Go directly to content
Naar de homepage

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 4 april 2018)

4 april 2018 09:42 - Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 4 april 2018) Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking getreden.[1] Volgens het…

V&A 18-002 Fiscale balanswaarde pensioenverplichting van in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak ex-partner bij afkoop d.d. 190118

19 januari 2018 15:23 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38o Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38n, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38o, eerste en tweede lid, Wet op de loonbelasting…

V&A 18-001 In eigen beheer verzekerd pensioen ex-partner afkopen of omzetten in oudedagsverplichting d.d. 190118

19 januari 2018 15:23 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38n, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 In eigen beheer verzekerd pensioen ex-partner afkopen of omzetten in oudedagsverplichting (Vraag & Antwoord 18-001 d.d. 190118) Inleiding…

V&A 17-043 Afkoopkorting bij afkoop van in eigen beheer verzekerd ingegaan pensioen d.d. 191217

19 december 2017 15:23 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38o Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38n, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38o, eerste en tweede lid, Wet op de loonbelasting…

V&A 17-019 Ouderdomspensioen met uitgestelde pensioeningangsdatum omzetten in oudedagsverplichting d.d. 221117

22 november 2017 15:23 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38n, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38p, eerste en tweede lid, Wet op de loonbelasting…

V&A 17-037 Hoogte afkoopkorting bij afkoop pensioen in eigen beheer na 2017 d.d. 171117

17 november 2017 15:23 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38o Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38n, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38o, eerste en tweede lid, Wet op de loonbelasting…

V&A 15-011 Voortgezette opbouw bij gedeeltelijk vervroegd ingegaan pensioen d.d. 171117

17 november 2017 15:23 - Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18d, eerste lid, onderdeel b, Wet op de loonbelasting 1964 Voortgezette…

V&A 13-008 Reorganisaties; objectief criterium voor ontslag; oudere werknemers hogere ontslaguitkering d.d. 171117

17 november 2017 15:23 - Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, zesde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Reorganisaties; objectief criterium voor ontslag; oudere werknemers hogere ontslaguitkering (Vraag & Antwoord 13-008 d.d. 171117) Vraag Een bedrijf…

V&A 10-009 Eindheffing 52% over drukkende uitkeringen regeling voor vervroegde uittreding vanaf 1 januari 2011 d.d.171117

17 november 2017 15:23 - Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, derde en achtste lid, Wet op de loonbelasting 1964 juncto de artikelen 12.2 en 12.2a Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Pseudo-eindheffing 52% over drukkende uitkeringen regeling voor vervroegde…

V&A 10-008 Levensloop in grensoverschrijdende situaties d.d. 171117

17 november 2017 15:23 - Artikel 39d wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel 19g, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Levensloop in grensoverschrijdende situaties (Vraag & Antwoord…

V&A 08-094 Ruil van prepensioen d.d. 171117

17 november 2017 15:23 - Artikel 38a Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2004) en artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38a, zevende lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2004) en artikel 38d, derde lid, Wet op…

V&A 08-089 Overkookregeling prepensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 171117

17 november 2017 15:23 - Artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38a Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2004) Artikel 38d, derde lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38a, derde en zevende lid, Wet op…

V&A 08-085 Bovengrens bij samenloop van ouderdomspensioen met prepensioen door gedeeltelijke vervroeging van het ouderdomspensioen d.d. 171117

17 november 2017 15:23 - Artikel 38b Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38a Wet op de loonbelasting (tekst 2004) Artikel 38a, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2004) Bovengrens bij samenloop van ouderdomspensioen met prepensioen door…

V&A 08-071 Inkoop diensttijd buitenlandse werkgever buiten concernverband d.d. 171117

17 november 2017 15:23 - Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 Inkoop diensttijd buitenlandse werkgever buiten concernverband (Vraag & Antwoord 08-071 d.d. 171117) Vraag Een werknemer heeft vóór 8…

V&A 08-027 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging d.d. 171117

17 november 2017 15:23 - Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013) Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013) Stamrechtovereenkomst – Slotbegunstiging (Vraag &…

V&A 08-026 Stamrechtovereenkomst - (Toekomstige) echtgenoot, partner of kinderen d.d. 171117

17 november 2017 15:23 - Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013) Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013) Stamrechtovereenkomst – (Toekomstige) echtgenoot, partner…

V&A 07-004 Maximale toevoeging levensloopregeling werknemer geboren tussen 1 januari 1950 en 31 december 1954 d.d. 171117

17 november 2017 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel 19g, eerste en negende lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Maximale toevoeging levensloopregeling werknemer geboren…

V&A 06-005 Begrippen ‘waarde van de polis’ en ‘premievrije waarde’ van artikel 5.4, Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 2011) d.d. 171117

17 november 2017 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel 19g, negende lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Begrippen ‘waarde van de polis’ en ‘premievrije…

V&A 05-058 Opbouwen levensloopvoorziening nadat in het gehele voorgaande jaar levensloopverlof is opgenomen d.d. 171117

17 november 2017 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel 19g, negende lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Opbouwen levensloopvoorziening nadat in het gehele voorgaande…

V&A 05-057 Opbouwen levensloopvoorziening in kalenderjaar waarin levensloopverlof wordt opgenomen d.d. 171117

17 november 2017 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel 19g, negende lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Opbouwen levensloopvoorziening in kalenderjaar waarin levensloopverlof wordt…

V&A 05-049 Levenslooploon in een periode van deeltijd en of demotie d.d. 171117

17 november 2017 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel 19g, negende lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Levenslooploon in een periode van deeltijd en…

V&A 05-040 Levensloopverlofkorting en omzetting levensloopvoorziening in een pensioenaanspraak d.d. 171117

17 november 2017 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 22ca Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel 22ca, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Levensloopverlofkorting en omzetting levensloopvoorziening in een pensioenaanspraak…

V&A 05-037 Inhoudingsplicht pensioenuitvoerder en afkoop van pensioen ten behoeve van de levensloopregeling d.d. 171117

17 november 2017 15:23 - Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19b, vierde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Inhoudingsplicht pensioenverzekeraar over levensloopuitkeringen na eerdere afkoop van pensioen ten behoeve van de levensloopregeling (Vraag & Antwoord 05-037 d.d.

V&A 17-029 Uitkeringsperiode oudedagsverplichting d.d. 101117

10 november 2017 15:23 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38n, tweede lid, onderdeel b, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38p, tweede lid, Wet op de loonbelasting…

V&A 17-001 Afkoop pensioen in eigen beheer in combinatie met een in eigen beheer gehouden stamrecht d.d. 101117

10 november 2017 15:23 - Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013 + 2016), artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38o Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19b,…

V&A 15-001 Waardering verplichting partnerpensioen in eigen beheer na echtscheiding d.d. 101117

10 november 2017 15:23 - Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18h Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016), artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964, artikel 3.25 Wet IB 2001,…

V&A 11-031 Nihilpensioen door variabilisering vóór de AOW-leeftijd d.d. 101117

10 november 2017 15:23 - Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18d, eerste lid, onderdeel b en derde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Nihilpensioen door variabilisering vóór de AOW-leeftijd (Vraag & Antwoord 11-031 d.d. 101117) Vraag…

V&A 11-025 Gevolgen korten van pensioen (afstempelen) bij onderdekking pensioenfonds d.d.101117

10 november 2017 15:23 - Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, eerste, tweede en derde lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b, vijfde lid, Wet op de…

V&A 11-023 Beperkte pensioenopbouw in een eindloonregeling in de laatste 5 jaar vóór de pensioeningangsdatum; uitstel van de pensioeningangsdatum d.d. 101117

10 november 2017 15:23 - Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, tweede lid, onderdeel a, Wet op de loonbelasting 1964 juncto artikel 10b, eerste lid, tweede volzin, Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 Beperkte pensioenopbouw in een eindloonregeling in de…

V&A 08-066 Overkook overbruggingspensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 101117

10 november 2017 15:23 - Artikel 38f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18e Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2004) Artikel 18e, tweede en derde lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2004) Overkook overbruggingspensioen in een beschikbare-premiestelsel…

V&A 08-065 Overkook overbruggingspensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde pensioendatum d.d. 101117

10 november 2017 15:23 - Artikel 38f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18e Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2004) Artikel 18e, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2004) Overkook overbruggingspensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij…

V&A 08-060 Toegestane overschrijding van de 100%-grens door onderlinge ruil van pensioensoorten d.d. 101117

10 november 2017 15:23 - Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18d, eerste lid, onderdeel d, Wet op de loonbelasting 1964 Onderlinge ruil van pensioensoorten (Vraag & Antwoord 08-060 d.d. 101117) Vraag In artikel 18d, eerste lid,…

V&A 08-059 Verhoogde opbouw van ouderdomspensioen in een middelloon- of eindloonstelsel bij uitruil van partnerpensioen op opbouwbasis d.d. 101117

10 november 2017 15:23 - Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18d, eerste lid, onderdeel d, Wet op de loonbelasting 1964 Verhoogde opbouw van het ouderdomspensioen in een middelloon- of eindloonstelsel bij uitruil van partnerpensioen op opbouwbasis (Vraag…

V&A 08-055 Omschrijving van het ingangstijdstip van het partnerpensioen in een pensioenregeling d.d. 101117

10 november 2017 15:23 - Artikel 18b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18b, zesde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Omschrijving van het ingangsmoment van het partnerpensioen in een pensioenregeling (Vraag & Antwoord 08-055 d.d. 101117) Vraag…

V&A 08-032 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, beleggingseisen d.d. 101117

10 november 2017 15:23 -   Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013) Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de…

V&A 08-031 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, drijven onderneming d.d. 101117

10 november 2017 15:23 - Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013) Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting…

V&A 08-029 Stamrechtovereenkomst - Contraverzekering d.d. 101117

10 november 2017 15:23 - Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013) Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013) Stamrechtovereenkomst – Contraverzekering (Vraag &…

V&A 08-025 Stamrechtovereenkomst - Ingangsdatum periodieke uitkering in polis d.d. 101117

10 november 2017 15:23 - Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013) Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013) Stamrechtovereenkomst – Ingangsdatum periodieke uitkering…

V&A 08-021 Stamrechtovereenkomst - Bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens d.d. 101117

10 november 2017 15:23 - Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013) Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013) Stamrechtovereenkomst – Bepalen sterftekans periodieke…

V&A 08-019 Stamrechtovereenkomst - Afkoopverbod d.d. 101117

10 november 2017 15:23 - Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013) Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013) Stamrechtovereenkomst – Afkoopverbod (Vraag &…

V&A 08-012 Toepassing van artikel 10a, derde lid, UBLB d.d. 101117

10 november 2017 15:23 - Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 Toepassing van artikel 10a, derde lid, Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (Vraag & Antwoord 08-012 d.d. 101117) Vraag In…

V&A 05-055 Berekeningsgrondslagen omzetting vroegpensioen bij overgang naar de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling d.d. 101117

10 november 2017 15:23 - Artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38e Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38f Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38d, derde lid, Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38e, derde lid,…

V&A 13-007 Uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een stamrecht d.d. 271017

27 oktober 2017 15:23 - Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013) Artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013) Uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een…

V&A 12-003 Verlofstuwmeren en regelingen voor vervroegde uittreding d.d. 271017

27 oktober 2017 15:23 - Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, zesde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Verlofstuwmeren en regelingen voor vervroegde uittreding (Vraag & Antwoord 12-003 d.d. 271017) Vraag Een werknemer, geboren op…

V&A 08-079 Geheel of gedeeltelijk prijsgeven van pensioenaanspraak; belastbaar feit en belastbaar bedrag d.d. 271017

27 oktober 2017 15:23 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964, artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016) en artikel 38p Wet op de loonbelasting Artikel 38n, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964, artikel 19b, eerste…

V&A 15-006 Uitspraak Rechtbank Gelderland van 5 november 2013, nr. 2011/3084 (ECLI:NL:RBGEL:2013:4262) niet als richtsnoer voor belasten bovenmatig deel pensioenaanspraak d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19b, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 Uitspraak Rechtbank Gelderland van 5 november 2013, nr. 2011/3084 (ECLI:NL:RBGEL:2013:4262) niet als richtsnoer voor belasten bovenmatig…

V&A 15-002 Bepalen gemiddelde pensioengevend loon d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, tweede lid, onderdeel c, Wet op de loonbelasting 1964 juncto artikel 10ba Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 Bepalen gemiddelde pensioengevend loon (Vraag & Antwoord 15-002 d.d. 261017) Vraag…

V&A 08-081 Tijdstip indiening verzoek om beschikking pensioenregeling d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Artikel 19c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19c, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 Tijdstip indiening verzoek om beschikking pensioenregeling (Vraag & Antwoord 08-081 d.d. 261017) Vraag Op welk moment dient…

V&A 08-080 Inhoud verzoek om beschikking pensioenregeling d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Artikel 19c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 19c, eerste en tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 Inhoud verzoek om beschikking pensioenregeling (Vraag & Antwoord 08-080 d.d. 261017) Vraag Aan welke voorwaarden…

V&A 08-078 Prijsgeven van pensioenaanspraak; niet voor verwezenlijking vatbaar d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964, artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016) en artikel 38p Wet op de loonbelasting Artikel 38n, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964, artikel 19b, eerste…