Go directly to content
Naar de homepage

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

V&A 09-011 Het begrip regulier (jaar)loon in Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 d.d.01042019

1 april 2019 10:59 - Artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 32ba, zesde lid, Wet op de loonbelasting 1964 Het begrip regulier (jaar)loon in de Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als…

Besluit Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting. Waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten (besluit van 19 maart 2019, nr. 2019-6904)

19 maart 2019 06:51 - Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting. Waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten Belastingdienst/Corporate dienst Vaktechniek Besluit van 19 maart 2019, nr. 2019-6904, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het…

V&A 07-001 Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen d.d. 140219

14 februari 2019 00:00 - Artikel 18a en 38d Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, eerste, tweede en derde lid en artikel 38d, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen (Vraag & Antwoord 07-001…

Brieven en notities aan Verbond van Verzekeraars met standpunten kennisgroep

10 februari 2019 14:08 - Compenseren tegenvallende rendementen beschikbare-premieregeling (brief van 25 maart 2009) Bijlage Vraag & Antwoord 09-005 Toepassing van artikel 32aa Wet LB bij…

V&A 15-005 Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen dienstbetrekking d.d. 110119

11 januari 2019 17:43 - Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 juncto artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen…

V&A 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag d.d. 110119

11 januari 2019 17:27 - Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 juncto artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag (Vraag…

V&A 08-088 Uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum in een beschikbare-premiestelsel en de 100%-toets d.d. 110119

11 januari 2019 15:06 - Artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38a Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2004) Artikel 38d, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38a, derde en zevende lid, Wet op…

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 110119

11 januari 2019 14:08 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage (versie 1 januari 2020). Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964…

V&A 08-087 Overkookregeling prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 110119

11 januari 2019 13:51 - Artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38a Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2004) Artikel 38d, tweede en derde lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38a, derde lid, Wet op…

V&A 08-086 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 110119

11 januari 2019 13:41 - Artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38a Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2004) Artikel 38d, tweede en derde lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38a, derde lid, Wet op…