Go directly to content
Naar de homepage

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017)

13 oktober 2017 12:34 - Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 4 april 2018) Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Inleiding Op 1 april 2017 zijn…

Vervallen V&A 17-027 Oprenting oudedagsverplichting d.d. 290917

29 september 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 17-027 d.d. 13 mei 2019. Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38p Wet op de…

Vervallen V&A 17-002 Voorlopige aangepaste premiestaffels bij pensioenrichtleeftijd van 68 jaar d.d. 290917

29 september 2017 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 1 januari 2018 vervallen. Artikel 18a, 18b en 18c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, derde lid, artikel 18b, derde lid, en artikel 18c, derde lid,…

Vervallen Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen (versie 30 juni 2017)

30 juni 2017 12:58 - Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen (versie 7 juli 2017). CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN HANDREIKING FISCALE BEHANDELING ELDERS VERZEKERD PENSIOEN (versie 30…

Vervallen V&A 17-030 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking d.d. 140617

14 juni 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-030 d.d. 4 april 2018. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b Wet op…

Vervallen V&A 17-031 Veel gestelde vragen over bijdrage Zorgverzekeringswet bij afkoop pensioen eigen beheer d.d. 020617

2 juni 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-031 d.d. 5 juli 2017. Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38o Wet op…

Vervallen V&A 17-025 Instemming (gewezen) partner met afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer d.d. 020617

2 juni 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-025 d.d. 8 juni 2018. Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38n, vierde lid, Wet…

Vervallen V&A 17-023 Prijsgeven verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale waarde pensioen eigen beheer; Informatieplicht en instemming partner d.d. 180417

18 april 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-023 d.d. 14 juni 2017. Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38n, tweede, vierde en…

Vervallen V&A 17-023 Prijsgeven verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale waarde pensioen eigen beheer; Informatieplicht en instemming partner d.d. 060417

6 april 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-023 d.d. 18 april 2017. Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38n, tweede, vierde en…

Vervallen V&A 17-021 Prijsgeven van aanspraak ingevolge oudedagsverplichting bij ingang uitkeringen vanwege onderdekking d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-021 d.d. 4 april 2018. Artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b Wet op…

Vervallen V&A 17-020 Vergelijken pensioenopbouw 2015 met de pensioenopbouw in 2016/2017 d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-020 d.d. 18 april 2017. Artikel 38q Wet op de loonbelasting 1964 Vergelijken pensioenopbouw 2015 met de…

Vervallen V&A 17-019 Ouderdomspensioen met uitgestelde pensioeningangsdatum omzetten in oudedagsverplichting d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-019 d.d. 22 november 2017. Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38p Wet op…

Vervallen V&A 17-017 Uitkeringstermijnen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-017 d.d. 4 april 2018. Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38p Wet op…

Vervallen V&A 17-009 Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-009 d.d. 4 april 2018. Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016) en artikel 38p…

Vervallen V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-008 d.d. 4 april 2018. Artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38p, tweede lid, Wet…

Vervallen V&A 17-001 Afkoop pensioen in eigen beheer in combinatie met een in eigen beheer gehouden stamrecht d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-001 d.d. 27 oktober 2017. Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013 + 2016), artikel…

Vervallen V&A 17-012 Pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar vanaf 1 januari 2018 d.d. 170317

17 maart 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-012 d.d. 10 januari 2018. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18d…

Vervallen V&A 14-008 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017 (regime Witteveen 2015) d.d. 170317

17 maart 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-008 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18d Wet…

Vervallen V&A 12-004 Pensioenopbouw Wet VAP en pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar d.d. 170317

17 maart 2017 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 18a en artikel 18d, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2014) Artikel 18a, eerste, tweede, zesde en achtste lid, en artikel 18d,…

Vervallen V&A 05-046 Pensioeningangsdatum vóór 65 jaar d.d. 170317

17 maart 2017 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 18a, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2005 t/m 2013) Artikel 18a, zesde lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2005 t/m…

Vervallen V&A 17-002 Voorlopige aangepaste premiestaffels bij pensioenrichtleeftijd van 68 jaar d.d. 100317

10 maart 2017 15:23 - Artikel 18a, 18b en 18c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, derde lid, artikel 18b, derde lid, en artikel 18c, derde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Voorlopige aangepaste premiestaffels bij pensioenrichtleeftijd van 68…

Vervallen V&A 14-008 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar vanaf 1 januari 2015 (regime Witteveen 2015) d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-008 d.d. 17 maart 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18d…

Vervallen V&A 14-007 Verlaagde AOW-inbouw artikel 10aa UBLB vanaf 1 januari 2015 d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, achtste lid, Wet op de loonbelasting 1964 juncto artikel 10aa Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 Verlaagde…

Vervallen V&A 14-006 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015 d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-006 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, achtste lid, Wet…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-005 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, achtste lid, Wet…

Vervallen V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-082 d.d. 19 januari 2018. Artikel 19f Wet op de loonbelasting 1964 Omzetting (ruil) van een deel…

Vervallen V&A 08-074 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-074 d.d. 10 januari 2018. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, tweede lid, Wet…

Vervallen V&A 08-056 Partner- en wezenpensioen en het bereiken van de 70%-, resp. 14/28%-grens in een beschikbare-premiestelsel d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 18b en 18c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18b, zevende en achtste lid, en artikel 18c, vijfde, zesde en zevende lid,…

Vervallen V&A 08-051 Ouderdomspensioen en het bereiken van de 100%-grens in een beschikbare-premiestelsel d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 31 december 2017 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, negende lid, Wet op de loonbelasting 1964 Ouderdomspensioen en het bereiken van…

Vervallen V&A 08-042 Beschikbare premie en gegarandeerd minimumrendement d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-42 d.d. 10 januari 2018. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, derde lid, Wet…

Vervallen V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten bij besluit van 20 januari 2017, nr. 2017-7168 d.d. 310117

31 januari 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-016 d.d. 10 januari 2018. Artikel 19d Wet op de loonbelasting 1964 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal…

Vervallen V&A 08-037 Wijziging uitvoering pensioenregeling door pensioenuitvoerder en pensioengerechtigde na het einde van de tegenwoordige dienstbetrekking d.d. 101117

10 januari 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-037 d.d. 11 januari 2018. Artikel 18 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 16-004 Wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen; Overige fiscale pensioenmaatregelen en beleggingsondernemingen als toegelaten aanbieders voor lijfrenteproducten d.d. 221216

22 december 2016 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18b Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18c Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18d…

Vervallen V&A 16-003 Voorlopige bedragen 2017 AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon d.d. 091216

9 december 2016 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 01 januari 2017 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18ga Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, achtste lid, Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 15-007 Overschrijding redelijke termijn voor de aankoop van een pensioenuitkering d.d. 211016

21 oktober 2016 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 18a, 18b, 18c en 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, vierde lid, artikel 18b, zesde lid, artikel 18c, vierde lid…

Vervallen V&A 10-001 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering d.d. 211016

21 oktober 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-001 d.d. 27 oktober 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964, artikel 11 Wet op de…

Vervallen V&A 09-003 VUT-aanspraken op pensioendatum omzetten in hoger ouderdomspensioen d.d. 070916

7 september 2016 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen. Artikel 38c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38c, derde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Omzetten in hoger ouderdomspensioen van de tot…

Vervallen V&A 08-058 Waardeoverdracht naar een pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel d.d. 070916

7 september 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-058 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18d, eerste lid,…

Vervallen V&A 08-049 AOW-inbouw lager dan minimaal vereist d.d. 070916

7 september 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-049 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel…

Vervallen V&A 08-036 Stamrechtovereenkomst - Omzetting op 31 december 2013 bestaand stamrecht d.d. 070916

7 september 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-036 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964, artikel 11 Wet op de…

Vervallen V&A 08-014 Vervroegd pensioen en doorwerken d.d. 070916

7 september 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-014 d.d. 11 januari 2018. Artikel 18 Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18a Wet op de…

Vervallen V&A 08-035 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging stamrechten van voor 1 januari 1995 d.d. 060716

6 juli 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-035 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964, artikel 11 Wet op de…

Vervallen V&A 08-034 Stamrechtovereenkomst - Echtscheiding, verdeling stamrecht d.d. 060716

6 juli 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-034 d.d. 26 oktober 2017 Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet op…

Vervallen V&A 08-030 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, Pensioenwet d.d. 060716

6 juli 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-030 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet op…

Vervallen V&A 08-057 Bovengrens bij variabilisering van de pensioenuitkeringen d.d. 270616

27 juni 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-057 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18d, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 05-056 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding indien bedragen door een derde niet binnen een jaar worden voldaan d.d. 270616

27 juni 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-056 d.d. 26 oktober 2017. Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, derde lid, Wet…

Vervallen V&A 08-032 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, beleggingseisen d.d. 210616)

21 juni 2016 16:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-032 d.d. 10 november 2017. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet op…

Vervallen V&A 15-001 Waardering verplichting partnerpensioen in eigen beheer na echtscheiding d.d. 210616

21 juni 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-001 d.d. 10 november 2017. Artikelen 18d, 18h en 19b Wet op de loonbelasting 1964, artikelen 3.25…

Vervallen V&A 08-041 Samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met een vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ingaand ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen d.d. 210616

21 juni 2016 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-041 d.d. 10 november 2017. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18e Wet op de…

Vervallen V&A 08-039 Samenloop van een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen met ouderdomspensioen, overbruggingspensioen en prepensioen d.d. 210616

21 juni 2016 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-039 d.d. 6 juli 2016. Artikel 18 Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18e Wet op de loonbelasting 1964…