Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

V&A 13-006 Benaderde Marktwaarde Methode d.d. 030419

3 april 2019 08:35 - Artikel 13 Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 13, vijfde lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2014), artikel 18d,…

V&A 12-008 Pensioen/stamrecht eigen beheer en terugbetalen aandelenkapitaal of uitkeren dividend d.d. 030419

3 april 2019 08:19 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964, artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964, artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016 + 2013) Artikel 19b,…

V&A 09-004 Rekenrente balanswaardering eigen beheer pensioen met open indexatie d.d. 030419

3 april 2019 07:38 - Artikel 8 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 3.25 en artikel 3.29 Wet inkomstenbelasting 2001 Rekenrente balanswaardering eigen beheer pensioen met open indexatie (Vraag & Antwoord 09-004 d.d. 030419) Vraag Is het altijd mogelijk…

V&A 09-011 Het begrip regulier (jaar)loon in Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 d.d.01042019

1 april 2019 10:59 - Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, zesde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Het begrip regulier (jaar)loon in de Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als…

Besluit Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting. Waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten (besluit van 19 maart 2019, nr. 2019-6904)

19 maart 2019 06:51 - Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting. Waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten Belastingdienst/Corporate dienst Vaktechniek Besluit van 19 maart 2019, nr. 2019-6904, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het…

V&A 07-001 Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen d.d. 140219

14 februari 2019 00:00 - Artikel 18a en 38d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, eerste, tweede en derde lid en artikel 38d, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen (Vraag & Antwoord 07-001…

Brieven en notities aan Verbond van Verzekeraars met standpunten kennisgroep

10 februari 2019 14:08 - Compenseren tegenvallende rendementen beschikbare-premieregeling (brief van 25 maart 2009) Bijlage Vraag & Antwoord 09-005 Toepassing van artikel 32aa Wet LB bij…

V&A 15-005 Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen dienstbetrekking d.d. 110119

11 januari 2019 17:43 - Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 juncto artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen…

V&A 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag d.d. 110119

11 januari 2019 17:27 - Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 juncto artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag (Vraag…

V&A 08-088 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets

11 januari 2019 15:06 - Dit V&A 08-088 behandelt de vraag hoe ingeval van een beschikbare-premieregeling de toetsing aan de 100%-grens verloopt bij uitstel van de ingangsdatum van prepensioen. Vraag In prepensioenregelingen is vaak de mogelijkheid opgenomen om de ingangsdatum…