Ga direct naar de inhoud

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen V&A 20-010 Behandeling wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen door Eerste Kamer in januari 2021

1 april 2021 00:00 - Dit V&A 20-010 behandelt de gevolgen van het besluit van de Eerste Kamer om het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen te behandelen op 12 januari 2021.

Vervallen V&A 16-001 Inhaalindexatie

1 april 2021 00:00 - Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 16-001 d.d. 1 april 2021. Dit V&A 16-001 behandelt de vraag of het binnen de kaders van de…

Vervallen V&A 08-020 Stamrechtovereenkomst - Variabele termijnen

1 april 2021 00:00 - Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-020 d.d. 1 april 2021. Dit V&A 08-020 behandelt de vraag of de termijnen uit een loonstamrecht in hoogte…

Vervallen V&A 20-009 Voorlopige bedragen AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon per 1 januari 2021

1 januari 2021 00:00 - In dit V&A 20-009 zijn de voorlopige bedragen opgenomen van de voor 2021 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon. Voor alle bedragen geldt het voorbehoud van de definitieve vaststelling…

Vervallen V&A 20-008 ODV-uitkeringsrecht erfgenaam aanwenden voor tijdelijke nabestaandenlijfrente d.d. 030720

3 juli 2020 00:00 - Dit V&A 20-008 behandelt de vraag of een erfgenaam van een overleden ODV-gerechtigde het verkregen recht op ODV-termijnen kan aanwenden voor een tijdelijke nabestaandenlijfrente, die uitkeert aan die erfgenaam zelf.

Vervallen V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase d.d. 030720

3 juli 2020 00:00 - Dit V&A 17-008 behandelt de vraag of een ODV in de uitkeringsfase nog kan worden aangewend voor het verkrijgen van een lijfrenteproduct.

Vervallen V&A 17-023 Prijsgeven verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale waarde pensioen eigen beheer; Informatieplicht en instemming partner

20 april 2020 14:24 - Dit V&A 17-023 behandelt de vraag welke informatie moest worden verstrekt en aan welke voorwaarden moest worden voldaan om zonder heffing van loonheffingen en revisierente het volledige in eigen beheer verzekerde deel van de opgebouwde…

Vervallen V&A 20-005 Geen fiscale gevolgen voor pensioen van zorgmedewerkers die vervroegd met pensioen zijn gegaan en weer gaan werken in verband met coronavirus COVID-19 d.d. 190320

19 maart 2020 00:00 - Dit V&A 20-005 behandelt de vraag of gepensioneerde zorgmedewerkers die meer dan vijf jaar vóór het bereiken van de AOW-leeftijd vervroegd met pensioen zijn gegaan, zonder fiscale gevolgen voor het pensioen opnieuw in de zorgsector…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 030220

3 februari 2020 00:00 - Dit V&A 08-068 behandelt de vraag wat fiscaal de maximale omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen mag zijn. Hierbij komen ook de mogelijkheden aan de orde om dit pensioen aan te passen aan de loon- of prijsontwikkeling.

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 280120

28 januari 2020 00:00 - Dit V&A 08-068 behandelt de vraag wat fiscaal de maximale omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen mag zijn. Hierbij komen ook de  mogelijkheden aan de orde om dit pensioen aan te passen aan de loon- of prijsontwikkeling.

Vervallen Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 22 januari 2020)

22 januari 2020 00:00 - Deze handreiking behandelt de inhaal en inkoop van pensioen op basis van de drie in de Wet LB genoemde stelsels: eindloonstelsel, middelloonstelsel en beschikbare-premiestelsel.

Vervallen V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel d.d. 010120

1 januari 2020 00:00 - Dit V&A 08-082 behandelt de vraag of het fiscaal is toegestaan om de in het beschikbare-premiedeel van een pensioenregeling opgebouwde pensioenrechten om te zetten in pensioenrechten op basis van het eindloon- of middelloonstelsel.

Vervallen V&A 17-023 Prijsgeven verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale waarde pensioen eigen beheer; Informatieplicht en instemming partner d.d. 010120

1 januari 2020 00:00 - Dit V&A 17-023 behandelt de vraag welke informatie moet worden verstrekt en aan welke voorwaarden moest worden voldaan om zonder heffing van loonheffingen en revisierente het volledige in eigen beheer verzekerde deel van de opgebouwde…

Vervallen V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase d.d. 010120

1 januari 2020 00:00 - Dit V&A 17-008 behandelt de vraag of een ODV in de uitkeringsfase nog kan worden aangewend voor het verkrijgen van een lijfrenteproduct.

Vervallen V&A 17-025 Instemming (gewezen) partner met afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer d.d. 010120

1 januari 2020 00:00 - Dit V&A 17-025 behandelt de vraag wie de instemmingsgerechtigde (gewezen) partner was ingeval de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak gedeeltelijk werd prijsgegeven, afgekocht of omgezet in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting.

Vervallen V&A 19-009 Voorlopige bedragen AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon per 1 januari 2020

28 november 2019 09:27 - In dit V&A 19-009 zijn de voorlopige bedragen opgenomen van de voor 2020 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon. Voor alle bedragen geldt het voorbehoud van de definitieve vaststelling…

Vervallen V&A 19-005 Opschorten ingang uitkering ODV-termijnen aan erfgenamen d.d. 120919

12 september 2019 16:05 - Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 19-005 Opschorten ingang uitkering ODV-termijnen aan erfgenamen d.d. 1 januari 2020. Bij het overlijden van een ODV-gerechtigde voordat de…

Vervallen V&A 19-002 Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ingegaan partnerpensioen. Hardheidsclausulebeleid d.d. 270619

27 juni 2019 12:21 - Vervallen Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn. Artikel 38n Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 19-004 Inhaal pensioen op basis van een 3%-staffel over diensttijd waarover een 4%-staffel is gehanteerd d.d. 070619

7 juni 2019 11:01 - Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 19-004 Inhaal pensioen op basis van een 3%-staffel over diensttijd waarover een 4%-staffel is gehanteerd (versie 1 januari 2020).

Vervallen Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 4 juni 2019)

4 juni 2019 07:15 - Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 22 januari 2020). CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN HANDREIKING INHAAL EN INKOOP VAN PENSIOEN…

Vervallen V&A 17-027 Oprenting oudedagsverplichting d.d. 130519

13 mei 2019 12:42 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-027 Oprenting oudedagsverplichting (versie 1 januari 2020). Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38p Wet op de loonbelasting…

Vervallen Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 11 april 2019)

11 april 2019 00:00 - Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 4 juni 2019). CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN HANDREIKING INHAAL EN INKOOP VAN PENSIOEN…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 110119

11 januari 2019 14:08 - Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage (versie 1 januari 2020). Inleiding Artikel 18a, zevende lid, van…

Vervallen V&A 18-004 Oudedagsverplichting gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct d.d. 110119

11 januari 2019 08:00 - Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 18-004 Oudedagsverplichting gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct (versie 1 januari 2020). Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 17-030 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking d.d. 110119

11 januari 2019 07:19 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-030 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking (versie 1 januari 2020). Artikel 18a…

Vervallen V&A 17-021 Prijsgeven van aanspraak ingevolge oudedagsverplichting bij ingang uitkeringen vanwege onderdekking d.d. 110119

11 januari 2019 07:01 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-021 Prijsgeven van een oudedagsverplichting op ingangsdatum vanwege onderdekking (versie 1 januari 2020). Artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 17-017 Uitkeringstermijnen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen d.d. 110119

11 januari 2019 06:46 - Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-017 d.d. 1 januari 2020). Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in…

Vervallen V&A 17-009 Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking d.d. 110119

11 januari 2019 05:18 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-009 Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking (versie 1 januari 2020). Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016) en artikel…

Vervallen V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase d.d. 110119

11 januari 2019 05:11 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase (versie 1 januari 2020). Artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38p,…

Vervallen V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel d.d. 040119

4 januari 2019 14:16 - Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-082 d.d. 1 januari 2020). Vraag Een pensioenregeling voorziet voor een deel in opbouw op basis van een beschikbare-premiestelsel…

Vervallen V&A 18-005 Surplus pensioenkapitaal bijlage IV of V Staffelbesluit pensioenen uitkeren aan werknemer d.d. 040119

4 januari 2019 11:06 - Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 18-005 Surplus pensioenkapitaal bijlage IV of V Staffelbesluit pensioenen uitkeren aan werknemer (versie 1 januari 2020). Artikel 18a…

Vervallen V&A 08-076 Gebruikelijk loon en pensioengevend loon d.d. 040119

4 januari 2019 10:11 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-076 d.d. 11 april 2019. Artikel 18g en artikel 19 Wet op de loonbelasting 1964…

Vervallen V&A 08-042 Beschikbare premie en gegarandeerd minimumrendement d.d. 040119

4 januari 2019 09:43 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-042 Beschikbare premie en gegarandeerd minimumrendement (versie 1 januari 2020). Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, derde…

Vervallen V&A 08-074 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel d.d. 040119

4 januari 2019 08:53 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-074 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel (versie 1 januari 2020). Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, tweede lid,…

Vervallen V&A 17-012 Pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar vanaf 1 januari 2018 d.d. 040119

4 januari 2019 08:18 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-012 Pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar vanaf 1 januari 2018 (versie 1 januari 2020). Artikel 18a Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten met het oog op een mogelijk noodzakelijke verlaging van het kapitaal d.d. 040119

4 januari 2019 07:20 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten met het oog op een mogelijk noodzakelijke verlaging van het kapitaal (versie…

Vervallen V&A 14-006 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015 d.d. 040119

4 januari 2019 07:13 - Deze versie van V&A 14-006 is vervangen door V&A 14-006 d.d. 1 januari 2020. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, zevende lid, Wet op de loonbelasting…

Vervallen Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 (versie 28 december 2018)

28 december 2018 08:48 - Deze versie van het V&A is vervangen door  Handreiking  d.d. 5 februari 2021. 1. Inleiding Op 22 juni 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het…

Vervallen V&A 18-010 AOW-franchises, voorlopige AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en voorlopig bedrag maximum pensioengevend loon per 1 januari 2019 d.d. 281118

28 november 2018 11:52 - Vervallen Dit Vraag & Antwoord is d.d. 1 januari 2019 vervallen. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18ga Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, zevende lid, Wet op de…

Vervallen V&A 18-010 AOW-franchises, voorlopige AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en voorlopig bedrag maximum pensioengevend loon per 1 januari 2019 d.d. 261118

26 november 2018 11:44 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 18-010 d.d. 28 november 2018. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18ga Wet…

Vervallen V&A 18-009 Wettelijke gevolgen verstrijken uiterste tijdstip voor aankoop van een recht op pensioen- of loonstamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering d.d. 241018

24 oktober 2018 15:23 - Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 18-009 d.d. 19 december 2019. Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964, artikel 11 Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 010818

1 augustus 2018 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-005 d.d. 11 januari 2019. Inleiding Artikel 18a, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 010818

1 augustus 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 08-068 (versie 28 januari 2020). Artikel 18f Wet op de loonbelasting 1964 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen…

Vervallen V&A 17-036 Aftrek geactiveerde indexatielasten bij afkoop of omzetten in ODV van pensioen in eigen beheer; verzoek om toepassing goedkeuring besluit 22 maart 2017, nr. 2017-22793 d.d. 180718

18 juli 2018 15:23 - Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-036 d.d. 1 januari 2020). Inleiding Op grond van artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet…

Vervallen V&A 09-011 Het begrip regulier (jaar)loon in het besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M d.d. 180718

18 juli 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 09-011 d.d. 1 april 2019 Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, zesde lid,…

Vervallen Vragen & Antwoorden van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting over fiscale behandeling compensatie bij afkoop of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer (versie 18 juli 2018)

18 juli 2018 12:43 - Vervallen Deze versie van de Vragen & Antwoorden is vervangen door de Vragen & Antwoorden van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting over fiscale behandeling compensatie bij afkoop of omzetten…

Vervallen V&A 17-025 Instemming (gewezen) partner met afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer d.d. 080618

8 juni 2018 15:23 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-025 Instemming (gewezen) partner met afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer (versie 1 januari 2020). Artikel…

Vervallen V&A 18-006 Vervreemden of omzetten aanspraak oudedagsverplichting bij echtscheiding d.d. 240518

24 mei 2018 15:23 - Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 18-006 d.d. 1 januari 2020). Vraag Een dga heeft zijn in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak met toepassing van artikel…

Vervallen V&A 18-005 Surplus pensioenkapitaal bijlage IV of V BPR-besluit uitkeren aan werknemer d.d. 240518

24 mei 2018 15:23 - Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 18-005 d.d. 4 januari 2019. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel…

Vervallen Handreiking oudedagsverplichting en vererving van de termijnen (versie 8 mei 2018)

8 mei 2018 09:29 - Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking oudedagsverplichting en vererving van de termijnen (versie 1 januari 2020). In de brief van 26…