Go directly to content
Naar de homepage

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Vervallen V&A 18-004 Oudedagsverplichting gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct d.d. 110119

11 januari 2019 08:00 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 18-004 Oudedagsverplichting gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct (versie 1 januari 2020). Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en artikel…

V&A 17-040 Geen samenloop aanwijzing onderdeel 8.8 en goedkeuring onderdeel 10.2 van het besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514, Staatscourant 2018, nr. 68653 voor partner- en wezenpensioen op risicobasis d.d. 110119

11 januari 2019 07:39 - Artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18b Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 18c Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18a, zevende lid, Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18b, eerste en…

Vervallen V&A 17-030 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking d.d. 110119

11 januari 2019 07:19 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-030 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking (versie 1 januari 2020). Artikel 18a…

Vervallen V&A 17-021 Prijsgeven van aanspraak ingevolge oudedagsverplichting bij ingang uitkeringen vanwege onderdekking d.d. 110119

11 januari 2019 07:01 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-021 Prijsgeven van een oudedagsverplichting op ingangsdatum vanwege onderdekking (versie 1 januari 2020). Artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964…

V&A 10-006 d.d. 110119 - Omzetten aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet op de loonbelasting (tekst 2013) in stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht d.d. 110119

11 januari 2019 06:49 - Artikel 39f Wet op de loonbelasting 1964, artikel 11 Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013), artikel 11a Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013) en artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2013)…

Vervallen V&A 17-017 Uitkeringstermijnen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen d.d. 110119

11 januari 2019 06:46 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-017 Ingang uitkeringen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen (versie 1 januari 2020). Artikel 38n Wet op de loonbelasting 1964 en…

Vervallen V&A 17-009 Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking d.d. 110119

11 januari 2019 05:18 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-009 Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking (versie 1 januari 2020). Artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016) en artikel…

Vervallen V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase d.d. 110119

11 januari 2019 05:11 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase (versie 1 januari 2020). Artikel 38p Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 38p,…

V&A 08-014 Vervroegd pensioen en doorwerken d.d. 040119

4 januari 2019 14:17 - Artikel 18 Wet op de loonbelasting 1964, artikel 18a Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 19b Wet op de loonbelasting 1964 Artikel 18, eerste lid, onderdeel a, onder 1º, Wet op de loonbelasting 1964,…

Vervallen V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel d.d. 040119

4 januari 2019 14:16 - Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander…