Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

951 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Publicaties

  • Soort informatie

  • Onderwerp

  • Label

  • Sorteren

Vervallen V&A 05-028 Tijdstip schriftelijke verklaring werknemer over aanwezigheid en omvang van andere levenslooptegoeden d.d. 011121

01-11-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat het overgangsrecht voor levensloopregelingen per 1 januari 2022 is geëindigd. Dit V&A 05-028 behandelt de vraag of er een uiterste termijn geldt voor de jaarlijkse verklaring van de…

Vervallen V&A 05-026 Inhoudingsplichtige voor opnames uit levensloopregeling tijdens een verlofperiode d.d. 011121

01-11-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat het overgangsrecht voor levensloopregelingen per 1 januari 2022 is geëindigd. Dit V&A 05-026 behandelt de vraag wie de inhoudingsplichtige is voor de periodieke loonvervangende uitkeringen die tijdens een…

Vervallen V&A 05-021 Inhoudingsplicht bij afkoop saldo levensloopregeling bij beëindigen dienstbetrekking d.d. 011121

01-11-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat het overgangsrecht voor levensloopregelingen per 1 januari 2022 is geëindigd. Dit V&A 05-021 behandelt de vraag wie inhoudingsplichtig is indien het saldo van de levensloopregeling bij het beëindigen…

Vervallen V&A 05-019 Verplichting voor werknemer om werkgever te informeren over saldo levensloopregeling d.d. 011121

01-11-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat het overgangsrecht voor levensloopregelingen per 1 januari 2022 is geëindigd. Dit V&A 05-019 behandelt de vraag of iedere werknemer de werkgever waarbij hij een levensloopregeling heeft jaarlijks moet…

Vervallen V&A 05-018 Verplicht omzetten saldo levensloopregeling in pensioenregeling d.d. 011121

01-11-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat het overgangsrecht voor levensloopregelingen per 1 januari 2022 is geëindigd. Dit V&A 05-018 behandelt de vraag of het toegestaan is om in een levensloopregeling op te nemen dat…

Vervallen V&A 05-017 Recht op deelname aan levensloopregeling voor werknemer d.d. 011121

01-11-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat het overgangsrecht voor levensloopregelingen per 1 januari 2022 is geëindigd. Dit V&A 05-017 behandelt de vraag of een werkgever verplicht is om een werknemer de mogelijkheid te bieden…

Vervallen V&A 05-015 Werkgeversbijdrage levensloopregeling: Gestaffeld of loonafhankelijk percentage d.d. 011121

01-11-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat het overgangsrecht voor levensloopregelingen per 1 januari 2022 is geëindigd. Dit V&A 05-015 behandelt de vraag of het mogelijk is om de omvang van een werkgeversbijdrage aan de…

Vervallen V&A 05-006 Overboeken saldo levensloopregeling naar pensioenregeling d.d. 011121

01-11-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat het overgangsrecht voor levensloopregelingen per 1 januari 2022 is geëindigd. Dit V&A 05-006 behandelt de vraag of het mogelijk is om (een deel van) het saldo van een…

Vervallen V&A 05-005 Overboeken saldo levensloopregeling of levensloopverzekering naar andere levensloopregeling of levensloopverzekering d.d. 011121

01-11-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat het overgangsrecht voor levensloopregelingen per 1 januari 2022 is geëindigd. Dit V&A 05-005 behandelt de vraag of het mogelijk is om het saldo van een levenslooprekening respectievelijk levensloopverzekering…

Vervallen V&A 05-004 Vormvereisten voorwaarden levensloopregeling en levensloopverzekering d.d. 011121

01-11-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat het overgangsrecht voor levensloopregelingen per 1 januari 2022 is geëindigd. Dit V&A 05-004 behandelt de vraag of er in alle gevallen een schriftelijke levensloopregeling tussen werkgever en werknemer…

Vervallen V&A 05-003 Levensloopverlofkorting voor aanspraken opgebouwd in een verlofspaarregeling d.d. 011121

01-11-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen omdat het overgangsrecht voor levensloopregelingen per 1 januari 2022 is geëindigd. Dit V&A 05-003 behandelt de vraag of er recht bestaat op de levensloopverlofkorting voor de jaren waarin het…

Wetteksten - Uitvoeringsbesluiten - Uitvoeringsregelingen (fiscaal) 2021

13-09-2021 -

V&A 08-071 Inkoop diensttijd buitenlandse werkgever buiten concernverband

18-06-2021 -

Dit V&A 08-071 behandelt de vraag of aanvullende inkoop van pensioengevende diensttijd mogelijk is na waardeoverdracht van het vóór 8 juli 1994 bij een buitenlandse werkgever buiten concernverband opgebouwde pensioen naar de pensioenregeling van de…

Vervallen Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 d.d. 30 april 2021

30-04-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door Handreiking voor de interpretatie van het begrip "Regeling voor vervroegde uittreding" als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 d.d. 3…

Vervallen V&A 05-006 Overboeken saldo levensloopregeling naar pensioenregeling d.d. 300421

30-04-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-006 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 05-006 behandelt de vraag of het mogelijk is om (een deel van) het saldo van een levensloopregeling…

Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer (versie 30 april 2021)

30-04-2021 -

Deze handreiking behandelt diverse aspecten van de compensatie ter voorkoming van de belaste schenking als gevolg het prijsgeven van pensioen in het kader van uitfaseren van pensioen in eigen beheer. Deze handreiking is gemaakt in…

V&A 16-001 Inhaalindexatie

01-04-2021 -

Dit V&A 16-001 behandelt de vraag of het binnen de kaders van de fiscale wet- en regelgeving mogelijk is om de in de afgelopen jaren achterwege gelaten indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken van de (ex-)deelnemers…

Vervallen V&A 08-020 Loonstamrechtovereenkomst - Variabele termijnen d.d. 010421

01-04-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-020 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 08-020 behandelt de vraag of en in hoeverre de termijnen uit een loonstamrecht in hoogte mogen variëren.…

Vervallen V&A 21-004 Einde overgangsrecht levensloopregelingen en pensioengevende diensttijd d.d. 010421

01-04-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 21-004 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 21-004 behandelt de gevolgen van het beëindigen van het overgangsrecht voor levensloopregelingen voor de mogelijkheid van pensioenopbouw…

Vervallen V&A 21-002 Gevolgen wijziging overgangsrecht levensloopregelingen voor reeds gemaakte afspraken over opnemen levensloopverlof d.d. 010421

01-04-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 21-002 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 21-002 behandelt de vraag of de per 1 januari 2021 doorgevoerde wijziging van het overgangsrecht voor levensloopregelingen…

Vervallen V&A 21-005 Verzekeren uitkering pensioenkapitaal aanvullend pensioensparen bij vooroverlijden voor extra partnerpensioen d.d. 190321

19-03-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 21-005 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 21-005 behandelt de vraag of de verzekering van een uitkering van pensioenkapitaal bij vooroverlijden kan worden gecombineerd met…

Vervallen V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase

19-03-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-008 d.d. 16 september 2022. Dit V&A 17-008 behandelt de vraag of een ODV in de uitkeringsfase nog kan worden aangewend voor het verkrijgen…

V&A 21-003 Hoogte inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering voor voortgezette pensioenopbouw na onvrijwillig ontslag

05-02-2021 -

Dit V&A 21-003 behandelt de vraag hoe hoog een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering minimaal moet zijn om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor voortgezette pensioenopbouw na onvrijwillig ontslag. Inleiding Perioden na onvrijwillig ontslag kunnen op…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 050221

05-02-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-068 d.d. 31 maart 2022. Dit V&A 08-068 behandelt de vraag wat fiscaal de maximale omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen mag zijn. Hierbij komen ook…

Vervallen Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 d.d. 5 februari 2021

05-02-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van de Handreiking is vervangen door Handreiking voor de interpretatie van het begrip "Regeling voor vervroegde uittreding" als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 d.d. 30…

Vervallen besluit Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969) (besluit van 25 november 2019, nr. 2019 - 187751, gewijzigd in het besluit van 17 december 2020, nr. 2020-27575)

13-01-2021 -

Belangrijk!  Vervallen Het besluit is gewijzigd bij besluit van 27 juli 2022, nr. 2022-8874. De gewijzigde versie van het besluit vindt u hier. Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5…

Vervallen V&A 20-011 Levenslooptegoed onbelast omzetten in verlofsparen is niet mogelijk d.d. 211220

21-12-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 20-011 d.d. 1 november 2021. Dit V&A 20-011 behandelt de vraag of het mogelijk is om het levenslooptegoed dat nog niet als loon in…

Vervallen V&A 20-010 Behandeling wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen door Eerste Kamer in januari 2021 d.d. 161220

16-12-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is d.d. 1 april 2021 vervallen. Dit V&A 20-010 behandelt de gevolgen van het besluit van de Eerste Kamer om het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen te behandelen op 12…

Besluit Loonbelasting, inkomstenbelasting. Pensioenen. Klein verzamelbesluit pensioenen (besluit van 7 december 2020, nr. 2020-234674)

14-12-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Dit besluit is ingetrokken in het besluit van 27 juni 2023, nr. 2023-13641. Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst VaktechniekBesluit van 7 december 2020, nr. 2020-234674 De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit betreft de…

Vervallen Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer (versie 11 december 2020)

11-12-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer (versie 30 april 2021) Deze handreiking behandelt diverse aspecten…

V&A 20-005 Geen fiscale gevolgen voor pensioen van zorgmedewerkers die vervroegd met pensioen zijn gegaan en weer gaan werken in verband met coronavirus COVID-19

26-11-2020 -

Dit V&A 20-005 behandelt de vraag of gepensioneerde zorgmedewerkers die meer dan vijf jaar vóór het bereiken van de AOW-leeftijd vervroegd met pensioen zijn gegaan, zonder fiscale gevolgen voor het pensioen opnieuw in de zorgsector…

Vervallen V&A 20-008 ODV-uitkeringsrecht erfgenaam aanwenden voor een direct ingaande tijdelijke nabestaandenlijfrente, die uitkeert aan die erfgenaam zelf d.d. 231120

23-11-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 20-008 d.d. 20 mei 2022. Inleiding De fiscale voorwaarden voor de uitvoering van een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) zijn…

Vervallen V&A 20-009 Voorlopige bedragen AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon per 1 januari 2021 d.d. 201120

20-11-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is d.d. 1 januari 2021 vervallen. De in artikel IX, onderdeel A van de Bijstellingsregeling directe belastingen 2021 (Staatscourant 2020, 64406) vastgestelde AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB wijken iets af van…

Wetteksten - Uitvoeringsbesluiten - Uitvoeringsregelingen (fiscaal) 2020

10-07-2020 -

Vervallen V&A 20-008 ODV-uitkeringsrecht erfgenaam aanwenden voor tijdelijke nabestaandenlijfrente d.d. 030720

03-07-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 20-008 d.d. 23 november 2020. Dit V&A 20-008 behandelt de vraag of een erfgenaam van een overleden ODV-gerechtigde het verkregen recht op ODV-termijnen…

Vervallen V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase d.d. 030720

03-07-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-008 d.d. 19 maart 2021. Dit V&A 17-008 behandelt de vraag of een ODV in de uitkeringsfase nog kan worden aangewend voor het verkrijgen…

Brieven en notities aan Verbond van Verzekeraars met standpunten kennisgroep

15-06-2020 -

Vervallen Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 15 mei 2020)

15-05-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van de handreiking is vervangen door de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 14 februari 2024) CENTRAAL AANSPREEKPUNT PENSIOENEN Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen 1 Inleiding Deze handreiking behandelt de…

V&A 20-007 Opbouwen of toezeggen van ouderdomspensioen als (gewezen) werknemer ouder is dan AOW-leeftijd + vijf jaar

12-05-2020 -

Dit V&A 20-007 behandelt de vraag of er nog ouderdomspensioen kan worden opgebouwd of toegezegd als de werknemer de leeftijd heeft bereikt die vijf jaar hoger is dan de AOW-leeftijd. Vraag De Wet op de…

V&A 13-008 Reorganisaties; objectief criterium voor ontslag; oudere werknemers hogere ontslaguitkering

12-05-2020 -

Dit V&A 13-008 behandelt de vraag of een sociaal plan waarbij loonbetalingen bij afvloeiïng hoger/gunstiger zijn naarmate werknemers ouder zijn, een regeling is voor vervroegde uittreding in de zin van artikel 32ba, zesde lid, Wet LB.…

V&A 08-048 Gevolgen voor het partnerpensioen van de actuariële herrekening van het ouderdomspensioen

12-05-2020 -

Dit V&A 08-048 behandelt de vraag wat de gevolgen zijn voor het partnerpensioen van de actuariële herrekening van het ouderdomspensioen bij vervroegde ingang van het pensioen. Vraag Ouderdomspensioen kan eerder ingaan dan de in de…

V&A 17-025 Instemming (gewezen) partner met afkopen of omzetten in oudedagsverplichting van pensioen in eigen beheer

20-04-2020 -

Dit V&A 17-025 behandelt de vraag wie de instemmingsgerechtigde (gewezen) partner was ingeval de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak gedeeltelijk werd prijsgegeven, afgekocht of omgezet in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting. Inleiding Volgens het op…

Vervallen V&A 17-023 Prijsgeven verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale waarde pensioen eigen beheer; Informatieplicht en instemming partner d.d. 200420

20-04-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is d.d. 1 april 2021 vervallen. Dit V&A 17-023 behandelt de vraag welke informatie moest worden verstrekt en aan welke voorwaarden moest worden voldaan om zonder heffing van loonheffingen en revisierente…

Vervallen V&A 15-011 Voortgezette opbouw bij gedeeltelijk vervroegd ingegaan pensioen d.d. 200420

20-04-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is d.d. 14 februari 2024 vervallen. Dit V&A 15-011 behandelt de vraag of de pensioenopbouw kan worden voortgezet bij het gedeeltelijk vervroegd ingaan van het pensioen. Vraag Een werknemer van 66…

Besluit Loonheffingen, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer, informatieformulier (besluit van 31 maart 2020, nr. 2020-845)

10-04-2020 -

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate dienst VaktechniekBesluit van 31 maart 2020, nr. 2020-845. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit actualiseert het besluit van 18 oktober 2018, nr. 2018-23862 over de algemene verlenging van de…

Vervallen V&A 20-003 Aanpassen ODV-uitkeringsperiode na verlagen AOW-leeftijd d.d. 240320

24-03-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is d.d. 14 februari 2024 vervallen. Dit V&A 20-003 behandelt de vraag of het mogelijk is om een aangevangen ODV-uitkeringsperiode aan te passen na het verlagen van de AOW-leeftijd op grond…

Vervallen V&A 20-005 Geen fiscale gevolgen voor pensioen van zorgmedewerkers die vervroegd met pensioen zijn gegaan en weer gaan werken in verband met coronavirus COVID-19 d.d. 190320

19-03-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door V&A 20-005 d.d. 26 november 2020). Dit V&A 20-005 behandelt de vraag of gepensioneerde zorgmedewerkers die meer dan vijf jaar vóór het bereiken van…

Vervallen V&A 20-004 Pensioenopbouw tijdens tijdelijke arbeidsduurverkorting in verband met coronavirus COVID-19 d.d. 160320

16-03-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is d.d. 14 februari 2024 vervallen. Dit V&A 20-004 behandelt de vraag welke mogelijkheden er zijn om de pensioenopbouw voort te zetten ingeval er een tijdelijke arbeidsduurverkorting wordt toegepast als gevolg…

Vervallen V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel d.d. 240220

24-02-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-082 d.d. 14 februari 2024. Dit V&A 08-082 behandelt de vraag of het fiscaal is toegestaan om de in het beschikbare-premiedeel van een pensioenregeling opgebouwde…

Vervallen V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen d.d. 030220

03-02-2020 -

Belangrijk!  Vervallen Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 08-068 d.d. 5 februari 2021. Dit V&A 08-068 behandelt de vraag wat fiscaal de maximale omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen mag zijn. Hierbij komen ook de…