Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

584 resultaten, gefilterd op

Onderwerp: Vervallen V&A - Handreikingen

  • Soort informatie

  • Onderwerp

  • Label

  • Sorteren

Vervallen Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 d.d. 30 april 2021

30-04-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door Handreiking voor de interpretatie van het begrip "Regeling voor vervroegde uittreding" als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 d.d. 3…

Vervallen V&A 05-006 Overboeken saldo levensloopregeling naar pensioenregeling d.d. 300421

30-04-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-006 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 05-006 behandelt de vraag of het mogelijk is om (een deel van) het saldo van een levensloopregeling…

Vervallen V&A 08-020 Loonstamrechtovereenkomst - Variabele termijnen d.d. 010421

01-04-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-020 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 08-020 behandelt de vraag of en in hoeverre de termijnen uit een loonstamrecht in hoogte mogen variëren.…

Vervallen V&A 21-004 Einde overgangsrecht levensloopregelingen en pensioengevende diensttijd d.d. 010421

01-04-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 21-004 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 21-004 behandelt de gevolgen van het beëindigen van het overgangsrecht voor levensloopregelingen voor de mogelijkheid van pensioenopbouw…

Vervallen V&A 21-002 Gevolgen wijziging overgangsrecht levensloopregelingen voor reeds gemaakte afspraken over opnemen levensloopverlof d.d. 010421

01-04-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 21-002 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 21-002 behandelt de vraag of de per 1 januari 2021 doorgevoerde wijziging van het overgangsrecht voor levensloopregelingen…

Vervallen V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase

19-03-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-008 d.d. 16 september 2022. Dit V&A 17-008 behandelt de vraag of een ODV in de uitkeringsfase nog kan worden aangewend voor het verkrijgen…

Vervallen V&A 21-005 Verzekeren uitkering pensioenkapitaal aanvullend pensioensparen bij vooroverlijden voor extra partnerpensioen d.d. 190321

19-03-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 21-005 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 21-005 behandelt de vraag of de verzekering van een uitkering van pensioenkapitaal bij vooroverlijden kan worden gecombineerd met…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 050221

05-02-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-068 d.d. 31 maart 2022. Dit V&A 08-068 behandelt de vraag wat fiscaal de maximale omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen mag zijn. Hierbij komen ook…

Vervallen Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 d.d. 5 februari 2021

05-02-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van de Handreiking is vervangen door Handreiking voor de interpretatie van het begrip "Regeling voor vervroegde uittreding" als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 d.d. 30…

Vervallen V&A 20-011 Levenslooptegoed onbelast omzetten in verlofsparen is niet mogelijk d.d. 211220

21-12-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 20-011 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 20-011 behandelt de vraag of het mogelijk is om het levenslooptegoed dat nog niet als loon in…

Vervallen V&A 20-010 Behandeling wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen door Eerste Kamer in januari 2021 d.d. 161220

16-12-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is d.d. 1 april 2021 vervallen. Dit V&A 20-010 behandelt de gevolgen van het besluit van de Eerste Kamer om het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen te behandelen op 12…

Vervallen Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer (versie 11 december 2020)

11-12-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer (versie 30 april 2021) Deze handreiking behandelt diverse aspecten…

Vervallen V&A 20-008 ODV-uitkeringsrecht erfgenaam aanwenden voor een direct ingaande tijdelijke nabestaandenlijfrente, die uitkeert aan die erfgenaam zelf d.d. 231120

23-11-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 20-008 d.d. 20 mei 2022. Inleiding De fiscale voorwaarden voor de uitvoering van een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) zijn…

Vervallen V&A 20-009 Voorlopige bedragen AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon per 1 januari 2021 d.d. 201120

20-11-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is d.d. 1 januari 2021 vervallen. De in artikel IX, onderdeel A van de Bijstellingsregeling directe belastingen 2021 (Staatscourant 2020, 64406) vastgestelde AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB wijken iets af van…

Vervallen V&A 20-008 ODV-uitkeringsrecht erfgenaam aanwenden voor tijdelijke nabestaandenlijfrente d.d. 030720

03-07-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 20-008 d.d. 23 november 2020. Dit V&A 20-008 behandelt de vraag of een erfgenaam van een overleden ODV-gerechtigde het verkregen recht op ODV-termijnen…

Vervallen V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase d.d. 030720

03-07-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-008 d.d. 19 maart 2021. Dit V&A 17-008 behandelt de vraag of een ODV in de uitkeringsfase nog kan worden aangewend voor het verkrijgen…

Vervallen Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 15 mei 2020)

15-05-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 14 februari 2024) CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen 1 Inleiding Deze handreiking behandelt de…

Vervallen V&A 17-023 Prijsgeven verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale waarde pensioen eigen beheer; Informatieplicht en instemming partner d.d. 200420

20-04-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is d.d. 1 april 2021 vervallen. Dit V&A 17-023 behandelt de vraag welke informatie moest worden verstrekt en aan welke voorwaarden moest worden voldaan om zonder heffing van loonheffingen en revisierente…

Vervallen V&A 15-011 Voortgezette opbouw bij gedeeltelijk vervroegd ingegaan pensioen d.d. 200420

20-04-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is d.d. 14 februari 2024 vervallen. Dit V&A 15-011 behandelt de vraag of de pensioenopbouw kan worden voortgezet bij het gedeeltelijk vervroegd ingaan van het pensioen. Vraag Een werknemer van 66…

Vervallen V&A 20-003 Aanpassen ODV-uitkeringsperiode na verlagen AOW-leeftijd d.d. 240320

24-03-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is d.d. 14 februari 2024 vervallen. Dit V&A 20-003 behandelt de vraag of het mogelijk is om een aangevangen ODV-uitkeringsperiode aan te passen na het verlagen van de AOW-leeftijd op grond…

Vervallen V&A 20-005 Geen fiscale gevolgen voor pensioen van zorgmedewerkers die vervroegd met pensioen zijn gegaan en weer gaan werken in verband met coronavirus COVID-19 d.d. 190320

19-03-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 20-005 d.d. 26 november 2020). Dit V&A 20-005 behandelt de vraag of gepensioneerde zorgmedewerkers die meer dan vijf jaar vóór het bereiken van…

Vervallen V&A 20-004 Pensioenopbouw tijdens tijdelijke arbeidsduurverkorting in verband met coronavirus COVID-19 d.d. 160320

16-03-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is d.d. 14 februari 2024 vervallen. Dit V&A 20-004 behandelt de vraag welke mogelijkheden er zijn om de pensioenopbouw voort te zetten ingeval er een tijdelijke arbeidsduurverkorting wordt toegepast als gevolg…

Vervallen V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel d.d. 240220

24-02-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-082 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 08-082 behandelt de vraag of het fiscaal is toegestaan om de in het beschikbare-premiedeel van een pensioenregeling opgebouwde…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 030220

03-02-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-068 d.d. 5 februari 2021. Dit V&A 08-068 behandelt de vraag wat fiscaal de maximale omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen mag zijn. Hierbij komen ook de…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 280120

28-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 08-068 d.d. 3 februari 2020. Dit V&A 08-068 behandelt de vraag wat fiscaal de maximale omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen mag zijn. Hierbij komen…

Vervallen Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 22 januari 2020)

22-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 15 mei 2020). CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN HANDREIKING INHAAL EN INKOOP VAN PENSIOEN (versie 22 januari 2020) Lijst…

Vervallen V&A 17-021 Prijsgeven van een oudedagsverplichting op ingangsdatum vanwege onderdekking d.d. 010120

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-021 d.d. 16 september 2022. Dit V&A 17-021 behandelt de vraag of het mogelijk is om een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting op de ingangsdatum…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 01012020

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 14-005 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 14-005 behandelt de vraag met welke AOW-inbouw rekening gehouden moeten worden voor het toetsen van de fiscale…

Vervallen V&A 18-005 Surplus pensioenkapitaal bijlage IV of V Staffelbesluit pensioenen uitkeren aan werknemer d.d. 010120

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 18-005 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 18-005 behandelt de vraag of een afwijkende premieovereenkomst als bedoeld in onderdeel 6 van het Staffelbesluit pensioenen de…

Vervallen V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel d.d. 010120

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-082 d.d. 24 februari 2020. Dit V&A 08-082 behandelt de vraag of het fiscaal is toegestaan om de in het beschikbare-premiedeel van een pensioenregeling opgebouwde…

Vervallen V&A 17-023 Prijsgeven verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale waarde pensioen eigen beheer; Informatieplicht en instemming partner d.d. 010120

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen doorV&A 17-023 d.d. 20 april 2020 Dit V&A 17-023 behandelt de vraag welke informatie moet worden verstrekt en aan welke voorwaarden moest worden voldaan om zonder…

Vervallen V&A 14-006 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015 d.d. 010120

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 14-006 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 14-006 behandelt de vanaf 1 januari 2015 voor de pensioenopbouw te hanteren AOW-franchise. Inleiding Op 1 januari…

Vervallen V&A 08-042 Beschikbare premie en gegarandeerd minimumrendement d.d. 010120

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-042 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 08-042 behandelt de vraag wat de fiscale gevolgen zijn van het garanderen van een minimumrendement in een beschikbare-premiestelsel.…

Vervallen V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase d.d. 010120

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-008 d.d. 3 juli 2020. Dit V&A 17-008 behandelt de vraag of een ODV in de uitkeringsfase nog kan worden…

Vervallen V&A 17-009 Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-009 d.d. 16 september 2022. Dit V&A 17-009 behandelt de vraag hoe en onder welke voorwaarden een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting kan worden afgewikkeld…

Vervallen V&A 08-079 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak; belastbaar feit en belastbaar bedrag d.d. 010120

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-079 d.d. 31 maart 2022. Dit V&A 08-079 behandelt de fiscale gevolgen die de Wet op de loonbelasting 1964 verbindt aan het geheel…

Vervallen V&A 17-030 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking d.d. 010120

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-030 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 17-030 behandelt de vraag of het mogelijk is om een in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak bij onderdekking gedeeltelijk…

Vervallen V&A 17-012 Pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar vanaf 1 januari 2018 d.d. 010120

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-012 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 17-012 behandelt de vraag of per 1 januari 2018 in een pensioenregeling altijd een pensioenrichtleeftijd van 68…

Vervallen V&A 08-074 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel d.d. 010120

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-074 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 08-074 behandelt de vraag of er bijzondere fiscale regels van toepassing zijn voor het bepalen van de…

Vervallen V&A 17-017 Ingang uitkeringen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen d.d. 010120

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-017 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 17-017 behandelt de vraag wanneer de uitkeringen kunnen ingaan van een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting die is ontstaan…

Vervallen V&A 17-025 Instemming (gewezen) partner met afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer d.d. 010120

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-025 d.d. 20 april 2020. Dit V&A 17-025 behandelt de vraag wie de instemmingsgerechtigde (gewezen) partner was ingeval de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak…

Vervallen V&A 19-007 Negatieve marktrente oprenten oudedagsverplichting d.d. 311219

31-12-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 19-007 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 19-007 behandelt de vraag of ingeval van een negatieve marktrente voor het oprenten van een oudedagsverplichting uitgegaan…

Vervallen V&A 19-011 Begrenzing pensioendotatie artikel 38q, Wet LB. Hardheidsclausulebeleid d.d. 201219

20-12-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is d.d. 14 februari 2024 vervallen. In het kader van de overgangsmaatregelen die moeten leiden tot het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer is in artikel 38q van de Wet…

Vervallen V&A 13-007 Uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een loonstamrecht d.d. 191219

19-12-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 13-007 d.d. 14 februari 2024. Een periodieke uitkering is afhankelijk van een onzekere gebeurtenis. Dit V&A 13-007 behandelt een vraag over de minimale duur van…

Vervallen V&A 18-009 Wettelijke gevolgen verstrijken uiterste tijdstip voor aankoop van een recht op pensioen- of loonstamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering d.d. 191219

19-12-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is d.d. 14 februari 2024 vervallen. Dit V&A 18-009 behandelt de vraag wat de fiscale gevolgen zijn van het laten verstrijken van het uiterste tijdstip voor de aankoop van een recht…

Vervallen V&A 08-019 Stamrechtovereenkomst – Afkoopverbod d.d. 191219

19-12-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is d.d. 14 februari 2024 vervallen. Dit V&A 08-019 behandelt de vraag of in een stamrechtovereenkomst een afkoopverbod moet zijn opgenomen. Het V&A gaat ook in op de vraag of een…

Vervallen V&A 05-035 Opname levenslooploon en opbouw van pensioen d.d. 191219

19-12-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-035 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 05-035 behandelt de vraag of en onder welke voorwaarden het mogelijk is om pensioen op te bouwen…

Vervallen V&A 19-008 Vervroegen ingangsdatum pensioenuitkeringen en AOW-leeftijd in 2025 d.d. 171219

17-12-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is d.d. 14 februari 2024 vervallen. Dit V&A 19-008 behandelt de vraag van welke voor 2025 geldende AOW-leeftijd kan worden uitgegaan voor de periode van vijf jaar vóór de AOW-leeftijd waarin…

Vervallen V&A 19-009 Voorlopige bedragen AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon per 1 januari 2020 d.d. 281119

28-11-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen per 1 januari 2020. In dit V&A 19-009 zijn de voorlopige bedragen opgenomen van de voor 2020 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon.…

Vervallen V&A 17-029 Uitkeringsperiode oudedagsverplichting d.d. 141119

14-11-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-029 d.d. 31 maart 2022. Dit V&A 17-029 behandelt de gevolgen van het eerder of later ingaan van de ODV-termijnen voor de duur van…