Ga direct naar de inhoud

506 resultaten, gefilterd op

Categorie: Vervallen V&A - HandreikingensluitPost Type: Publicatiessluit

20-04-2020 - Belangrijk! Vervallen Dit V&A is d.d. 1 april 2021 vervallen. Dit V&A 17-023 behandelt de vraag welke informatie moest worden verstrekt en aan welke voorwaarden moest worden voldaan om zonder heffing van loonheffingen en revisierente het…
19-03-2020 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 20-005 d.d. 26 november 2020). Dit V&A 20-005 behandelt de vraag of gepensioneerde zorgmedewerkers die meer dan vijf jaar vóór het bereiken van de…
03-02-2020 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-068 d.d. 5 februari 2021. Dit V&A 08-068 behandelt de vraag wat fiscaal de maximale omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen mag zijn. Hierbij komen ook de mogelijkheden…
28-01-2020 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 08-068 d.d. 3 februari 2020. Dit V&A 08-068 behandelt de vraag wat fiscaal de maximale omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen mag zijn. Hierbij komen ook…
22-01-2020 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 15 mei 2020). CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN HANDREIKING INHAAL EN INKOOP VAN PENSIOEN (versie 22 januari 2020) Lijst van…
01-01-2020 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-021 d.d. 16 september 2022. Dit V&A 17-021 behandelt de vraag of het mogelijk is om een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting op de ingangsdatum van…
01-01-2020 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-082 d.d. 24 februari 2020. Dit V&A 08-082 behandelt de vraag of het fiscaal is toegestaan om de in het beschikbare-premiedeel van een pensioenregeling opgebouwde pensioenrechten…
01-01-2020 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen doorV&A 17-023 d.d. 20 april 2020 Dit V&A 17-023 behandelt de vraag welke informatie moet worden verstrekt en aan welke voorwaarden moest worden voldaan om zonder heffing…
01-01-2020 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 18-004 d.d. 16 september 2022. Dit V&A 18-004 behandelt de vraag of een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) ook gedeeltelijk kan worden aangewend voor het…
01-01-2020 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-008 d.d. 3 juli 2020. Dit V&A 17-008 behandelt de vraag of een ODV in de uitkeringsfase nog kan worden aangewend…
01-01-2020 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-009 d.d. 16 september 2022. Dit V&A 17-009 behandelt de vraag hoe en onder welke voorwaarden een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting kan worden afgewikkeld in…
01-01-2020 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-079 d.d. 31 maart 2022. Dit V&A 08-079 behandelt de fiscale gevolgen die de Wet op de loonbelasting 1964 verbindt aan het geheel of…
01-01-2020 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-025 d.d. 20 april 2020. Dit V&A 17-025 behandelt de vraag wie de instemmingsgerechtigde (gewezen) partner was ingeval de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak gedeeltelijk…
19-12-2019 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-035 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 05-035 behandelt de vraag of en onder welke voorwaarden het mogelijk is om pensioen op te bouwen tijdens…
28-11-2019 - Belangrijk! Vervallen Dit V&A is vervallen per 1 januari 2020. In dit V&A 19-009 zijn de voorlopige bedragen opgenomen van de voor 2020 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon. Voor…
14-11-2019 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-029 d.d. 31 maart 2022. Dit V&A 17-029 behandelt de gevolgen van het eerder of later ingaan van de ODV-termijnen voor de duur van de…
12-09-2019 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 19-005 d.d. 1 januari 2020. Bij het overlijden van een ODV-gerechtigde voordat de ODV-termijnen zijn ingegaan gaat het recht op de ODV-termijnen over op de…
27-06-2019 - Belangrijk! Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van…
07-06-2019 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 19-004 d.d. 1 januari 2020. Vraag Met ingang van 1 januari 2019 is de pensioenregeling van een werkgever gebaseerd op een 3%-staffel uit Bijlage IV…
04-06-2019 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 22 januari 2020). CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen 1 Inleiding Deze handreiking behandelt de inhaal…
13-05-2019 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-027 d.d. 1 januari 2020. Inleiding Op grond van artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is het vanaf 1 april…
11-04-2019 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 4 juni 2019). CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen 1          Inleiding Deze handreiking behandelt de…
11-04-2019 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 16-001 d.d. 1 april 2021. Dit V&A 16-001 behandelt de vraag of het binnen de kaders van de fiscale wet- en regelgeving mogelijk is om…
01-04-2019 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 19-011 d.d.3 januari 2022. Dit V&A 09-011 behandelt de vraag wat wordt bedoeld met de term ‘regulier (jaar)loon’ in de Handreiking voor…
11-01-2019 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 14-005 d.d. 1 januari 2020. Inleiding Artikel 18a, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) bepaalt dat voor het toetsen van…
11-01-2019 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 18-004 d.d. 1 januari 2020. Vraag Een dga heeft zijn in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak omgezet in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV). Is het…
11-01-2019 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-030 d.d. 1 januari 2020. Vraag Op grond van artikel 19b, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2016) mag…
11-01-2019 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-021 d.d. 1 januari 2020. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen…
11-01-2019 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 10-006 d.d. 31 maart 2022. Dit V&A 10-006 behandelt de vraag of een loonstamrecht kan worden omgezet in een stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht zonder dat het…
11-01-2019 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-017 d.d. 1 januari 2020. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen…
11-01-2019 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-009 d.d. 1 januari 2020. Vraag Op grond van artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is het vanaf 1 april…
11-01-2019 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-008 d.d. 1 januari 2020. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen…
04-01-2019 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-082 d.d. 1 januari 2020. Vraag Een pensioenregeling voorziet voor een deel in opbouw op basis van een beschikbare-premiestelsel en voor een ander deel in…
04-01-2019 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 18-005 d.d. 1 januari 2020. Inleiding In onderdeel 6 van het besluit van 10 december 2018, nr. 2018-28515 (Staffelbesluit pensioenen) zijn onder voorwaarden twee varianten…
04-01-2019 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-076 d.d. 11 april 2019. Vraag Biedt artikel 19 van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) de mogelijkheid om pensioen…
04-01-2019 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-042 d.d. 1 januari 2020. Vraag Welke fiscale gevolgen heeft het garanderen van een minimumrendement in een beschikbare-premiestelsel? Antwoord Als de de garantie verstrekt kan…
04-01-2019 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-074 d.d. 1 januari 2020. Vraag Op grond van artikel 10b, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) kan de pensioenopbouw over niet tot…
04-01-2019 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-012 d.d. 1 januari 2020. Vraag In artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst na het invoeren van…
04-01-2019 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-016 d.d. 1 januari 2020. Vraag Kan een voorbeeld worden gegeven van de toetsing van het verzekerd kapitaal bij kapitaalovereenkomsten om te kunnen beoordelen of…
04-01-2019 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van V&A 14-006 is vervangen door V&A 14-006 d.d. 1 januari 2020. Inleiding Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen…
28-12-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door  de Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 d.d. 5…
28-11-2018 - Belangrijk! Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 1 januari 2019 vervallen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 23 november 2018 de ‘Rekenregels vanaf 1 januari 2019’ gepubliceerd. In Bijlage II.1 bij de rekenregels…
26-11-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 18-010 d.d. 28 november 2018. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 23 november 2018 de ‘Rekenregels vanaf 1…
24-10-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 18-009 d.d. 19 december 2019. Vraag De fiscale wet- en regelgeving stelt bij de expiratie van een pensioen- of loonstamrechtpolis of bij de deblokkering van…
01-08-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-005 d.d. 11 januari 2019. Inleiding Artikel 18a, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) bepaalt dat voor…
01-08-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 08-068 d.d. 28 januari 2020. Vraag Wat is het maximaal toe te kennen nabestaandenoverbruggingspensioen (NOP)? Antwoord Volgens artikel 18f van de Wet op de…
18-07-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-036 d.d. 1 januari 2020. Inleiding Op grond van artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is het vanaf 1 april…
18-07-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 09-011 d.d. 1 april 2019 Vraag Wat wordt precies bedoeld met de term ‘regulier (jaar)loon’ in het besluit van 26 mei…
18-07-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van de Vragen & Antwoorden is vervangen door de Vragen & Antwoorden van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting over fiscale behandeling compensatie bij afkoop of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen…
08-06-2018 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-025 d.d. 1 januari 2020. Inleiding Volgens het op 1 april 2017 ingevoerde artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is…