Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

V&A - Handreikingen pensioen/ODV Wet LB

Overzicht u-rendementen en marktrenten

In het besluit van 30 maart 2018, nr. 2018-2954 is aangegeven dat vanaf 1 januari 2017 de marktrente voor het bepalen van de contante waarde van renteloze verplichtingen per het einde van een

V&A 21-009 Geërfd recht op ODV-termijnen aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct door één van de erfgenamen

Dit V&A 21-009 behandelt de vraag of één van de erfgenamen het geërfde recht op de ODV-termijnen naar eigen keuze kan aanwenden voor de verkrijging van een lijfrenteproduct. Inleiding Een dga

V&A 19-007 Negatieve marktrente oprenten ODV

Dit V&A 19-007 behandelt de vraag of ingeval van een negatieve marktrente voor het oprenten van een ODV uitgegaan moet worden van dat negatieve rentepercentage. Inleiding In artikel 38p van de

V&A 17-040 Geen samenloop aanwijzing onderdeel 6.6 en goedkeuring onderdeel 6.3 van het Verzamelbesluit pensioenen voor partner- en wezenpensioen op risicobasis

Dit V&A 17-040 behandelt de vraag of het mogelijk is om de aanwijzing van onderdeel 6.6 van het Verzamelbesluit pensioenen van 27 juni 2023, nr. 2023-13641 te combineren met de goedkeuring van

V&A 21-007 RVU-drempelvrijstelling bij samenloop RVU-uitkering en (tijdelijk verhoogde) pensioenuitkering

Dit V&A 21-007 behandelt de vraag of de tijdelijke RVU-drempelvrijstelling van artikel 32ba, zevende lid, Wet LB wordt beperkt indien de RVU-gerechtigde gelijktijdig een (tijdelijk verhoogde)

V&A 18-008 Vaste indexatie

Dit V&A 18-008 behandelt de vraag hoe een vaste indexatie van pensioen vormgegeven kan worden. Vraag Op grond van artikel 18d, eerste lid, onderdeel a, Wet LB (tekst 30 juni 2023) kunnen een

V&A 17-012 Pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar vanaf 1 januari 2018

Dit V&A 17-012 behandelt de vraag of per 1 januari 2018 in een pensioenregeling altijd een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar of ouder moet worden opgenomen. In het V&A zijn ook de vanaf 1

V&A 17-030 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking

Dit V&A 17-030 behandelt de vraag of het mogelijk is om een in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak bij onderdekking gedeeltelijk prijs te geven bij vervroeging van de pensioeningangsdatum.

V&A 21-005 Verzekeren uitkering pensioenkapitaal aanvullend pensioensparen bij vooroverlijden voor extra partnerpensioen

Dit V&A 21-005 behandelt de vraag of de verzekering van een uitkering van pensioenkapitaal bij vooroverlijden kan worden gecombineerd met partnerpensioen dat op risicobasis is verzekerd. Vraag De

V&A 18-005 Surplus pensioenkapitaal bijlage IV of V Staffelbesluit pensioenen uitkeren aan werknemer

Dit V&A 18-005 behandelt de vraag of een afwijkende premieovereenkomst als bedoeld in onderdeel 6 van het Staffelbesluit pensioenen de (aanvullende) toezegging mag bevatten dat een door de