Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

584 resultaten, gefilterd op

Onderwerp: Vervallen V&A - Handreikingen

  • Soort informatie

  • Onderwerp

  • Label

  • Sorteren

Vervallen V&A 05-003 Levensloopverlofkorting voor aanspraken opgebouwd in een verlofspaarregeling d.d. 180913

18-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-003 d.d. 4 april 2018. Vraag Het saldo van een verlofspaarregeling wordt op grond van artikel 36a, tweede lid, van…

Vervallen V&A 05-032 Overdracht tegoed levenslooprekening of levensloopverzekering naar andere uitvoerder d.d. 180913

18-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-032 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 05-032 behandelt de vraag of er voorwaarden verbonden zijn aan het overdragen van het tegoed van de…

Vervallen V&A 05-034 Verplichting pensioenuitvoerder omzetten aanspraak levensloopregeling in aanspraak op pensioen d.d. 180913

18-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-034 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 05-034 behandelt de vraag of de pensioenuitvoerder verplicht is mee te werken aan de omzetting van een…

Vervallen V&A 05-035 Opname levenslooploon en opbouw van pensioen d.d. 180913

18-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-035 d.d. 19 december 2019. Vraag Mag een werknemer pensioen opbouwen tijdens en over een periode van levensloopverlof? Zo ja, hoe hoog is dan het…

Vervallen V&A 11-030 Samenloop levensloopregeling en regeling voor vervroegde uittreding (RVU) d.d. 180913

18-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 11-030 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 11-030 behandelt de vraag of een levensloopregeling een RVU als bedoeld in artikel 32ba van de Wet…

Vervallen V&A 10-008 Levensloop in grensoverschrijdende situaties d.d. 180913

18-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-008 d.d. 17 november 2017. Vraag Een werknemer wordt gedetacheerd in het buitenland. Hij geniet loon dat aldaar wordt belast.…

Vervallen V&A 07-004 Maximale toevoeging levensloopregeling werknemer geboren tussen 1 januari 1950 en 31 december 1954 d.d. 180913

18-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 07-004 d.d. 17 november 2017. Vraag Een werknemer is geboren na 31 december 1949 maar voor 1 januari 1955. Kan…

Vervallen V&A 05-062 Eenmalige bijdrage werkgever levensloopregeling op datum vervroegd uittreden d.d. 180913

18-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen. Vraag Voor de groep werknemers als bedoeld in artikel XIII, onderdeel D, van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (werknemers…

Vervallen V&A 05-058 Opbouwen levensloopvoorziening nadat in het gehele voorgaande jaar levensloopverlof is opgenomen d.d. 180913

18-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-058 d.d. 17 november 2017. Vraag Als gedurende het gehele kalenderjaar levensloopverlof is opgenomen, kan dan in het hier opvolgende…

Vervallen V&A 05-057 Opbouwen levensloopvoorziening in kalenderjaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen d.d. 180913

18-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-057 d.d. 17 november 2017. Vraag Mag in het jaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen de opbouw van een aanspraak ingevolge…

Vervallen V&A 05-050 Aanspraken ex-partner op levenslooptegoeden werknemer d.d. 180913

18-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-050 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 05-050 behandelt de vraag of een ex-partner in het geval van echtscheiding aanspraak kan maken op (een…

Vervallen V&A 05-049 Levenslooploon in een periode van deeltijd en of demotie d.d. 180913

18-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 05-049 d.d. 17 november 2017. Vraag In artikel 10b van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 is geregeld dat een loonsverlaging voor de…

Vervallen V&A 05-047 Storten in levensloopregeling uit netto loon of privé middelen werknemer d.d. 180913

18-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-047 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 05-047 behandelt de vraag of een werknemer uit privé-middelen of uit het nettoloon bedragen kan storten in…

Vervallen V&A 05-044 Pensioeningangsdatum en twee levensloopregelingen d.d. 180913

18-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-044 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 05-044 behandelt de vraag of het bij een werkgever opgebouwde levenslooptegoed na ingang van het pensioen gebruikt…

Vervallen V&A 05-038 Aanspraken ingevolge een verlofspaarregeling en levensloopregeling d.d. 180913

18-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-038 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 05-038 behandelt de vraag of de vóór 1 januari 2006 in een regeling voor verlofsparen opgebouwde aanspraken…

Vervallen V&A 05-021 Inhoudingsplicht bij afkoop saldo levensloopregeling bij beëindigen dienstbetrekking d.d. 180913

18-09-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-021 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 05-021 behandelt de vraag wie inhoudingsplichtig is indien het saldo van de levensloopregeling bij het beëindigen van…

Vervallen V&A 13-003 RVU - Reorganisaties; vrijwillige fase, plaatsmakers- of remplaçantenregelingen d.d. 130313

13-03-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Dit vraag en antwoord is d.d. 22 juni 2018 met terugwerkende kracht vervallen in verband met de publicatie van het arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:958) Vraag Een bedrijf gaat reorganiseren en wil…

Vervallen V&A 13-004 Termijn overgangsrecht gebruik bruto-staffels d.d. 130313

13-03-2013 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 1 januari 2015 vervallen. Vraag Wat is overgangstermijn voor het gebruik van bruto-staffels in een beschikbare-premieregeling? Antwoord Zoals aangegeven in onderdeel 3.4 van het besluit van 21…

Vervallen V&A 12-009 VUT-regeling en compenseren verhoging AOW-leeftijd d.d. 171012

17-10-2012 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Vraag De door een VUT-uitvoerder uitgevoerde VUT-regeling omvat een maandelijkse VUT-uitkering tot de maand waarin de VUT-gerechtigde 65 jaar wordt. Vanaf de eerste…

Vervallen V&A 12-007 Pensioen eigen beheer voor DGA met aandelen zonder stemrecht d.d. 161012

16-10-2012 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord  12-007 d.d. 16 september 2015. Vraag Een DGA bezit ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van zijn werkgever. Aan de…

Vervallen V&A 12-008 Pensioen/stamrecht eigen beheer en terugbetalen aandelenkapitaal of uitkeren dividend d.d. 200912

20-09-2012 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 12-008 d.d. 4 april 2018. Vraag Vanaf 1 oktober 2012 is het nieuwe BV-recht (Flex BV) van kracht. In het…

Vervallen V&A 08-024 Stamrechtovereenkomst - Ontslagvergoeding in de vorm van een uitkering ineens d.d. 090512

09-05-2012 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen Vraag Kan een werknemer gebruik maken van de stamrechtvrijstelling, wanneer hij met zijn werkgever vóór het ontslag een ontslagvergoeding in de vorm van een…

Vervallen V&A 08-023 Stamrechtovereenkomst - Een door de rechter toegekende ontslagvergoeding d.d. 090512

09-05-2012 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Vraag Het komt voor dat de kantonrechter uitspraak moet doen voordat tot ontslag kan worden overgegaan. In die uitspraak wordt dan wel de hoogte…

Vervallen Handreiking gederfd of te derven loon (versie 8 mei 2012)

08-05-2012 -

Vervallen V&A 05-046 Pensioeningangsdatum vóór 65 jaar d.d. 020312

02-03-2012 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-046 d.d. 16 september 2015. Vraag Moet sinds de invoering van de Wet VPL in een pensioenregeling van een werknemer die…

Vervallen V&A 11-032 Toepassing artikel 32ba Wet LB bij ontslag op verzoek werknemer d.d. 010312

01-03-2012 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-032 d.d. 4 april 2018. Vraag Een oudere werknemer neemt vrijwillig ontslag. Hij krijgt van zijn werkgever een ontslagvergoeding mee. Is…

Vervallen V&A 11-027 Prijsgeven pensioenaanspraken door niet actuarieel herrekenen bij uitstel d.d. 281111

28-11-2011 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-027 d.d. 17 december 2015. Vraag Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft een pensioenregeling met een overeengekomen pensioeningangsdatum van 60 jaar. Zijn…

Vervallen V&A 10-002 Redelijke termijn voor onderbrengen stamrechtkapitaal (of kapitaal voor een stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht) d.d. 281111

28-11-2011 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen. Vraag Werkgevers kennen bij ontslag vaak ontslagvergoedingen toe die bestemd zijn voor de aankoop van een stamrecht ingevolge een aanspraak op een periodieke…

Vervallen V&A 11-031 Nihilpensioen door variabilisering vóór 65 jaar d.d. 281111

28-11-2011 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-031 d.d. 17 december 2015. Vraag Een ouderdomspensioen gaat vervroegd in, dat wil zeggen vóór de 65-jarige leeftijd. Men wenst het…

Vervallen V&A 11-023 Beperkte pensioenopbouw in een eindloonregeling in de laatste 5 jaar vóór de pensioeningangsdatum; uitstel van de pensioeningangsdatum d.d. 280911

28-09-2011 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-023 d.d. 17 december 2015. Vraag Artikel 10b, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) beperkt de mogelijkheden om…

Vervallen V&A 11-025 Gevolgen korten van pensioen (afstempelen) bij onderdekking pensioenfonds d.d. 270911

27-09-2011 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-025 d.d. 17 december 2015. Vraag Door de financiële crisis en de aanhoudende lage rentestand is bij een aantal pensioenfondsen…

Vervallen V&A 10-005 Variabiliseren periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon d.d. 270911

27-09-2011 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-005 d.d. 17 december 2015. Vraag In tegenstelling tot pensioenen zijn voor periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te…

Vervallen V&A 11-028 Fiscaal partnerbegrip en pensioen d.d. 270911

27-09-2011 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-028 d.d. 17 december 2015. Vraag Inleiding Tot 1 januari 2011 kon men als ongetrouwd samenwonende kiezen voor fiscaal partnerschap.…

Vervallen V&A 08-014 Vervroegd pensioen en doorwerken d.d. 190911

19-09-2011 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-014 d.d. 17 december 2015. Vraag Wat zijn de voorwaarden voor (door)werken en bijverdienen als een werknemer zonder fiscale sancties…

Vervallen V&A 08-002 Saldoregeling pensioenuitkeringen zonder fiscale faciliteit opgebouwd in buitenland d.d. 080711

08-07-2011 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-002 d.d. 17 december 2015. Vraag Een werknemer woont in Nederland. Hij geniet pensioen van een Nederlandse pensioenuitvoerder. Een deel…

Vervallen V&A 10-009 Eindheffing 52% over drukkende uitkeringen regeling voor vervroegde uittreding vanaf 1 januari 2011 d.d. 010211

01-02-2011 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-009 d.d. 17 december 2015. Vraag Met ingang van 1 januari 2011 wordt een door een inhoudingsplichtige gedane en op…

Vervallen V&A 10-006 Overdracht stamrecht artikel 11-1-g Wet LB naar een krediet- of beleggingsinstelling ex artikel 11a Wet LB d.d. 201210

20-12-2010 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 10-006 d.d. 23 november 2015. Vraag Bij overdracht van een aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 08-070 Sabbatsverlof; periode tussen verlof en pensioendatum d.d. 201210

20-12-2010 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-070 d.d. 23 november 2015. Vraag Welke diensttijd moet minimaal resteren tussen het einde van het sabbatsverlof en de pensioendatum?…

Vervallen V&A 08-095 Begrip pensioengevend loon bij de toets aan de 100%-grens d.d. 201210

20-12-2010 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-095 d.d. 17 december 2015. Vraag Artikel 18a, zevende lid, van de Wet LB schrijft een toets voor van het…

Vervallen V&A 08-054 Toepassing van artikel 18a, negende lid, Wet LB bij samenloop van verschillende pensioenstelsels d.d. 210910

21-09-2010 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-054 d.d. 23 november 2015. Vraag Artikel 61, eerste lid, URLB regelt hoe een pensioenregeling bij een samenloop van verschillende…

Vervallen V&A 10-001 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering d.d. 040510

04-05-2010 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-001 d.d. 23 november 2015. Vraag In de praktijk blijkt behoefte te bestaan aan meer duidelijkheid over de redelijke fiscale…

Vervallen V&A 09-011 Het begrip regulier (jaar)loon in het besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M d.d. 180909

18-09-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 09-011 d.d. 4 april 2018. Vraag Wat wordt precies bedoeld met de term ‘regulier (jaar)loon’ in het besluit van 26…

Vervallen V&A 05-001 Hoogte nabestaandenoverbruggingspensioen voor (half)wezen d.d. 290709

29-07-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is vervallen d.d. 4 april 2018. Vraag Welke uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet (ANW) kan worden gebruikt voor het berekenen van het nabestaandenoverbruggingspensioen van een (half)wees? Antwoord Het nabestaandenoverbruggingspensioen…

Vervallen V&A 05-037 Inhoudingsplicht pensioenuitvoerder en afkoop van pensioen ten behoeve van de levensloopregeling d.d. 290709

29-07-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-037 d.d. 23 november 2015. Vraag Moet een pensioenverzekeraar ook loonbelasting inhouden voor levensloopuitkeringen die voortkomen uit een levenslooptegoed dat…

Vervallen V&A 08-073 Fictieve waardeoverdracht van nihil d.d. 290709

29-07-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-073 d.d. 23 november 2015. Vraag In artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, van het UBLB worden dienstjaren ten gevolge…

Vervallen V&A 08-077 Gevolgen van hertrouwen met de ex-echtgenoot d.d. 290709

29-07-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-077 d.d. 23 november 2015. Vraag Wat zijn de fiscale gevolgen voor een op de voet van artikel 2 van…

Vervallen V&A 08-074 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel d.d. 290709

29-07-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-074 d.d. 23 november 2015. Vraag Op grond van artikel 10b, tweede lid, van het UBLB kan de pensioenopbouw over…

Vervallen V&A 08-049 AOW-inbouw lager dan minimaal vereist d.d. 220709

22-07-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-049 d.d. 7 september 2016. Vraag Moet in een pensioenregeling altijd rekening worden gehouden met de in artikel 18a, achtste…

Vervallen Handreiking pensioenknip (versie 15 juli 2009)

15-07-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze handreiking is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. KENNISGROEP PENSIOENEN LOONBELASTING HANDREIKING PENSIOENKNIP (versie 15 juli 2009) Deze handreiking dient ter vervanging van het besluit Pensioenknip in verband met lage rentestand (besluit van…

Vervallen V&A 08-058 Overschrijding van de 100%-grens door waardeoverdracht naar een pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel d.d. 240309

24-03-2009 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-058 d.d. 7 september 2016. Vraag In artikel 18d, eerste lid, onderdeel c, van de Wet LB is aangegeven dat…