Go directly to content
Naar de homepage

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen V&A 08-087 Overkookregeling prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 110118

11 januari 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-087 d.d. 11 januari 2019. Artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38a Wet op…

Vervallen V&A 08-086 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 110118

11 januari 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-086 d.d. 11 januari 2019. Artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38a Wet op…

Vervallen V&A 08-076 Gebruikelijk loon en pensioengevend loon d.d. 110118

11 januari 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-076 d.d. 4 januari 2019. Artikel 18g en artikel 19 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g,…

Vervallen V&A 08-041 Samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met een vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ingaand ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen d.d. 110118

11 januari 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-041 d.d. 4 januari 2019. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18e Wet op de…

Vervallen V&A 08-037 Wijziging uitvoering pensioenregeling door pensioenuitvoerder en pensioengerechtigde na het einde van de tegenwoordige dienstbetrekking d.d. 110118

11 januari 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-037 d.d. 4 januari 2019. Artikel 18 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18, eerste lid, onderdeel…

Vervallen V&A 08-014 Vervroegd pensioen en doorwerken d.d. 110118

11 januari 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-014 d.d. 4 januari 2019. Artikel 18 Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18a Wet op de…

Vervallen V&A 17-012 Pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar vanaf 1 januari 2018 d.d. 100118

10 januari 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-012 d.d. 4 januari 2019. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18d Wet op…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 100118

10 januari 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-005 d.d. 1 augustus 2018. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, zevende lid, Wet…

Vervallen V&A 08-074 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel d.d. 100118

10 januari 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 18-074 d.d. 4 januari 2019. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, tweede lid, Wet…

Vervallen V&A 08-042 Beschikbare premie en gegarandeerd minimumrendement d.d. 100118

10 januari 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-042 d.d. 4 januari 2019. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, derde lid, Wet…

Vervallen V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten bij besluit van 23 november 2017, nr. 2017-187605 d.d. 100118

10 januari 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-016 d.d. 4 januari 2019. Artikel 19d Wet op de loonbelasting 1964 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal…

Vervallen V&A 15-005 Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen dienstbetrekking d.d. 110118

1 januari 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-005 d.d. 11 januari 2019. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet…

Vervallen V&A 17-043 Afkoopkorting bij afkoop van in eigen beheer verzekerd ingegaan pensioen d.d. 191217

19 december 2017 15:23 - Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 17-042 Aanpassen pensioenregeling aan gewijzigde fiscale pensioenkaders per 1 januari 2018 d.d. 151217

15 december 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-042 d.d. 4 april 2018. Artikel 18 Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19c Wet op…

Vervallen V&A 17-040 Geen samenloop aanwijzing onderdeel 8.7 en goedkeuring onderdeel 10.2 van het besluit van 24 november 2017, nr. 2017-126948 voor partner- en wezenpensioen op risicobasis d.d. 151217

15 december 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-040 d.d. 11 januari 2019. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18b Wet op de…

Vervallen V&A 17-041 AOW-franchises, voorlopige AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en voorlopig maximum pensioengevend loon per 1 januari 2018 d.d. 121217

12 december 2017 15:23 - Dit Vraag en Antwoord is d.d. 1 januari 2018 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18ga Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, zevende lid, Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 17-019 Ouderdomspensioen met uitgestelde pensioeningangsdatum omzetten in oudedagsverplichting d.d. 221117

22 november 2017 15:23 - Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 17-037 Hoogte afkoopkorting bij afkoop pensioen in eigen beheer na 2017 d.d. 171117

17 november 2017 15:23 - Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 17-036 Aftrek geactiveerde indexatielasten bij afkoop of omzetten in ODV van pensioen in eigen beheer; verzoek om toepassing goedkeuring besluit 22 maart 2017, nr. 2017-22793 d.d. 171117

17 november 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-036 d.d. 18 juli 2018. Artikel 34e Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Artikel 34e, vierde lid, Wet…

Vervallen V&A 10-006 Overdracht stamrecht artikel 11-1-g Wet LB naar een krediet- of beleggingsinstelling ex artikel 11a Wet LB d.d. 171117

17 november 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 10-006 d.d. 11 januari 2019. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964, artikel 11 Wet op de…

Vervallen V&A 08-088 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets d.d. 171117

17 november 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-088 d.d. 11 januari 2018. Artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38a Wet op…

Vervallen V&A 08-087 Overkookregeling prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 171117

17 november 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-087 d.d. 11 januari 2018. Artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38a Wet op…

Vervallen V&A 08-086 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 171117

17 november 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-086 d.d. 11 januari 2018. Artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38a Wet op…

Vervallen V&A 17-029 Uitkeringsperiode oudedagsverplichting d.d. 101117

10 november 2017 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-029 d.d. 14 november 2019. Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 17-001 Afkoop pensioen in eigen beheer in combinatie met een in eigen beheer gehouden stamrecht d.d. 101117

10 november 2017 15:23 - Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 10-009 Eindheffing 52% over drukkende uitkeringen regeling voor vervroegde uittreding vanaf 1 januari 2011 d.d.101117

10 november 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-009 d.d. 17 november 2017. Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, derde en achtste…

Vervallen V&A 08-060 Toegestane overschrijding van de 100%-grens door onderlinge ruil van pensioensoorten d.d. 101117

10 november 2017 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-060 d.d. 19 december 2019. Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18d, eerste lid, onderdeel d, Wet…

Vervallen V&A 08-041 Samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met een vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ingaand ouderdomspensioen, overbruggingspensioen of prepensioen d.d. 101117

10 november 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-041 d.d. 11 januari 2018. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18e Wet op de…

Vervallen V&A 08-019 Stamrechtovereenkomst - Afkoopverbod d.d. 101117

10 november 2017 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-019 d.d. 19 december 2019. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 17-001 Afkoop pensioen in eigen beheer in combinatie met een in eigen beheer gehouden stamrecht d.d. 271017

27 oktober 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-001 d.d. 10 november 2017. Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013 + 2016), artikel…

Vervallen V&A 13-007 Uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een stamrecht d.d. 271017

27 oktober 2017 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 13-007 d.d. 19 december 2019. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 10-001 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering d.d. 271017

27 oktober 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 10-001 d.d. 20 juni 2019. Artikel 39f Wet op de…

Vervallen V&A 08-079 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak; belastbaar feit en belastbaar bedrag d.d. 271017

27 oktober 2017 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-079 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak; belastbaar feit en belastbaar bedrag (versie 1 januari 2020). Artikel 38n Wet op…

Vervallen V&A 15-005 Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen dienstbetrekking d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-005 d.d. 11 januari 2018. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet…

Vervallen V&A 14-008 Pensioenrichtleeftijd vóór 67 jaar in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017 (regime Witteveen 2015) d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 1 januari 2018 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, eerste, tweede, zesde, zevende en achtste…

Vervallen V&A 14-006 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015 d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-006 d.d. 19 januari 2018. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, zevende lid, Wet…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-005 d.d. 10 januari 2018. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, zevende lid, Wet…

Vervallen V&A 08-078 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-078 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar (versie 1 januari 2020). Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964, artikel…

Vervallen V&A 08-076 Gebruikelijk loon en pensioengevend loon d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-076 d.d. 11 januari 2018. Artikel 18g en artikel 19 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g,…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-068 d.d. 1 augustus 2018. Artikel 18f Wet op de loonbelasting 1964 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen…

Vervallen V&A 17-035 Afkoop pensioen eigen beheer onder schuldigerkenning (netto) afkoopsom d.d. 131017

13 oktober 2017 15:23 - Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 17-034 Afkoop pensioen eigen beheer en uitgestelde uitbetaling (netto) afkoopsom d.d. 131017

13 oktober 2017 15:23 - Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Artikel 19b Wet LB (tekst 2016), artikel…

Vervallen Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017)

13 oktober 2017 12:34 - Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 4 april 2018) Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Inleiding Op 1 april 2017 zijn…

Vervallen V&A 17-027 Oprenting oudedagsverplichting d.d. 290917

29 september 2017 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door  Vraag & Antwoord 17-027 d.d. 13 mei 2019. Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38p Wet op de…

Vervallen V&A 17-002 Voorlopige aangepaste premiestaffels bij pensioenrichtleeftijd van 68 jaar d.d. 290917

29 september 2017 15:23 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 1 januari 2018 vervallen. Artikel 18a, 18b en 18c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, derde lid, artikel 18b, derde lid, en artikel 18c, derde lid,…

Vervallen Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen (versie 7 juli 2017)

7 juli 2017 10:13 - Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen (versie 1 januari 2020). CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN HANDREIKING FISCALE BEHANDELING ELDERS VERZEKERD PENSIOEN (versie…

Vervallen V&A 17-031 Veel gestelde vragen over bijdrage Zorgverzekeringswet bij afkoop pensioen eigen beheer d.d. 050717

5 juli 2017 15:23 - Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen (versie 30 juni 2017)

30 juni 2017 12:58 - Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen (versie 7 juli 2017). CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN HANDREIKING FISCALE BEHANDELING ELDERS VERZEKERD PENSIOEN (versie 30…

Vervallen V&A 17-033 Pensioen partner dga opgebouwd voor 1 januari 1995 overdragen naar eigen beheer en overgangsrecht artikel 36b Wet LB d.d. 280617

28 juni 2017 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-033 Pensioen partner dga opgebouwd voor 1 januari 1995 overdragen naar eigen beheer en overgangsrecht artikel 36b Wet LB (versie…

Vervallen V&A 17-032 Waarderen pensioenverplichting volgens de premiekoopsommethode en afkoop/omzetting van een pensioenaanspraak in eigen beheer d.d. 140617

14 juni 2017 15:23 - Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964,…