Go directly to content
Naar de homepage

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen V&A 19-009 Voorlopige bedragen AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon per 1 januari 2020

28 november 2019 09:27 - In dit V&A 19-009 zijn de voorlopige bedragen opgenomen van de voor 2020 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon. Voor alle bedragen geldt het voorbehoud van de definitieve vaststelling…

Vervallen V&A 19-005 Opschorten ingang uitkering ODV-termijnen aan erfgenamen

12 september 2019 16:05 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 19-005 Opschorten ingang uitkering ODV-termijnen aan erfgenamen. Bij het overlijden van een ODV-gerechtigde voordat de ODV-termijnen zijn ingegaan gaat het…

Vervallen V&A 19-002 Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ingegaan partnerpensioen. Hardheidsclausulebeleid d.d. 27062019

27 juni 2019 12:21 - Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964,…

Vervallen V&A 19-004 Inhaal pensioen op basis van een 3%-staffel over diensttijd waarover een 4%-staffel is gehanteerd d.d. 070619

7 juni 2019 11:01 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 19-004 Inhaal pensioen op basis van een 3%-staffel over diensttijd waarover een 4%-staffel is gehanteerd (versie 1 januari 2020). Artikel…

Vervallen Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 4 juni 2019)

4 juni 2019 07:15 - Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 22 januari 2020). CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN HANDREIKING INHAAL EN INKOOP VAN PENSIOEN…

Vervallen V&A 17-027 Oprenting oudedagsverplichting d.d. 130519

13 mei 2019 12:42 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-027 Oprenting oudedagsverplichting (versie 1 januari 2020). Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38p Wet op de loonbelasting…

Vervallen Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 11 april 2019)

11 april 2019 00:00 - Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 4 juni 2019). CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN HANDREIKING INHAAL EN INKOOP VAN PENSIOEN…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 110119

11 januari 2019 14:08 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage (versie 1 januari 2020). Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 18-004 Oudedagsverplichting gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct d.d. 110119

11 januari 2019 08:00 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 18-004 Oudedagsverplichting gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct (versie 1 januari 2020). Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel…

Vervallen V&A 17-030 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking d.d. 110119

11 januari 2019 07:19 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-030 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking (versie 1 januari 2020). Artikel 18a…

Vervallen V&A 17-021 Prijsgeven van aanspraak ingevolge oudedagsverplichting bij ingang uitkeringen vanwege onderdekking d.d. 110119

11 januari 2019 07:01 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-021 Prijsgeven van een oudedagsverplichting op ingangsdatum vanwege onderdekking (versie 1 januari 2020). Artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 17-017 Uitkeringstermijnen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen d.d. 110119

11 januari 2019 06:46 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-017 Ingang uitkeringen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen (versie 1 januari 2020). Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en…

Vervallen V&A 17-009 Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking d.d. 110119

11 januari 2019 05:18 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-009 Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking (versie 1 januari 2020). Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016) en artikel…

Vervallen V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase d.d. 110119

11 januari 2019 05:11 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase (versie 1 januari 2020). Artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38p,…

Vervallen V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel d.d. 040119

4 januari 2019 14:16 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander…

Vervallen V&A 18-005 Surplus pensioenkapitaal bijlage IV of V Staffelbesluit pensioenen uitkeren aan werknemer d.d. 040119

4 januari 2019 11:06 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 18-005 Surplus pensioenkapitaal bijlage IV of V Staffelbesluit pensioenen uitkeren aan werknemer (versie 1 januari 2020). Artikel 18a Wet op…

Vervallen V&A 08-076 Gebruikelijk loon en pensioengevend loon d.d. 040119

4 januari 2019 10:11 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-076 d.d. 11 april 2019. Artikel 18g en artikel 19 Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 08-042 Beschikbare premie en gegarandeerd minimumrendement d.d. 040119

4 januari 2019 09:43 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-042 Beschikbare premie en gegarandeerd minimumrendement (versie 1 januari 2020). Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, derde…

Vervallen V&A 08-074 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel d.d. 040119

4 januari 2019 08:53 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-074 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel (versie 1 januari 2020). Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, tweede lid,…

Vervallen V&A 17-012 Pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar vanaf 1 januari 2018 d.d. 040119

4 januari 2019 08:18 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-012 Pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar vanaf 1 januari 2018 (versie 1 januari 2020). Artikel 18a Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten met het oog op een mogelijk noodzakelijke verlaging van het kapitaal d.d. 040119

4 januari 2019 07:20 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten met het oog op een mogelijk noodzakelijke verlaging van het kapitaal (versie…

Vervallen V&A 14-006 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015 d.d. 040119

4 januari 2019 07:13 - Deze versie van V&A 14-006 is vervangen door V&A 14-006 d.d. 1 januari 2020. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, zevende lid, Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 18-010 AOW-franchises, voorlopige AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en voorlopig bedrag maximum pensioengevend loon per 1 januari 2019 d.d. 281118

28 november 2018 11:52 - Dit Vraag & Antwoord is d.d. 1 januari 2019 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18ga Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, zevende lid, Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 18-010 AOW-franchises, voorlopige AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en voorlopig bedrag maximum pensioengevend loon per 1 januari 2019 d.d. 261118

26 november 2018 11:44 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 18-010 d.d. 28 november 2018. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18ga Wet op…

Vervallen V&A 18-009 Wettelijke gevolgen verstrijken uiterste tijdstip voor aankoop van een recht op pensioen- of loonstamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering d.d. 241018

24 oktober 2018 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 18-009 d.d. 19 december 2019. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964, artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 010818

1 augustus 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-005 d.d. 11 januari 2019. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, zevende lid, Wet op de…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 010818

1 augustus 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 08-068 (versie 28 januari 2020). Artikel 18f Wet op de loonbelasting 1964 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen…

Vervallen V&A 17-036 Aftrek geactiveerde indexatielasten bij afkoop of omzetten in ODV van pensioen in eigen beheer; verzoek om toepassing goedkeuring besluit 22 maart 2017, nr. 2017-22793 d.d. 180718

18 juli 2018 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-036 Aftrek geactiveerde indexatielasten na afkoop of omzetten in ODV van pensioen in eigen beheer; verzoek om toepassing goedkeuring besluit…

Vervallen V&A 09-011 Het begrip regulier (jaar)loon in het besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M d.d. 180718

18 juli 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 09-011 d.d. 1 april 2019 Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, zesde lid,…

Vervallen Vragen & Antwoorden van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting over fiscale behandeling compensatie bij afkoop of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer (versie 18 juli 2018)

18 juli 2018 12:43 - Deze versie van de Vragen & Antwoorden is vervangen door de Vragen & Antwoorden van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting over fiscale behandeling compensatie bij afkoop of omzetten in…

Vervallen V&A 17-025 Instemming (gewezen) partner met afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer d.d. 080618

8 juni 2018 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-025 Instemming (gewezen) partner met afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer (versie 1 januari 2020). Artikel…

Vervallen V&A 18-006 Vervreemden of omzetten aanspraak oudedagsverplichting bij echtscheiding d.d. 240518

24 mei 2018 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 18-006 Vervreemden of omzetten aanspraak oudedagsverplichting bij echtscheiding (versie 1 januari 2020). Artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964 en…

Vervallen V&A 18-005 Surplus pensioenkapitaal bijlage IV of V BPR-besluit uitkeren aan werknemer d.d. 240518

24 mei 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 18-005 d.d. 4 januari 2019. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19d Wet op…

Vervallen Handreiking oudedagsverplichting en vererving van de termijnen (versie 8 mei 2018)

8 mei 2018 09:29 - Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking oudedagsverplichting en vererving van de termijnen (versie 1 januari 2020). In de brief van 26…

Vervallen V&A 18-004 Oudedagsverplichting gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct d.d. 040418

4 april 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 18-004 d.d. 11 januari 2019. Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38p Wet op…

Vervallen V&A 17-030 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking d.d. 040418

4 april 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-030 d.d. 11 januari 2019. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b Wet op…

Vervallen V&A 17-021 Prijsgeven van aanspraak ingevolge oudedagsverplichting bij ingang uitkeringen vanwege onderdekking d.d. 040418

4 april 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-021 d.d. 11 januari 2019. Artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b Wet op…

Vervallen V&A 17-017 Uitkeringstermijnen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen d.d. 040418

4 april 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-017 d.d. 11 januari 2019. Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38p Wet op…

Vervallen V&A 17-009 Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking d.d. 040418

4 april 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord  is vervangen door Vraag & Antwoord 17-009 d.d. 11 januari 2019. Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016) en artikel 38p…

Vervallen V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase d.d. 040418

4 april 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-008 d.d. 11 januari 2019. Artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38p, tweede lid, Wet…

Vervallen V&A 12-008 Pensioen/stamrecht eigen beheer en terugbetalen aandelenkapitaal of uitkeren dividend d.d. 040418

4 april 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 12-008 d.d. 3 april 2019. Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38p Wet op de…

Vervallen V&A 11-032 Toepassing artikel 32ba Wet LB bij ontslag op verzoek werknemer d.d. 040418

4 april 2018 15:23 - Dit vraag en antwoord is d.d. 22 juni 2018 met terugwerkende kracht vervallen in verband met de publicatie van het arrest van de Hoge Raad   (ECLI:NL:HR:2018:958) Artikel 32ba Wet op…

Vervallen V&A 09-011 Het begrip regulier (jaar)loon in het besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M d.d. 040418

4 april 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 09-011 d.d. 18 juli 2018. Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, zesde lid, Wet…

Vervallen Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 4 april 2018)

4 april 2018 09:42 - Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 1 januari 2020). Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 4 april 2018) Inleiding Op 1 april…

Vervallen V&A 18-002 Fiscale balanswaarde pensioenverplichting van in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak ex-partner bij afkoop d.d. 190118

19 januari 2018 15:23 - Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 18-001 In eigen beheer verzekerd pensioen ex-partner afkopen of omzetten in oudedagsverplichting d.d. 190118

19 januari 2018 15:23 - Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 14-006 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015 d.d. 190118

19 januari 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-006 d.d. 4 januari 2019. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, zevende lid, Wet…

Vervallen V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel d.d. 190118

19 januari 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-082 d.d. 4 januari 2019. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19f Wet op…

Vervallen V&A 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag d.d. 110118

11 januari 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-004 d.d. 11 januari 2019. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet…

Vervallen V&A 08-088 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets d.d. 110118

11 januari 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-088 d.d. 11 januari 2019. Artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38a Wet op…