Go directly to content
Naar de homepage

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

V&A 08-057 Bovengrens bij variabilisering van de pensioenuitkeringen d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18d, eerste lid, onderdeel b, derde en vierde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Bovengrens bij variabilisering van de pensioenuitkeringen (Vraag & Antwoord 08-057 d.d. 261017) Vraag…

V&A 08-049 AOW-inbouw lager dan minimaal vereist d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, zevende lid, Wet op de loonbelasting 1964 AOW-inbouw lager dan minimaal vereist (Vraag & Antwoord 08-049 d.d. 261017) Vraag Moet in een pensioenregeling…

V&A 08-038 Restbegunstiging in uitkeringsfase d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Artikel 18 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18, eerste lid, onderdeel a, Wet op de loonbelasting 1964 Restbegunstiging in de uitkeringsfase (Vraag & Antwoord 08-038 d.d. 261017) Vraag De aanhef van artikel…

V&A 08-036 Stamrechtovereenkomst - Omzetting op 31 december 2013 bestaand stamrecht d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964, artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013) en artikel 37 Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013) Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964, artikel 11,…

V&A 08-035 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging stamrechten van voor 1 januari 1995 d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964, artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013) en artikel 37 Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013) Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964, artikel 11,…

V&A 08-034 Stamrechtovereenkomst - Echtscheiding, verdeling stamrecht d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013) Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting…

V&A 08-033 Stamrechtovereenkomst - Omzetting ingegane stamrechten d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013) Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst t/m 2013) Stamrechtovereenkomst – Omzetting ingegane…

V&A 08-030 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, Pensioenwet d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013) Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting…

V&A 08-020 Stamrechtovereenkomst - Variabele termijnen d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964, artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013) en artikel 11a Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013) Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de…

V&A 08-011 Toepassing van artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, UBLB d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 Toepassing van artikel 10a, eerste lid, onderdeel f, Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (Vraag & Antwoord 08-011 d.d. 261017)…

V&A 06-010 Partnerpensioen na het overlijden van de werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de nabestaande d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Artikel 18b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18b, zesde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Partnerpensioen na het overlijden van de werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de partner (Vraag & Antwoord…

V&A 05-056 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding indien bedragen door een derde niet binnen een jaar worden voldaan d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, derde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding indien bedragen door een derde niet binnen een jaar worden voldaan…

V&A 08-058 Waardeoverdracht naar een pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel d.d. 261017

26 oktober 2017 13:23 - Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18d, eerste lid, onderdeel c, Wet op de loonbelasting 1964 Waardeoverdracht naar een pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel (Vraag & Antwoord 08-058 d.d. 261017) Vraag…

Handreiking tijdelijke pensioenknip (versie 26 oktober 2017)

26 oktober 2017 10:45 - CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN HANDREIKING TIJDELIJKE PENSIOENKNIP 2015 (versie 26 oktober 2017) 1.  Inleiding Bij zuivere premieovereenkomsten wordt de beschikbaar gestelde premie belegd tot de ingang van de pensioenuitkeringen (pensioendatum). Daardoor is onzeker…

V&A 17-035 Afkoop pensioen eigen beheer onder schuldigerkenning (netto) afkoopsom d.d. 131017

13 oktober 2017 15:23 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38o Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38n, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38o, eerste en tweede lid, Wet op de loonbelasting…

V&A 17-034 Afkoop pensioen eigen beheer en uitgestelde uitbetaling (netto) afkoopsom d.d. 131017

13 oktober 2017 15:23 - Artikel 19b Wet LB (tekst 2016), artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38o Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19b, eerste lid, Wet LB (tekst 2016), artikel 38n, tweede lid, Wet op…

Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen (versie 7 juli 2017)

7 juli 2017 10:13 - CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN HANDREIKING FISCALE BEHANDELING ELDERS VERZEKERD PENSIOEN (versie 7 juli 2017) 1. Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale…

V&A 17-031 Veel gestelde vragen over bijdrage Zorgverzekeringswet bij afkoop pensioen eigen beheer d.d. 050717

5 juli 2017 15:23 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38o Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38n, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38o, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 Veel…

V&A 17-033 Pensioen partner dga opgebouwd voor 1 januari 1995 overdragen naar eigen beheer en overgangsrecht artikel 36b Wet LB d.d. 280617

28 juni 2017 15:23 - Artikel 19a Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016) en artikel 36b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19a, eerste lid, onderdeel d, en tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016) en artikel…

V&A 17-032 Waarderen pensioenverplichting volgens de premiekoopsommethode en afkoop/omzetting van een pensioenaanspraak in eigen beheer d.d. 140617

14 juni 2017 15:23 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38o Wet op de loonbelasting 1964, artikel 8 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (tekst 2016) en artikel 34e Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Artikel 38n, tweede lid,…

V&A 17-026 Afkopen in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken en aangifte loonheffingen d.d. 140617

14 juni 2017 15:23 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 6 Algemene wet inzake rijksbelastingen Artikel 38n, tweede lid, onderdeel a, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 6 Algemene wet inzake rijksbelastingen Afkopen pensioen in…

V&A 17-023 Prijsgeven verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale waarde pensioen eigen beheer; Informatieplicht en instemming partner d.d. 140617

14 juni 2017 15:23 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38n, tweede, vierde en vijfde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Prijsgeven in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken voor verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale balanswaarde;…

V&A 17-020 Vergelijken pensioenopbouw 2015 met de pensioenopbouw in 2016/2017 d.d. 180417

18 april 2017 15:23 - Artikel 38q Wet op de loonbelasting 1964 Vergelijken pensioenopbouw 2015 met de pensioenopbouw in 2016/2017 (Vraag & Antwoord 17-020 d.d. 180417) Vraag Volgens het op 1 april 2017 ingevoerde artikel 38n van de Wet…

V&A 17-018 Overdracht pensioenverplichting aan een ander eigenbeheerlichaam na 31 maart 2017/einde overgangsperiode besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-7412 d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Artikel 19a Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016) Artikel 19a, eerste lid, onderdelen d en e, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016) Overdracht pensioenverplichting aan een ander eigenbeheerlichaam na 31 maart 2017/einde overgangsperiode…

V&A 17-016 Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ingegaan partnerpensioen d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38o Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38n, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38o, eerste, tweede en derde lid, Wet op de…

V&A 17-015 Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ouderdomspensioen na overlijden partner d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38o Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38n, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38o, eerste, tweede en derde lid, Wet op de…

V&A 17-014 Grondslagen fiscale balanswaarde pensioenverplichting in eigen beheer bij afkoop of omzetten in een oudedagsverplichting d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38o Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38n, derde lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38o, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 Grondslagen…

V&A 17-013 Afkoop- of omzettingswaarde pensioen in eigen beheer bij onjuiste waardering pensioenverplichting op fiscale balans d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38o Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38n, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38o, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 Afkoop-…

V&A 17-011 Prijsgeven in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken op pensioeningangsdatum wegens onderdekking vanaf 1 april 2017 d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016) Artikel 38n, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b, eerste en achtste lid, Wet op…

V&A 17-010 Handhaven van de op 1 juli 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38n, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 Handhaven van de op 1 juli 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken (Vraag & Antwoord 17-010 d.d. 010417) Inleiding…

V&A 17-007 Uiterste termijn voor overdracht van extern verzekerd pensioen naar eigen beheer d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016) Artikel 38n, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b, tweede lid, Wet op de loonbelasting…

V&A 17-006 Afkoop van pensioenaanspraak in eigen beheer en elders verzekerd pensioen d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38o Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38n, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38o, eerste en tweede lid, Wet op de loonbelasting…

V&A 17-005 Afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van in eigen beheer verzekerde aanspraak op ingegaan partnerpensioen en wezenpensioen d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38o Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38n, eerste en tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38o…

V&A 17-004 Afkoop van pensioenaanspraak in eigen beheer bij onderdekking d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38o Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38n, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38o, eerste en tweede lid, Wet op de loonbelasting…

V&A 17-003 Afkoop van in eigen beheer verzekerde stamrechten en lijfrenten d.d. 010417

1 april 2017 15:23 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38o Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38n, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38o, eerste, tweede…

V&A 08-039 Samenloop van een (aanvullend) arbeidsongeschiktheidspensioen met ouderdomspensioen, overbruggingspensioen en prepensioen d.d. 060716

6 juli 2016 15:23 - Artikel 18 Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18e Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2004) en artikel 38a Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2004) Artikel 18, eerste lid, onderdeel a, Wet op de…

V&A 05-008 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding en de periode waarin bedragen door een derde kunnen worden voldaan d.d. 270616

27 juni 2016 15:23 - Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, derde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Drukkende bedragen voor een regeling voor vervroegde uittreding en de periode waarin bedragen door een derde kunnen worden voldaan…

V&A 05-007 Regeling voor vervroegde uittreding geen toezegging in de zin van de Pensioenwet d.d. 270616

27 juni 2016 15:23 - Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, zesde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Regeling voor vervroegde uittreding geen pensioenovereenkomst in de zin van de Pensioenwet of pensioenregeling in de zin van hoofdstuk…

V&A 08-040 Opbouwpercentage en backservice d.d. 210616

21 juni 2016 15:23 - Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 Opbouwpercentage en backservice (Vraag & Antwoord 08-040 d.d. 210616) Vraag De fiscaal maximale pensioenopbouwpercentages zijn in het verleden…

V&A 11-028 Fiscaal partnerbegrip en pensioen d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Artikel 18 Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18, eerste lid, onderdeel a, ten 2e, Wet op de loonbelasting 1964 Fiscaal partnerbegrip en pensioen (Vraag & Antwoord 11-028 d.d. 171215) Vraag Inleiding Tot 1…

V&A 10-005 Variabiliseren periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013) Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013) Stamrechtovereenkomst – Variabiliseren periodieke uitkeringen…

V&A 08-002 Saldoregeling pensioenuitkeringen zonder fiscale faciliteit opgebouwd in buitenland d.d. 171215

17 december 2015 15:23 - Artikel 10, Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 10, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 Saldoregeling voor uitkeringen ingevolge zuivere Nederlandse pensioenaanspraken waarvoor de werknemer tijdens de opbouw in het buitenland geen fiscale tegemoetkoming…

V&A 08-077 Gevolgen van hertrouwen met de ex-echtgenoot d.d. 231115

23 november 2015 15:23 - Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19b, eerste lid, onderdeel b, Wet op de loonbelasting 1964 Gevolgen van hertrouwen met de ex-echtgenoot (Vraag & Antwoord 08-077 d.d. 231115) Vraag Wat zijn de…

V&A 08-073 Fictieve waardeoverdracht van nihil d.d. 231115

23 november 2015 15:23 - Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 Inkoop van dienstjaren indien in de vorige dienstbetrekking geen pensioen is opgebouwd; fictieve waardeoverdracht van nihil (Vraag & Antwoord…

V&A 08-043 Beschikbare premie en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid d.d. 061115

6 november 2015 15:23 - Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, derde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Beschikbare premie en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (Vraag & Antwoord 08-043 d.d. 061115) Vraag Een pensioenregeling op basis van…

V&A 05-029 Saldo levensloopregeling en het loon van het voorafgaande kalenderjaar d.d. 160915

16 september 2015 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel 19g, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Saldo levensloopregeling en het loon van het…

V&A 06-002 Inhaal van pensioen en dienstjaren bij verschillende werkgevers in hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds d.d. 030914

3 september 2014 15:23 - Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 Inhaal van pensioen en dienstjaren bij verschillende werkgevers in hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds (Vraag & Antwoord 06-002 d.d. 030914)…

V&A 09-005 Compenseren tegenvallende rendementen beschikbare-premieregeling d.d. 020914

2 september 2014 15:23 - Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, derde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Compenseren tegenvallende rendementen beschikbare-premieregeling (Vraag & Antwoord 09-005 d.d. 020914) Vraag Een werknemer heeft een beschikbare-premieregeling. Het…

V&A 05-053 Omzetting levenslooptegoed in pensioen en gevolgen voor de lijfrenteaftrek d.d. 111213

11 december 2013 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel 19g, zevende lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) en artikel 5.8, zesde lid, Uitvoeringsregeling loonbelasting…

V&A 05-051 Extra stortingen levensloopregeling werknemers op 31 december 2005 51 jaar of ouder, maar jonger dan 56 jaar d.d. 111213

11 december 2013 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel 19g, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Extra stortingen levensloopregeling werknemers op 31 december…