Ga direct naar de inhoud

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 (versie 28 december 2018)

28 december 2018 08:48 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door  de Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de…

Vervallen V&A 18-010 AOW-franchises, voorlopige AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en voorlopig bedrag maximum pensioengevend loon per 1 januari 2019 d.d. 281118

28 november 2018 11:52 - Belangrijk! Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 1 januari 2019 vervallen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 23 november 2018 de ‘Rekenregels vanaf 1 januari…

Vervallen V&A 18-010 AOW-franchises, voorlopige AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en voorlopig bedrag maximum pensioengevend loon per 1 januari 2019 d.d. 261118

26 november 2018 11:44 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 18-010 d.d. 28 november 2018. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op…

Vervallen V&A 18-009 Wettelijke gevolgen verstrijken uiterste tijdstip voor aankoop van een recht op pensioen- of loonstamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering d.d. 241018

24 oktober 2018 15:23 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 18-009 d.d. 19 december 2019. Vraag De fiscale wet- en regelgeving stelt bij de expiratie van een pensioen-…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 010818

1 augustus 2018 15:23 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 08-068 d.d. 28 januari 2020. Vraag Wat is het maximaal toe te kennen nabestaandenoverbruggingspensioen (NOP)? Antwoord Volgens…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 010818

1 augustus 2018 15:23 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-005 d.d. 11 januari 2019. Inleiding Artikel 18a, zevende lid, van de Wet op de…

Vervallen V&A 09-011 Het begrip regulier (jaar)loon in het besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M d.d. 180718

18 Juli 2018 15:23 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 09-011 d.d. 1 april 2019 Vraag Wat wordt precies bedoeld met de term ‘regulier…

Vervallen V&A 17-036 Aftrek geactiveerde indexatielasten bij afkoop of omzetten in ODV van pensioen in eigen beheer; verzoek om toepassing goedkeuring besluit 22 maart 2017, nr. 2017-22793 d.d. 180718

18 Juli 2018 15:23 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-036 d.d. 1 januari 2020. Inleiding Op grond van artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen Vragen & Antwoorden van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting over fiscale behandeling compensatie bij afkoop of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer (versie 18 juli 2018)

18 Juli 2018 12:43 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van de Vragen & Antwoorden is vervangen door de Vragen & Antwoorden van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting over fiscale behandeling compensatie bij afkoop of…

Vervallen V&A 17-025 Instemming (gewezen) partner met afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer d.d. 080618

8 Juni 2018 15:23 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-025 d.d. 1 januari 2020. Inleiding Volgens het op 1 april 2017 ingevoerde artikel 38n van de Wet…