005 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet…

Vervallen V&A 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag d.d. 280715

28 juli 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-004 d.d. 17 november 2015. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet…

Vervallen Handreiking tijdelijke pensioenknip (versie 24 juli 2015)

24 juli 2015 10:31 - Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking tijdelijke pensioenknip 2015 (versie 26 oktober 2017). CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN HANDREIKING TIJDELIJKE PENSIOENKNIP 2015 (versie 24 juli 2015)…

Vervallen V&A 15-001 Waardering verplichting partnerpensioen in eigen beheer na echtscheiding d.d. 260615

26 juni 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-001 d.d. 21 juni 2016. Artikelen 18d, 18h en 19b Wet op de loonbelasting 1964, artikelen 3.25…

Vervallen V&A 14-011 Samenloop tegemoetkomingen partner- en wezenpensioen op risicobasis d.d. 120615

12 juni 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 18a, artikel 18b en artikel 18c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, achtste lid, artikel 18b, eerste lid, en artikel 18c,…

Vervallen V&A 14-008 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar vanaf 1 januari 2015 (regime Witteveen 2015) d.d. 230115

23 januari 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-008 d.d. 14 januari 2016. Artikel 18a en artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a,…

Vervallen V&A 14-012 Aanpassen pensioenregeling aan gewijzigde fiscale pensioenkaders per 1 januari 2015 d.d. 070115

7 januari 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 18 Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18, derde lid, Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 14-007 Verlaagde AOW-inbouw artikel 10aa UBLB vanaf 1 januari 2015 d.d. 070115

7 januari 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-007 d.d. 31 januari 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, achtste lid, Wet…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 070115

7 januari 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-005 d.d. 16 september 2015. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, achtste lid, Wet…