Go directly to content
Naar de homepage

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen V&A 17-030 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking d.d. 040418

4 april 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-030 d.d. 11 januari 2019. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b Wet op…

Vervallen V&A 11-032 Toepassing artikel 32ba Wet LB bij ontslag op verzoek werknemer d.d. 040418

4 april 2018 15:23 - Dit vraag en antwoord is d.d. 22 juni 2018 met terugwerkende kracht vervallen in verband met de publicatie van het arrest van de Hoge Raad   (ECLI:NL:HR:2018:958) Artikel 32ba Wet op…

Vervallen V&A 09-011 Het begrip regulier (jaar)loon in het besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M d.d. 040418

4 april 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 09-011 d.d. 18 juli 2018. Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, zesde lid, Wet…

V&A 05-006 Overboeken saldo levensloopregeling naar pensioenregeling d.d. 040418

4 april 2018 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19g Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel 19g, zevende lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Overboeken saldo levensloopregeling naar pensioenregeling (Vraag &…

V&A 05-003 Levensloopverlofkorting voor aanspraken opgebouwd in een verlofspaarregeling d.d. 040418

4 april 2018 15:23 - Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 22ca Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Artikel 22ca, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) Levensloopverlofkorting voor aanspraken opgebouwd in een verlofspaarregeling…

Vervallen V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase d.d. 040418

4 april 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-008 d.d. 11 januari 2019. Artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38p, tweede lid, Wet…

V&A 17-042 Aanpassen pensioenregeling aan gewijzigde fiscale pensioenkaders per 1 januari 2018 d.d. 040418

4 april 2018 15:23 - Artikel 18 Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18, derde lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19c, eerste en tweede lid, Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 12-008 Pensioen/stamrecht eigen beheer en terugbetalen aandelenkapitaal of uitkeren dividend d.d. 040418

4 april 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 12-008 d.d. 3 april 2019. Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38p Wet op de…

Vervallen V&A 17-009 Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking d.d. 040418

4 april 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord  is vervangen door Vraag & Antwoord 17-009 d.d. 11 januari 2019. Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016) en artikel 38p…

Vervallen V&A 17-017 Uitkeringstermijnen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen d.d. 040418

4 april 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-017 d.d. 11 januari 2019. Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38p Wet op…