Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

937 resultaten in publicaties

Filteren

  • Soort informatie

  • Onderwerp

  • Label

  • Sorteren

V&A 17-021 Prijsgeven ODV op ingangsdatum vanwege onderdekking

14-02-2024 -

Dit V&A 17-021 behandelt de vraag of het mogelijk is om een ODV op de ingangsdatum van de termijnen gedeeltelijk prijs te geven in geval van onderdekking. Vraag Een dga heeft zijn in eigen beheer…

V&A 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag

14-02-2024 -

Dit V&A 15-004 behandelt de vraag of het mogelijk is om de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, UBLB te onderbreken en op een later…

V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage

14-02-2024 -

Dit V&A 14-005 behandelt de vraag met welke AOW-inbouw rekening gehouden moet worden voor het toetsen van de fiscale maxima bij een lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage of bij een combinatie van pensioenopbouwpercentages. Let op! …

V&A 20-008 ODV-uitkeringsrecht erfgenaam aanwenden voor een direct ingaande tijdelijke nabestaandenlijfrente, die uitkeert aan die erfgenaam zelf

14-02-2024 -

Dit V&A 20-008 behandelt de vraag of een erfgenaam van een overleden ODV-gerechtigde het verkregen recht op ODV-termijnen kan aanwenden voor een direct ingaande tijdelijke nabestaandenlijfrente, die uitkeert aan die erfgenaam zelf. Inleiding De fiscale…

V&A 14-006 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015

14-02-2024 -

Dit V&A 14-006 behandelt de vanaf 1 januari 2015 voor de pensioenopbouw te hanteren AOW-franchise. Let op!  Let op! De inhoud van dit V&A is van toepassing op pensioenaanspraken en pensioenregelingen die vallen onder het…

V&A 11-023 Beperkte pensioenopbouw in een eindloonregeling in de laatste 5 jaar vóór de pensioeningangsdatum; uitstel van de pensioeningangsdatum

14-02-2024 -

Dit V&A 11-023 behandelt de vraag wat de invloed is van uitstel van de pensioeningangsdatum op de volgens artikel 10b, eerste lid, UBLB (tekst 30 juni 2023) geldende beperking om in een eindloonregeling rekening te…

V&A 13-007 Uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een loonstamrecht

14-02-2024 -

Dit V&A 13-007 behandelt de vraag wat de minimale uitkeringsperiode van een loonstamrecht in termijnen is. Vraag Een natuurlijk persoon koopt op de uiterste datum met het stamrechtvermogen een loonstamrecht in termijnen aan. Hij is…

V&A 10-006 Omzetten aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013) in loonstamrechtspaarrekening of loonstamrechtbeleggingsrecht

14-02-2024 -

Dit V&A 10-006 behandelt de vraag of een loonstamrecht zonder fiscale gevolgen kan worden omgezet in een loonstamrechtspaarrekening of loonstamrechtbeleggingsrecht. Vraag Kan een loonstamrecht in de zin van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van…

V&A 11-027 Prijsgeven pensioenaanspraken door niet actuarieel herrekenen bij uitstel

14-02-2024 -

Dit V&A 11-027 behandelt de vraag of een dga zonder fiscale gevolgen een deel van zijn in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak kan prijsgeven door de pensioenaanspraak niet actuarieel te herrekenen bij uitstel van de eerder…

V&A 17-017 Ingang ODV-uitkeringen na omzetten ingegaan partnerpensioen

14-02-2024 -

Dit V&A 17-017 behandelt de vraag wanneer de uitkeringen kunnen ingaan van een ODV die is ontstaan na het omzetten van een aanspraak op ingegaan partnerpensioen. Vraag Een nabestaande heeft de in eigen beheer verzekerde…