Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen V&A 17-012 Pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar vanaf 1 januari 2018 d.d. 170317

17 maart 2017 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-012 d.d. 10 januari 2018. Vraag In artikel 18a, achtste lid, van de Wet op…

Vervallen V&A 14-008 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017 (regime Witteveen 2015) d.d. 170317

17 maart 2017 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-008 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de…

Vervallen V&A 12-004 Pensioenopbouw Wet VAP en pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar d.d. 170317

17 maart 2017 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Inleiding Op 1 januari 2013 zijn de maatregelen van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) in werking getreden. Per 1…

Vervallen V&A 05-046 Pensioeningangsdatum vóór 65 jaar d.d. 170317

17 maart 2017 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Inleiding Per 1 januari 2005 zijn de maatregelen van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (Wet VPL) in werking…

Vervallen V&A 17-002 Voorlopige aangepaste premiestaffels bij pensioenrichtleeftijd van 68 jaar d.d. 100317

10 maart 2017 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-002 d.d. 29 september 2017. Inleiding In artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de…

Vervallen V&A 14-008 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar vanaf 1 januari 2015 (regime Witteveen 2015) d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-008 d.d. 17 maart 2017. Vraag Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de…

Vervallen V&A 14-007 Verlaagde AOW-inbouw artikel 10aa UBLB vanaf 1 januari 2015 d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Inleiding Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en Wijziging…

Vervallen V&A 14-006 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015 d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-006 d.d. 26 oktober 2017. Inleiding Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-005 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Wat is het bedrag van de in te bouwen…

Vervallen V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-082 d.d. 19 januari 2018. Vraag Een pensioenregeling voorziet voor een deel in opbouw op…

Vervallen V&A 08-074 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-074 d.d. 10 januari 2018. Vraag Op grond van artikel 10b, tweede lid, van het…

Vervallen V&A 08-056 Partner- en wezenpensioen en het bereiken van de 70%-, resp. 14/28%-grens in een beschikbare-premiestelsel d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Vraag In artikel 18a, negende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) wordt voorzien in een (fictieve) uitkering ineens…

Vervallen V&A 08-051 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in een beschikbare-premiestelsel d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 31 december 2017 vervallen. Vraag Wanneer wordt bij een beschikbare-premieregeling getoetst of het ouderdomspensioen uitgaat boven 100% van het pensioengevend loon en wat zijn de gevolgen indien…

Vervallen V&A 08-042 Beschikbare premie en gegarandeerd minimumrendement d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-42 d.d. 10 januari 2018. Vraag Welke fiscale gevolgen heeft het garanderen van een minimumrendement…

Vervallen V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten bij besluit van 20 januari 2017, nr. 2017-7168 d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-016 d.d. 10 januari 2018. Vraag Kan een voorbeeld worden gegeven van de toetsing van…

Vervallen V&A 08-037 Wijziging uitvoering pensioenregeling door pensioenuitvoerder en pensioengerechtigde na het einde van de tegenwoordige dienstbetrekking d.d. 101117

10 januari 2017 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-037 d.d. 11 januari 2018. Vraag Bij de uitvoering van pensioenregelingen blijkt soms behoefte te…

Vervallen V&A 16-004 Wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen; Overige fiscale pensioenmaatregelen en beleggingsondernemingen als toegelaten aanbieders voor lijfrenteproducten d.d. 221216

22 december 2016 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Vraag Het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (Kamerstukken 34 555) bevat naast…

Vervallen V&A 16-003 Voorlopige bedragen 2017 AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon d.d. 091216

9 december 2016 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 01 januari 2017 vervallen. De vanaf 1 januari 2017 geldende bedragen van de AOW-franchises voor de toepassing van artikel 18a, achtste lid, van de Wet op…

Vervallen V&A 15-007 Overschrijding redelijke termijn voor de aankoop van een pensioenuitkering d.d. 211016

21 oktober 2016 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Inleiding Bij expiratie van een pensioenpolis waarbij de hoogte van de pensioenuitkering niet reeds van tevoren vaststaat, moet binnen een redelijke termijn…

Vervallen V&A 10-001 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering d.d. 211016

21 oktober 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-001 d.d. 27 oktober 2017. Vraag In de praktijk blijkt behoefte te bestaan aan meer…

Vervallen V&A 09-003 VUT-aanspraken op pensioendatum omzetten in hoger ouderdomspensioen d.d. 070916

7 september 2016 15:23 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Vraag Volgens artikel 38c, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is het mogelijk om de na uitstel…

Vervallen V&A 08-058 Waardeoverdracht naar een pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel d.d. 070916

7 september 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-058 d.d. 26 oktober 2017. Vraag In artikel 18d, eerste lid, onderdeel c, van de…

Vervallen V&A 08-049 AOW-inbouw lager dan minimaal vereist d.d. 070916

7 september 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-049 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Moet in een pensioenregeling altijd rekening worden gehouden met…

Vervallen V&A 08-036 Stamrechtovereenkomst - Omzetting op 31 december 2013 bestaand stamrecht d.d. 070916

7 september 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-036 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Kan een op 31 december 2013 bestaand stamrecht worden…

Vervallen V&A 08-014 Vervroegd pensioen en doorwerken d.d. 070916

7 september 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-014 d.d. 11 januari 2018. Vraag Wat zijn de voorwaarden voor (door)werken en bijverdienen als…

Vervallen V&A 08-035 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging stamrechten van voor 1 januari 1995 d.d. 060716

6 juli 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-035 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Een stamrecht mag uitsluitend voorzien in uitkeringen aan toegestane…

Vervallen V&A 08-034 Stamrechtovereenkomst - Echtscheiding, verdeling stamrecht d.d. 060716

6 juli 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-034 d.d. 26 oktober 2017. Vraag In verband met een echtscheiding wordt de helft van…

Vervallen V&A 08-030 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, Pensioenwet d.d. 060716

6 juli 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-030 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Een lichaam als bedoeld in artikel 19a, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-057 Bovengrens bij variabilisering van de pensioenuitkeringen d.d. 270616

27 juni 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-057 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Op grond van artikel 18d, eerste lid, onderdeel b,…

Vervallen V&A 05-056 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding indien bedragen door een derde niet binnen een jaar worden voldaan d.d. 270616

27 juni 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-056 d.d. 26 oktober 2017. Vraag In artikel 32ba, derde lid, van de Wet op…

Vervallen V&A 08-032 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, beleggingseisen d.d. 210616)

21 juni 2016 16:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-032 d.d. 10 november 2017. Vraag Als een stamrecht is verzekerd bij een verzekeraar als…

Vervallen V&A 15-001 Waardering verplichting partnerpensioen in eigen beheer na echtscheiding d.d. 210616

21 juni 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-001 d.d. 10 november 2017. Inleiding Op grond van artikel 3a, tweede lid, van de…

Vervallen V&A 08-041 Samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met een vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ingaand ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen d.d. 210616

21 juni 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-041 d.d. 10 november 2017. Vraag Indien een pensioenregeling voorziet in een ouderdomspensioen of overbruggingspensioen…

Vervallen V&A 08-039 Samenloop van een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen met ouderdomspensioen, overbruggingspensioen en prepensioen d.d. 210616

21 juni 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-039 d.d. 6 juli 2016. Vraag Indien een pensioenregeling voorziet in een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen kan (binnen de…

Vervallen V&A 08-037 Wijziging uitvoering pensioenregeling door pensioenuitvoerder en pensioengerechtigde na het einde van de tegenwoordige dienstbetrekking d.d. 210616

21 juni 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-037 d.d. 10 november 2017. Vraag Bij de uitvoering van pensioenregelingen blijkt soms behoefte te…

Vervallen V&A 08-035 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging stamrechten van voor 1 januari 1995 d.d. 210616

21 juni 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-035 d.d. 6 juli 2016. Vraag Een stamrecht mag uitsluitend voorzien in uitkeringen aan toegestane…

Vervallen V&A 08-034 Stamrechtovereenkomst - Echtscheiding, verdeling stamrecht d.d. 210616

21 juni 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-034 d.d. 6 juli 2016. Vraag In verband met een echtscheiding wordt de helft van…

Vervallen V&A 08-031 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, drijven onderneming d.d. 210616

21 juni 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-031 d.d. 10 november 2017. Vraag Als een stamrecht is verzekerd bij een verzekeraar als…

Vervallen V&A 08-030 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, Pensioenwet d.d. 210616

21 juni 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-030 d.d. 6 juli 2016. Vraag Een lichaam als bedoeld in artikel 19a, eerste lid,…

Vervallen V&A 16-001 Inhaalindexatie d.d. 240516

24 mei 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 16-001 d.d. 11 april 2019. Vraag Op grond van artikel 18d, eerste lid, onderdeel a, van…

Vervallen V&A 08-021 Stamrechtovereenkomst - Bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens d.d. 220416

22 april 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-021 d.d. 10 november 2017. Vraag Aan werknemer (A) is op 1 januari 2012 een…

Vervallen V&A 08-019 Stamrechtovereenkomst - Afkoopverbod d.d. 220416

22 april 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-019 d.d. 10 november 2017. Vraag Moet in een stamrechtovereenkomst een afkoopverbod zijn opgenomen? Antwoord…

Vervallen V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel d.d. 220116

22 januari 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-082 d.d. 31 januari 2017. Vraag Een pensioenregeling voorziet voor een deel in opbouw op…

Vervallen V&A 14-008 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar vanaf 1 januari 2015 (regime Witteveen 2015) d.d. 140116

14 januari 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-008 d.d. 31 januari 2017. Vraag Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de…

Vervallen V&A 08-066 Overkook overbruggingspensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 140116

14 januari 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-066 d.d. 10 november 2017. Algemeen Met het invoeren van de Wet aanpassing fiscale behandeling…

Vervallen V&A 08-065 Overkook overbruggingspensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 141116

14 januari 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-065 d.d. 10 november 2017. Algemeen Met het invoeren van de Wet aanpassing fiscale behandeling…

Vervallen V&A 08-029 Stamrechtovereenkomst - Contraverzekering d.d. 140116

14 januari 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-029 d.d. 10 november 2017. Vraag Een gewezen werknemer wijzigt een bestaande stamrechtovereenkomst door een…

Vervallen V&A 08-025 Stamrechtovereenkomst - Ingangsdatum periodieke uitkering in polis d.d. 140116

14 januari 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-025 d.d. 10 november 2017. Vraag Moet uit de stamrechtovereenkomst blijken op welk moment de…

Vervallen V&A 08-021 Stamrechtovereenkomst - Bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens d.d. 140116

14 januari 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-021 d.d. 22 april 2016. Vraag Aan werknemer (A) is op 1 januari 2012 een…

Vervallen V&A 08-019 Stamrechtovereenkomst - Afkoopverbod d.d. 140116

14 januari 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-019 d.d. 22 april 2016. Vraag Moet in een stamrechtovereenkomst een afkoopverbod zijn opgenomen? Antwoord…