Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage d.d. 110119

11 januari 2019 14:08 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage (versie 1 januari 2020). Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964…

V&A 08-087 Overkookregeling prepensioen in eindloon- en middelloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum

11 januari 2019 13:51 - Dit V&A 08-087 behandelt de vraag of een prepensioen dat is gebaseerd op een middelloon- of eindloonstelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum altijd moet ingaan bij het bereiken van de 100%-grens.

V&A 08-086 Prepensioen en uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum

11 januari 2019 13:41 - Dit V&A 08-086 behandelt de vraag of en onder welke voorwaarden het mogelijk is om de ingangsdatum van de uitkeringen van het prepensioen uit te stellen. Vraag Een prepensioen gaat normaal gesproken in op de…

Vervallen V&A 18-004 Oudedagsverplichting gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct d.d. 110119

11 januari 2019 08:00 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 18-004 Oudedagsverplichting gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct (versie 1 januari 2020). Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel…

V&A 17-040 Geen samenloop aanwijzing onderdeel 8.8 en goedkeuring onderdeel 10.2 van het besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514, Staatscourant 2018, nr. 68653 voor partner- en wezenpensioen op risicobasis d.d. 110119

11 januari 2019 07:39 - Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18b Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, zevende lid, Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18b, eerste en…

Vervallen V&A 17-030 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking d.d. 110119

11 januari 2019 07:19 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-030 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking (versie 1 januari 2020). Artikel 18a…

Vervallen V&A 17-021 Prijsgeven van aanspraak ingevolge oudedagsverplichting bij ingang uitkeringen vanwege onderdekking d.d. 110119

11 januari 2019 07:01 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-021 Prijsgeven van een oudedagsverplichting op ingangsdatum vanwege onderdekking (versie 1 januari 2020). Artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964…

V&A 10-006 Omzetten aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting (tekst 2013) in stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht

11 januari 2019 06:49 - Dit V&A 10-006 behandelt de vraag of een loonstamrecht kan worden omgezet in een stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht zonder dat het loonstamrecht geacht wordt te zijn afgekocht. Vraag Bij overdracht van een aanspraak op periodieke uitkeringen…

Vervallen V&A 17-017 Uitkeringstermijnen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen d.d. 110119

11 januari 2019 06:46 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-017 Ingang uitkeringen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen (versie 1 januari 2020). Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en…

Vervallen V&A 17-009 Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking d.d. 110119

11 januari 2019 05:18 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-009 Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking (versie 1 januari 2020). Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016) en artikel…