Go directly to content
Naar de homepage

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen V&A 17-017 Uitkeringstermijnen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen d.d. 040418

4 april 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-017 d.d. 11 januari 2019. Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38p Wet op…

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 4 april 2018)

4 april 2018 09:42 - Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 4 april 2018) Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking getreden.[1] Volgens het…

Besluit Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, vaststelling marktrente (besluit van 30 maart 2018, nr. 2018-2954)

30 maart 2018 14:41 - Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, vaststelling marktrente 30 maart 2018 nr. 2018-2954 Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit vervangt het besluit van 7 maart 2017,…

Bekendmaking Internationaal belastingrecht. Toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen. (bekendmaking van 21 maart 2018, nr. 2018-5799)

21 maart 2018 15:16 - Internationaal belastingrecht. Toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen. Directoraat-generaal Belastingdienst/Cluster Fiscaliteit Bekendmaking van 21 maart 2018, nr. 2018-5799 De Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) bevat een opsomming van de toegelaten (binnenlandse…

Vervallen V&A 14-006 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015 d.d. 190118

19 januari 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 14-006 d.d. 4 januari 2019. Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, zevende lid, Wet…

V&A 18-002 Fiscale balanswaarde pensioenverplichting van in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak ex-partner bij afkoop d.d. 190118

19 januari 2018 15:23 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38o Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38n, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38o, eerste en tweede lid, Wet op de loonbelasting…

Vervallen V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel d.d. 190118

19 januari 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-082 d.d. 4 januari 2019. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19f Wet op…

V&A 18-001 In eigen beheer verzekerd pensioen ex-partner afkopen of omzetten in oudedagsverplichting d.d. 190118

19 januari 2018 15:23 - Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38n, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964 In eigen beheer verzekerd pensioen ex-partner afkopen of omzetten in oudedagsverplichting (Vraag & Antwoord 18-001 d.d. 190118) Inleiding…

Vervallen V&A 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag d.d. 110118

11 januari 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-004 d.d. 11 januari 2019. Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18g, eerste lid, Wet…

Vervallen V&A 08-086 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 110118

11 januari 2018 15:23 - Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-086 d.d. 11 januari 2019. Artikel 38d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 38a Wet op…