Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

V&A - Handreikingen pensioen/ODV Wet LB

V&A 18-005 Surplus pensioenkapitaal bijlage IV of V Staffelbesluit pensioenen uitkeren aan werknemer

Dit V&A 18-005 behandelt de vraag of een afwijkende premieovereenkomst als bedoeld in onderdeel 6 van het Staffelbesluit pensioenen de (aanvullende) toezegging mag bevatten dat een door de

V&A 17-021 Prijsgeven ODV op ingangsdatum vanwege onderdekking

Dit V&A 17-021 behandelt de vraag of het mogelijk is om een ODV op de ingangsdatum van de termijnen gedeeltelijk prijs te geven in geval van onderdekking. Vraag Een dga heeft zijn in eigen beheer

V&A 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag

Dit V&A 15-004 behandelt de vraag of het mogelijk is om de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, UBLB te onderbreken en op

V&A 14-005 Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage

Dit V&A 14-005 behandelt de vraag met welke AOW-inbouw rekening gehouden moet worden voor het toetsen van de fiscale maxima bij een lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage of bij een

V&A 20-008 ODV-uitkeringsrecht erfgenaam aanwenden voor een direct ingaande tijdelijke nabestaandenlijfrente, die uitkeert aan die erfgenaam zelf

Dit V&A 20-008 behandelt de vraag of een erfgenaam van een overleden ODV-gerechtigde het verkregen recht op ODV-termijnen kan aanwenden voor een direct ingaande tijdelijke nabestaandenlijfrente,

V&A 14-006 Omvang AOW-franchise vanaf 1 januari 2015

Dit V&A 14-006 behandelt de vanaf 1 januari 2015 voor de pensioenopbouw te hanteren AOW-franchise. Inleiding Op 1 januari 2015 zijn de maatregelen van de Wet verlaging maximumopbouw- en

V&A 11-023 Beperkte pensioenopbouw in een eindloonregeling in de laatste 5 jaar vóór de pensioeningangsdatum; uitstel van de pensioeningangsdatum

Dit V&A 11-023 behandelt de vraag wat de invloed is van uitstel van de pensioeningangsdatum op de volgens artikel 10b, eerste lid, UBLB (tekst 30 juni 2023) geldende beperking om in een

V&A 13-007 Uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een loonstamrecht

Dit V&A 13-007 behandelt de vraag wat de minimale uitkeringsperiode van een loonstamrecht in termijnen is. Vraag Een natuurlijk persoon koopt op de uiterste datum met het stamrechtvermogen een

V&A 10-006 Omzetten aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013) in loonstamrechtspaarrekening of loonstamrechtbeleggingsrecht

Dit V&A 10-006 behandelt de vraag of een loonstamrecht zonder fiscale gevolgen kan worden omgezet in een loonstamrechtspaarrekening of loonstamrechtbeleggingsrecht. Vraag Kan een loonstamrecht in

V&A 11-027 Prijsgeven pensioenaanspraken door niet actuarieel herrekenen bij uitstel

Dit V&A 11-027 behandelt de vraag of een dga zonder fiscale gevolgen een deel van zijn in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak kan prijsgeven door de pensioenaanspraak niet actuarieel te