Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Wetteksten/Uitvoeringsbesluiten/Uitvoeringsregelingen (fiscaal) 2019

2 juli 2019 05:47 - Wetteksten/Uitvoeringsbesluiten/Uitvoeringsregelingen (fiscaal) 2019 Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 1 januari 2019) Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 1 januari 2019) Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (tekst…

Vervallen V&A 19-002 Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ingegaan partnerpensioen. Hardheidsclausulebeleid d.d. 27062019

27 juni 2019 12:21 - Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.   Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964,…

V&A 10-001 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering

20 juni 2019 16:45 - Dit V&A 10-001 behandelt de vraag wat een redelijke termijn is voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering Vraag In de praktijk blijkt behoefte te bestaan aan meer…

Vervallen V&A 19-004 Inhaal pensioen op basis van een 3%-staffel over diensttijd waarover een 4%-staffel is gehanteerd d.d. 070619

7 juni 2019 11:01 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 19-004 Inhaal pensioen op basis van een 3%-staffel over diensttijd waarover een 4%-staffel is gehanteerd (versie 1 januari 2020). Artikel…

Vervallen Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 4 juni 2019)

4 juni 2019 07:15 - Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 22 januari 2020). CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN HANDREIKING INHAAL EN INKOOP VAN PENSIOEN…

Besluit Inkomstenbelasting. Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen (besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021)

16 mei 2019 00:00 - Inkomstenbelasting. Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek Besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021 De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit vervangt het besluit…

Vervallen V&A 17-027 Oprenting oudedagsverplichting d.d. 130519

13 mei 2019 12:42 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-027 Oprenting oudedagsverplichting (versie 1 januari 2020). Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38p Wet op de loonbelasting…

V&A 16-001 Inhaalindexatie d.d. 110419

11 april 2019 12:59 - Artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18d, eerste lid, onderdeel a, Wet op de loonbelasting 1964 Inhaalindexatie (Vraag & Antwoord 16-001 d.d. 110419) Vraag Op grond van artikel 18d, eerste lid, onderdeel a,…

V&A 08-076 Gebruikelijk loon en pensioengevend loon

11 april 2019 12:50 - Dit V&A 08-076 behandelt de vraag of artikel 19 van de Wet op de loonbelasting 1964 de mogelijkheid biedt om pensioen op te bouwen over een bedrag dat hoger is dan het pensioengevend loon van…

Vervallen Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 11 april 2019)

11 april 2019 00:00 - Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 4 juni 2019). CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN HANDREIKING INHAAL EN INKOOP VAN PENSIOEN…