Ga direct naar de inhoud

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen V&A 05-046 Pensioeningangsdatum vóór 65 jaar d.d. 170317

17 maart 2017 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 18a, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2005 t/m 2013) Artikel 18a, zesde lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2005 t/m…

Vervallen V&A 17-002 Voorlopige aangepaste premiestaffels bij pensioenrichtleeftijd van 68 jaar d.d. 100317

10 maart 2017 15:23 - Artikel 18a, 18b en 18c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, derde lid, artikel 18b, derde lid, en artikel 18c, derde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Voorlopige aangepaste premiestaffels bij pensioenrichtleeftijd van 68…

Vervallen V&A 14-008 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar vanaf 1 januari 2015 (regime Witteveen 2015) d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-008 d.d. 17 maart 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel…

Vervallen V&A 14-007 Verlaagde AOW-inbouw artikel 10aa UBLB vanaf 1 januari 2015 d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, achtste lid, Wet op de loonbelasting 1964 juncto artikel 10aa Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 Verlaagde…

Vervallen V&A 14-006 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015 d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-006 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, achtste lid,…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-005 d.d. 26 oktober 2017. Vraag Wat is het bedrag van de in te bouwen…

Vervallen V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-082 d.d. 19 januari 2018. Vraag Een pensioenregeling voorziet voor een deel in opbouw op…

Vervallen V&A 08-074 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-074 d.d. 10 januari 2018. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, tweede lid,…

Vervallen V&A 08-056 Partner- en wezenpensioen en het bereiken van de 70%-, resp. 14/28%-grens in een beschikbare-premiestelsel d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 18b en 18c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18b, zevende en achtste lid, en artikel 18c, vijfde, zesde en zevende lid,…

Vervallen V&A 08-051 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in een beschikbare-premiestelsel d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 31 december 2017 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, negende lid, Wet op de loonbelasting 1964 Ouderdomspensioen en het bereiken van…

Vervallen V&A 08-042 Beschikbare premie en gegarandeerd minimumrendement d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-42 d.d. 10 januari 2018. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, derde lid,…

Vervallen V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten bij besluit van 20 januari 2017, nr. 2017-7168 d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-016 d.d. 10 januari 2018. Artikel 19d Wet op de loonbelasting 1964 Voorbeeld toetsing te verzekeren…

Vervallen V&A 08-037 Wijziging uitvoering pensioenregeling door pensioenuitvoerder en pensioengerechtigde na het einde van de tegenwoordige dienstbetrekking d.d. 101117

10 januari 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-037 d.d. 11 januari 2018. Artikel 18 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18, eerste lid,…

Vervallen V&A 16-004 Wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen; Overige fiscale pensioenmaatregelen en beleggingsondernemingen als toegelaten aanbieders voor lijfrenteproducten d.d. 221216

22 december 2016 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18b Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18c Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18d…

Vervallen V&A 16-003 Voorlopige bedragen 2017 AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon d.d. 091216

9 december 2016 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 01 januari 2017 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18ga Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, achtste lid, Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 15-007 Overschrijding redelijke termijn voor de aankoop van een pensioenuitkering d.d. 211016

21 oktober 2016 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 18a, 18b, 18c en 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, vierde lid, artikel 18b, zesde lid, artikel 18c, vierde lid…

Vervallen V&A 10-001 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering d.d. 211016

21 oktober 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-001 d.d. 27 oktober 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964, artikel 11 Wet op…

Vervallen V&A 09-003 VUT-aanspraken op pensioendatum omzetten in hoger ouderdomspensioen d.d. 070916

7 september 2016 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 38c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38c, derde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Omzetten in hoger ouderdomspensioen van de tot…

Vervallen V&A 08-058 Waardeoverdracht naar een pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel d.d. 070916

7 september 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-058 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18d, eerste…

Vervallen V&A 08-049 AOW-inbouw lager dan minimaal vereist d.d. 070916

7 september 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-049 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 08-036 Stamrechtovereenkomst - Omzetting op 31 december 2013 bestaand stamrecht d.d. 070916

7 september 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-036 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964, artikel 11 Wet op…

Vervallen V&A 08-014 Vervroegd pensioen en doorwerken d.d. 070916

7 september 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-014 d.d. 11 januari 2018. Artikel 18 Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18a Wet op…

Vervallen V&A 08-035 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging stamrechten van voor 1 januari 1995 d.d. 060716

6 juli 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-035 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964, artikel 11 Wet op…

Vervallen V&A 08-034 Stamrechtovereenkomst - Echtscheiding, verdeling stamrecht d.d. 060716

6 juli 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-034 d.d. 26 oktober 2017 Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet…

Vervallen V&A 08-030 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, Pensioenwet d.d. 060716

6 juli 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-030 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet…

Vervallen V&A 08-057 Bovengrens bij variabilisering van de pensioenuitkeringen d.d. 270616

27 juni 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-057 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18d, eerste lid,…

Vervallen V&A 05-056 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding indien bedragen door een derde niet binnen een jaar worden voldaan d.d. 270616

27 juni 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-056 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, derde lid,…

Vervallen V&A 08-032 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, beleggingseisen d.d. 210616)

21 juni 2016 16:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-032 d.d. 10 november 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet…

Vervallen V&A 15-001 Waardering verplichting partnerpensioen in eigen beheer na echtscheiding d.d. 210616

21 juni 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-001 d.d. 10 november 2017. Artikelen 18d, 18h en 19b Wet op de loonbelasting 1964, artikelen…

Vervallen V&A 08-041 Samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met een vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ingaand ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen d.d. 210616

21 juni 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-041 d.d. 10 november 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18e Wet op…

Vervallen V&A 08-039 Samenloop van een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen met ouderdomspensioen, overbruggingspensioen en prepensioen d.d. 210616

21 juni 2016 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-039 d.d. 6 juli 2016. Artikel 18 Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18e Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 08-037 Wijziging uitvoering pensioenregeling door pensioenuitvoerder en pensioengerechtigde na het einde van de tegenwoordige dienstbetrekking d.d. 210616

21 juni 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-037 d.d. 10 november 2017. Artikel 18 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-035 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging stamrechten van voor 1 januari 1995 d.d. 210616

21 juni 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-035 d.d. 6 juli 2016. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964, artikel 11 Wet op…

Vervallen V&A 08-034 Stamrechtovereenkomst - Echtscheiding, verdeling stamrecht d.d. 210616

21 juni 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-034 d.d. 6 juli 2016. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964, artikel 11 Wet op…

Vervallen V&A 08-031 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, drijven onderneming d.d. 210616

21 juni 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-031 d.d. 10 november 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet…

Vervallen V&A 08-030 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, Pensioenwet d.d. 210616

21 juni 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-030 d.d. 6 juli 2016. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964, artikel 11 Wet op…

Vervallen V&A 16-001 Inhaalindexatie d.d. 240516

24 mei 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 16-001 d.d. 11 april 2019. Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18d, eerste…

Vervallen V&A 08-021 Stamrechtovereenkomst - Bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens d.d. 220416

22 april 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-021 d.d. 10 november 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet…

Vervallen V&A 08-019 Stamrechtovereenkomst - Afkoopverbod d.d. 220416

22 april 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-019 d.d. 10 november 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet…

Vervallen V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel d.d. 220116

22 januari 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-082 d.d. 31 januari 2017. Vraag Een pensioenregeling voorziet voor een deel in opbouw op…

Vervallen V&A 14-008 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar vanaf 1 januari 2015 (regime Witteveen 2015) d.d. 140116

14 januari 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-008 d.d. 31 januari 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18d Wet…

Vervallen V&A 08-066 Overkook overbruggingspensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 140116

14 januari 2016 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-066 d.d. 10 november 2017. Algemeen Met het invoeren van de Wet aanpassing fiscale behandeling…

Vervallen V&A 08-065 Overkook overbruggingspensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 141116

14 januari 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-065 d.d. 10 november 2017. Artikel 38f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18e Wet…

Vervallen V&A 08-029 Stamrechtovereenkomst - Contraverzekering d.d. 140116

14 januari 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-029 d.d. 10 november 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet…

Vervallen V&A 08-025 Stamrechtovereenkomst - Ingangsdatum periodieke uitkering in polis d.d. 140116

14 januari 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-025 d.d. 10 november 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet…

Vervallen V&A 08-021 Stamrechtovereenkomst - Bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens d.d. 140116

14 januari 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-021 d.d. 22 april 2016. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet…

Vervallen V&A 08-019 Stamrechtovereenkomst - Afkoopverbod d.d. 140116

14 januari 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-019 d.d. 22 april 2016. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet…

Vervallen V&A 05-055 Berekeningsgrondslagen omzetting vroegpensioen bij overgang naar de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling d.d. 080116

8 januari 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-055 d.d. 10 november 2017. Artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38e Wet op…

Vervallen V&A 08-060 Toegestane overschrijding van de 100%-grens door onderlinge ruil van pensioensoorten d.d. 060116

6 januari 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-060 d.d. 10 november 2017. Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18b, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-059 Verhoogde opbouw van ouderdomspensioen in een middelloon- of eindloonstelsel bij uitruil van partnerpensioen op opbouwbasis d.d. 060116

6 januari 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-059 d.d. 10 november 2017. Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18b, eerste lid,…