Ga direct naar de inhoud

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen V&A 08-056 Partner- en wezenpensioen en het bereiken van de 70%-, resp. 14/28%-grens in een beschikbare-premiestelsel d.d. 060116

6 januari 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-056 d.d. 31 januari 2017. Artikel 18b en 18c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18b,…

Vervallen V&A 08-055 Omschrijving van het ingangstijdstip van het partnerpensioen in een pensioenregeling d.d. 060116

6 januari 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-055 d.d. 10 november 2017. Artikel 18b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18b, zesde lid,…

Vervallen V&A 15-011 Voortgezette opbouw bij gedeeltelijk vervroegd ingegaan pensioen d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-011 d.d. 17 november 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18d Wet…

Vervallen V&A 11-031 Nihilpensioen door variabilisering vóór de AOW-leeftijd d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-031 d.d. 10 november 2017. Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18d, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 11-027 Prijsgeven pensioenaanspraken door niet actuarieel herrekenen bij uitstel d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-027 d.d. 10 november 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b Wet…

Vervallen V&A 11-025 Gevolgen korten van pensioen (afstempelen) bij onderdekking pensioenfonds d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-025 d.d. 10 november 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, eerste, tweede,…

Vervallen V&A 11-023 Beperkte pensioenopbouw in een eindloonregeling in de laatste 5 jaar vóór de pensioeningangsdatum; uitstel van de pensioeningangsdatum d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-023 d.d. 10 november 2017. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, tweede lid,…

Vervallen V&A 10-009 Eindheffing 52% over drukkende uitkeringen regeling voor vervroegde uittreding vanaf 1 januari 2011 d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-009 d.d. 10 november 2017. Vraag Met ingang van 1 januari 2011 wordt een door…

Vervallen V&A 08-095 Begrip pensioengevend loon bij de toets aan de 100%-grens d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 10 november 2017 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, zevende lid, Wet op de loonbelasting 1964 Begrip pensioengevend loon bij de toets aan de…

Vervallen V&A 08-094 Ruil van prepensioen d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-094 d.d. 17 november 2017. Artikel 38b Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38a Wet op…

Vervallen V&A 08-053 De 100%-grens van artikel 18a, negende lid, Wet LB bij ingang van het pensioen vóór de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, negende lid, Wet op de loonbelasting 1964 De 100%-grens van artikel 18a, negende lid,…

Vervallen V&A 08-051 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in een beschikbare-premiestelsel d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-051 d.d. 31 januari 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 08-048 Gevolgen voor het partnerpensioen van de actuariële herrekening van het ouderdoms pensioen d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-048 d.d. 12 mei 2020. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, zesde lid, Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 08-044 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in eindloon- en middelloonregelingen d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, vierde, vijfde en zevende lid, Wet op de loonbelasting 1964 Ouderdomspensioen en het bereiken van…

Vervallen V&A 08-042 Beschikbare premie en gegarandeerd minimumrendement d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 08-042 d.d. 31 januari 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, derde lid,…

Vervallen V&A 08-014 Vervroegd pensioen en doorwerken d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-014 d.d. 7 september 2016. Artikel 18 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18, eerste lid,…

Vervallen V&A 15-009 Voorlopige bedragen 2016 AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon d.d. 031215

3 december 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 1 januari 2016 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18ga Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, achtste lid, Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 10-006 Overdracht stamrecht artikel 11-1-g Wet LB naar een krediet- of beleggingsinstelling ex artikel 11a Wet LB d.d. 231115

23 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 10-006 d.d. 17 november 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964, artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 10-001 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering d.d. 231115

23 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-001 d.d. 21 oktober 2016. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964, artikel 11 Wet op…

Vervallen V&A 08-074 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel d.d. 231115

23 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-074 d.d. 31 januari 2017. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, tweede lid,…

Vervallen V&A 08-070 Sabbatsverlof; periode tussen verlof en pensioendatum d.d. 23-11-2015

23 november 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 Sabbatsverlof; periode…

Vervallen V&A 05-037 Inhoudingsplicht pensioenuitvoerder en afkoop van pensioen ten behoeve van de levensloopregeling d.d. 231115

23 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 05-037 d.d. 17 november 2017. Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19b, vierde lid, Wet…

Vervallen V&A 08-071 Inkoop diensttijd buitenlandse werkgever buiten concernverband d.d. 181115

18 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-071 d.d. 17 november 2017. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-047 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum voor slapersrechten d.d. 181115

18 november 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, vierde en vijfde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de…

Vervallen V&A 08-046 Ouderdomspensioen en in deeltijd doorwerken na de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 181115

18 november 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017  vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, vierde en vijfde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Ouderdomspensioen en in deeltijd doorwerken na…

Vervallen V&A 08-045 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 181115

18 november 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, vierde en vijfde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Ouderdomspensioen en uitstel van de in de…

Vervallen V&A 05-040 Levensloopverlofkorting en omzetting levensloopvoorziening in een pensioenaanspraak d.d. 181115

18 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 05-040 d.d. 17 november 2017. Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 22ca Wet op…

Vervallen V&A 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-004 d.d. 11 januari 2018. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-094 Ruil van prepensioen d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-094 d.d. 17 december 2015. Artikel 38b Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38a Wet op…

Vervallen V&A 08-089 Overkookregeling prepensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-089 d.d. 17 november 2017. Artikel 38b Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38a Wet op…

Vervallen V&A 08-088 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-088 d.d. 17 november 2017. Artikel 38b Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38d Wet op…

Vervallen V&A 08-087 Overkookregeling prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-087 d.d. 17 november 2017. Artikel 38b Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38d Wet op…

Vervallen V&A 08-086 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-086 d.d. 17 november 2017. Artikel 38b Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38a Wet…

Vervallen V&A 08-085 Bovengrens bij samenloop van ouderdomspensioen met prepensioen door gedeeltelijke vervroeging van het ouderdomspensioen d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-085 d.d. 17 november 2017. Artikel 38b Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38a Wet…

Vervallen V&A 08-027 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-027 d.d. 17 november 2017. Vraag Is het toegestaan om naast de in artikel 11,…

Vervallen V&A 08-026 Stamrechtovereenkomst - (Toekomstige) echtgenoot, partner of kinderen d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-026 d.d. 17 november 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet…

Vervallen V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten bij besluit van 17 december 2014, nr. BLKB2014/2134M d.d. 171115

17 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-016 d.d. 31 januari 2017. Artikel 19d Wet op de loonbelasting 1964 Voorbeeld toetsing te verzekeren…

Vervallen V&A 14-006 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015 d.d. 070115

7 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-006 d.d. 31 januari 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, achtste lid,…

Vervallen V&A 15-007 Overschrijding redelijke termijn voor de aankoop van een pensioenuitkering d.d. 061115

6 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-007 d.d. 21 oktober 2016. Artikel 18a, 18b, 18c en 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel…

Vervallen V&A 08-053 De 100%-grens van artikel 18a, negende lid, Wet LB bij ingang van het pensioen vóór de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 061115

6 november 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-053 d.d. 17 december 2015. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, negende lid,…

Vervallen V&A 08-054 Toepassing van artikel 18a, negende lid, Wet LB bij samenloop van verschillende pensioenstelsels d.d.231115

23 oktober 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, negende lid, Wet op de loonbelasting 1964 Toepassing van artikel 18a, negende lid, Wet…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 201015

20 oktober 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-068 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 18f Wet op de loonbelasting 1964 Berekening van het maximale…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-005 d.d. 31 januari 2017. Vraag Wat is het bedrag van de in te bouwen…

Vervallen V&A 14-002 Te belasten bedrag bij afkoop loonstamrecht bij een professionele verzekeraar, een bank of een beheerder van een beleggingsinstelling d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 Te belasten bedrag bij afkoop loonstamrecht bij een professionele verzekeraar, een bank of een beheerder van…

Vervallen V&A 13-007 Uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een stamrecht d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 13-007 d.d. 27 oktober 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet…

Vervallen V&A 13-001 Pensioenregeling met pensioenrichtleeftijd lager dan 67 jaar en hoger dan wettelijk maximaal opbouwpercentage na 1 januari 2014 d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Pensioenregeling met pensioenrichtleeftijd lager dan 67 jaar en hoger dan wettelijk maximaal opbouwpercentage in 2014 (Vraag…

Vervallen V&A 12-007 Pensioen eigen beheer voor DGA met aandelen zonder stemrecht d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 19a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19a, eerste lid, onderdelen d en e en tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 12-004 Pensioenopbouw Wet VAP en pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 12-004 d.d. 17 maart 2017. Artikel 18a en artikel 18d, Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 12-003 Verlofstuwmeren en regelingen voor vervroegde uittreding d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 12-003 d.d. 27 oktober 2017. Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, zesde lid, Wet…

Vervallen V&A 08-081 Tijdstip indiening verzoek om beschikking pensioenregeling d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-081 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 19c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19c, eerste lid,…