Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

584 resultaten, gefilterd op

Onderwerp: Vervallen V&A - Handreikingen

  • Soort informatie

  • Onderwerp

  • Label

  • Sorteren

Vervallen V&A 09-011 Het begrip regulier (jaar)loon in het besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M d.d. 040418

04-04-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 09-011 d.d. 18 juli 2018. Vraag Wat wordt precies bedoeld met de term ‘regulier (jaar)loon’ in het besluit van 26…

Vervallen V&A 05-003 Levensloopverlofkorting voor aanspraken opgebouwd in een verlofspaarregeling d.d. 040418

04-04-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-003 d.d. 1 november 2021. Vraag Dit V&A 05-003 behandelt de vraag of er recht bestaat op de levensloopverlofkorting voor de jaren waarin het…

Vervallen V&A 18-004 Oudedagsverplichting gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct d.d. 040418

04-04-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 18-004 d.d. 11 januari 2019. Vraag Een dga heeft zijn in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak omgezet in een aanspraak ingevolge…

Vervallen V&A 17-009 Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking d.d. 040418

04-04-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord  is vervangen door Vraag & Antwoord 17-009 d.d. 11 januari 2019. Vraag Op grond van artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB)…

Vervallen V&A 17-021 Prijsgeven van aanspraak ingevolge oudedagsverplichting bij ingang uitkeringen vanwege onderdekking d.d. 040418

04-04-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-021 d.d. 11 januari 2019. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen…

Vervallen V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase d.d. 040418

04-04-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-008 d.d. 11 januari 2019. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen…

Vervallen V&A 12-008 Pensioen/stamrecht eigen beheer en terugbetalen aandelenkapitaal of uitkeren dividend d.d. 040418

04-04-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 12-008 d.d. 3 april 2019. Vraag Vanaf 1 oktober 2012 is het nieuwe BV-recht (Flex BV) van kracht. In het nieuwe…

Vervallen V&A 17-030 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking d.d. 040418

04-04-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-030 d.d. 11 januari 2019. Vraag Op grond van artikel 19b, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 05-006 Overboeken saldo levensloopregeling naar pensioenregeling d.d. 040418

04-04-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-006 d.d. 30 april 2021 Dit V&A 05-006 behandelt de vraag of het mogelijk is om (een deel van) het saldo van een levensloopregeling…

Vervallen V&A 17-017 Uitkeringstermijnen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen d.d. 040418

04-04-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-017 d.d. 11 januari 2019. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen…

Vervallen V&A 17-042 Aanpassen pensioenregeling aan gewijzigde fiscale pensioenkaders per 1 januari 2018 d.d. 040418

04-04-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A 17-042 is vervallen omdat het zijn belang heeft verloren. Dit V&A 17-042 behandelt de vraag of het ook na na 1 januari 2018 nog mogelijk is om een pensioenregeling aan te…

Vervallen Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 4 april 2018)

04-04-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 1 januari 2020). Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer…

Vervallen V&A 14-006 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015 d.d. 190118

19-01-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-006 d.d. 4 januari 2019. Inleiding Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages…

Vervallen V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel d.d. 190118

19-01-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-082 d.d. 4 januari 2019. Vraag Een pensioenregeling voorziet voor een deel in opbouw op basis van een beschikbare-premiestelsel en…

Vervallen V&A 18-002 Fiscale balanswaarde pensioenverplichting van in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak ex-partner bij afkoop d.d. 190118

19-01-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen…

Vervallen V&A 18-001 In eigen beheer verzekerd pensioen ex-partner afkopen of omzetten in oudedagsverplichting d.d. 190118

19-01-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017 zijn de…

Vervallen V&A 08-037 Wijziging uitvoering pensioenregeling door pensioenuitvoerder en pensioengerechtigde na het einde van de tegenwoordige dienstbetrekking d.d. 110118

11-01-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-037 d.d. 4 januari 2019. Vraag Bij de uitvoering van pensioenregelingen blijkt soms behoefte te bestaan bij pensioengerechtigden (de ex-werknemer…

Vervallen V&A 08-041 Samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met een vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ingaand ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen d.d. 110118

11-01-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-041 d.d. 4 januari 2019. Vraag Indien een pensioenregeling voorziet in een ouderdomspensioen of overbruggingspensioen dat ingaat vóór de AOW-gerechtigde…

Vervallen V&A 08-014 Vervroegd pensioen en doorwerken d.d. 110118

11-01-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-014 d.d. 4 januari 2019. Vraag Wat zijn de voorwaarden voor (door)werken en bijverdienen als een werknemer zonder fiscale sancties…

Vervallen V&A 08-086 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 110118

11-01-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-086 d.d. 11 januari 2019. Vraag Een prepensioen gaat normaal gesproken in op de in de regeling vastgestelde prepensioendatum. Is…

Vervallen V&A 08-076 Gebruikelijk loon en pensioengevend loon d.d. 110118

11-01-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-076 d.d. 4 januari 2019. Vraag Biedt artikel 19 van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) de mogelijkheid…

Vervallen V&A 08-087 Overkookregeling prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 110118

11-01-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-087 d.d. 11 januari 2019. Vraag In prepensioenregelingen is vaak de mogelijkheid opgenomen om de ingangsdatum van het prepensioen uit…

Vervallen V&A 08-088 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets d.d. 110118

11-01-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-088 d.d. 11 januari 2019. Vraag In prepensioenregelingen is vaak de mogelijkheid opgenomen om de ingangsdatum van het prepensioen uit…

Vervallen V&A 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag d.d. 110118

11-01-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-004 d.d. 11 januari 2019. Vraag Is het mogelijk om de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld…

Vervallen V&A 17-012 Pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar vanaf 1 januari 2018 d.d. 100118

10-01-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-012 d.d. 4 januari 2019. Vraag In artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB)…

Vervallen V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten bij besluit van 23 november 2017, nr. 2017-187605 d.d. 100118

10-01-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-016 d.d. 4 januari 2019. Vraag Kan een voorbeeld worden gegeven van de toetsing van het verzekerd kapitaal bij kapitaalovereenkomsten…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 100118

10-01-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-005 d.d. 1 augustus 2018. Vraag Wat is het bedrag van de in te bouwen AOW-uitkering indien voor de pensioenopbouw…

Vervallen V&A 08-042 Beschikbare premie en gegarandeerd minimumrendement d.d. 100118

10-01-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-042 d.d. 4 januari 2019. Vraag Welke fiscale gevolgen heeft het garanderen van een minimumrendement in een beschikbare-premiestelsel? Antwoord Als…

Vervallen V&A 08-074 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel d.d. 100118

10-01-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-074 d.d. 4 januari 2019. Vraag Op grond van artikel 10b, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) kan…

Vervallen V&A 15-005 Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen dienstbetrekking d.d. 110118

01-01-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-005 d.d. 11 januari 2019. Vraag Dient de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld in artikel 10a,…

Vervallen V&A 17-043 Afkoopkorting bij afkoop van in eigen beheer verzekerd ingegaan pensioen d.d. 191217

19-12-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017 zijn de…

Vervallen V&A 17-040 Geen samenloop aanwijzing onderdeel 8.7 en goedkeuring onderdeel 10.2 van het besluit van 24 november 2017, nr. 2017-126948 voor partner- en wezenpensioen op risicobasis d.d. 151217

15-12-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-040 d.d. 11 januari 2019. Inleiding In onderdeel 8.7 van het besluit van 24 november 2017, nr. 2017-126948 (het besluit)…

Vervallen V&A 17-042 Aanpassen pensioenregeling aan gewijzigde fiscale pensioenkaders per 1 januari 2018 d.d. 151217

15-12-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-042 d.d. 4 april 2018. Inleiding Op 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd van artikel 18a, zesde lid, van de…

Vervallen V&A 17-041 AOW-franchises, voorlopige AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en voorlopig maximum pensioengevend loon per 1 januari 2018 d.d. 121217

12-12-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag en Antwoord is d.d. 1 januari 2018 vervallen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 8 december 2017 de ‘Rekenregels 1 januari 2018’ gepubliceerd. In bijlage II.1 bij de…

Vervallen V&A 17-019 Ouderdomspensioen met uitgestelde pensioeningangsdatum omzetten in oudedagsverplichting d.d. 221117

22-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017 zijn de…

Vervallen V&A 06-005 Begrippen 'waarde van de polis' en 'premievrije waarde' van artikel 5.4, Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 2011) d.d. 171117

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 06-005 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 06-005 behandelt de vraag wat moet worden verstaan onder de begrippen ‘waarde van de polis’ en ‘premievrije…

Vervallen V&A 10-009 Eindheffing 52% over drukkende uitkeringen regeling voor vervroegde uittreding vanaf 1 januari 2011

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is d.d. 20 mei 2022 vervallen. Vraag Met ingang van 1 januari 2011 wordt een door een inhoudingsplichtige gedane en op hem drukkende uitkering ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding alsmede…

Vervallen V&A 13-008 Reorganisaties; objectief criterium voor ontslag; oudere werknemers hogere ontslaguitkering d.d. 171117

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 13-008 d.d. 12 mei 2020. Dit V&A 13-008 behandelt de vraag of een sociaal plan dat voorziet in ontslaguitkeringen of loondoorbetalingen afhankelijk van het…

Vervallen V&A 15-011 Voortgezette opbouw bij gedeeltelijk vervroegd ingegaan pensioen d.d. 171117

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 15-011 d.d. 20 april 2020 Dit V&A 15-011 behandelt de vraag of het mogelijk is om de pensioenopbouw voort te zetten terwijl het pensioen…

Vervallen V&A 17-036 Aftrek geactiveerde indexatielasten bij afkoop of omzetten in ODV van pensioen in eigen beheer; verzoek om toepassing goedkeuring besluit 22 maart 2017, nr. 2017-22793 d.d. 171117

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-036 d.d. 18 juli 2018. Inleiding Op grond van artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB)…

Vervallen V&A 17-037 Hoogte afkoopkorting bij afkoop pensioen in eigen beheer na 2017 d.d. 171117

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017 zijn de…

Vervallen V&A 10-008 Levensloop in grensoverschrijdende situaties d.d. 171117

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 10-008 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 10-008 behandelt de vraag hoe de belastingheffing verloopt over de uitkeringen uit de levensloopregeling indien het levenslooptegoed…

Vervallen V&A 10-006 Overdracht stamrecht artikel 11-1-g Wet LB naar een krediet- of beleggingsinstelling ex artikel 11a Wet LB d.d. 171117

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 10-006 d.d. 11 januari 2019. Vraag Bij overdracht van een aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 08-094 Ruil van prepensioen d.d. 171117

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-094 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 08-094 behandelt de vraag of bij de ruil van prepensioen naar ouderdoms-, partner- of wezenpensioen fiscale grenzen…

Vervallen V&A 05-057 Opbouwen levensloopvoorziening in kalenderjaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen d.d. 171117

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-057 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 05-057 behandelt de vraag of de opbouw van een aanspraak ingevolge een levensloopregeling mag worden voortgezet in…

Vervallen V&A 08-086 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 171117

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-086 d.d. 11 januari 2018. Vraag Een prepensioen gaat normaal gesproken in op de in de regeling vastgestelde prepensioendatum. Is…

Vervallen V&A 05-058 Opbouwen levensloopvoorziening nadat in het gehele voorgaande jaar levensloopverlof is opgenomen d.d. 171117

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-058 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 05-058 behandelt de vraag of de opbouw van een aanspraak op levensloopverlof kan worden voortgezet indien men…

Vervallen V&A 08-027 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging d.d. 171117

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-027 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 08-027 behandelt de vraag of in een loonstamrechtovereenkomst de erfgenamen van de (gewezen) werknemer als slotbegunstigden kunnen…

Vervallen V&A 08-026 Stamrechtovereenkomst - (Toekomstige) echtgenoot, partner of kinderen d.d. 171117

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-026 d.d. 29 maart 2024. Dit V&A 08-026 behandelt de vraag of in een loonstamrechtovereenkomst ook een eventuele toekomstige echtgenoot, partner en kinderen als…

Vervallen V&A 07-004 Maximale toevoeging levensloopregeling werknemer geboren tussen 1 januari 1950 en 31 december 1954 d.d. 171117

17-11-2017 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 07-004 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 07-004 behandelt de vraag of een werknemer die is geboren in de periode van 1 januari 1950…