Go directly to content
Naar de homepage

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen V&A 09-011 Het begrip regulier (jaar)loon in het besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M d.d. 180718

18 juli 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 09-011 d.d. 1 april 2019 Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, zesde lid,…

V&A 17-036 Aftrek geactiveerde indexatielasten bij afkoop of omzetten in ODV van pensioen in eigen beheer; verzoek om toepassing goedkeuring besluit 22 maart 2017, nr. 2017-22793 d.d. 180718

18 juli 2018 15:23 - Artikel 34e Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Artikel 34e, vierde lid, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Aftrek geactiveerde indexatielasten bij afkoop of omzetten in ODV van pensioen in eigen beheer; verzoek om toepassing goedkeuring…

Vragen & Antwoorden van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting over fiscale behandeling compensatie bij afkoop of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer (versie 18 juli 2018)

18 juli 2018 12:43 - Vragen & Antwoorden van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting over fiscale behandeling compensatie bij afkoop of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer (versie 18 juli 2018) Inleiding Op 1 april 2017 zijn de…

V&A 17-025 Instemming (gewezen) partner met afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer d.d. 080618

8 juni 2018 15:23 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38n, vierde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Instemming (gewezen) partner met afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer (Vraag & Antwoord 17-025 d.d.

V&A 18-006 Vervreemden of omzetten aanspraak oudedagsverplichting bij echtscheiding d.d. 240518

24 mei 2018 15:23 - Artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016) Artikel 38p, vierde lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b, derde lid, Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 18-005 Surplus pensioenkapitaal bijlage IV of V BPR-besluit uitkeren aan werknemer d.d. 240518

24 mei 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 18-005 d.d. 4 januari 2019. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19d Wet op…

Handreiking oudedagsverplichting en vererving van de termijnen (versie 8 mei 2018)

8 mei 2018 09:29 - Handreiking oudedagsverplichting en vererving van de termijnen (versie 8 mei 2018) In de brief van 26 februari 2018, Kamerstukken II , 2017-2018, 34 785, nr. 78, p. 5-7 heeft de Staatsse­cretaris van…

V&A 08-069 Pensioenopbouw over de voorperiode d.d. 180418

18 april 2018 15:23 - Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 Pensioenopbouw over de voorperiode (Vraag & Antwoord 08-069 d.d. 180418) Vraag In artikel 10a, eerste lid, van…

Wetteksten/Uitvoeringsbesluiten/Uitvoeringsregelingen (fiscaal) 2018

11 april 2018 13:02 - Wetteksten/Uitvoeringsbesluiten/Uitvoeringsregelingen (fiscaal) 2018 Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 11 april 2018) Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 1 januari 2018) Uitvoeringsregeling loonbelasting…

Vervallen V&A 17-030 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking d.d. 040418

4 april 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-030 d.d. 11 januari 2019. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b Wet op…