Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten bij besluit van 23 november 2017, nr. 2017-187605 d.d. 100118

10 januari 2018 15:23 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-016 d.d. 4 januari 2019. Vraag Kan een voorbeeld worden gegeven van de toetsing…

Vervallen V&A 15-005 Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen dienstbetrekking d.d. 110118

1 januari 2018 15:23 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-005 d.d. 11 januari 2019. Vraag Dient de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na…

Vervallen V&A 17-043 Afkoopkorting bij afkoop van in eigen beheer verzekerd ingegaan pensioen d.d. 191217

19 december 2017 15:23 - Belangrijk! Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017…

Vervallen V&A 17-040 Geen samenloop aanwijzing onderdeel 8.7 en goedkeuring onderdeel 10.2 van het besluit van 24 november 2017, nr. 2017-126948 voor partner- en wezenpensioen op risicobasis d.d. 151217

15 december 2017 15:23 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-040 d.d. 11 januari 2019. Inleiding In onderdeel 8.7 van…

Vervallen V&A 17-042 Aanpassen pensioenregeling aan gewijzigde fiscale pensioenkaders per 1 januari 2018 d.d. 151217

15 december 2017 15:23 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-042 d.d. 4 april 2018. Inleiding Op 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd van…

Vervallen V&A 17-041 AOW-franchises, voorlopige AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en voorlopig maximum pensioengevend loon per 1 januari 2018 d.d. 121217

12 december 2017 15:23 - Belangrijk! Vervallen Dit Vraag en Antwoord is d.d. 1 januari 2018 vervallen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 8 december 2017 de ‘Rekenregels 1 januari 2018’…

Vervallen V&A 17-019 Ouderdomspensioen met uitgestelde pensioeningangsdatum omzetten in oudedagsverplichting d.d. 221117

22 november 2017 15:23 - Belangrijk! Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Inleiding Op 1 april 2017…

Vervallen V&A 08-088 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets d.d. 171117

17 november 2017 15:23 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-088 d.d. 11 januari 2018. Vraag In prepensioenregelingen is vaak de mogelijkheid opgenomen om…

Vervallen V&A 15-011 Voortgezette opbouw bij gedeeltelijk vervroegd ingegaan pensioen

17 november 2017 15:23 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 15-011 d.d. 20 april 2020 Dit V&A 15-011 behandelt de vraag of het mogelijk is om de…

Vervallen V&A 08-086 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 171117

17 november 2017 15:23 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-086 d.d. 11 januari 2018. Vraag Een prepensioen gaat normaal gesproken in op de…