Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

1091 resultaten

  • Soort informatie

  • Onderwerp

  • Label

  • Sorteren

V&A 08-020 Loonstamrechtovereenkomst - Variabele termijnen

14-02-2024 -

Dit V&A 08-020 behandelt de vraag of en in hoeverre de termijnen uit een loonstamrecht in hoogte mogen variëren. Vraag In artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet…

V&A 05-024 Verlaagde AOW-franchise en splitsen pensioenregeling

14-02-2024 -

Dit V&A 05-024 behandelt de vraag of het mogelijk is om de extra verlaagde AOW-inbouw in combinatie met een lager pensioenopbouwpercentage van artikel 10aa UBLB (tekst 30 juni 2023) toe te passen voor een deel…

V&A 08-082 Omzetting (ruil) van een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel

14-02-2024 -

Dit V&A 08-082 behandelt de vraag of het fiscaal is toegestaan om de in het beschikbare-premiedeel van een pensioenregeling opgebouwde pensioenrechten om te zetten in pensioenrechten op basis van het eindloon- of middelloonstelsel. Let op! …

Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 14 februari 2024)

14-02-2024 -

Centraal Aanspreekpunt Pensioenen Let op!  Let op! De inhoud van deze handreiking is van toepassing op pensioenaanspraken en pensioenregelingen die vallen onder het overgangsrecht van artikel 38b, eerste lid, respectievelijk van artikel 38q van de…

V&A 08-034 Loonstamrechtovereenkomst - Echtscheiding, verdeling loonstamrecht

14-02-2024 -

Dit V&A 08-034 behandelt de vraag of de verdeling van een loonstamrecht bij echtscheiding gevolgen heeft voor de belastingheffing. Vraag In verband met een echtscheiding wordt de helft van de waarde van een loonstamrecht in…

V&A 08-055 Omschrijving van het ingangstijdstip van het partnerpensioen in een pensioenregeling

14-02-2024 -

Dit V&A 08-055 behandelt de vraag of in een pensioenregeling de definitieve keuze voor één van de mogelijke ingangsmomenten van het partnerpensioen opengelaten kan worden. Let op!  Let op! De inhoud van dit V&A is…

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

17-01-2024 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Overzicht AOW-franchises en AOW-inbouwbedragen

04-01-2024 -

1. Pensioenregelingen Wet toekomst pensioenen (WTP) De hierna opgenomen bedragen gelden voor pensioenregelingen die voldoen aan hoofdstuk IIB van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) zoals dat luidt na de inwerkingtreding van de WTP…

Actuele Wetteksten - Uitvoeringsbesluiten - Uitvoeringsregelingen (fiscaal)

02-01-2024 -

Wetteksten - Uitvoeringsbesluiten - Uitvoeringsregelingen (fiscaal) 2024

02-01-2024 -

Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (Staffelbesluit pensioenen) (besluit van 26 juni 2023, nr. 2023-13825, gewijzigd in het besluit van 13 september 2023, nr. 2023-20266)

02-01-2024 -

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek Besluit van 26 juni 2023, nr. 2023-13825 De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het Staffelbesluit pensioenen van 20 december 2019, nr. 2019-21333 in verband met de…

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

18-12-2023 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Erik Schouten vanaf 1 januari 2024 nieuwe voorzitter CAP

13-12-2023 -

Erik Schouten wordt vanaf 1 januari 2024 de nieuwe voorzitter van het CAP. Hij is de opvolger van Ben Schuurman, die in 2024 de AOW-leeftijd bereikt. Ben blijft nog wel als adviseur werkzaam voor het…

V&A 23-019 met voorlopige bedragen AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon per 1 januari 2024 gepubliceerd

05-12-2023 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 23-019 gepubliceerd. In dit V&A zijn de voorlopige bedragen opgenomen van de voor 2024 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon. Voor alle bedragen geldt het voorbehoud van…

Vervallen V&A 23-019 Voorlopige bedragen AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon per 1 januari 2024 d.d. 051223

05-12-2023 -

Belangrijk!  Vervallen Dit V&A is vervallen per 1 januari 2024. In dit V&A 23-019 zijn de voorlopige bedragen opgenomen van de voor 2024 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon.…

V&A 23-016 WTP en partnerpensioen dat vóór pensioendatum ingaat, V&A 23-017 WTP en partnerpensioen dat ingaat op of na pensioendatum en 23-018 WTP en aanwijzing niet-EU/EER pensioenregeling gepubliceerd.

20-11-2023 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 23-016, 23-017 en 23-018 gepubliceerd. V&A 23-016 behandelt de vraag hoe het heffingsrecht ten aanzien van partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum in een internationale situatie kan worden vastgesteld. V&A 23-017…

V&A 23-018 WTP en aanwijzing niet-EU/EER pensioenregeling

20-11-2023 -

Dit V&A 23-018 behandelt de vraag of de aanwijzing van een buitenlandse pensioenregeling (niet-EU/EER) onder het besluit Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten met de invoering van de WTP van rechtswege vervalt. Inleiding Het besluit…

V&A 23-017 WTP en partnerpensioen dat ingaat op of na pensioendatum

20-11-2023 -

Dit V&A 23-017 behandelt de vraag hoe het heffingsrecht ten aanzien van partnerpensioen bij overlijden op of na de pensioendatum na ingang van de WTP in een internationale situatie kan worden vastgesteld. Vraag Als gevolg…

V&A 23-016 WTP en partnerpensioen dat vóór pensioendatum ingaat

20-11-2023 -

Dit V&A 23-016 behandelt de vraag hoe het heffingsrecht ten aanzien van partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum in een internationale situatie kan worden vastgesteld. Vraag Als gevolg van inwerkingtreding van Wet toekomst pensioenen (WTP)…

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

16-11-2023 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Copyright

16-11-2023 -

Op de tekst van deze website is de Creative Commons Zero verklaring (CC0 Public Domain) van toepassing. Dit betekent dat wij elke vorm van hergebruik van de tekst toestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel anders…

Cookies

16-11-2023 -

Op deze website gebruiken we cookies om het gebruiksgemak te verbeteren en onderzoek te doen naar het bezoek van de website. Wat zijn cookies? Veel websites die u bekijkt, zetten kleine tekstbestandjes in het geheugen…

E-mail 'DXOA test' ten onrechte verstuurd

13-11-2023 -

Vandaag hebben de abonnees van de e-mailservice van de pensioensite een e-mail ontvangen met als titel 'DXOA test'. Deze e-mail is ten onrechte verzonden bij werkzaamheden aan de pensioensite. Het CAP biedt hiervoor excuses aan.

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

17-10-2023 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Zondag 15 oktober pensioensite niet bereikbaar

09-10-2023 -

Op zondag 15 oktober a.s. tussen 08.00 en 21.00 uur is de pensioensite niet bereikbaar vanwege onderhoudswerkzaamheden.

Staffelbesluit pensioenen gewijzigd per 1 januari 2024

04-10-2023 -

Aan het Staffelbesluit pensioenen van 26 juni 2023, nr. 2023-13825 wordt per 1 januari 2024 een nieuw onderdeel 9 toegevoegd met een aanwijzing van regelingen die voor de toepassing van bijlagen I, IV en V van…

V&A 23-015  Partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum uitgedrukt in percentage van de pensioengrondslag gepubliceerd

05-09-2023 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 23-015 gepubliceerd. V&A 23-015 behandelt de vraag of de hoogte van het partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum mag worden uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag

V&A 23-015  Partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum uitgedrukt in percentage van de pensioengrondslag

05-09-2023 -

Dit V&A 23-015 behandelt de vraag of de hoogte van het partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum mag worden uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag. Inleiding Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen…

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

17-08-2023 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

18-07-2023 -

Het overzicht van u-rendementen en marktrenten is bijgewerkt.

Wetteksten - Uitvoeringsbesluiten - Uitvoeringsregelingen (fiscaal) 2023

17-07-2023 -

V&A 23-011  Bijspaarruimte in een WTP-pensioenregeling en V&A 23-012 Inhaal en inkoop onder het overgangsrecht van artikel 38q Wet LB gepubliceerd.

14-07-2023 -

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 23-011 en V&A 23-012 gepubliceerd. V&A 23-011 behandelt de vraag hoe de bijspaarruimte kan worden vastgesteld in een pensioenregeling waarop het nieuwe fiscale pensioenkader van de Wet toekomst…

V&A 23-011  Bijspaarruimte in een WTP-pensioenregeling

14-07-2023 -

Dit V&A 23-011 behandelt de vraag hoe de bijspaarruimte kan worden vastgesteld in een pensioenregeling waarop het nieuwe fiscale pensioenkader van de Wet toekomst pensioenen van toepassing is. Inleiding Op 1 juli 2023 is de…

V&A 23-012 Inhaal en inkoop onder het overgangsrecht van artikel 38q Wet LB

14-07-2023 -

Dit V&A 23-012 behandelt de vraag voor welke pensioengevende dienstjaren inhaal en/of inkoop nog mogelijk is op basis van het fiscale pensioenkader zoals dat gold vóór inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen. Inleiding Op 1…

Nieuwe versie Verzamelbesluit pensioenen gepubliceerd

11-07-2023 -

Op 10 juli 2023 is in de Staatscourant het Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; Verzamelbesluit diverse onderwerpen (Verzamelbesluit pensioenen) (besluit van 27 juni 2023, nr. 2023-13641) gepubliceerd. Dit Verzamelbesluit pensioenen vervangt per 1 juli 2023 het besluit van…

Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; Verzamelbesluit diverse onderwerpen (Verzamelbesluit pensioenen) (besluit van 27 juni 2023, nr. 2023-13641)

11-07-2023 -

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek Besluit van 27 juni 2023, nr. 2023-13641 De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514 (Stcrt. 2018-68653), laatstelijk gewijzigd bij wijzigingsbesluit…

Nieuwe versie Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

10-07-2023 -

Op 6 juli 2023 is in de Staatscourant het Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (Staffelbesluit pensioenen) (besluit van 26 juni 2023, nr. 2023-13825) gepubliceerd. Dit Staffelbesluit pensioenen vervangt per 1…

Vervallen besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (Staffelbesluit pensioenen) (besluit van 26 juni 2023, nr. 2023-13825)

10-07-2023 -

Vervallen Dit besluit is in het besluit van 13 september 2023 nr. 2023-20266 (Stcrt. 2023, 25923) gewijzigd per 1 januari 2024. De gewijzigde versie van het besluit vindt u hier. Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek Besluit van…

Wet toekomst pensioenen op 1 juli 2023 in werking getreden

04-07-2023 -

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (WTP) in werking getreden. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft al meerdere vragen over de fiscale behandeling van pensioenen in het nieuwe fiscale pensioenkader van de…

V&A 23-005 Uiterste moment vervroegde ingang ouderdomspensioen

01-07-2023 -

Dit V&A 23-005 behandelt de vraag op welk uiterste moment een ouderdomspensioen vervroegd mag ingaan. Inleiding Met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (WTP) is in de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB)…

Diverse WTP V&A gepubliceerd

01-07-2023 -

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (WTP) in werking getreden. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag de volgende WTP V&A gepubliceerd:

V&A 23-003 Indexatie partnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum

01-07-2023 -

Dit V&A 23-003 behandelt de vraag of een partnerpensioen bij overlijden op of na de pensioendatum mag worden geïndexeerd. Vraag In artikel 18d, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is…

V&A 23-004 Imputatie op kapitaalbasis opgebouwd partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum

01-07-2023 -

Dit V&A 23-004 behandelt de vraag of een vóór de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen op kapitaalbasis opgebouwd partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum, van invloed is op de fiscale ruimte voor een partnerpensioen bij…

V&A 23-006 Overgangsrecht voortgezette premie-inlegpremie-inleg bij arbeidsongeschiktheid

01-07-2023 -

Dit V&A 23-006 behandelt de vraag of een pensioenregeling waarin voortgezette premie-inleg bij arbeidsongeschiktheid plaatsvindt aangepast moet worden aan het fiscale pensioenkader zoals dat geldt ná invoering van de Wet toekomst pensioenen. Inleiding Op 1…

V&A 23-007 Voorwaarden overgangsrecht progressieve premies

01-07-2023 -

Dit V&A 23-007 behandelt voor enkele specifieke situaties de vraag of het overgangsrecht voor progressieve premies van artikel 38r Wet LB van toepassing kan zijn. Inleiding Na de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (WTP)…

V&A 23-008 Wijzigingen fiscale pensioenkader ten gunste van de (gewezen) werknemer

01-07-2023 -

Dit V&A 23-008 behandelt de vraag of wijzigingen ten gunste van de (gewezen) werknemer als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen, mogen worden toegepast op pensioenaanspraken die zijn opgebouwd met toepassing van…

V&A 23-009 Overgangsrecht nettopensioenregeling

01-07-2023 -

Dit V&A 23-009 behandelt de vraag of overgangsrecht van toepassing is op een nettopensioenregeling in verband met de inwerkingtreding van de WTP Vraag Is overgangsrecht van toepassing op een nettopensioenregeling in verband met de inwerkingtreding…

V&A 23-010 Bestaande pensioenregeling gefaseerd aanpassen aan WTP

01-07-2023 -

Dit V&A 23-010 behandelt de vraag of een pensioenregeling die bestond op het moment van inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen, gefaseerd kan worden aangepast aan het nieuwe fiscale pensioenkader van die wet. Inleiding Per…

V&A 23-013 Variabele uitkeringen uit een arbeidsongeschiktheidspensioen na invoering van de Wet toekomst pensioenen

01-07-2023 -

Dit V&A 23-013 behandelt de vraag of uitkeringen uit een arbeidsongeschiktheidspensioen na invoering van de Wet toekomst pensioenen in hoogte kunnen variëren. Inleiding Onder de werking van de Wet toekomst pensioenen (WTP) kunnen pensioenregelingen voorzien…

V&A 23-014 Maximering compensatiepremie en compensatiebedrag

01-07-2023 -

Dit V&A 23-014 behandelt de vraag hoeveel compensatiepremie fiscaal maximaal mag worden ingelegd en hoeveel compensatie een individuele werknemer fiscaal maximaal in zijn pensioenregeling mag ontvangen. Vraag Met de Wet toekomst pensioenen is een vlakke…