Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

Overzicht u-rendementen en marktrenten

19 oktober 2021 00:00 - In het besluit van 30 maart 2018, nr. 2018-2954 is aangegeven dat vanaf 1 januari 2017 de marktrente voor het bepalen van de contante waarde van renteloze verplichtingen per het einde…

V&A 08-071 Inkoop diensttijd buitenlandse werkgever buiten concernverband

18 juni 2021 17:53 - Dit V&A 08-071 behandelt de vraag of aanvullende inkoop van pensioengevende diensttijd mogelijk is na waardeoverdracht van het vóór 8 juli 1994 bij een buitenlandse werkgever buiten concernverband opgebouwde pensioen naar de pensioenregeling van…

Handreiking voor de interpretatie van het begrip “Regeling voor vervroegde uittreding” als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964 d.d. 30 april 2021

30 april 2021 15:50 - 1. Inleiding Op 22 juni 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het bij de beoordeling of een regeling een regeling voor vervroegde uittreding (hierna: RVU) is, als bedoeld in artikel 32ba van de Wet…

V&A 05-006 Overboeken saldo levensloopregeling naar pensioenregeling

30 april 2021 15:30 - Dit V&A 05-006 behandelt de vraag of het mogelijk is om (een deel van) het saldo van een levensloopregeling over te boeken naar een pensioenregeling. Vraag Is het mogelijk om (een deel van) het…

Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer (versie 30 april 2021)

30 april 2021 00:00 - Deze handreiking behandelt diverse aspecten van de compensatie ter voorkoming van de belaste schenking als gevolg het prijsgeven van pensioen in het kader van uitfaseren van pensioen in eigen beheer. Deze handreiking is gemaakt…

V&A 16-001 Inhaalindexatie

1 april 2021 15:59 - Dit V&A 16-001 behandelt de vraag of het binnen de kaders van de fiscale wet- en regelgeving mogelijk is om de in de afgelopen jaren achterwege gelaten indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken van de…

V&A 08-020 Loonstamrechtovereenkomst - Variabele termijnen

1 april 2021 15:59 - Dit V&A 08-020 behandelt de vraag of en in hoeverre de termijnen uit een loonstamrecht in hoogte mogen variëren. Vraag In artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de loonbelasting 1964…

V&A 21-004 Einde overgangsrecht levensloopregelingen en pensioengevende diensttijd

1 april 2021 14:21 - Einde overgangsrecht levensloopregelingen en pensioengevende diensttijd…

V&A 21-002 Gevolgen wijziging overgangsrecht levensloopregelingen voor reeds gemaakte afspraken over opnemen levensloopverlof

1 april 2021 14:21 - Gevolgen wijziging overgangsrecht levensloopregelingen voor reeds gemaakte afspraken over opnemen levensloopverlof…

V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase

19 maart 2021 00:00 - Dit V&A 17-008 behandelt de vraag of een ODV in de uitkeringsfase nog kan worden aangewend voor het verkrijgen van een lijfrenteproduct. Vraag De in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak van een dga is omgezet…