Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

507 resultaten, gefilterd op

Categorie: Vervallen V&A - HandreikingenInformatiesoort: Publicaties

Vervallen V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase d.d. 030720

03-07-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-008 d.d. 19 maart 2021. Dit V&A 17-008 behandelt de vraag of een ODV in de uitkeringsfase nog kan worden aangewend voor het verkrijgen…

Vervallen V&A 17-023 Prijsgeven verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale waarde pensioen eigen beheer; Informatieplicht en instemming partner d.d. 200420

20-04-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is d.d. 1 april 2021 vervallen. Dit V&A 17-023 behandelt de vraag welke informatie moest worden verstrekt en aan welke voorwaarden moest worden voldaan om zonder heffing van loonheffingen en revisierente…

Vervallen V&A 20-005 Geen fiscale gevolgen voor pensioen van zorgmedewerkers die vervroegd met pensioen zijn gegaan en weer gaan werken in verband met coronavirus COVID-19 d.d. 190320

19-03-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 20-005 d.d. 26 november 2020). Dit V&A 20-005 behandelt de vraag of gepensioneerde zorgmedewerkers die meer dan vijf jaar vóór het bereiken van…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 030220

03-02-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-068 d.d. 5 februari 2021. Dit V&A 08-068 behandelt de vraag wat fiscaal de maximale omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen mag zijn. Hierbij komen ook de…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 280120

28-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 08-068 d.d. 3 februari 2020. Dit V&A 08-068 behandelt de vraag wat fiscaal de maximale omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen mag zijn. Hierbij komen…

Vervallen Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 22 januari 2020)

22-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 15 mei 2020). CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN HANDREIKING INHAAL EN INKOOP VAN PENSIOEN (versie 22 januari 2020) Lijst…

Vervallen V&A 17-021 Prijsgeven van een oudedagsverplichting op ingangsdatum vanwege onderdekking

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-021 d.d. 16 september 2022. Dit V&A 17-021 behandelt de vraag of het mogelijk is om een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting op de ingangsdatum…

Vervallen V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel d.d. 010120

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-082 d.d. 24 februari 2020. Dit V&A 08-082 behandelt de vraag of het fiscaal is toegestaan om de in het beschikbare-premiedeel van een pensioenregeling opgebouwde…

Vervallen V&A 17-023 Prijsgeven verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale waarde pensioen eigen beheer; Informatieplicht en instemming partner d.d. 010120

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen doorV&A 17-023 d.d. 20 april 2020 Dit V&A 17-023 behandelt de vraag welke informatie moet worden verstrekt en aan welke voorwaarden moest worden voldaan om zonder…

Vervallen V&A 18-004 Oudedagsverplichting gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 18-004 d.d. 16 september 2022. Dit V&A 18-004 behandelt de vraag of een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) ook gedeeltelijk kan worden aangewend voor…

Vervallen V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase d.d. 010120

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-008 d.d. 3 juli 2020. Dit V&A 17-008 behandelt de vraag of een ODV in de uitkeringsfase nog kan worden…

Vervallen V&A 17-009 Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-009 d.d. 16 september 2022. Dit V&A 17-009 behandelt de vraag hoe en onder welke voorwaarden een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting kan worden afgewikkeld…

Vervallen V&A 08-079 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak; belastbaar feit en belastbaar bedrag d.d. 010120

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door Vraag & Antwoord 08-079 d.d. 31 maart 2022. Dit V&A 08-079 behandelt de fiscale gevolgen die de Wet op de loonbelasting 1964 verbindt aan het geheel…

Vervallen V&A 17-025 Instemming (gewezen) partner met afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer d.d. 010120

01-01-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-025 d.d. 20 april 2020. Dit V&A 17-025 behandelt de vraag wie de instemmingsgerechtigde (gewezen) partner was ingeval de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak…

Vervallen V&A 05-035 Opname levenslooploon en opbouw van pensioen d.d. 191219

19-12-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-035 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 05-035 behandelt de vraag of en onder welke voorwaarden het mogelijk is om pensioen op te bouwen…

Vervallen V&A 19-009 Voorlopige bedragen AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon per 1 januari 2020 d.d. 281119

28-11-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen per 1 januari 2020. In dit V&A 19-009 zijn de voorlopige bedragen opgenomen van de voor 2020 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon.…

Vervallen V&A 17-029 Uitkeringsperiode oudedagsverplichting d.d. 141119

14-11-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-029 d.d. 31 maart 2022. Dit V&A 17-029 behandelt de gevolgen van het eerder of later ingaan van de ODV-termijnen voor de duur van…

Vervallen V&A 19-005 Opschorten ingang uitkering ODV-termijnen aan erfgenamen d.d. 120919

12-09-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 19-005 d.d. 1 januari 2020. Bij het overlijden van een ODV-gerechtigde voordat de ODV-termijnen zijn ingegaan gaat het recht op de ODV-termijnen over op…

Vervallen V&A 19-002 Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ingegaan partnerpensioen. Hardheidsclausulebeleid d.d. 270619

27-06-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen…

Vervallen V&A 19-004 Inhaal pensioen op basis van een 3%-staffel over diensttijd waarover een 4%-staffel is gehanteerd d.d. 070619

07-06-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 19-004 d.d. 1 januari 2020. Vraag Met ingang van 1 januari 2019 is de pensioenregeling van een werkgever gebaseerd op een 3%-staffel uit Bijlage…

Vervallen Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 4 juni 2019)

04-06-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 22 januari 2020). CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen 1 Inleiding Deze handreiking behandelt de…

Vervallen V&A 17-027 Oprenting oudedagsverplichting d.d. 130519

13-05-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-027 d.d. 1 januari 2020. Inleiding Op grond van artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is het vanaf 1…

Vervallen Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 11 april 2019)

11-04-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 4 juni 2019). CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen 1          Inleiding Deze handreiking behandelt…

Vervallen V&A 16-001 Inhaalindexatie d.d. 110419

11-04-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 16-001 d.d. 1 april 2021. Dit V&A 16-001 behandelt de vraag of het binnen de kaders van de fiscale wet- en regelgeving mogelijk is…

Vervallen V&A 09-011 Het begrip regulier (jaar)loon in Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 d.d. 010419

01-04-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 19-011 d.d.3 januari 2022. Dit V&A 09-011 behandelt de vraag wat wordt bedoeld met de term ‘regulier (jaar)loon’ in de Handreiking…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 110119

11-01-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 14-005 d.d. 1 januari 2020. Inleiding Artikel 18a, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) bepaalt dat voor het toetsen…

Vervallen V&A 18-004 Oudedagsverplichting gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct d.d. 110119

11-01-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 18-004 d.d. 1 januari 2020. Vraag Een dga heeft zijn in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak omgezet in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV). Is…

Vervallen V&A 17-030 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking d.d. 110119

11-01-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-030 d.d. 1 januari 2020. Vraag Op grond van artikel 19b, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2016)…

Vervallen V&A 17-021 Prijsgeven van aanspraak ingevolge oudedagsverplichting bij ingang uitkeringen vanwege onderdekking d.d. 110119

11-01-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-021 d.d. 1 januari 2020. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale…

Vervallen V&A 10-006 Omzetten aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting (tekst 2013) in stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht d.d. 110119

11-01-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 10-006 d.d. 31 maart 2022. Dit V&A 10-006 behandelt de vraag of een loonstamrecht kan worden omgezet in een stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht zonder dat…

Vervallen V&A 17-017 Uitkeringstermijnen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen d.d. 110119

11-01-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-017 d.d. 1 januari 2020. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale…

Vervallen V&A 17-009 Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking d.d. 110119

11-01-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-009 d.d. 1 januari 2020. Vraag Op grond van artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is het vanaf 1…

Vervallen V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase d.d. 110119

11-01-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-008 d.d. 1 januari 2020. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale…

Vervallen V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel d.d. 040119

04-01-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-082 d.d. 1 januari 2020. Vraag Een pensioenregeling voorziet voor een deel in opbouw op basis van een beschikbare-premiestelsel en voor een ander deel…

Vervallen V&A 18-005 Surplus pensioenkapitaal bijlage IV of V Staffelbesluit pensioenen uitkeren aan werknemer d.d. 040119

04-01-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 18-005 d.d. 1 januari 2020. Inleiding In onderdeel 6 van het besluit van 10 december 2018, nr. 2018-28515 (Staffelbesluit pensioenen) zijn onder voorwaarden twee…

Vervallen V&A 08-076 Gebruikelijk loon en pensioengevend loon d.d. 040119

04-01-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-076 d.d. 11 april 2019. Vraag Biedt artikel 19 van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) de mogelijkheid om…

Vervallen V&A 08-042 Beschikbare premie en gegarandeerd minimumrendement d.d. 040119

04-01-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-042 d.d. 1 januari 2020. Vraag Welke fiscale gevolgen heeft het garanderen van een minimumrendement in een beschikbare-premiestelsel? Antwoord Als de werkgever de garantie…

Vervallen V&A 08-074 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel d.d. 040119

04-01-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-074 d.d. 1 januari 2020. Vraag Op grond van artikel 10b, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) kan de pensioenopbouw over niet…

Vervallen V&A 17-012 Pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar vanaf 1 januari 2018 d.d. 040119

04-01-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-012 d.d. 1 januari 2020. Vraag In artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst na het invoeren…

Vervallen V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten met het oog op een mogelijk noodzakelijke verlaging van het kapitaal d.d. 040119

04-01-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-016 d.d. 1 januari 2020. Vraag Kan een voorbeeld worden gegeven van de toetsing van het verzekerd kapitaal bij kapitaalovereenkomsten om te kunnen beoordelen…

Vervallen V&A 14-006 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015 d.d. 040119

04-01-2019 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van V&A 14-006 is vervangen door V&A 14-006 d.d. 1 januari 2020. Inleiding Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend…

Vervallen Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 (versie 28 december 2018)

28-12-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door  de Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 d.d.…

Vervallen V&A 18-010 AOW-franchises, voorlopige AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en voorlopig bedrag maximum pensioengevend loon per 1 januari 2019 d.d. 281118

28-11-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 1 januari 2019 vervallen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 23 november 2018 de ‘Rekenregels vanaf 1 januari 2019’ gepubliceerd. In Bijlage II.1 bij de…

Vervallen V&A 18-010 AOW-franchises, voorlopige AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en voorlopig bedrag maximum pensioengevend loon per 1 januari 2019 d.d. 261118

26-11-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 18-010 d.d. 28 november 2018. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 23 november 2018 de ‘Rekenregels vanaf…

Vervallen V&A 18-009 Wettelijke gevolgen verstrijken uiterste tijdstip voor aankoop van een recht op pensioen- of loonstamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering d.d. 241018

24-10-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 18-009 d.d. 19 december 2019. Vraag De fiscale wet- en regelgeving stelt bij de expiratie van een pensioen- of loonstamrechtpolis of bij de deblokkering…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 010818

01-08-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-005 d.d. 11 januari 2019. Inleiding Artikel 18a, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) bepaalt dat…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 010818

01-08-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 08-068 d.d. 28 januari 2020. Vraag Wat is het maximaal toe te kennen nabestaandenoverbruggingspensioen (NOP)? Antwoord Volgens artikel 18f van de Wet op…

Vervallen V&A 17-036 Aftrek geactiveerde indexatielasten bij afkoop of omzetten in ODV van pensioen in eigen beheer; verzoek om toepassing goedkeuring besluit 22 maart 2017, nr. 2017-22793 d.d. 180718

18-07-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-036 d.d. 1 januari 2020. Inleiding Op grond van artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is het vanaf 1…

Vervallen V&A 09-011 Het begrip regulier (jaar)loon in het besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M d.d. 180718

18-07-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 09-011 d.d. 1 april 2019 Vraag Wat wordt precies bedoeld met de term ‘regulier (jaar)loon’ in het besluit van 26…

Vervallen Vragen & Antwoorden van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting over fiscale behandeling compensatie bij afkoop of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer (versie 18 juli 2018)

18-07-2018 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van de Vragen & Antwoorden is vervangen door de Vragen & Antwoorden van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting over fiscale behandeling compensatie bij afkoop of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in…