Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

V&A 21-006 Vaststellen aantal maanden voor omvang RVU-drempelvrijstelling

30 november 2021 15:38 - Dit V&A 21-006 behandelt de vraag hoeveel maanden in aanmerking mogen worden genomen voor de berekening van de RVU-drempelvrijstelling in geval van mede door de werkgever gefinancierd verlof, direct voorafgaande aan pensionering op de…

Overzicht u-rendementen en marktrenten

17 november 2021 00:00 - In het besluit van 30 maart 2018, nr. 2018-2954 is aangegeven dat vanaf 1 januari 2017 de marktrente voor het bepalen van de contante waarde van renteloze verplichtingen per het einde…

V&A 21-007 RVU-drempelvrijstelling bij samenloop RVU-uitkering en (tijdelijk verhoogde) pensioenuitkering

9 november 2021 00:00 - Dit V&A 21-007 behandelt de vraag of de tijdelijke RVU-drempelvrijstelling van artikel 32ba, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) wordt beperkt indien de RVU-gerechtigde gelijktijdig een (tijdelijk verhoogde) pensioenuitkering…

V&A 05-033 Tijdstip omzetten aanspraak ingevolge een levensloopregeling in een aanspraak op pensioen

1 november 2021 00:00 - Dit V&A 05-033 behandelt de vraag of een aanspraak ingevolge een levensloopregeling op elk gewenst moment mag worden omgezet in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling. Vraag Mag een aanspraak ingevolge een levensloopregeling op elk…

V&A 05-047 Storten in levensloopregeling uit netto loon of privé middelen werknemer

1 november 2021 00:00 - Dit V&A 05-047 behandelt de vraag of een werknemer uit privé-middelen of uit het nettoloon bedragen kan storten in een levensloopregeling. Vraag Kan een werknemer uit privé-middelen of uit het nettoloon bedragen storten in…

V&A 21-004 Einde overgangsrecht levensloopregelingen en pensioengevende diensttijd

1 november 2021 00:00 - Dit V&A 21-004 behandelt de gevolgen van het beëindigen van het overgangsrecht voor levensloopregelingen voor de mogelijkheid van pensioenopbouw tijdens levensloopverlof. Inleiding Op 1 januari 2022 komt een einde aan het overgangsrecht voor levensloopregelingen.

V&A 21-002 Gevolgen wijziging overgangsrecht levensloopregelingen voor reeds gemaakte afspraken over opnemen levensloopverlof

1 november 2021 00:00 - Dit V&A 21-002 behandelt de vraag of de per 1 januari 2021 doorgevoerde wijziging van het overgangsrecht voor levensloopregelingen ook gevolgen heeft voor eerder afgesproken levensloopverlof voor november en december 2021. Inleiding Op 1…

V&A 20-011 Levenslooptegoed onbelast omzetten in verlofsparen is niet mogelijk

1 november 2021 00:00 - Dit V&A 20-011 behandelt de vraag of het mogelijk is om het levenslooptegoed dat nog niet als loon in aanmerking is genomen of is omgezet in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling, zonder belastingheffing om…

V&A 11-030 Samenloop levensloopregeling en regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

1 november 2021 00:00 - Dit V&A 11-030 behandelt de vraag of een levensloopregeling een RVU als bedoeld in artikel 32ba van de Wet LB kan zijn. Vraag Kan een levensloopregeling een RVU zijn als bedoeld in artikel 32ba…

V&A 10-008 Levensloop in grensoverschrijdende situaties

1 november 2021 00:00 - Dit V&A 10-008 behandelt de vraag hoe de belastingheffing verloopt over de uitkeringen uit de levensloopregeling indien het levenslooptegoed gedeeltelijk zonder fiscale aftrek is opgebouwd tijdens een detacheringsperiode in het buitenland. Vraag Een werknemer…