Ga direct naar de inhoud

Vervallen V&A - Handreikingen

02-12-2022 - In dit V&A 22-001 zijn de voorlopige bedragen opgenomen van de voor 2023 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon. Voor alle bedragen geldt
07-12-2021 - In dit V&A 21-008 zijn de voorlopige bedragen opgenomen van de voor 2022 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon. Voor alle bedragen geldt
01-11-2021 - Dit V&A 05-018 behandelt de vraag of het toegestaan is om in een levensloopregeling op te nemen dat het saldo van de levensloopregeling moet worden gebruikt om rechten in een pensioenregeling in
01-11-2021 - Dit V&A 05-053 behandelt de vraag of een omzetting van levenslooptegoed in aanspraken ingevolge een pensioenregeling gevolgen heeft voor de genoten lijfrenteaftrek. Vraag Artikel 19g, zevende
01-11-2021 - Dit V&A 05-019 behandelt de vraag of iedere werknemer de werkgever waarbij hij een levensloopregeling heeft jaarlijks moet informeren over het saldo van de levensloopregeling. Vraag Moet iedere
01-11-2021 - Dit V&A 05-057 behandelt de vraag of de opbouw van een aanspraak ingevolge een levensloopregeling mag worden voortgezet in het jaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen. Vraag Mag in het jaar
01-11-2021 - Dit V&A 05-021 behandelt de vraag wie inhoudingsplichtig is indien het saldo van de levensloopregeling bij het beëindigen van de dienstbetrekking wordt afgekocht. Vraag Wie is inhoudingsplichtig
01-11-2021 - Dit V&A 05-058 behandelt de vraag of de opbouw van een aanspraak op levensloopverlof kan worden voortgezet indien men in het voorgaande kalenderjaar levensloopverlof heeft opgenomen. Vraag Als
01-11-2021 - Dit V&A 05-026 behandelt de vraag wie de inhoudingsplichtige is voor de periodieke loonvervangende uitkeringen die tijdens een verlofperiode aan de levensloopregeling worden onttrokken. Vraag Wie
01-11-2021 - Dit V&A 06-005 behandelt de vraag wat moet worden verstaan onder de begrippen ‘waarde van de polis’ en ‘premievrije waarde’ van artikel 5.4 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011