Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A - Handreikingen

Vervallen V&A 22-001 Voorlopige bedragen AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon per 1 januari 2023 d.d. 021221

02-12-2022 -

In dit V&A 22-001 zijn de voorlopige bedragen opgenomen van de voor 2023 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon. Voor alle bedragen geldt

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen

31-03-2022 -

Dit V&A 08-068 behandelt de vraag wat fiscaal de maximale omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen mag zijn. Hierbij komen ook de mogelijkheden aan de orde om dit pensioen aan te passen

Vervallen V&A 21-008 Voorlopige bedragen AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon per 1 januari 2022 d.d. 071221

07-12-2021 -

In dit V&A 21-008 zijn de voorlopige bedragen opgenomen van de voor 2022 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon. Voor alle bedragen geldt

Vervallen V&A 05-035 Opname levenslooploon en opbouw van pensioen d.d. 011121

01-11-2021 -

Dit V&A 05-035 behandelt de vraag of en onder welke voorwaarden het mogelijk is om pensioen op te bouwen tijdens een periode waarin levenslooploon wordt genoten. Vraag Mag een werknemer pensioen

Vervallen V&A 21-002 Gevolgen wijziging overgangsrecht levensloopregelingen voor reeds gemaakte afspraken over opnemen levensloopverlof d.d. 011121

01-11-2021 -

Dit V&A 21-002 behandelt de vraag of de per 1 januari 2021 doorgevoerde wijziging van het overgangsrecht voor levensloopregelingen ook gevolgen heeft voor eerder afgesproken levensloopverlof voor

Vervallen V&A 05-037 Inhoudingsplicht pensioenuitvoerder en afkoop van pensioen ten behoeve van de levensloopregeling d.d. 011121

01-11-2021 -

Dit V&A 05-037 behandelt de vraag of een pensioenverzekeraar ook inhoudingsplichtige is voor de loonbelasting voor levensloopuitkeringen die voortkomen uit het levenslooptegoed dat is opgebouwd

Vervallen V&A 21-004 Einde overgangsrecht levensloopregelingen en pensioengevende diensttijd d.d. 011121

01-11-2021 -

Dit V&A 21-004 behandelt de gevolgen van het beëindigen van het overgangsrecht voor levensloopregelingen voor de mogelijkheid van pensioenopbouw tijdens levensloopverlof. Inleiding Op 1 januari

Vervallen V&A 05-003 Levensloopverlofkorting voor aanspraken opgebouwd in een verlofspaarregeling d.d. 011121

01-11-2021 -

Dit V&A 05-003 behandelt de vraag of er recht bestaat op de levensloopverlofkorting voor de jaren waarin het saldo van de verlofspaarregeling is opgebouwd. Vraag Het saldo van een

Vervallen V&A 05-038 Aanspraken ingevolge een verlofspaarregeling en levensloopregeling d.d. 011121

01-11-2021 -

Dit V&A 05-038 behandelt de vraag of de vóór 1 januari 2006 in een regeling voor verlofsparen opgebouwde aanspraken worden aangemerkt als aanspraken ingevolge een levensloopregeling. Vraag

Vervallen V&A 05-047 Storten in levensloopregeling uit netto loon of privé middelen werknemer d.d. 011121

01-11-2021 -

Dit V&A 05-047 behandelt de vraag of een werknemer uit privé-middelen of uit het nettoloon bedragen kan storten in een levensloopregeling. Vraag Kan een werknemer uit privé-middelen of uit het