Ga direct naar de inhoud

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

138 Resultaten

V&A 09-011 Het begrip regulier (jaar)loon in Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964

03-01-2022 - Dit V&A 09-011 behandelt de vraag wat wordt bedoeld met de term ‘regulier (jaar)loon’ in de Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in…

V&A 12-003 Verlofstuwmeren en regelingen voor vervroegde uittreding

01-01-2022 - Dit V&A 12-003 behandelt de vraag of een werkgever de RVU-eindheffing van artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 moet afdragen over het tijdens de opname van een verlofstuwmeer uitbetaalde loon. Vraag…

V&A 21-009 Geërfd recht op ODV-termijnen aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct door één van de erfgenamen

23-12-2021 - Dit V&A 21-009 behandelt de vraag of één van de erfgenamen het geërfde recht op de ODV-termijnen naar eigen keuze kan aanwenden voor de verkrijging van een lijfrenteproduct. Inleiding Een dga heeft het in…

V&A 21-006 Vaststellen aantal maanden voor omvang RVU-drempelvrijstelling

30-11-2021 - Dit V&A 21-006 behandelt de vraag hoeveel maanden in aanmerking mogen worden genomen voor de berekening van de RVU-drempelvrijstelling in geval van mede door de werkgever gefinancierd verlof, direct voorafgaande aan pensionering op de…

V&A 21-007 RVU-drempelvrijstelling bij samenloop RVU-uitkering en (tijdelijk verhoogde) pensioenuitkering

09-11-2021 - Dit V&A 21-007 behandelt de vraag of de tijdelijke RVU-drempelvrijstelling van artikel 32ba, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) wordt beperkt indien de RVU-gerechtigde gelijktijdig een (tijdelijk verhoogde) pensioenuitkering…

V&A 08-071 Inkoop diensttijd buitenlandse werkgever buiten concernverband

18-06-2021 - Dit V&A 08-071 behandelt de vraag of aanvullende inkoop van pensioengevende diensttijd mogelijk is na waardeoverdracht van het vóór 8 juli 1994 bij een buitenlandse werkgever buiten concernverband opgebouwde pensioen naar de pensioenregeling van…

Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer (versie 30 april 2021)

30-04-2021 - Deze handreiking behandelt diverse aspecten van de compensatie ter voorkoming van de belaste schenking als gevolg het prijsgeven van pensioen in het kader van uitfaseren van pensioen in eigen beheer. Deze handreiking is gemaakt…

V&A 16-001 Inhaalindexatie

01-04-2021 - Dit V&A 16-001 behandelt de vraag of het binnen de kaders van de fiscale wet- en regelgeving mogelijk is om de in de afgelopen jaren achterwege gelaten indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken van de…

V&A 08-020 Loonstamrechtovereenkomst - Variabele termijnen

01-04-2021 - Dit V&A 08-020 behandelt de vraag of en in hoeverre de termijnen uit een loonstamrecht in hoogte mogen variëren. Vraag In artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de loonbelasting 1964…

V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase

19-03-2021 - Dit V&A 17-008 behandelt de vraag of een ODV in de uitkeringsfase nog kan worden aangewend voor het verkrijgen van een lijfrenteproduct. Vraag De in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak van een dga is omgezet…