Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

V&A 21-002 Gevolgen wijziging overgangsrecht levensloopregelingen voor reeds gemaakte afspraken over opnemen levensloopverlof

1 april 2021 14:21 - Gevolgen wijziging overgangsrecht levensloopregelingen voor reeds gemaakte afspraken over opnemen levensloopverlof…

Vervallen V&A 20-010 Behandeling wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen door Eerste Kamer in januari 2021

1 april 2021 00:00 - Dit V&A 20-010 behandelt de gevolgen van het besluit van de Eerste Kamer om het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen te behandelen op 12 januari 2021.

Vervallen V&A 16-001 Inhaalindexatie

1 april 2021 00:00 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 16-001 d.d. 1 april 2021. Dit V&A 16-001 behandelt de vraag of het binnen de kaders van…

Vervallen V&A 08-020 Stamrechtovereenkomst - Variabele termijnen d.d. 261017

1 april 2021 00:00 - Belangrijk! Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-020 d.d. 1 april 2021. Dit V&A 08-020 behandelt de vraag of de termijnen uit een loonstamrecht…

V&A 21-005 Verzekeren uitkering pensioenkapitaal aanvullend pensioensparen bij vooroverlijden voor extra partnerpensioen

19 maart 2021 00:00 - Dit V&A 21-005 behandelt de vraag of de verzekering van een uitkering van pensioenkapitaal bij vooroverlijden kan worden gecombineerd met partnerpensioen dat op risicobasis is verzekerd.

V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase

19 maart 2021 00:00 - Dit V&A 17-008 behandelt de vraag of een ODV in de uitkeringsfase nog kan worden aangewend voor het verkrijgen van een lijfrenteproduct. Vraag De in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak van een dga is omgezet…

V&A 21-003 Hoogte inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering voor voortgezette pensioenopbouw na onvrijwillig ontslag

5 februari 2021 00:00 - Dit V&A 21-003 behandelt de vraag hoe hoog een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering minimaal moet zijn om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor voortgezette pensioenopbouw na onvrijwillig ontslag.

V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen

5 februari 2021 00:00 - Dit V&A 08-068 behandelt de vraag wat fiscaal de maximale omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen mag zijn. Hierbij komen ook de mogelijkheden aan de orde om dit pensioen aan te passen aan de loon- of prijsontwikkeling.

Vervallen Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 d.d. 5 februari 2021

5 februari 2021 00:00 - In artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB) is een werkgeversheffing opgenomen, indien door de werkgever, aan een werknemer een Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU) wordt betaald. Deze heffing bedraagt…

Overzicht AOW-inbouwbedragen en AOW-franchises

2 februari 2021 00:00 - AOW-uitkeringen (bedragen in euro’s)   Enkelvoudig gehuwd Gehuwd met maximale toeslag Ongehuwd 01-01-2021 10.908 21.816 16.061 01-01-2020 10.625 21.250 15.628 01-01-2019 10.339…